Головна
ГоловнаПолітологіяПолітика → 
« Попередня Наступна »
Нечаєв В.Д, Філіппов А.В. Вся політика. Хрестоматія. - 440 c, 2006 - перейти до змісту підручника

СТАТУТ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБ'ЄДНАНИХ НАЦІЙСтатут Організації Об'єднаних Націй був підписаний 26 червня 1945 року в Сан? Франциско на заключному засіданні Конференції Об'єднаних Націй по створенню Міжнародної Організації і набрав чинності 24 жовтня 1945 року. Двічі на Статут ООН вносилися поправки. Поправки до статей 23,27 і 61 Статуту були прийняті Генеральною Асамблеєю 17 грудня 1963 і вступили в силу 31 серпня 1965. Поправка до статті 109, прийнята Генеральною Асамблеєю 20 грудня 1965, вступила в силу 12 червня 1968. Статут ООН є основоположним документом міжнародного права.

Ми, народи об'єднаних націй, сповнені рішучості
позбавити прийдешні покоління від лиха війни, двічі в нашому житті принесла людству невимовне горе, і
знову затвердити віру в основні права людини, в гідність і цінність людської особистості, в рівноправність чоловіків і жінок і в рівність прав великих і малих націй, і
створити умови, при яких можуть дотримуватися справедливість і повага до зобов'язань, що випливають з договорів та інших джерел міжнародного права, і
сприяти соціальному прогресові і поліпшенню умов життя при більшій свободі,
і в цих цілях
проявляти терпимість і жити разом, у світі один з одним, як добрі сусіди, і
об'єднати наші сили для підтримки міжнародного миру і безпеки, і
забезпечити прийняттям принципів і встановленням методів, щоб збройні сили застосовувалися не інакше, як у загальних інтересах, і
використовувати міжнародний апарат для сприяння економічному і соціальному прогресу всіх народів,
вирішили об'єднати наші зусилля для досягнення цих цілей.
Згідно з цим наші відповідні уряду через представників, присутніх в місті Сан? Франциско, що пред'явили свої повноваження, знайдені в належній формі, погодилися прийняти цей Статут Організації Об'єднаних Націй і цим засновують міжнародну організацію під назвою «Об'єднані Нації ».

ГЛАВА I. ЦІЛІ І ПРИНЦИПИ


Стаття 1

Організація Об'єднаних Націй переслідує Цілі:
1. Підтримувати міжнародний мир і безпеку і з цією метою приймати ефективні колективні заходи для запобігання та усунення загрози миру і придушення актів агресії або інших порушень миру і проводити мирними засобами, у згоді з принципами справедливості і міжнародного права, залагоджування або дозвіл міжнародних суперечок або ситуацій, які можуть привести до порушення миру;
2. Розвивати дружні відносини між націями на основі поваги принципу рівноправності і самовизначення народів, а також вживати інших відповідних заходів для зміцнення загального миру;
3. Здійснювати міжнародне співробітництво у вирішенні міжнародних проблем економічного, соціального, культурного і гуманітарного характеру й у заохоченні та розвитку поваги до прав людини і основних свобод для всіх, незалежно від раси, статі, мови і релігії, і
4. Бути центром для узгодження дій націй у досягненні цих загальних цілей.

Стаття 2

Для досягнення цілей, зазначених у статті 1, Організація і її Члени діють у відповідності з наступними Принципами:
1 . Організація заснована на принципі суверенної рівності всіх її Членів;
2. Всі Члени Організації Об'єднаних Націй сумлінно виконують прийняті на себе за цим Статутом зобов'язання, щоб забезпечити їм усім у сукупності права і переваги, що випливають із приналежності до складу Членів Організації;
3. Всі Члени Організації Об'єднаних Націй дозволяють свої міжнародні суперечки мирними засобами таким чином, щоб не ставити під загрозу міжнародний мир, безпеку та справедливість;
4. Всі Члени Організації Об'єднаних Націй утримуються в їхніх міжнародних відносинах від загрози силою або її застосування як проти територіальної недоторканності або політичної незалежності будь-якої держави, так і яким? Чи іншим чином, несумісним з Цілями Об'єднаних Націй;
5 . Всі Члени Організації Об'єднаних Націй надають їй всебічну допомогу у всіх діях, які здійснюються нею згідно з цим Статутом, і утримуються від надання допомоги будь-якій державі, проти якої Організація Об'єднаних Націй вживає дії превентивного або примусового характеру;
6. Організація забезпечує, щоб держави, які не є її Членами, діяли у відповідності з цими Принципами, оскільки це може виявитися необхідним для підтримання міжнародного миру та безпеки;
7. Цей Статут ні в якій мірі не дає Організації Об'єднаних Націй права на втручання в справи, по суті входять у внутрішню компетенцію будь-якої держави, і не вимагає від членів Організації Об'єднаних Націй представляти такі справи на дозвіл гаразд цього Статуту; однак цей принцип не торкається застосування примусових заходів на підставі Глави VII.

