Головна
ГоловнаПолітологіяЗовнішня політика і міжнародні відносини → 
« Попередня Наступна »
Г. В. Фокеев. Історія міжнародних відносин і зовнішньої політики СРСР, 1917-1987 рр.. У 3-х томах. Т. 2, 1945-1970 рр.. / Под ред. Г. В. Фокеева. - М.: Междунар. отношенія.-456 с. - (Московський державний Ордена Трудового Червоного Прапора інститут міжнародних відносин МЗС СРСР), 1987 - перейти до змісту підручника

Поглиблення процесу національно-визвольного руху на Близькому і Середньому Сході

Прогресивні перетворень-Лідером національно-визвольного тання в Єгипті руху народів цього регіону став

Єгипет. Саме тут антифеодальна і антиімперіалістична революція, що почалася в 50-і роки, не зупинилася. Вперше в історії народів цього регіону тут були проведені серйозні соціально-економічні перетворення, які мали своєю метою перехід країни на некапіталістичну шлях розвитку.

У липнi 1961 року уряд президента Насера опублікувало цілий ряд декретів, відповідно до яких націоналізувалися всі приватні банки і страхові компанії, більшість великих промислових і торгових компаній, вводилася монополія зовнішньої торгівлі (на експорт частково). Трохи пізніше був запроваджений прогресивний прибутковий податок, різко обмежив можливість отримання великих доходів. В області аграрних відносин був значно знижений максимум землеволодіння, в 1964 році - скасовані викупні платежі поміщикам за реквізовані у них землі. В цілому соціально-економічні реформи, проведені в країні в період 1961-1964 років, призвели до послаблення позицій єгипетської буржуазії і утворення державного сектора, до складу якого увійшли вся фінансова система, всі великі і значна частина середніх промислових підприємств, весь транспорт, оптова торгівля і т. д. У 1965 році на частку держсектора припадало близько 85% всієї промислової продукції.

Декрети 1961-1964 років супроводжувалися цілою серією заходів, спрямованих на підвищення життєвого рівня трудящих мас і умов їх праці. Була введена 42-годинний робочий тиждень, встановлений гарантований мінімум зарплати,, робітники і службовці отримали право на пенсію і оплачувану відпустку і т. п.

Ці соціально-економічні реформи привели до серйозних змін у розстановці соціальних сил. На політичному рівні це було відображено в 1962 році у прийнятій єгипетським парламентом Національної хартії і в створенні Арабського соціалістичного союзу (АСС), який представляв собою єдину легальну політичну організацію в країні.

Національна хартія була не тільки теоретичним обгрунтуванням проводяться в Єгипті соціально-економічних і соціально-політичних перетворень, але й узагальненням досвіду національно-визвольної боротьби народів Азії і Африки. У Хартії робився висновок про те, що, йдучи по капіталістичному шляху, що розвиваються, не в змозі ліквідувати свою економічну і соціальну відсталість. Підкреслювалося, що тільки соціалістичний шлях розвитку дає їм цю можливість. Хоча в цілому зміст Хартії було еклектичним поєднанням положень наукового соціалізму і різного роду дрібнобуржуазних теорій і в ній ставилося завдання побудови «соціалізму національного типу», вона, безперечно, стала для народів цього регіону перспективною програмою соціального та економічного розвитку. У 1965 році основні положення Національної хартії були закріплені в тимчасовій конституції країни, відповідно до якої Єгипет оголошувався «демократичним, соціалістичною державою, заснованим на союзі трудящих сил народу».

У Національній хартії були обгрунтовані головні принципи зовнішньої політики Єгипту - неприєднання, позитивний нейтралітет, боротьба проти колоніалізму в усіх його формах. У ній наголошувалося на необхідності рішучої боротьби за мир, загальне і повне роззброєння. Ці принципи були втілені в конкретному зовнішньополітичному курсі уряду Насера, який характеризувався послідовної антиімперіалістичної спрямованістю, рішучою підтримкою національно-визвольного руху, солідарністю і згуртуванням з країнами соціалістичної співдружності.

Прогресивна внутрішня і зовнішня політика Єгипту на світовій арені супроводжувалася широким розвитком співробітництва з СРСР та іншими соціалістичними країнами, які надали йому велику допомогу в справі розвитку його економіки та зміцнення обороноздатності. Особливе значення в цьому відношенні мало сприяння СРСР у спорудженні висотної Асуанської греблі, яке почалося в січні 1960 року; перша черга її була завершена в 1964 році, а в 1970 році будівництво було завершено. Створення Асуанського гідроенергетичного комплексу зробило справді революціонізувала, на всю єгипетську економіку, дозволило значно збільшити посівні площі і задовольняти зростаючі потреби країни в електроенергії.

