Головна
ГоловнаНавчальний процесСоціальна педагогіка (лекції) → 
« Попередня Наступна »
Василькова Ю.В., Василькова Т.А.. Соціальна педагогіка: Курс лекцій: Учеб. посібник для студ. вищ. пед. навчань, закладів. - 2-е вид. стереотип. - М.: Видавничий центр «Академія». - 440 с., 2000 - перейти до змісту підручника

Про виховання розуму (до 8 років) (уривок)

... Пануюча система виховання дітей, що віднімає в крихіток майже будь-яку можливість інтелектуальної самодіяльності, в той же самий час силою речей змушена буває надавати їм більшу чи меншу свободу в справі розвитку м'язової системи, у сфері різних м'язових актів, так як шляхом пасивної механічної гімнастики діти не можуть навчитися різноманітним рухам. Одним словом, при вихованні дітей їх позбавляють по можливості всякої самодіяльності в психічному відношенні і в той же час по необхідності змушені бувають надавати їм свободу самодіяльності у справі вправи і розвитку їх м'язів. Що ж дивного після цього в тому, що люди цивілізованої Європи бачать особисту свободу не в умовах самовладання і самодисципліни, а навпаки того, в можливості давати більший або менший простір своїй м'язовій системі, тобто силі м'язів, захоплюючих делаемое і утримують його силою кулака. Не повинно забувати, що всяке самовладання, самодісціплінірованіе є завжди і скрізь результатом самостійної і діяльної психічного життя; а для цього людина повинна звикати з пелюшок самостійно користуватися дарованими йому душевними силами і здібностями, і тоді-то він дійсно може набувати свободу думки, слова і дій.

Зважаючи прагнення, загального всім людям, пояснювати все і вся за аналогією з собою маленькі діти при обмеженості їх досвіду і знань, вислуховуючи байки і казки, дивуються порівняно мало, так як їм здається цілком імовірним, що всі тварини, рослини і навіть предмети неорганічного світу і відчувають, і міркують подібно людям. Зважаючи на це та байки, і казки я зовсім не можу визнати за засіб розвивати уяву крихітки; хоча обійтися без них при вихованні було б важко саме через їх відповідності дитячому віку. Але давати їм головну роль не слід, навпаки того, навіть дітей від 1 до 8 років необхідно знайомити з явищами незнайомій їм ще реальному житті у всіх її різноманітних формах, внаслідок цього дітям треба і розповідати і читати про життя інших дітей, про дитинство їх батька , їх матері, їх діда, бабусі і т.д.; їх

131

слід знайомити з життям інших країн, в іншому кліматі, серед інших народів. Точно так же дітям слід в оповіданнях і в читаннях давати короткі нариси життя різних тварин, рослин; їх слід знайомити і з роллю різних предметів неорганічної природи, одним словом, при вихованні дітей від 1 до 8 років слід завжди пам'ятати, що їм насамперед і головним чином слід по можливості повніше і краще освоїтися з навколишнім світом. Отже, їм потрібні не казки, а факти і факти, спостереження і досліди, при всьому тому треба по можливості більше привчати дітей до самодіяльності, пам'ятаючи, що кожній дитині належить бути людиною і, отже, йому належить вести життєву боротьбу у всіляких її видах, боротьбу з природою, боротьбу з іншими людьми і, головне, зі своїми власними поганими нахилами, зі своїм власним егоїзмом.

Для всього цього майбутній чоловік повинен можливо краще навчитися самостійно спостерігати, самостійно думати і самостійно діяти.

Казки допустимі тільки ті, в яких у поетичній формі укладена якась думка, і в цьому відношенні завжди слід віддавати перевагу народним казкам, в які втілені бувають і найбільш дорогі даному народу мрії та прагнення, і ті висновки, до яких народ прийшов на підставі життєвого досвіду.

