Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
Шпаргалка з теорії держави і права України. 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

39. Правове виховання і його форми. Правова інформованість. Цілі правового виховання.


Правове виховання - цілеспрямоване постійний вплив на людину з метою формування у нього правової культури та активної правомірної поведінки. Основна мета правового виховання - дати людині необхідні в житті юридичні знання і навчити його поважати і дотримуватися законів і підзаконні акти, тобто сформувати досить високий рівень правової культури, здатний значно зменшити кількість правопорушень.
Ознаки (риси) правового виховання:
будується на основі системи норм права;
припускає впровадження в правосвідомість виховуваних складових елементів упорядкованих суспільних відносин - дозволений, зобов'язування, заборон.
З'єднуючись в процесі функціонування права із заходами державного забезпечення, дозволу, зобов'язування, заборони стають первинними способами правового регулювання, що створюють умови для здійснення правомірної поведінки;
спирається на можливість застосування примусової сили держави шляхом покладання юридичної відповідальності на правопорушників;
охоплює суб'єкти права, не тільки дотримуються правові норми, але і схильні до правопорушень та порушили їх;
здійснюється за допомогою спеціальних правовиховних способів і засобів;
здійснюється вихователями, які, як правило, мають юридичну освіту або спеціальну юридичну підготовку.
Цілі правового виховання:
передача воспітуемим (індивідам, суспільним групам) певної суми правових знань, навичок, умінь;
формування правових ідей, почуттів, переконань у правосвідомості виховуваних, вироблення правової установки на правомірну поведінку;
Форми правового виховання:
- правове навчання;
- правова пропаганда;
- юридична практика;
- самовиховання.
Правове інформування передбачає систему вивчення законодавства, яка охоплює державних службовців, тобто це засвоєння знань про основи держави і права, виховання у громадян поваги до закону, до прав людини.
Цілі:
- формування правових ідей, почуттів у правосвідомості;
- передача воспітуемим певних правових знань.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 39. Правове виховання і його форми. Правова інформованість. Цілі правового виховання. "
 1. Страхування ризику кримінальної економічної діяльності
  правової боротьби. - М., 1993 заступництвом. Міцність кримінального контракту є найважливішим чинником ефективності організації та зниження рівня кримінального ризику, дозволяє збільшити масштаб операцій, розміри ринку, надійність ланцюжка "виробник - посередник - споживач" (у разі продуктивної незаконної діяльності). Міцність кримінального контракту визначається багато в чому
 2. 3.3. ОХОРОНА ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ МАСОВИХ ЗАХОДІВ І НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
  правових нормах. Громадський порядок та його охорона в нормальних умовах пов'язані головним чином з перебуванням людей в громадських місцях, забезпеченням при цьому спокою, особистої і майнової безпеки громадян. А в умовах виникнення надзвичайних ситуацій громадський порядок та його охорона пов'язані насамперед із захистом населення від негативних наслідків НС, забезпеченням дій
 3. Поняття вікової неосудності.
  Правових системах різних країн стала встановлюватися нижня вікова межа кримінальної відповідальності. При цьому бралося до уваги: а) ступінь соціальної зрілості неповнолітніх окремих вікових груп, що проживають і виховуються в певних соціально-економічних умовах; б) ідеологічні, соціально-психологічні установки щодо соціальної, правової,
 4. § 4. Умовні види звільнення від кримінального покарання
  правової ефективності та упереджувати соціальному ефекту у вирішенні більш серйозних завдань. Воістину, меч, який вживають для колки дров, відмовляється служити під час битви (крої). Можливо, що малоефективна, але так широко застосовувана практика короткострокового позбавлення волі в якійсь мірі виступила своєрідним прологом введення в кримінальне законодавство умовного засудження. Разом
 5. § 2. Особливості кримінальної відповідальності і покарання неповнолітніх
  правових наслідків застосування заходів виховного впливу і т. д. Проте в цілому законодавча регламентація питань відповідальності підлітків заслуговує позитивної оцінки. Її основні особливості містяться в таких положеннях: 1) обмеження видів покарань, які можуть призначатися неповнолітнім; 2) порядок призначення покарання з урахуванням специфіки суб'єкта та
 6. 8. Російський консерватизм другої половини X IX в.
  Правознавства), на початку своєї кар'єри займав кафедру цивільного права в Московському університеті, був відомий своїми працями з історії права. У 1859 році його статтю про графа В. Н. Паніна (міністрі юстиції) А. И. Герцен помістив у своєму «Колоколе», в ній учений критикує всю систему судочинства в Росії, вимагаючи гласності в суді, вважаючи, що вона допоможе вилікувати хвороби російської бюрократії.
 7. 2. Проблеми науки і культури
  правова державність. На відміну від А.І. Солженіцина, А. Д. Сахаров ні антирадянщиком, він вірив у можливість конвергенції капіталізму шляхом повільного зміни обох систем в процесі взаємного зближення, що видно з складеної А. Д. Сахаровим «Конституції». У цьому академік бачив гарантію збереження миру на землі і вирішення найбільш гострих екологічних проблем. Таким чином, можна
 8. 3. Метод адміністративного регулювання: значення, зміст і практичне застосування.
  Правового регулювання, що характеризує становище сторін в даних правовідносинах. Він пов'язаний з встановленням і забезпеченням прав і обов'язків сторін. У найбільш загальному вигляді метод адміністративно-правового регулювання можна позначити як нерівність сторін, тобто як метод влади і підпорядкування. Один з учасників відносин - суб'єкт управління, інший - об'єкт управління. Об'єкт, як
 9. 40. Поняття переконання і примусу як методів управління.
  Правового впливу полягає в тому, щоб суб'єкти державного управління дотримувалися вимог через їх внутрішнє визнання, а не внаслідок сліпого підпорядкування вимогам влади. Таким чином, переконання - це система методів правового і неправового характеру, здійснювана державними і громадськими органами, яка проявляється у застосуванні виховних,
 10. 38. Загальносоціальні та спеціальні функції права. Функції права і функції правосвідомості.
  Правового впливу на суспільні відносини з метою їх упорядкування. Функції права можна класифікувати таким чином: Загальносоціальні: Інформаційна - інформування громадян, тобто доведення до відома адресата, про напрямки регулювання суспільних відносин, про їхні права, обов'язки та відповідальність (правова інформація). Орієнтаційна - орієнтування громадян на позитивні
© 2014-2022  ibib.ltd.ua