Слідом за Єгиптом на шлях соціалістичних Соціалістична ської орієнтації встала й інша араб-

орієнтація Сирії ська країна - Сирія. Власне гово

ря, розвиваючись як частина ОАР, Сирія, природно, повинна була сприйняти прогресивні перетворення Г. А. Насера. Однак буржуазно-поміщицькі кола Сирії, ще зберегли досить сильні позиції, здійснили 28 вересня 1961

вихід Сирії зі складу ОАР. Але їх розрахунками на те, щоб повернути хід розвитку країни назад, не судилося збутися.

У березні 1963 року в результаті військового перевороту до влади в Сирії приходить партія Баас (Партія арабського соціалістичного відродження), яка висунула ідею «соціалістичного перетворення сирійського суспільства». Відображаючи інтереси

широких верств трудящих, і в першу чергу дрібної буржуазії і селянства, вона приступила до проведення соціально-економічних реформ, які поступово (у міру посилення в партії впливу її лівого крила) стали приймати все більш радикальний характер.

У період 1963-1965 років була проведена націоналізація банківської системи, більшості великих і середніх промислових підприємств, була введена монополія зовнішньої торгівлі на основні види товарів. До 1965 року державний сектор давав вже близько 80% промислової продукції країни. Широким фронтом почали проводити аграрну реформу і наділення селян землею.

Сирійська комуністична партія активно підтримала проводилися соціально-економічні перетворення, виступаючи за їх подальше поглиблення.

Підрив позицій великої буржуазії і поміщиків викликав з їхнього боку запеклий опір, що призвело до загального загострення класової боротьби в країні. Відбувся розкол і всередині самої партії Баас. У лютому 1966 року в результаті військового перевороту до влади приходить її ліве крило, яке проголошує курс на подальше революційне перетворення сирійського суспільства. Ставиться завдання побудови «соціалістичного суспільства на науковій основі з урахуванням конкретних умов арабського світу». Сирія оголошується державою народної демократії з соціалістичною орієнтацією. В області зовнішньої політики партія Баас проводить послідовно антиімперіалістичний курс, розвиває співробітництво з соціалістичними країнами.

Соціалістичні країни, і в першу чергу СРСР, надали Сирії велику допомогу в справі розвитку її економіки та зміцнення обороноздатності. У грудні 1966 року було підписано радянсько-сирійське угоду, відповідно до якого СРСР надав великі кредити і технічну допомогу для спорудження гідроенергетичного комплексу на річці Євфрат, створення якого дозволило подвоїти виробництво електроенергії та значно збільшити площу зрошуваних земель. Збільшилася узгодженість дій Сирії і соціалістичних держав у політичному плані на міжнародній арені.

Підйом національно-визвольного

Розвиток національно-руху охопив і найбільш відсталі

визвольно ™ дви-країни Близького і Середнього Сходу, в

"стровеРаВІІСКОМ зокрема країни Аравійського півострів

рова. 26 вересня 1962 відбулася революція в Ємені. Теократичний монархічний режим, на чолі якого стояв король - імам Мухаммед аль-Бадр, була ліквідована. Ємен був проголошений республікою. Однак монархічні кола на чолі з королем-імамом, спираючись на

13 »363

* підтримку Саудівської Аравії і Йорданії, за якими стояли США і Англія, розв'язали громадянську війну .

Іноземне втручання спонукало республіканський уряд Ємену звернутися за допомогою до Єгипту. У Ємен прибули крупні контингенти єгипетських військ, які допомогли відстояти революційні завоювання, але громадянська війна прийняла затяжний характер і супроводжувалася відкритої конфронтацією Єгипту і Саудівської Аравії. Використовуючи свої величезні фінансові ресурси, Саудівська Аравія щедро фінансувала монархічні кола, постачала їх американським зброєю і вербувала найманців.

Проте їх надії не виправдалися. У 1969 році, незважаючи на те що ізраїльська агресія змусила Єгипет призупинити військову допомогу Ємену, війська монархістів зазнали поразки. У 1970 році Саудівська Аравія була змушена офіційно визнати Єменської Арабської Республіки.