При вихованні уяви слід пам'ятати, що воно виявляється тим пишніше, чим багатша буває у того чи іншої людини запас відчуттів, уявлень, понять, запас почуттів, прагнень і, отже, чим більше ми будемо давати дітям можливості вправляти свої органи відчуття, набираючи все нові і нові знання, тим багатше виявиться і зміст їх уяви. Це з одного боку, а з іншого - уява в якості вільного прояви власного життя нервово-мозговик приладів виявиться у дитини тим діяльніше, чим більше ми його привчимо до самостійного мислення.

Вихователі повинні пам'ятати, що життєвою атмосферою уяви служить саме психічна свобода. І тому повторюю і наполягаю - маленьких дітей треба вести так, щоб вони звикли самостійно мислити і відстоювати свої дитячі думки, і навколишні люди повинні з повною терпимістю і абсолютно серйозно ставитися до дитячих умовиводів, як би наївні і помилкові вони не були. До того ж в помилках і промахах дитячої думки часто як у дзеркалі відображаються омани людської думки взагалі ...

Друкується за вид.: Антологія пед. думки Росії другої половини XIX - початку XX в. - М., 1990. - С. 408-410.

132

Сімейне виховання в історії вітчизняної освіти, його особливості в Росії, соціальні проблеми сім'ї - величезна тема. У радянській педагогіці вона частіше розглядалася в розділі «сім'я і школа».

До 1917 р. в роботах видних педагогів обов'язково давалися рекомендації з якої-небудь проблеми сімейного виховання. У невеликих книжечках, розрахованих на широке коло читачів, публікувалися проповіді служителів церкви, в яких були звернення до батьків, як потрібно виховувати дітей.

Миклухо-Маклай у своєму маловідомому спадщині представлявся нам тільки як етнограф і мандрівник, хоча це тільки десята частина його наукових праць; у нього є статті про сімейне виховання і важливості відносин батька і сина.

На початку XX в. група відомих російських педагогів (П.Ф.Капте-рев, П.Ф.Лесгафт, И.А.Сикорский, В.П.Острогорскій) беруть участь у виданні «Енциклопедії по сімейному вихованню та навчанню».

З питань сімейного виховання проводяться Всеросійські педагогічні з'їзди. Організатором одного з них був Петро Федорович Каптерев.

З ярликом «буржуазний педагог» (Н.К.Крупская) він 70 років не був відомий радянському учительству. Однак йому, Каптереву, належить ряд робіт з педагогіки сімейного виховання, про особливості дошкільного виховання, про стан освіти, про підготовку вчителя, про зміст навчання та історії вітчизняної школи і педагогіки. У журналі «Народна школа» ще в 1875 р. він писав, що виховання дітей у сім'ї має починатися з моменту народження. Однак часто батьки усуваються від духовного впливу на дитину, обмежуються фізичною стороною виховання. Батьки повинні знати всі процеси, які відбуваються у розвитку дитини. «Без цього знання, - писав Каптерев, - виховання неможливо».

І найважливішим у сімейному вихованні має бути знання, що «перші три-чотири роки дитини складають найважливіше час всього виховного процесу». Саме в ці роки закладаються основи подальшого розвитку і освіти дитини.

На початку XX в. російська міська сім'я переживає зміни. Шлюби стають расторжимой. Залучення жінок у виробництво породжує необхідність створення дитячих ясел і садів. Тому величезна увага приділялася сімейному, дошкільному П.Ф.Лесгафт вихованню.

Н817-1909А Більше 40 років у другій половині XIX в. займався науковою, педагогічною та громадською діяльністю чудовий російський педагог Петро Францевич Лесгафт.

133

Його дослідження становлення всебічно розвиненої особистості, фізичного розвитку людини, а також створення теорії розвитку дитини в сім'ї - величезний внесок не тільки в історію вітчизняної освіти, а й медичної науки та вітчизняної культури в цілому.

Петро Францевич Лесгафт народився в сім'ї ювеліра. Після закінчення гімназії, а потім Медико-хірургічної академії (1861) займався дослідницькою роботою; в 1865 р. йому було присвоєно ступінь доктора хірургії; з 1868 р. він професор, потім завідувач кафедрою фізіологічного факультету Казанського університету.

