Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяІсторія філософії → 
« Попередня Наступна »
В.В. Соколов. Філософія як історія філософії. - М.: Академічний Проект. - 843 с. - (Фундаментальний підручник)., 2010 - перейти до змісту підручника

Релігійна і світська освіченість в ранньому західноєвропейському Середньовіччя.

Культуропередающімі і навіть культуросозі-дають центрами в цю епоху стали монастирі. Чернецтво, як зазначено, з'явилося в Єгипті і на Близькому Сході, коли воно прийняло в основному форму анахоретства, відлюдництва, отрекающегося від власності та сім'ї, що прагне до максимального споглядання Бога, і стало виразом протесту проти різноманітних утисків з боку не тільки світських можновладців, але і самої церкви, все більш централізується і в чомусь принуждающей віруючої людини.

Але все ж початок дисципліни, основний носієм якої залишалася церква, гасило протестний елемент чернечого руху. До того ж самотність, сочетаемое іноді з крайнощами аскетичного подвижництва, - загалом епізодичний феномен людської природи, що може утримати на тривалий час у принципі лише деякі одиниці в силу виняткових обставин. Звідси виникнення келійних, а потім і кіновних («гуртожиток») форм спільного життя ченців у монастирях.

Величезну роль в їх улаштуванні на Заході зіграла діяльність Бенедикта Нурсійського, який в 529 р. заснував абатство Монте-Кассіно в Італії і розробив його статут, викладений у написаних ним «Правилах» чернечого життя. Найважливішим їх вимогою поряд з щоденними молитвами, обітницею бідності і слухняності став фізична праця, насамперед сільськогосподарський, селянський. 301

ЯКЩО В АНТИЧНОСТІ, особливо в. Римської, така праця була в основному долею рабів, тепер, в феодалізірующейся суспільстві, він ставав першорядним чеснотою. З божого покарання Адаму і Єві за їх нищівної гріхопадіння, як це розказано в початковому оповіданні Старого Завіту, працю «в поті чола» ставав життєвою необхідністю. Вже ап. Павло закликав «пильно дбали про те, щоб жити тихо, робити свою справу і працювати своїми власними руками» (I Фессалон, 4, 11). Тепер у феодальному суспільстві життя закріпачених селян була неможлива без повсякденного фізичної праці. Ченці теж старанно працювали на більш доглянутих церковних землях.

Але у них праця фізична доповнювався розумовою працею і переростав в нього. У розглянуту епоху інтелектуалізація чернечого життя зобов'язана в першу чергу діяльності вельми освіченого письменника, в певній мірі і філософа, римського патриція Флавія Кассиодора, який обіймав державні посади при остготских государях, а після їх краху під ударами Візантії став ченцем і заснував в 540 р. чудовий монастир «Віварій», мав велику бібліотеку і скрипторій (приміщення для переписки книг).

Власне фізична праця ченців витіснявся тут працею розумовою. Тим більше що поступово при монастирях з'являлися і школи, завданням яких ставала підготовка священиків. Вона ж вимагала не тільки засвоєння текстів Святого Письма (латинською мовою), а й певної суми знань, дійшли від Античності.