Чималу роль у перемозі єменської революції зіграла допомогу з боку СРСР і інших соціалістичних країн. Радянський Союз одним з перших визнав Єменської Арабської Республіки і надав їй допомогу в справі її соціально-економічного розвитку та зміцнення обороноздатності. Завдяки радянським кредитами та участі радянських фахівців в країні в рекордно короткі терміни був створений цілий ряд об'єктів інфраструктури - аеродромів і шосейних доріг, реконструйовано єдиний великий порт країни - Ходейда. За сприяння СРСР були створені перші сучасні промислові підприємства в Ємені. 21

травень 1964 р. в Москві було підписано радянсько-єменський договір про дружбу. В опублікованому у зв'язку з цим комюніке зазначалося, що Радянський Союз «надав єменської Арабській Республіці велику морально-політичну і матеріальну допомогу і рішуче виступив на захист її незалежності та суверенітету проти іноземного втручання».

Єменська революція 1962 прискорила кризу англійського колоніального панування в Південній Аравії. Британські колонізатори намагалися зберегти своє панування шляхом створення під своєю егідою маріонеткової держави Федерація Південної Аравії і розколоти національно-визвольний рух. Однак ця спроба виявилася малоуспішною. Посилення партизанської боротьби в Адені і южноаравийских протекторатах змусило правлячі кола Англії прийняти рішення про відхід. 30 листопада 1967 Південна Аравія стала незалежною; 128-річний період англійського колоніального панування закінчився.

На карті Аравійського півострова з'явилася нова держава - Народна Республіка Південного Ємену (з 1970 р. - Народна Демократична Республіка Ємен - НДРЙ).

Концепція «ісламського Успіхи національно-визвольного

ісламської ^ конференції Руху не могли не викликати серйозно-

го занепокоєння як імперіалістичних держав, так і реакційних сил в країнах Близького і Середнього Сходу. Особливу небезпеку становили для них держави соціалістичної орієнтації, які становили передовий загін національно-визвольного руху народів цього регіону.

У відповідь на це місцева реакція зробила контрнаступ під гаслом «ісламського єдності». У грудні 1965 король Саудівської Аравії Фейсал під час свого візиту до Ірану і переговорів з шахом висунув ідею створення «ісламського пакту» - військово-політичного союзу мусульманських держав. Сама по собі ідея створення «ісламського пакту» не нова. Ще в 1955 році правлячі кола Великобританії висували її як один з варіантів розширення Багдадського пакту. У 1957 році президент США Ейзенхауер пропонував королю Сауду взяти на себе ініціативу його створення, щоб заповнити «політичний вакуум», що утворився після. Втрати старими колоніальними державами свого впливу в цьому регіоні.

Ідея «ісламського пакту» була знову піднята під час візитів наступника Сауда - короля Фейсала в травні - червні 1966 року до Великобританії і США, в ході яких він вимагав від керівників імперіалістичних держав рішучої підтримки в боротьбі проти «світового комунізму». За задумом правлячих кіл імперіалістичних держав, «ісламський пакт» мав стати природним наступником СЕНТО, переживав тоді глибоку кризу.

Протягом 1966 Фейсал здійснив цілу серію візитів по країнах Середнього і Близького Сходу і мусульманським країнам Африки, наполегливо пропагуючи концепцію «ісламського єдності» і «ісламський пакт», проте тільки одна Йорданія беззастережно підтримала цю ідею . Ряд країн (Іран, Пакистан, Кувейт, Сомалі, Судан, Туреччина, Туніс, Марокко, Лівія і деякі мусульманські країни Африки) лише в принципі схвалили концепцію «ісламської солідарності» і підтримали пропозицію про скликання ісламського наради у верхах. Єгипет, Сирія, Ірак, Алжир, Ємен і Ліван різко виступили проти ідеї «ісламського пакту».

Хоча пропозиція про створення «ісламського пакту» не отримало очікуваної підтримки більшості мусульманських держав, правлячі кола Саудівської Аравії не відмовилися від цієї ідеї. Вони стали ретельно і поступово готувати її реалізацію, зробивши упор на регулярний скликання мусульманських нарад у верхах, на створення широкої і розгалуженої інфраструктури ісламських пропагандистських і фінансових інститутів. На початку 70-х років була створена так звана Організація ісламської конференції (ОІК) - міжнародна організація, що до складу якої увійшли фактично всі мусульманські держави Азії та Африки.