У медицині він відомий як основоположник функціонального напряму в анатомії, гігієни фізичних вправ, лікувальної гімнастики, як автор підручників з анатомії та біомеханіки фізичних вправ; вважався кращим лікарем по захворюваннях кістково-м'язової системи.

Його роботи про фізичне виховання були результатом багаторічного дослідження гімнастичних занять з дітьми і дорослими, його спостережень за розвитком дитини і взаємозв'язком фізичного, розумового, морального формування особистості.

У своїх роботах «Про ігри та фізичному вихованні в школі» (1883), «Про покарання в сім'ї та його вплив на розвиток типу дитини» (1884), «Шкільні типи» (перша частина його «Сімейного виховання») (1884), «Керівництво з фізичного виховання дітей дошкільного віку» (1888) Лесгафт звертається до загальних питань виховання, визначивши методи фізичного, морального, шкільного і сімейного виховання.

Основна діяльність вченого була пов'язана з Медико-хірургічної академією та Петербурзьким університетом. Створивши Суспільство сприяння фізичному розвитку, він влаштовує дитячі спортивні майданчики, катки для хлопців і дорослих. Він був творцем перших жіночих Вищих курсів (1890) в Росії, на яких готували виховательок і керівниць фізичного виховання. У 1906 р. Лесгафт відкриває Вільну вищу школу, де читалися лекції для робітників. Він добивається відкриття Природно-історичних курсів Товариства народних університетів. Проте працювати в них йому не довелося, захворівши, він помер.

Заслуги П. Ф. Лесгафта в історії вітчизняної освіти величезні. Він став засновником вітчизняної науки про фізичне виховання, їм досліджувався взаємодія фізіологічних і психологічних процесів у розвитку дитини.

Розглядаючи проблему всебічного розвитку особистості дитини, вчений відносив до числа найголовніших питання про роль на

134

Проведення. Він визнавав успадкування конструкції тіла, будови органів, особливостей прояву енергії людини. Але у фізичному і духовному розвитку дитини він надавав вирішальне значення середовищі, впливу навколишніх людей.

«Більшість вихователів, - писав він, - в разі невдачі своїх педагогічних заходів охоче звалюють все на горезвісну« спадковість »,« на природжену зіпсованість »дитячої натури ... і вірити не хочуть, що «зіпсованість» дитини шкільного та дошкільного віку є результат системи виховання, за яку розплачується таки один вихованець ».

Він засуджував педагогічне невігластво вихователів і батьків, які не знають своєї дитини, вказував, що багато вади у дітей створюються самими дорослими та умовами середовища. «Злим дитина буде тільки тоді, - писав він, - коли його дратують і ображають несправедливістю, сваволею і неправдою. Лінь у нього з'являється тоді, коли його насильно змушують робити непосильну, невідповідну його занять і підготовці, отже, логічно непослідовну роботу або роботу сильно, гнітючу його одноманітністю, виснажливим дією ».

Свою теорію «про ідеальну нормальної особистості» Лесгафт виклав у книзі «Сімейне виховання дитини та її значення», розглядаючи фізичний, розумовий, моральне, трудове і естетичний розвиток дитини як єдине ціле. Він намагається відповісти на питання: чим визначається нормальний фізичний і моральний розвиток дитини, чому у дітей так багато відхилень від нормального розвитку людського організму? На думку вченого таких причин безліч.

По-перше, дитина повинна бути оточений атмосферою любові. Якщо він буде позбавлений цього почуття з дитинства, то сам все життя не буде здатний любити, робити людям добро.

По-друге, вихователь повинен бути еталоном моральності, людиною слова і справи.

Краще, якщо цією людиною буде мати.

По-третє, атмосфера праці в сім'ї повинна бути радісною, так як дитина цього вчиться спочатку у грі, а потім вже працюючи з дорослими.

По-четверте, слід виключити з життя дитини ласощі, розкіш, злидні, азартні ігри, тютюн, безладну їжу.