ГЛАВА V. РАДА БЕЗПЕКИ

Склад


Стаття 23

1. Рада Безпеки складається з п'ятнадцяти членів Організації. Китайська Республіка, Франція, Союз Радянських Соціалістичних Республік, Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки є постійними членами Ради Безпеки. Генеральна Асамблея обирає десять інших членів Організації в якості непостійних членів Ради Безпеки, приділяючи, особливо, належну увагу, в першу чергу, ступеня участі членів Організації в підтримці міжнародного миру та безпеки і в досягненні інших цілей Організації, а також справедливому розподілу.
2. Непостійні члени Ради Безпеки обираються на дворічний термін. При перших виборах непостійних членів, після збільшення Ради Безпеки з одинадцяти до п'ятнадцяти, два з чотирьох додаткових членів обираються на термін в один рік. Вибувають член Ради Безпеки не підлягає негайному переобранню.
3. Кожен член Ради Безпеки має одного представника.

Функції та Повноваження


Стаття 24

1. Для забезпечення швидких і ефективних дій Організації Об'єднаних Націй її Члени покладають на Раду Безпеки головну відповідальність за підтримання міжнародного миру та безпеки і погоджуються в тому, що при виконанні його обов'язків, що випливають з цієї відповідальності, Рада Безпеки діє від їх імені. ...

Стаття 25

Члени Організації погоджуються, відповідно до цього Статуту, підкорятися рішенням Ради Безпеки і виконувати їх.

Голосування


Стаття 27

1. Кожен член Ради Безпеки має один голос.
2. Рішення Ради Безпеки з питань процедури вважаються прийнятими, коли за них подані голоси дев'яти членів Ради.
3. Рішення Ради Безпеки з усіх інших питань вважаються прийнятими, коли за них подані голоси дев'яти членів Ради, включаючи співпадаючі голоси всіх постійних членів Ради, причому сторона, що бере участь у суперечці, повинна утриматися від голосування при прийнятті рішення на підставі Глави VI і на підставі пункту 3 статті 52.


ГЛАВА VII. Дії щодо загрози миру, порушень миру й актів агресії


Стаття 39

Рада Безпеки визначає існування будь-якої загрози миру, будь-якого порушення миру або акту агресії і робить рекомендації або вирішує про те, які заходи слід вжити відповідно до статей 41 і 42 для підтримки або відновлення міжнародного миру і безпеки.

Стаття 40

Щоб запобігти погіршенню ситуації, Рада Безпеки уповноважується, перш ніж зробити рекомендації або вирішити про вживання заходів, передбачених статтею 39, зажадати від зацікавлених сторін виконання тих тимчасових заходів, які він знайде необхідними або бажаними. Такі тимчасові заходи не повинні завдавати шкоди правам, домаганням чи становищу зацікавлених сторін. Рада Безпеки належним чином ураховує невиконання цих тимчасових заходів.

Стаття 41

Рада Безпеки уповноважується вирішувати, які заходи, не пов'язані з використанням збройних сил, повинні застосовуватися для здійснення його рішень, і він може зажадати від членів Організації застосування цих заходів. Ці заходи можуть включати повний або частковий перерва економічних відносин, залізничних, морських, повітряних, поштових, телеграфних, радіо або інших засобів повідомлення, а також розрив дипломатичних відносин.

Стаття 42

Якщо Рада Безпеки вважатиме, що заходи, передбачені в статті 41, можуть виявитися недостатніми або вже виявилися недостатніми, він уповноважується вживати такі дії повітряними, морськими або сухопутними силами, які виявляться необхідними для підтримки або відновлення міжнародного миру і безпеки. Такі дії можуть включати демонстрації, блокаду й інші операції повітряних, морських або сухопутних сил членів Організації.

Стаття 43

1. Всі Члени Організації для того, щоб внести свій внесок у справу підтримання міжнародного миру і безпеки, зобов'язуються надавати в розпорядження Ради Безпеки на його вимогу і відповідно до особливої угоди чи угодами необхідні для підтримання міжнародного миру і безпеки збройні сили, допомогу і відповідні засоби обслуговування , включаючи право проходу.
2. Така угода або угоди визначають чисельність і рід військ, ступінь їхньої готовності і їхнє загальне розташування і характер наданих засобів обслуговування й допомоги.
3. Переговори про укладення угоди або угод робляться в можливо найкоротший термін за ініціативою Ради Безпеки. Вони укладаються між Радою Безпеки і Членами Організації або між Радою Безпеки і групами Членів Організації і підлягають ратифікації підписали їх державами, відповідно до їхньої конституційної процедури.