 Однак у цьому широкому і досить аморфному об'єднанні, що включає більше сорока держав, відразу ж виникла група держав, що стоять на антиімперіалістичних позиціях. До її складу увійшли Сирія, Лівія, Алжир, Ірак і деякі інші країни. Її роль і вплив на позицію ОВК по ряду серйозних міжнародних проблем виявилися досить вагомими. Правлячі кола Саудівської Аравії і близьких до неї держав, прагнучи до зміцнення ОВК, були змушені виявляти велику обережність у реалізації своїх задумів. Результатом такого становища з'явилися певні компроміси в курсі ОВК, що відображають боротьбу антиімперіалістичної і проімперіалістичного тенденцій. 

 Прогресивна тенденція в арабському національно-визвольному русі після поразки Єгипту та Сирії у війні з Ізраїлем в 1967 році зіткнулася з серйозними труднощами, в результаті чого збільшився вплив проімперіалісгіческіх монархічних держав. 2.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Поглиблення процесу національно-визвольного руху на Близькому і Середньому Сході"
 1. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
    процеси характеризують зміни в геополітичному становищі країн Латинської Америки на початку ХХ1 ст.? 11. Які взаємини між Росією і країнами Латинської Америки (Бразилією, Венесуелою, Аргентиною)? 12. Які процеси характеризують рух країн Латинської Америки проти військової присутності США в
 2. Становище трудящого населення в Єгипті.
    План: Економічний і суспільний лад в період Середнього царства. Загострення соціальних протиріч в Єгипті та рушійні сили повстання за даними джерел. Основні події народного повстання, тенденції його висвітлення в «Вислові Ипусера». Література (основна): Історія Стародавнього Сходу. Частина 2. М., 1988 (під ред. Г.М.Бонгард-Левіна). - С.394-397, 416-421. Історія Сходу в 6 тт. (Під ред.
 3. Від радикалізму до тероризму
    національно-визвольний рух «Тигри звільнення Таміл Ілама»? А куди ж дівати цілком осудної американця Т. Маквея, так розсердився на уряд США і влаштував в 1995 році вибух в Оклахома-Сіті, що забрав 168 життів? При всій такої зовнішньої «разносортица», проте, існують деякі впо.лне визначені для всіх терористичних організацій політичні, ідеологічні та
 4. структура революційного процесу.
    процесу. Поширеним є уявлення про неї як з'єднанні, злитті двох, по суті, самостійних революцій - пролетарської і общекрестьянской. Її складовою була і національно-визвольна боротьба. Як революція періоду світової війни, вона включала потужне антивоєнний, антиимпериалистическое і демократичний рух. Воно охоплювало не тільки солдат, а й більшість народу,
 5. Марксизм і національне питання НА ПІВНОЧІ
    процесів розгортання національно-визвольних рухів «перші нації» Півночі, як номінують їх в англомовній традиції, значно зміцнили свій статус, а державність цих народів у складі СРСР і Російської Федерації пройшла певні етапи развітія574. Просування «перших націй» від автономії до державності представляється в цілому незакінченим. Завершує цей шлях, по
 6. Національний конгрес і боротьба за незалежність Індії.
    національного руху була обмежена середніми верствами міського населення великих промислових центрів і частини торгово-промислової буржуазії, а основною формою руху була помірно-конституційна діяльність. Чільну роль у визвольному русі відіграє Національний конгрес - орган індійського самоврядування, створений з благословення англійців ще наприкінці XIX століття. Спочатку в
 7. Питання до розділу 4
    процес їх становлення? 32; Які нові явища в культурній сфері з'явилися в країнах Західної Європи та Північної Америки в XIX столітті? 33. Які були підсумки розвитку російської промисловості за першу половину XIX в., І яким процесом вони визначалися? 34. Вкажіть чинники формування ідеології декабристів. Які програмні документи виникли в їх середовищі? 35. Якими явищами
 8. 4.7. Країни Сходу в період колоніалізму
    процес вторгнення ззовні було прагнення пристосуватися до нових умов існування. Європейські досягнення в науці і техніці, ідеї лібералізму, парламентаризму, демократизму активно засвоювалися утвореної елітою. Соціальні верхи Сходу прагнули зрівнятися з переважаючим їх Заходом, модернізувати своє суспільство за європейським подобою. Проявом таких устремлінь стали реформи
