Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяПершоджерела з філософії → 
« Попередня Наступна »
Аристотель. Твори в 4-х томах. Том 2. Вид-во Думка, Москва; 687 стр., 1976 - перейти до змісту підручника

РОЗДІЛ ВОСЬМИЙ [ТОПИ ДЛЯ З'ЯСУВАННЯ ТОГО, ЧИ ПРАВИЛЬНО ВКАЗАНО ВЛАСНЕ (ПРОДОВЖЕННЯ)]

Далі, слід при опроверганіі виходити з більшого і меншого. По-перше, слід дивитися, не 15 обстоит справа так, що більше не є власне для більшого. Тоді ні менше не буде власним для меншого, ні найменше - для найменшого, ні найбільша - для найбільшого, ні притаманне просто - для властивого просто. Якщо, наприклад, бути більше пофарбованим не їсти власне для того, що є тіло в більшій мірі то бути менш забарвленим НЕ БУДЕ власним для того, що є тіло в меншій 20 міру, і взагалі бути пофарбованим НЕ БУДЕ власним для тіла. Так от, при обгрунтуванні слід дивитися, щоб більша була власним для більшого, тоді і меншу буде власним для меншого, найменше - для найменшого, найбільше - для найбільшого і притаманне просто - для властивого просто. Якщо, наприклад, для того, що є живе більшою

мере, власне є велика ступінь чуттєвого воспрініманія, то менша ступінь чуттєвого вос-прініманіе буде власним для того, що є живе в меншій мірі, найбільша ступінь чуттєвого воспрініманія-для того, що є живе в наиболь-и шей міру, найменший ступінь чуттєвого воспрініманія - для того, що є живе в найменшій мірі, а просто чуттєве воспрініманія - для просто живого.

Слід також при опроверганіі звернути увагу [на більше і менше] виходячи з просто притаманного: чи не йде чи справу так, що просто притаманне не їсти власне для просто притаманного. Тоді не буде власним ні більшу для більшого, ні меншу 30 для меншого, ні найбільшу для найбільшого, ні найменше для найменшого. Якщо, наприклад, добродіяння пе є власне для людини, то не буде власним для того, хто є людина в більшій мірі, велика добродіяння. Так от, при обгрунтуванні слід дивитися, щоб просто притаманне було власним для просто притаманного. Тоді й більшу буде власним ДЛЯ більшого, меншу - ДЛЯ S5 меншого, найменше - для найменшого та найбільшого - для найбільшого. Якщо, наприклад, власне для вогню - це те, що оп за природою прагне вгору, то і для того, що є вогонь в більшій мірі, власним буде ТЕ, ЩО ВОНО Більшою мірою прагне 13ва за природою вгору. Таким же чином слід все це дивитися виходячи з меншого, найбільшого і найменшого.

По-друге, при опроверганіі слід дивитися, чи не йде чи справу так, що більше не є власне для більшого. Тоді й менше не буде власним для меншого. Якщо, наприклад, чуттєве воспрініманія є для живої істоти в більшій мірі власне, ніж для людини знання, чуттєве ж воспрініманія не їсти власне для живої істоти, то знання не буде власним для людини.

Так от, при обгрунтуванні слід дивитися, щоб менша було власним для меншого. Тоді й більшу буде власним для більшого. Якщо, наприклад, бути від природи піддається воспітапію * є для людини власне в меншій мірі, ніж життя для живої істоти, бути же від природи під-Дающий вихованню є власне для людини, то життя буде власним для живої істоти.

По-третє, при опроверганіі слід дивитися, чи не йде чи справу так, що те, що є [наче] власне для чогось у більшій мірі, не їсти власне. Тоді воно не буде власним і для того, для чого воно в меншій мірі власне. Але якщо воно соб-15 ственное для першого, то для останнього воно пе власне. Якщо, наприклад, бути пофарбованим є власне більше для поверхні, ніж для тіла, але це не є власне для поверхні, то бути пофарбованим НЕ БУДЕ власним для тіла. Якщо ж це є власне для поверхні, то воно не буде власним для тіла. Для обгрунтування цей топ непридатний, адже неможливо, щоб одне і те ж було 20 власним більше ніж для одного.

По-четверте, при опроверганіі слід дивитися, чи не йде чи справу так, що те, щб більшою мірою [визнається] власним для чогось, пе їсть, ь власне. Тоді не буде власним і те, що [визнається] в меншій мірі власним для нього. Якщо, наприклад, для живої істоти бути чувственпо сприйманим більшою мірою [визнається] власним, ніж бути діленим, бути же чуттєво сприймається не є власне для живої істоти, то і бути діленим пе є власне для живого 25 істоти. Так от, при обгрунтуванні слід дивитися, щоб те, що в меншій мірі [визнається] власним для предмета, було власним для рябо. Тоді буде власним і те, що [визнається] більшою мірою власним для рябо. Якщо, наприклад, чуттєве воспрінімапіе є для тварини в меншій мірі власне, ніж життя, чуттєве ж воспріпіма-ня є власне для тварини, то власним для тварини буде життя, so Далі, виходячи з однаково притаманного слід при опроверганіі дивитися, по-перше, НЕ йде чи справу так, що те, що є власне в однаковій мірі, але є власне для того, для чого воно власне в однаковій мірі. Тоді й інше, що є власне в однаковій мірі, чи не буде власним для того, для чого воно власне в однаковій мірі. Якщо, наприклад, для жадає частини душі жадання є власне в такій же мірі, в якій роздум

є власне для розумної частини душі, жадання само не є власне для жадає частини душі, то міркуванні не буде власним для ра-з * розумної частини душі.