По-п'яте, чергувати заняття дитини: праця - з грою, гру-з вченням, малювання - з ліпленням і т. д. Вибирати заняття повинен сам дитина, а не батьки.

По-шосте, слід постійно стежити за навантаженням дитини, не допускати перевантаження у навчанні та праці.

135

По-сьоме, стежити, щоб дитина не була з аморальними дітьми.

До 7 років, вважав Лесгафт, дитина повторює все за дорослими і тільки в 7 років виробляє свої «моральні підстави» і може оцінювати поведінку і вчинки оточуючих. Тому дорослі повинні стежити за кожним своїм вчинком. У дошкільному віці «складається його тип, засвоюються їм звичаї і звички даний місцевості і сім'ї». Цей період має великий вплив на долю людини, залишаючи слід на все життя.

Критикуючи сімейне виховання, вчений звертає увагу на те, що і сім'я і школа не виробляють в дитини самостійності, що не привчають його міркувати. А раннє визначення дитини в школу знищує його індивідуальність, «його самостійне прояв, сприяє розвитку в ньому стадності за рахунок розвитку особистих його здібностей».

 У вихованні слід пам'ятати, «що не можна дитину зробити людиною, а можна тільки цьому сприяти і не заважати, щоб він сам у собі виробив людини». 

 Лесгафт виділяє «підстави», точніше, основи виховання дитини в сімейний період. Це дотримання чистоти, відсутність свавілля дорослих, послідовність дорослих у словах і справах, визнання дитини як повноправної людини. 

 Чистота, вказував він, необхідна умова попередження хвороб та дитячої смертності. «Велика смертність дітей сімейного періоду завжди більше буває там, де розбещеність вдач і неохайність всього сильніше розвинена». 

 Відсутність сваволі не дасть дитині ввібрати ці якості в себе, не дозволить чинити так по відношенню до інших. 

 Послідовність у відношенні слова і справи важлива у вихованні дитини в тому плані, що «на дитину головним чином впливає справа, а не слово», дитина формується «під впливом вчинків, які бачить». 

 Визнання дитини як особистості Лесгафт висуває як протест проти поводження з дитиною, як з лялькою, «існуючої для потіхи дорослих». І в той же час він застерігає, що не можна потурати примхам дитини, «перетворювати їх на кумирів». 

 Вважаючи найкращим середовищем для виховання дитини сім'ю, він головну роль відводить матері, підкреслюючи, що «розумна, тямуща, правдива і любляча мати ... ніколи не допускаючи сваволі, неправди або образи дитини, могтиме сприяти його розумовому розвитку і встановленню його морального характеру ... Вчасно сказаним словом і роз'ясненням зуміє підтримати діяльність дитини, а також сприятиме усвое 

 136 

 нию їм понять про правду, буде неодмінно сприяти розвитку свідомої діяльності ». 

 Така мати, писав Лесгафт, «ніколи не віддасть свою дитину в дитячий сад, її сім'я ніколи і ні в якому разі не може бути замінена школою, що починається з трирічного віку дитини». У той же час він визнавав існування дитячих садків як необхідність і пропонував змінити зміст їх роботи. У групі дитячого садка повинно бути не більше 4-5 дітей, їх організація повинна бути близькою до сім'ї, створювати їх слід на природі. 

 У сімейному вихованні Лесгафт величезне значення надавав грі, іграшкам, вважаючи, що це багате засіб для розумового, фізичного, морального виховання. Він поділяв ігри для сімейного та шкільного віку. Дитина сімейного віку в своїй грі повторює все, що бачить в навколишньому житті, при цьому розвивається його спостережливість, він набуває навиків у праці. 

 Робота П. Ф. Лесгафта «Сімейне виховання дитини та її значення» представляє науковий інтерес в тому плані, що в ній дається можливість всім, хто займається з дітьми, зрозуміти «психічне відправлення» дитини, його «індивідуальні властивості», не знаючи яких вихователь «може щохвилини встати в глухий кут перед проявом тієї чи іншої риси вдачі вихованця». 