 9. Чхеїдзе Микола Семенович (1864-1926)
    національно-визвольної боротьби в Грузії. Після лютневої (1917 р.) революції обирається головою Петроради, членом Тимчасового комітету Державної думи, потім - головою ВЦВК першого скликання. Авторитетом Рад прикривав контрреволюційну політику Тимчасового уряду. У серпні 1917 р. на Державному нараді в Москві виступав за зміцнення влади буржуазії. Після
 10. Аббасидів
    династія арабських халіфів в 750 - 1258. Походить від Аббаса, дядька Мухаммеда. Розквіт при халіфах аль-Мансурі (754 - 775), аль-Махді (775 - 785), Харун ар-Рашиді (786 - 809), аль-Мамуні (813 - 833). Посилення феодального гніту Аббасидов викликало народні повстання (під керівництвом Бабека, Муканни та ін.) З кін. 8 в. від Халіфату Аббасидів, що включав спочатку країни Близького і СР Сходу,
 11. § 5.1. Державність у Стародавній Індії
    Цивілізація Стародавньої Індії представляє інший, в порівнянні з Близьким Сходом, соціальний та культурний світ. Однак формування державності слід було тим же історичним стадіях і тільки було більш розтягнуто в часі. Ранні державні утворення Стародавньої Індії були схожі на острови в море додержавного побуту та дополітичному соціальної організації. І надалі общинний уклад
 12. Розширення торгівлі
    середніх міських центрах Халіфату виявляється майже повністю зумовлено успішністю міжнародної торгівлі, яка забезпечує збут ремісничої продукції цих центрів і створює умови для придбання різноманітного необхідної сировини. Європейські країни, в свою чергу, відчувають пряму залежність від цієї торгівлі, яка здійснює широкі поставки перцю, прянощів, солодощів, але в той
 13. 2.3.8. Виявлення ще однієї всесвітньо-історичної епохи - епохи Стародавнього Сходу
    середньовічну і нову в основному утвердилося в історичній науці. Однак поряд з четирехчленним діленням якоюсь мірою продовжувало зберігатися і старе, тричленне, але в оновленому вигляді. Протиставляючи середнім століть і нового часу старовину (античність) як щось ціле, її водночас розглядали як що складається з двох епох: древневосточной і власне античної. На відміну від
 14. Ісламські терористи: від аятолли Хомейні до шейха бен-Ладена
    національно-визвольні рухи і війни, але не було фанатичного релігійного терору. Були алжирські терористи у Франції, лівійські в небі над Шотландією, йшла війна за створення палестинської держави, але це були окремі терористичні акти іншої природи. Вони не вписувалися в рамки міжнародного ісламістського тероризму проти західної цивілізації. Саме іранський аятолла Хомейні
 15. НАША ДОВІДКА
    поглибленню соціальних, політичних та економічних проблем. 385 Намітився ряд тенденцій, які визначать в найближчі три десятиліття характер змін світу. Глобалізація економіки. Глобалізація залишиться довгостроковим феноменом розвитку світової економіки, що призведе до збільшення прямих зарубіжних інвестицій у різні країни, а також до розвитку світової торгівлі. В результаті
 16. МЕТАФІЗИКА євразійства Рене Генона: НОРМАЛЬНИЙ СХІД І патологічності ЗАХІД
    процесу в аспекті євразійського компаративістському аналізу Сходу і Заходу. При цьому ми виходимо з об'єктивного топографічного критерію-принципу правизни і лівизни мент ально-сти цивілізації: переважно левополушарного ціві-лізаціонного процесу на Заході і переважно правополушарного Сходу. З цих позицій ясно, що немає Сходу без Заходу, і навпаки. Це в той же час і
 17. 6.3.4. Азіатський вектор
    процесу необхідно залучати не лише країни - учасниці ШОС, але і спостерігачів, таких як Пакистан та Іран. Їх роль важлива, так як ці держави знаходяться в зоні
 18. Культура Стародавнього Єгипту.
    План: Писемність Стародавнього Єгипту. Релігія Давнього Єгипту. Давньоєгипетська література. Образотворче мистецтво та архітектура. Наукові знання древніх єгиптян. Література Історія Стародавнього Сходу. / Под ред. В.І.Кузіщіна. М., 1999. Гол. 7. Історія Сходу. Т.1. М., 2000. Гол. 11 (с. 176-191). Історія Стародавнього Сходу. Частина 2. М., 1988 (з гол. 5 і 7). Історія стародавнього світу. Кн.1. Рання
© 2014-2022  ibib.ltd.ua