Так от, при обгрунтуванні слід дивитися, щоб те, що є власне в однаковій мірі, було власним для того, для чого воно власне в однаковій мірі. Тоді й інше, що ость власне Однаковою мірою, буде власним І 138Ь для того, для чого воно є власне в однаковій мірі. Якщо, наприклад, початкова розсудливість є для розумної частини душі власне в такій же мірі, в якій початкова помірність є власне для жадає частини душі, для розумної ж частини душі споконвічна розсудливість є власне, то й початкова помірність є власне для жадає частини душі. 5

По-друге, слід при опроверганіі дивитися, пе йде чи справу так, що те, що є власне для чогось в такій же мірі, що і інше, не є власне для нього. Тоді й інше, що є власне в такій же мірі, що і перше, що не буде власним для рябо. Якщо, наприклад, для людини вйдепіе і слухання в однаковій мірі власне, бачення же пе є власне для людини, то і слухання не 10 буде собствеппим для людини. Так от, при обгрунтуванні слід дивитися, щоб те, що є для чого-то власне в однаковій мірі, [що й інше], було для нього власним, тоді й інше, що в однаковій мірі є власне для нього, буде власним. Якщо, наприклад, те, що вожделеющая частина належить душі спочатку, є для душі власне в такій же мірі, в якій власне для неї є те, що розумна частина належить їй ізначален-по, а те, що вожделеющая частина належить душі спочатку, є власне для душі, то власним для душі буде й те, що розумна частина належить їй спочатку.

По-третє, слід при опроверганіі дивитися, чи не йде чи справу так, що те, для чого щось [визнається] власним однаковою мере, не є власне. Тоді воно і для іншого, для чого воно [визнається] власним однаковою мере, не буде власним. Якщо ж воно власне для одного, то воно пе буде власним для іншого. Якщо, наприклад, горе-ніє є власне для полум'я в такій же мірі, в якій воно власне для розпеченого вугілля, в дей-20 ствительности ж горіння не їсти власне для полум'я, то горіння НЕ БУДЕ власним для розпеченого вугілля. При обгрунтуванні цей топ непридатний.