 У першій частині книги під назвою «Шкільні типи» він характеризує дітей по типами поведінки: лицемірні, честолюбні, добродушні, м'яко-забиті, злісно-забиті, пригноблені і нормальні. Нормальний тип - це ідеал виховання, що досягається при «повної гармонії між розумовою і фізичним розвитком». 

 Лесгафт дає характеристики дітям, які тільки прийшли до школи і перш їх виховання проходило в сім'ї; звертає увагу батьків на недоліки сімейного виховання, що призводять до формування у дітей негативних звичок і рис характеру. 

 Зауважимо, що деякі вчені таку класифікацію П. Ф. Лесгафта вважають неповною, так як він обмежується тільки впливом на дитину середовища і моральних ідей. Тут, звичайно, не слід забувати, що одні й ті ж умови сімейного виховання можуть по-різному впливати на дітей. Так, пригнічують умови можуть придушити слабкого і викликати злість і опір сильного. 

 Але навіть вважаючи, що ці «абстрактні психологічні образи» є наслідком помилок сімейного виховання, непра 

 137 

 вильного впливу дорослих, розгляд цих «типів» представляє інтерес для сучасного практика, соціального педагога. 

 П. Ф.Лесгафт 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Про виховання розуму (до 8 років) (Уривок) "
 1. 6. ВИХОВАННЯ У ПЕДАГОГІЧНОМУ ПРОЦЕСІ
    виховання. Наводяться класифікації методів виховання Г.І. Щукіна і П.И-. Пидкасистого. Охарактеризовано засоби і форми виховання. Виділено три парадигми виховання: соціальна; біопсіхологіческая; комплексна. Розглянуто моделі прагматичного, антропологічного, вільного і інших видів виховання. І. Ф. Харламов. Педагогіка. Дане питання розглянуто досить детально. Поняття
 2. 9. СІМ'Я ЯК СУБ'ЄКТ ПЕДАГОГІЧНОГО Взаємодія
    виховання, а також за механізмом соціального навчання. Виділено кілька моделей взаємодії батьків з дітьми: авторитетна, владна, поблажлива. Зазначено причини психологічних деформацій сім'ї, які є найважливішими причинами порушення особистісного розвитку дитини. І. Ф. Харламов. Педагогіка. Передумовою підвищення ефективності виховання визнається поєднання
 3. Виховання
    виховання, якою звичайно нехтують і яка, проте, необхідна як для тих, кому згодом вона стане в нагоді для добування засобів до життя, так і для тих, що не витягнуть з неї матеріальної вигоди. - Ми говоримо про розвиток спритності рук. § 221. Якщо розвиток тілесної спритності необхідно для більш успішного поводження з безпосередньо оточуючими речами, то інтелектуальна
 4. Закономірний характер виховання і система його особливих принципів
    виховання - спеціальна система основних, вихідних вимог до побудови його системи, головні рекомендаційні положення, реалізація яких забезпечує досягнення мети і вирішення завдань виховання. Вони - узагальнений висновок-урок з досвіду виховання, результатів наукових досліджень і засновані на розумінні як загальних, так і специфічних закономірностей виховання в умовах правоохоронної
 5. § XVli Наскільки важко відрізнити те, що виходить від природи, від того, що має своїм джерелом виховання?
    виховання, необхідно вивчати в кожній країні дитинство її народу. Необхідно спостерігати перші промені світла, що виходять з душі дітей, і добре відрізняти те, що передує вихованню, від того, що є його наслідком. Де ж людина, що має досить дозвілля або живе досить довго, щоб здійснити всі ці дослідження? Невже, гарненько про це поміркувавши, ви захотіли б стверджувати,
 6. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
    вихованістю людини і його вихованням? 2. Яке значення має вихованість і виховання співробітників правоохоронних органів у сучасних умовах і чому? 3. Які цілі і завдання виховання співробітників правоохоронних органів? 4. Назвіть принципи виховання і обгрунтуйте їх. 5. Які роль, зміст і можливості самовиховання молодого співробітника?