Тут слід сказати про позднеримской освіченості, про трансформації давньогрецьких наукових знань у латиномовних творах і школах. Короткі викладу цих знань у різних Компендій були орієнтовані на снижающийся рівень інтелектуальної культури і практичні потреби римського варваризує суспільства. Наприклад, упрощались «Начала» Евкліда (уже деякими грецькими математиками). У школах заучувалися лише визначення та формулювання теорем цього великого твору, теоретична цілісність якого ігнорувалася («не дійшла»), та й не уявляла практичної цінності. Межі наук, навіть математичних, нерідко розширювалися, втрачаючи свою строгість. Наприклад, в геометрію включалися факти географії, а іноді й медицини. Музика в ряді аспектів склалася з арифметикою, що, втім, закладено і в піфагорейської традиції. Північноафриканський неоплатоник Марциан Капела, черпаючи різні відомості в енциклопедичному праці Варрона і у більш пізніх авторів, написав у V ст. велике твір "Про одруження Філології та Меркурія», якому надано метафорична форма. Діва Філологія, виходячи заміж (під заступництвом Аполлона) за Меркурія (зливається з Гермесом), як би у вигляді приданого приносить йому artes et disciplinae, тобто мистецтва і предмети освіти, 302 отримані за допомогою навчання (часто-густо зубріння, ха- рактерно, що disciplinae, а не scientiae). У спрощено-схематичне і іноді туманно-алегоричній формі - по-своєму полегшувала запам'ятовування - тут викладаються предмети шкільної освіти - граматика, риторика, діалектика, арифметика, геометрія, музика й астрономія. Перші три з цих мистецтв, або дисциплін, у практиці шкільного навчання отримали найменування трехпутье (trivium), вважалися простими («тривіальними»), що відображало спрощеність їх шкільного викладання та вивчення, особливо діалектики, сводившейся до прийомів елементарної логіки. Твір Марція-на Капели - зображення поверхневої практики позднеримской школі - не містило в собі скільки-небудь значного теоретичного змісту.

У монастирських школах і у найбільш видних представників розглянутої тут ранньої середньовічної освіченості «вільні мистецтва» так чи інакше узгоджувалися зі Святим Письмом і пристосовувалися до практики церковного життя. Втім, деякі з них, обізнані в античних філософських ідеях, іноді формулювали більш глибоке розуміння цих «мистецтв». Так, той же Кассиодор у творі «Повчання в науках божественних і світських» явно під впливом Аристотеля трактує власне «мистецтва» як ймовірне знання, пов'язане з чуттєвою діяльністю людини, а «науки» - як знання аналітично необхідне. При цьому в принципі кожне з «мистецтв» володіє обома цими аспектами. Така відмінність залишалося декларативним, але все ж таки суттєво, що був зафіксований статус «мистецтва», або «науки», як необхідної підмоги при вивченні Святого Письма, а також у церковній діяльності.

Не слід, звичайно, перебільшувати ролі монастирів як зберігачів залишків античної освіченості, особливо в розглянуті століття її занепаду за їх стінами навіть в Італії, де ще були присутні якісь традиції навчання.

За межами ж Італії і тим більше на кордонах колишньої імперії, де християнство поширювалося дуже важко, варварізація свідомості неписьменних мас ставила перед церквою найскладніші завдання не тільки за зверненням нових віруючих, а й по утриманню у своїй духовній влада вже звернених у. неї. У таких умовах власне ідеологічна роль церкви грунтувалася тільки на текстах Старого і Нового Завітів, на їх «тілесному», буквальному змісті, що ігнорує його символіко-філософське осмислення. Необхідно також підкреслити, що неграмотно-малограмотні масове релігійна свідомість відривало то філософсько-поглиблене тлумачення Святого Письма, яке розвивали найвизначніші «батьки церкви», якщо воно взагалі було йому відомо.

Вище ми бачили, як Августин заперечував наявність чудес у природному та людському житті, підпорядковуючи їх усевіданню і всемогутності таємничого Бога, мудро влаштував їх і керівного ними. Однак масова свідомість, особливо в розглянуті «темні століття», саме в «чудеса», причини яких незбагненні і якими наповнені оповіді Святого Письма, бачило першорядні ознаки ре-303

лігіі. До того ж Середньовіччя (і не тільки раннє), переповнене забобонами і вельми слабо обізнане про різноманіття людської, тваринної і рослинної життя, харчувалося найфантастичнішими уявленнями. У такій ситуації церква в цілях максимального впливу на свідомість народу, підкреслюючи чудесность різних подій, посилювала свою ідеологічну функцію.