Топ, який виходить з знаходиться в однаковому отношеніі2, відрізняється від того, який виходить з однаково прісущего3, тим, що в першому випадку розглядають на підставі співвідношення, не беручи до уваги будь-яку прісущность, під вто-25 ром випадку зіставляють виходячи з якоїсь прісущності.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " РОЗДІЛ ВОСЬМИЙ [Топи для з'ясування того, чи правильно вказано власне (продовження)] "
 1. Глава перша
  восьма 1 Див прим. 8 до гол. 4. - 480. 2 ср «Нікомахова етика», 1094 а 1 - 6. - 480. Глава дев'ята Див «Топіка» II, 7 - 9; IV, 3, 4; V, 6. - 482. І тим самим допущено idem per idem. - 483. СР «Друга аналітика», 79 Б 23 - 24. - 484. 1 ср 113 а 27 - 28. - 485. 2 Про це Софісті нічого певного не відомо. - 485. Глава дванадцята 1 Середнє парного
 2. Розділ дев'ятий [Топи для з'ясування того, чи правильно вказано власне (закінчення)]
  для не сущого, якщо можливість не може бути притаманна НЕ-сущому. Тоді покладене як соб-зо ственное не їсти власне. Так, наприклад, той, хто сказав, що власне для повітря - це те, що він придатний для вдихання, вказав, правда, власне в можливості (бо те, що придатно для вдихання, можна вдихати), але вказав це і як власне для НЕ-сущого, адже повітря може бути і тоді, коли і
 3. Глава перша
  топи з уривка 122 Ь 37 - 123 а 19. - 428. 3 Захищаючий тезу. -
 4. Розділ перший [Топи, що стосуються визначення. Попередні зауваження]
  для того, ім'я чого дано (адже визначення людини має бути правильно для кожної людини); або [2] тому, що, хоча рід мається, предмет не був віднесений до цього роду або віднесені не до свого роду (бо той, хто дає визначення, повинен, встановивши рід, додати видову відмінність, адже насамперед рід, треба думати, найбільше so означає у визначенні сутність що визначається); або [3]
 5. Від видавництва
  власності. Загальні положення Глава 16. Право приватної власності Глава 17. Спадкування власності громадян Глава 18. Право публічної власності Глава 19. Право спільної власності Глава 20. Обмежені речові права Глава 21. Захист права власності та інших речових прав Глава 22. Цивільно-правове регулювання відносин, пов'язаних з інтелектуальною діяльністю і індивідуалізацією
 6. ГЛАВА ЧЕТВЕРТА [Топи для з'ясування того, чи є взагалі власне те, що зазначено як власне]
  топи , які обгрунтовують, 25 що власне просто належить належним чином, повинні бути тотожні тим, які взагалі встановлюють власне. Ось чому ці містять в собі ті. Отже, перш за все слід при опроверганіі подивитися щодо кожної речі, для якої дано власне, чи не йде чи справу так, що воно не притаманне жодної, або неістинно в отношепіе її, пли воно
 7. Глава перша
  восьма 1 Див 90 а 14-15. - 325. 2 Бо воно приймається за основу докази. Див 93 а 30-33. - 325. 3 Див гл. 4. - 325. 4 Див «Про душу», 404 а 21-24; Платон. Федр, 245 с - 246 а; Закони, 895 е - 896 а. СР 91 а 37 - b 1. - 326. & Див гл. 2 і 3. - 327. Глава дев'ята 1 Див гл. 8. - 327. Глава десята 1 Див 93 а 18-27. - 327. 2 Див 93 Ь
 8. Глава перша
  голова Академії після Спевсиппа. СР 141 а 6; 152 а 7, 27. - 383. 4 СР «Перша апалітіка», 32 b 5-13; «Про тлумачення», 9. - 383. 5 Лродік Кеосскні (V ст. До н. Е..) - Старший софіст, творець синонимики. - 384. Глава сьома 1 А саме (1) (А р Б і А р = | Б), (2) (А р = 1 Б п Н Ар Б), (3) (А р Б і А р = 1 Б), (4) (= 1 А р Б і = 1 А р Б), (5) (А р Б і = 1 А р Б), (6) (А р = 1 Б і Н
 9. ГЛАВА СЬОМА [Топи, що встановлюють умови правильності побудови визначень (продовження)]
  для зору або для слухать суще - як що може зазнавати або діяти. В цьому випадку одне і те ж було б в один і Водночас прекрасним і непрекрасний і рівним чином сущим і не-сущим, бо приємне для слуху буде те ж, що прекрасне, а 25 тому неприємне для слуху - те ж, що непрекрас-ве, бо противолежащей одного й того ж - одне й то ж, прекрасному ж протіволежіт
 10. ГЛАВА ТРЕТЯ [Топи для з'ясування того, чи належним чином дано визначення (продовження)]
  топи. Наприклад, якщо визначення слизу голосують, що вона перша неперетравлена волога від їжі, то [можна заперечити], що перше - одне, а не МПНВ, так що прісовокупленіем «пепереваренная» зайво, бо по видаленні його залишилася мова вкаже властиве лише слизу, адже не може бути першим і неперева- 10 ренное, і щось ще від їжі. Або слиз взагалі є не перше від їжі, а перше від
 11. Книга восьма (Н)
  восьма
 12. Книга восьма
  восьма
 13. Глава перша
  топи з кн. II і III. - 404. 2 Символічно: Ах Р (х)-і ехр (х). - 404. 3 Т. е. в рівній мірі правдоподібні положення: «ААБ Аа = 4 Б» і «Е! х (А (х) і Б (х) ] => Е! х [=} А (х) і Б (х)] ». Чи, може, замість другого положення потрібно було б брати наступне:« А і Б г ^ Щ А і = | Б ». - 404. 4 Правдоіодобпо: Аоб zz> Не-Ао но-Б. - 404. 5 Правдоподібно: Аі ие-Б г ^ = \ АІБ. - 404. 6
 14. Введення
    того акціонерного товариства Федеральний Закон Російської Федерації "Про акціонеpних
 15. Передмова
    Глава 28. Поняття та види зобов'язань Глава 29. Виконання і припинення зобов'язань Глава 30. Цивільно-правовий договір Глава 31. Договір купівлі-продажу Глава 32. Договори поставки товарів, контрактації і енергопостачання Глава 33. Договори міни, дарування, ренти Глава 34. Договори оренди, лізингу, позички Глава 35. Договір найму житлового приміщення та інші житлові зобов'язання Глава 36. Договір
 16. ГЛАВА ДРУГА [Топи для з'ясування того, чи належним чином вказано власне]
    для з'ясування того, чи належним або неналежним чином [вказано] власне, полягає у з'ясуванні того, чи належить власність не через більш відоме або через більш відоме: при опроверганіі - чи дано воно не через більш відоме, при обгрунтуванні - дано воно через ® більш відоме. Власне дано не через більш відоме, якщо, по-перше, дане власне взагалі менш відомо,
 17. ГЛАВА ТРЕТЯ \ Топи для з'ясування того, чи належним чином вказано власне (продовження)]
    для живої істоти - це сутність, один з видів якої є людина, вжив печто належить до живого 5 суті, то власне буде покладено не належним чином. Так от, при обгрунтуванні слід дивитися, щоб пе вживали як власне пі сам предмет, ні щось до нього належить. У цьому відношенні власне дійсно буде покладено належним чином. Так як, наприклад,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua