Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяІсторія філософії → 
« Попередня Наступна »
В.В. Соколов. Філософія як історія філософії. - М.: Академічний Проект. - 843 с. - (Фундаментальний підручник)., 2010 - перейти до змісту підручника

VIII. РЕЛІГІЯ І ФІЛОСОФІЯ МІЖ АНТИЧНИХ І СЕРЕДНЬОВІЧНИХ, МІЖ І СХОЛАСТИКА У ЗАХІДНІЙ ЄВРОПІ ТА ВИЗАНТИИ V-IX СТ.

Всяка історична епоха, як на її початку, так і наприкінці, відносна. Особливо враховуючи різноаспектній того, що позначається цим давньогрецьким словом, нерівнозначність фактів і подій, що відрізняють будь-яку епоху. Нагадаємо тут найважливіші з таких подій і фактів.

Єдиний Римське держава розпалася на Східну і Західну його половини в IV в., Але, по суті, до кінця його таке розпадання було неміцним.

Видатний імператор Феодосій наприкінці того ж століття в боротьбі проти різних ворогів поза і всередині свого величезного держави зумів відтворити його єдність, ставши абсолютним володарем (dominus). При цьому він відновив і зміцнив його духовну компоненту, найтіснішим чином пов'язану з діяльністю християнської церкви. Були скасовані всі едикти Юліана Відступника і деяких його наступників про віротерпимість і про відродження традиційних язичницьких релігій, про відновлення їхніх храмів, які тепер руйнувалися. Скасовувалися тисячолітні інституції греко-римської культури (наприклад, Олімпійські ігри, проведені в останній раз в 393 р.). Встановивши спеціальним декретом (380) непорушність ортодоксальної католицької релігії, Феодосій переслідував аріанство, яке прийняли деякі німецькі народи, які воювали проти імперії. Після смерті Феодосія (395) величезна Римська держава за його ж заповітом було знову поділено на Східне - майбутня Візантійська імперія зі столицею в Константинополі - і Західне (очолені його синами). Почався процес їх розбіжності, обумовлений соціально-економічно та культурно-релігійно-ідеологічно. Вважається, що Західна Римська імперія припинила своє існування разом з останнім імператором (476).

Для романізованого Заходу V-X ст. стали часом важких воєн з вторгавшимися сюди остготами, вестготами, вандалами, бургун-дами, лангобардамі, пізніше скандинавами (вікінгами) та іншими народами. Обгрунтовуючись в Італії, Галлії, Іспанії, вони змішувалися з місцевим населенням, засвоювали їх ламану («вульгарну») латинь, а своє звичайне право так чи інакше орієнтували на ті елементи римського правопорядку, які тут зберігалися, хоча, звичайно, запановує тут деревенско- общинний лад життя при занепаді напівзруйнованих міст вельми уповільнював ці процеси.

Але все ж

в названі століття починали формуватися нові етноси, які створювали свої держави. Правда, перші з них виявилися недовговічними. Остготское королівство в Італії в середині VI в. було розгромлено військами імператора Юстиніана, а вестготское в Іспанії на самому початку VIII в. спіткала та ж доля через вторглися сюди арабів.

Проте названі народи вже в IV ст. прийняли християнство, хоча і в його аріанської різновиди, що було неприйнятно і для Риму, і для Константинополя. Величезну духовну і політичну роль стала грати католицька церква Заходу. Полуварварскую слабоцентралізованние держави, що утворилися в Італії, Іспанії, Галлії, дещо пізніше - в Британії, залишалися нестійкими внаслідок внутрішніх і зовнішніх негараздів. Їм протистояла вже сильна церква, яка володіла великими земельними угіддями, яка спиралася на розгалужену священичу ієрархію з єдиним центром в особі римського патріарха, а потім тата, який проголосив себе наступником ап. Петра, якому нібито Христос, підносячись на небо, заповів свою божественну благодать. Якщо столицями варварських королівств в Італії ставали то Мілан, то Равенна, а інші міста грали таку ж роль в Іспанії, Галлії, Англії, то резиденція тата в «тисячолітньому Римі», котрий створив у недавньому, здавалося тоді, минулому світова держава, стала одним з головних чинників духовного авторитету тата. Але важливіше, звичайно, було власне релігійний зміст його діяльності як глави церкви. Формувалася королівської влади була абсолютно необхідна «небесна» санкція. Звичайно, тепер, в умовах панування християнства, що відділяв тілесну владу кесаря від морально-віросповідальній влади, що виходить від Бога, не могло бути абсолютною теократії найдавніших східних держав типу єгипетського. Але склався найтісніший союз влади королів з духовною санкцією пап, потребували захисту «мечем» своїх територій від нерозсудливих ворогів.

Найбільш стійке і сильна держава створили в Галлії франки, віддалені від Візантії і що розгромили арабів (732), що вторглися туди із завойованої ними Іспанії. На відміну від інших німецьких народів, які взяли аріанство, вони сприйняли християнство в. «Правильної», католицької формі безпосередньо від римської курії.

Взаємне тяжіння світської влади Каролінгів і духовної влади римських пап призвело до факту величезної значущості для західноєвропейської історії Середньовіччя - коронування папою Левом I Карла Великого в 800 р. короною римського імператора. Протести імператорів Візантії проти «узурпації» їх прав як єдиних справжніх носіїв верховної влади Римської держави були вже безсилі зупинити зміцнення союзу влади нових імператорів і римської церкви. Склалася система, нерідко звана системою цезаропапізма, що позначає тісне єдність світсько-політичної та духовно-ідеологічної влади. Їх роздільність в дану епоху, та й у подальші століття Середньовіччя, залишалася відносною.