Стаття 44

Коли Рада Безпеки вирішив застосувати силу, то, перш ніж вимагати від Члена Організації, що не представленого в Раді, надання збройних сил на виконання зобов'язань, прийнятих ним на підставі статті 43, Рада Безпеки запрошує цього Члена Організації, якщо останній цього забажає, взяти участь у рішеннях Ради Безпеки щодо використання контингентів збройних сил цього члена Організації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " СТАТУТ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБ'ЄДНАНИХ НАЦІЙ "
 1. 4. Міжнародне право як особлива правова система.
  Організаціями; - між міжнародними організаціями; - між державами та національними політичними організаціями, які очолюють боротьбу за національну незалежність; - відносини між іншими суб'єктами міжнародного права. Міжнародне право відрізняється від внутрішньодержавного права не тільки по об'єкту регулювання, а й за особливим способом утворення
 2. Явище організованої злочинності.
  Статутом фірми, по-друге, за рахунок здійснення протиправних діянь під прикриттям іміджу легальної фірми - рекетирською діяльності щодо інших юридичних осіб (вимагання грошових коштів, матеріальних цінностей та ін в результаті укладення фіктивних угод, отримання оплати за нібито поставлені товари чи надані послуги і т. д.), вчинення різного роду економічних
 3. Додаток № 1 (Нормативний матеріал використаний при написанні роботи).
  Організації місцевого самоврядування в Російській Федерації "(зі змінами від 22 квітня, 26 листопада 1996 р., 17 березня 1997, 4 серпня 2000 р.) Прийнятий Державною Думою 12 серпня 1995 Федеральний закон від 25 вересня 1998 р. N 158 - ФЗ "Про ліцензування окремих видів діяльності" (із змінами від 26 листопада 1998 р., 22 грудня 1999, 12 травня, 29 грудня 2000 р.) Прийнятий
 4. Глава пя-тая. ПРИСТРІЙ ДЕРЖАВИ
  статути). Адміністративно-територіальні одиниці не можуть мати будь-якої політичної самостійністю. Однак в області господарської, соціально-культурної їх повноваження можуть бути досить широкими, що дозволяють здійснювати управління територією, враховуючи при цьому її особливості. Далі - єдине громадянство. Населення унітарної держави має єдину державну
 5. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  статуту: «Коли відчуваєш, що закон вважає тобі перешкода, то, знявши оний зі столу, поклади під себе. І тоді усе оце, зробившись невидимим, багато тебе в діях полегшить ». Зрозуміло, вихід треба шукати в іншому - в безумовному посиленні виконавчої влади на правовій основі , у припиненні «тяганини», але на шляхах забезпечення прав і свобод людини, демократичних форм організації
 6. § 11. Робочий рух, соціал-демократія і Комінтерн в міжвоєнний період
    організацією центристських робочих партій. У результаті виник Робочий соціалістичний Інтернаціонал (РСІ). Одним з найбільш видатних його діячів був Карл Каутський. Правлячі кола західних країн усвідомлювали зростаюче значення робітничого класу в суспільному житті, зрозуміли необхідність реформ. Ними були витягнуті уроки з подій 1917 р. в Росії. Реформи стали розглядатися не тільки як поступки
 7. Соціальне, економічне та внутриполитическоеположение Росії на рубежі ХІХ-ХХ століть
    статут партії. Програма-мінімум проголошувала повалення царизму, встановлення демократичної республіки, 8-годинного робочого дня, рішення аграрного питання в інтересах селян. Програма-максимум кінцевою метою партії проголошувала здійснення соціалізму через соціалістичну революцію і встановлення диктатури пролетаріату. У партії робітники становили 61%, інтелігенція - 33%, селяни -
 8. Складна держава
    статут, декларація та інші юридичні документи. Цілі, висунуті при створенні співдружності, можуть бути самими різними. Вони зачіпають важливі інтереси держави, що не дозволяє їх віднести до розряду другорядних. Для досягнення цих цілей об'єднаним державам доводиться іноді обмежувати свій суверенітет. Як правило, члени співдружності - повністю незалежні, суверенні
 9. Види соціальних норм. Співвідношення права та інших соціальних регуляторів.
    статутах, положеннях, внутрішньокорпоративних кодексах поведінки, правилах внутрішнього трудового розпорядку. Велика частина корпоративних норм регулює правила організаційного характеру. Вони закріплюють порядок формування, організації та побудови суспільних об'єднань і підприємств, а також права, обов'язки, відповідальність і взаємовідносини членів цих організацій. Корпоративні норми
 10. Норми і принципи сучасного міжнародного права
    статутах міжнародних організацій системи ООН, у статутах регіональних міжнародних організацій, в багатосторонніх і двосторонніх угодах держав і міжнародних організацій. Принцип суверенної рівності держав означає, що кожна держава зобов'язана поважати суверенітет інших держав, тобто їх право в межах своєї території здійснювати законодавчу, виконавчу,
© 2014-2021  ibib.ltd.ua