Величезну роль тут зіграв римський папа Григорій I (590 - 604). Фактично він перетворив своє невелика держава в теократичну монархію, безжально переслідує різних єретиків і енергійно викорінюючи ще численні сліди язичництва в життя римських і більш віддалених християн. Григорій, продовжуючи змагання з константинопольським патріархом за першість у релігійному житті, мріяв про світове християнській державі. Як би в передчутті таких домагань римський монах (скіф за походженням) Діонісій Малий, справедливо незадоволений строкатістю хронологий, прийнятих в різних державах і містах, зустрівшись також з труднощами у визначенні термінів настання Великодня, в 532 р. запропонував починати літочислення з року народження Ісуса Христа , що і закріпилося в західному християнському світі до кінця першого тисячоліття.

У такій ситуації Григорій, як би перегукуючись з Тертуллианом та іншими християнськими апологетами перших століть, в основному своєму творі «Діалоги про житіє і чудеса італійських отців» сформулював рішуче неприйняття античної культури. Відкидаючи всяке філософське осмислення Святого Письма, автор прагнув вкорінювати в неписьменних - та ще поліетнічних - масах, можна сказати, практичну теологію. Навіть настільки необхідні, здавалося б, «мистецтва», як граматика і риторика, зводилися до мінімуму, якщо не усувалися зовсім. Назване твір - зразок так званої агіографічної літератури (виниклої вже в перші століття християнства), яка описує героїчне життя Бенедикта Нур-сийского та інших святих, наповнену різними чудесами, що свідчать про всеприсутності таємничого Бога (хоча деякі чудові сюжети черпалися як в язичницької, так і в варварської міфології). Мужні чудотворці демонстрували спасительність свого життя як зразок для наслідування темним віруючим. Григорій вражаюче описував також картини Пекла і Раю, посмертних доль душі, розвивав ідею Чистилища. Нехтуючи такими «мистецтвами», як граматика і риторика (хоча у своїх проповідях, будучи високоосвіченою, він, звичайно, не міг їх повністю ігнорувати), Григорій в «Пастирському статуті» наказував широке використання музики як найважливішого засобу для емоційного та психологічного впливу на віруючих .

Григорія Великого, як його згодом іменували, слід вважати теологом-практиком, бо він до того ж був видатним татом-політиком. У ту ж епоху жили і такі священнослужителі, які свою життєдіяльність підкоряли підтримці культурної традиції, 304 без і поза якою збіднює саме християнське віровчення.

Величезну роль зіграв тут Ісидор, єпископ Севільї, молодший сучасник Григорія (пом. 636). Іспанія, де виникло вестготское королівство, після Італії залишалася найбільш романізованого країною Заходу. Ісидор, дуже близький до вестготскому королівському двору, мав можливість прочитати безліч праць (латинською мовою) без будь-якої ворожнечі і зневаги до язичницьких авторам - на противагу Григорію. Будучи автором кількох творів, Ісидор поставив перед собою грандіозне мета - дати звід всіх, але головним чином гуманітарних, знань Античності. Далекий від того, щоб претендувати на якусь філософську стрункість, час якої давно минув і запанувала в принципі єдина християнська доктрина, Ісидор став видатним енциклопедистом по величезному огляду предметів знання.

Тут найбільш показово його підсумкове твір «Етимології, або Начала». З 20 його книг методологічна основа задана в першу - «Про граматику», меншою мірою в другій - «Про риториці і діалектиці», тобто розглянуті три перших «вільних мистецтва». Менше уваги приділено «чотирьом математичних дисциплін», тобто арифметики, геометрії, музики і астрономії, розглянутим у третій книзі. З подальших книг слід назвати тут четверту «Про медицину», в якій зібрані античні уявлення як про анатомію і фізіологію, так і про способи і засоби лікування. Наступні книги викладали право, теологію, фантастику натуралістичних, космографічна, географічних уявлень. В подальшому не обійдені питання сільськогосподарської праці та іншої людської діяльності.