300 Імператорської влади, особливо в ці «темні століття», була вдосконалення-шенно необхідна духовна санкція. До того ж інтереси підпорядкування імперії язичників - переважно німецькомовних - волали до місіонерської діяльності церкви. Слово вельми полегшувало і навіть замінювало дію меча.

Разом з тим духовний зміст діяльності римсько-католицької церкви було неможливо без володіння певним - в ту епоху досить значним - комплексом земельної власності. Вона зосереджувалася не тільки в самому папській державі, становить безпосередню теократію, а й у власності монастирів, соборних капітулів та інших церковних власників, належала римському папі як верховному суверену. Після смерті Карла Великого (814) його імперія розпалася, з'явилися нові, ще вельми аморфні держави, всередині яких виникали більш дрібні феодальні утворення. Усім їм протистояла значно більш централізована власність римської курії.

Але її політичні амбіції харчувалися все ж таки не стільки майновими інтересами, скільки ідеологічної та культурної роллю. Християнська церква на Заході своїм віровченням, інституціями і відповідної їм системою освіти стала основним, якщо не винятковим, особливо в ранній період, який ми тут розглядаємо, сполучною ланкою між цивілізацією і культурою Античності й феодалізірующейся, в цілому ще сільського Середньовіччя.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " VIII. РЕЛІГІЯ І ФІЛОСОФІЯ МІЖ античних і середньовічних, МІЖ І схоластика У ЗАХІДНІЙ ЄВРОПІ ТА ВИЗАНТИИ V-IX ст. "
 1. Перехід від античної давнини до раннього середньовіччя
  між західною (римо-католицької) та східної (греко-православної) гілками християнства. Культура цього періоду, поєднувала варварські і римські елементи, сильно відставала у своєму розвитку від культур Візантії та арабського
 2. Рекомендована література 1.
  Релігій. Лекції і хрестоматія. -М., 1997. 10. Новітній філософський словник. -Мінськ, 1999. 11. Таранов П.С. Гостра філософія. Видатні сюжети оволодіння невідомим - Сімферополь, 1998. 12. Хрестоматія з філософії. М., МГУ, 1998. 13. Філософський енциклопедичний словник. Упоряд. Е.Ф. Губський та ін М., ИНФРА, 1999. 14. Канке В.А. Філософія: історичний і систематичний курс. М., 2001.
 3. Теми рефератів 1.
  Філософії європейського середньовіччя. 2. Реалізм і номіналізм про природу загальних понять. 3. Фома Аквінський: систематизатор середньовічної схоластики. 4. Мистецтво Відродження: живопис, скульптура, поезія, література, драматургія. 5. Д. Бруно про нескінченність зоряних світів. 6. Ньютоновская класична наука і становлення індустріального суспільства. 7. Експериментальний метод і метод
 4. ВСТУП. ІСТОРИЧНІ ВІХИ РОЗВИТКУ ФІЛОСОФІЇ
  філософії. Основні напрямки, школи філософії та етапи її історичного розвитку: фактологічний і хронологічний матеріали. Основні персоналії в філософії. Причина плюралізму філософських систем. Антична філософія. Філософія середніх віків та епохи Відродження. Філософія Нового часу. Німецька класична філософія. Діалектико-матеріалістична філософія. Європейська філософія 19 століття.
 5. Хронологія і культурологічна характеристикасредневековья
  між стародавнім світом і Новим часом. Сам термін "середньовіччя" вперше стали використовувати італійські гуманісти в XV в. для характеристики тих століть, що розділяли їх часи і часи язичницької античності. За традицією початком середньовічної епохи вважають катастрофа Західної Римської імперії, її завершенням - XIV в. Період з XV в. до середини XVII ст., що отримав назву епохи Відродження і
 6. Тема 3.Політіческіе та правові вчення у феодальному суспільстві
  релігійному світогляді середньовіччя. Політичні та правові вчення в середньовічній Західній Європі. Вчення Фоми Аквінського про види законів, про елементи державної влади, про співвідношення церкви і держави. По-літичні та правові ідеї середньовічних юристів. Критика теократичних ідей у вченні Марсилій Падуанського. Проблеми держави і права в ідеології середньовічних єресей.
 7. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
  між Парижем і Москвою? 5. Які відносини між Росією та Італією? 6. Який головний вектор британської зовнішньої політики? 7. Які головні аспекти відносин Росії з країнами Східної Європи? 8. Які відносини Росії з Польщею? 9. Який механізм геополітичних відносин Росії з країнами Прибалтики? 10. Яка геополітична роль Балкан у міжнародних відносинах? 11. Чим
 8. Римське суспільство і держава в IV - V століттях, проблема падіння Західної Римської імперії і загибелі античної цивілізації.
  Релігію Римської
 9. історичні типи ірраціоналізму в просторі культури
  релігії); Давньогрецький ірраціоналізм (орфизм, пифагореизм, неоплатонізм і пізній стоїцизм) ; Середньовічний, християнський ірраціоналізм (патристика); Філософський ірраціоналізм XIX-XX ст. (А. Шопенгауер, С. К'ер-кегор, Ф. Ніцше). Дослідниками особливо наголошується значна роль давньогрецької культури в розвитку ірраціональних ідей до виникнення філософії. Як відомо, древні греки
 10. А.Н. Красніков, Л.М. Гавриліна, Е.С. Елбякан. Проблеми філософії релігії та релігієзнавства: Навчальний посібник /. - Калінінград: Изд-во КДУ. - 153 с., 2003
  релігієзнавчої парадигми, оцінка релігії у філософських вченнях, місце релігії в системі культурного універсуму та інші. Дано список літератури для вивчення дисципліни «Філософія релігії». Призначено для студентів спеціальності
© 2014-2021  ibib.ltd.ua