 7. 39. Правове виховання і його форми. Правова інформованість. Цілі правового виховання.
    виховання - цілеспрямоване постійний вплив на людину з метою формування у нього правової культури та активної правомірної поведінки. Основна мета правового виховання - дати людині необхідні в житті юридичні знання і навчити його поважати і дотримуватися законів і підзаконні акти, тобто сформувати досить високий рівень правової культури, здатний значно зменшити число
 8. Керівник
    вихованості та розвиненості. Керівник зобов'язаний уміти пов'язувати рішення чисто професійних завдань з вихованням і навчанням співробітників, формуванням і розвитком у них професіоналізму, ділових якостей, виробленням відповідних норм поведінки. Величезне значення у вихованні співробітників мають особистий приклад і авторитет керівника. Користується авторитетом керівник, як правило, і
 9.  13.5. Правове виховання молоді
    виховання
 10.  9.5. Державно-професійне виховання
    виховання
 11. 9.7. Професійно-правове виховання співробітників Цілі і завдання правового
    виховання співробітників правоохоронних органів має найважливіше значення в системі їх загальної та професійної виховання. Мета правового виховання - формування високого, професійного рівня правової культури співробітників, що забезпечує бездоганне приватне дотримання законів при здійсненні правоохоронної діяльності та її успішність у зміцненні законності та правопорядку.
 12.  Розділ III Соціальне виховання в сучасних умовах
    виховання в сучасних
 13.  16.5. Судовий процес у правовому вихованні та просвітництві громадян
    вихованні та освіті
 14.  13.3. Правове виховання в основних педагогічних системах суспільства
    виховання в основних педагогічних системах
 15. Професійно-етичне виховання
    вихованості. Але є і норми вузькопрофесійні. Один з видів - норми службового етикету (порядку поведінки) при зверненні до громадян, звернення громадян до співробітника, прийомі населення, спілкуванні з громадянами, спілкуванні з колегами, з начальником, телефонних переговорах і ін Інший вид - професійно-деонтологічні норми, однозначно регламентують дії і вчинки співробітників. Ті й
 16. ПРОТИРІЧЧЯ ЯК ДЖЕРЕЛО І ДВИЖУЩАЯ СИЛА ВИХОВАННЯ
    виховання володіє власними, специфічними, притаманними тільки йому протиріччями. До числа таких протиріч, що відображаються вихованням, відноситься основне суспільне протиріччя, що у результаті стримування розвитку продуктивних сил закосневшая і застарілими виробничими відносинами. Це протиріччя виявляється в громадському вихованні у вигляді зміцнення консервативних
 17. ГЛАВА 19. ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГА
    виховання його і складає предмет праці вчителя. ? Мета діяльності педагога-зміна рівня вихованості та навченості іншої людини, розвиток його ціннісно-смислової структури, емоційно-вольової сфери. Подібно іншим видам діяльності, педагогічна має свої форму і зміст, мета і засоби досягнення. К. Д. Ушинський у роботі «Людина як предмет виховання» позначає
 18. ВСТУП
    вихованні нових людей. Мета цього посібника - висвітлення психологічних питань майбутнім фахівцям не психологам, але працюють з людьми. Одна з важливих завдань - пояснити багато психічні явища, з якими стикається кожна людина, а також розкрити наукові поняття, представлені в психології. Студенти, крім психології і слідом за нею, вивчають ще й педагогіку, яка в
 19. 2. ОСНОВНІ КАТЕГОРІЇ ПЕДАГОГІКИ
    виховання »,« навчання »і« освіта ». Під вихованням розуміється передача історичного та культурного досвіду від покоління до покоління. Вказані функції вихователя і вихованця. «Навчання» трактується як процес взаємодії вчителя і учнів, в результаті якого забезпечується розвиток учня. Показана неоднозначність категорії «Освіта» (процес навчання і виховання людини;
© 2014-2021  ibib.ltd.ua