У першій книзі, по суті, визначила назву всього твору, очевидна його філологічна методологія. Вникаючи в зміст слова, проникаючи до його коренів, Ісидор був переконаний, що він доходить до сутності самих речей, бо етимологічно осмислені слова становлять початку (origines) позначаються ними речей. При цьому трапляються й окремі удачі. Так, оскільки в книзі Буття Бог творить Адама з «праху земного», Ісидор фіксує близькість таких слів, як homo (людина) і humus (грунт).

Передування слів (іноді йдеться і про числа) речам, по суті, закладено в основоположному догматі християнського креаціоністського віровчення про творчу ролі логосу - «на початку було Слово, і Слово було у Бога, і Слово було Бог ». Поєднуючи граматичний аналіз слів з риторичним мистецтвом викладу, автор «Етимологія» та інших творів в огляді все ж величезного кола знань, як би не були вони нерідко фантастичними, викладає головним чином відомості, почерпнуті у різних древніх і більш-менш недавніх авторитетів, при цьому християнські переплетені з язичницькими. Авторитарно-риторичне продовження тривалої традиції, в якій тонуло індивідуальна творчість, теж створювало передумови для майбутнього схоластичного філософствування.

 Проте все ж філософська широта Ісидора, скільки б не була вона еклектичною і авторитарною, не дозволила йому послідовно 305 

 утриматися на грунті християнського креаціонізму. Ще до «Етимологія» винятковий для тієї епохи ерудит написав не тільки твір «Про порядок творінь», а й «Про природу речей». Останнє явно перегукується вже в самій назві з твором Лукреція, яке було йому добре відомо (як до нього і деяким «батькам»). Вдаючись до фундаментальної ідеї єдності мікро-і макрокосмосу, Севілец використовує різноманітні аналогії між світом людини і світом природи. Звичайно, вони не набувають у нього масштабів натурфілософії давньогрецьких фізіологів-фізиків, але все ж затемнюють, якщо не відтісняють, тотальність креаціоністського міфу християнського монотеїзму. Творіння (creatio) іноді відступає перед оформленням (formatio). У структурі ж природи іноді йдеться про лукреціанскіх атомах, складових первоматерию формування всіх речей. 

 У ранньосередньовічної письмовій гуманітарної культурі значну роль зіграв Біда Високоповажний. Він жив століттям пізніше Ісидора (пом. 735) в Англії, де в цей час в монастирях Уірмута і Ярроу склалася сприятлива «письменницька» атмосфера. Спираючись на твори Ісидора, Біда теж написав твір «Про природу речей», трактуючи тут питання космології. Але більш цікавий він як історик, автор важливої праці «Церковна історія Англії», де дано огляд цієї історії з часів вторгнення до Британії Цезаря і до часів самого Біди. Писав він і більш теоретичні твори з питань історії. Такі «Про обчислення часів» і «Хроніка, або Про шести світових епохах» (ремінісценції ідей Августина). Значення цих праць, зокрема, важливо тим, що Біда закріпив у них запропоноване Діонісієм Малим літочислення від Різдва Христового. 

 У цьому ж контексті слід сказати, що не тільки Біда, але до нього Кассиодор, Ісидор, потім і інші автори, створюючи історії остготів, вестготів, лангобардів, англів, франків, пов'язуючи їх з історією християнської церкви, осмислювали додавання нових етносів, стираючи настільки стійку в імперські часи кордон між римлянами і «варварами». 

 Найбільш значний сплеск гуманітарної культури в ранньому західноєвропейському Середньовіччя припадає на епоху так званого «Каролингского Відродження» (названого так істориками XIX в. За аналогією з західноєвропейським Відродженням XIV-XVI ст.). Назва ця, звичайно, умовно, бо ніякого протистояння церкви і християнського віровчення в ці часи (кінець VIII-IX ст.) Не було і не могло бути. Однак в імперії Карла Великого виникають нові монастирі, які стали центрами інтенсивної переписки не тільки духовних, а й світських книг, творів різних античних авторів, що надходили сюди головним чином з Італії (основна маса праць останніх, що дійшли до нас, відноситься до кінця VIII-IX ст.). З'являються при монастирях і школи, в яких стали приділяти більшу увагу викладанню «семи вільних мистецтв», - це багато в чому 306 пояснюється тим, що адміністративні інтереси величезної імперії 

 Карда вимагали грамотних людей, і деякі монастирські школи готували не тільки кліриків, а й світських грамотіїв. З Ірландії, Англії та інших країн Західної Європи до Франції стикалися різні «інтелектуали» і ерудити. При дворі Карла утворюється гурток поборників літератури, далеко не тільки релігійною. Показово його гучну назву «Академія» (що знав тільки читати, допитливий Карл іменувався тут Давидом). 

 Протягом усього зазначеного періоду «Каролингского Відродження» жило чимало письменників, які писали на різні, не тільки релігійні, теми. Але для прогресу філософських ідей вельми важлива діяльність англосаксонського богослова, вченого і педагога Алкуїна (помер в 804), деякий час за дорученням Карла очолював шкільна справа в імперії і протягом ряду років фактично стояв на чолі «Академії». 

 Для розвитку філософської думки західноєвропейського Середньовіччя певну роль зіграло його твір «Про розум душі» - перша в цю епоху твір по психології. Але значно важливіше для такого розвитку то, що Алкуин на відміну від Ісидора, який долинав у своїй методології з граматики і риторики, на перший план в особливому творі висуває діалектику. Він бачив у ній головне інтелектуальне мистецтво, за допомогою якого можна систематизувати численні питання віровчення. 

 Розглянуті вище мислителі, які прагнули до систематизації античного крута знань, даючи його, по суті, чисто зовнішній огляд, пристосований до християнського віровчення, завершуючи патристику, починали схоластику. Цим греко-латинським словом (scholastikos-науковець, scholastica - шкільна філософська мудрість) прийнято іменувати багатовіковий період в історії середньовічної релігійної філософії, насамперед у інтелектуальної культурі народів Середземномор'я. Однак у подальшій побачимо, що як тип філософського мислення і властивою йому методології схоластика властива й іншим культурам. Разом з тим методологічні особливості схоластики, набуваючи понадісторичний зміст, виводять такий тип філософствування далеко за межі Середньовіччя - аж до нашої сучасності. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Релігійна і світська освіченість в ранньому західноєвропейському Середньовіччя."
 1. Держава Каролінгів. Периферія каролингского світу. Західноєвропейська культура в епоху Каролінгів (VIII-сер.ІХв)
    Бенефіціальна реформа. Нащадки Піпінідів VII-XI ст. Кінець епохи «ледачих королів». Союз Каролінгів з татами Карл Мартелл (Молот), бенефіцій. Перехід королівського титулу до ПіпінуКороткому Освіта Патрімоніо св. Петра. Подальше розширення Франкського королівства Карл Великий. Походи Карла Великого. Імперія Карла Великого. Королівське господарство. Занепад ополчення і розвиток васалітету.
 2. Кассиодор
    (480-575) обгрунтував необхідність синтезу теологічного та світського знання, використання досягнень античної науки, об'єднання духовної та світської освіти. Він обгрунтував також різницю між поняттям мистецтво, відношуваним їм до гуманітарних наук (тривіум), і поняттям дисципліна, відношуваним їм до точних та природничих наук (квадріум). Сім світських предметів для Кассиодора -
 3. Василь Великий
    (330-379) доводив корисність читання язичницької літератури, яка, будучи ретельно відібрана і християнськи інтерпретована, здатна вчити добру і облагороджувати душу. Релігійна освіта сприяє осягненню людиною вищої Божественної Істини, яка є найважливішим плодом для душі. Світське ж освіту дозволяє душі зодягнутися "зовнішньої мудрістю, як би листям, яка
 4. Церква феодального часу Процеси інтеграції та дезінтеграції в соціально-політичному житті Європи. Культура феодальної епохи
    Піднесення папства. Хрестові походи. Франція в часи хрестових походів. Духовно-лицарські ордени. Четвертий хрестовий похід і розгром Візантії. Поділ церков. Комунальні революції на початку XII століття. Початок схаластікі. Абеляр. Хрестові походи проти слов'ян і фінів. Тевтонський орден. Папська влада на висоті могутності. Втручання папи в західноєвропейські війни. Світське лицарство.
 5. Мистецтво сакральне, релігійне і світське.
    Аналізуючи взаємовідносини релігії і мистецтва, мабуть, є необхідність якось розмежувати конфесійне мистецтво, включене в систему релігійного культу, підпорядковане догматики, і мистецтво, що звертається до релігійних тем і проблем, але що розглядає їх у рамках більш широких антропологічних, історичних, соціальних конотацій. Такі, наприклад, фрески та скульптури
 6. Християнство 5 - 7вв
    Через 2-3 століття після розпаду Римської держави в Європі вимальовуються нові сили - папство і імперія. Єпископ Риму, що отримав ім'я "тато" ще в VI ст., Виділився серед інших "князів церкви". Другою силою стала нова християнська імперія, заснована франкским королем Карлом Великим, який в 800 р. був коронований папою як імператор "Священної Римської імперії". Після смерті свого засновника
 7. Свамі Вівекананда
    Нарендранатх Датта) (1863-1902) - індійський мислитель, релігійний реформатор і громадський діяч, учень видатного містика Рамакрішни (1836-1886). Духовна єдність всіх релігій і звернення до духовно-релігійному досвіду було для Вівекананди єдиним засобом виходу з кризи сучасного людства. Добре знайомий із західноєвропейською культурою, Вівека-Нанда в поняттях її
 8. Тема 3.Політіческіе та правові вчення у феодальному суспільстві
    Проблеми держави і права в релігійному світогляді середньовіччя. Політичні та правові вчення в середньовічній Західній Європі. Вчення Фоми Аквінського про види законів, про елементи державної влади, про співвідношення церкви і держави. По-літичні та правові ідеї середньовічних юристів. Критика теократичних ідей у вченні Марсилій Падуанського. Проблеми держави і права в
 9. Література
    Алексєєв В.П. Походження народів Східної Європи. М, 1964. Вінніков А.З. Слов'яни лісостепового Дону в ранньому середньовіччі (VIII - початок XI століття). Воронеж. 1995. Гамкрелідзе Т.В., Іванов В.В. Індоєвропейська мова та індоєвропейці. Тбілісі, 1984., Т. 1-2. Давня Русь у світлі зарубіжних джерел: Навчальний посібник для студентів вузів / М.В. Бібіков, Г.В. Глазирін, Т.зв. Джаксон та ін; Під ред.
 10. IX.РЕЛІГІОЗНАЯ І СВІТСЬКА ФІЛОСОФІЯ В арабо-мусульманські (І ЄВРЕЙСЬКОЇ) КУЛЬТУРІ
    Виявлення особливостей історико-філософського процесу в епоху Середньовіччя в культурному ареалі Среднеземноморья неможливо поза розгляду найважливіших релігійно-ідеологічних реалій ісламу (покірність Богу) і філософських вчень, які розвивалися тоді в мусульманських країнах. У західноєвропейських країнах християнство поширювалося з Риму в умовах їх глибокого економічного та культурного
 11. 14. Передумови та особливості феодальної роздробленості російської держави.
    Феодальна роздробленість Русі оформилася наприкінці першої третини XII в., Після смерті вів. кн. Мстислава Володимировича Великого. Передумови для роздробленості створила знаменита резолюція Любецького Снем (з'їзду князів) 1097: "Кожен так тримає вотчину свою" Після цього князі поступово перестали визнавати свою залежність від київського великого князя. Довгий час вітчизняна
© 2014-2021  ibib.ltd.ua