Головна
ГоловнаCоціологіяПершоджерела з соціології → 
« Попередня Наступна »
Спенсер Герберт. Синтетична філософія: Пер. з англ. - К.: Ніка-Центр. - 512 c. - (Серій "ПІЗНАННЯ"; Вип.2). , 1997 - перейти до змісту підручника

XIX. Огляд попереднього і додавання

§ 325. Огляд усього вищевикладеного легко покаже, наскільки нашу міркування підтримують один одного.

§ 326. Почавши з «етики тварин», ми показали, що для всякого тваринного виду гарною поведінкою буде те, яке сприяє підтриманню індивіда і збереження виду; звідси, розглядаючи «під-людську справедливість», ми знайшли, що основним її елементом виявляєте; необхідність того, щоб кожна істота відповідало за погані наслідки своєї поведінки. Але з встановленням стадного життя виникає вторинний елемент справедливості: вимога, щоб кожна істота, переслідуючи свої цілі, не заважало іншим переслідувати їх мети. Нарешті, мь показали, що в «людської справедливості» цей вторинний злемені отримує все більшого значення.

§ 327. Так як ідеї і почуття розвиваються шляхом пристосування t умов існування, то тривалий спільне існування призводить, врешті-решт, до розвитку такої організації, моральні елементи.

Якої цілком гармоніюють з умовами досконалої гро кої життя.

§ 328. Висновки, отримані дедуктивним шляхом, цілком збігаються е індуктивними висновками. Тривалий досвід навчив людей необ хідності встановити закони, що є висновками з основного прин ципу рівної свободи. Права індивіда, на які раніше не Обращатся ніякої уваги, поступово отримали загальне визнання. Життя сдела лась священною і недоторканною, і всі умови, необхідні для її повного розвитку, отримали моральну і законодавчу санкцію. § 329. Сфера урядового втручання в життя громадян з ходом цивілізації все скорочувалася.

§ 330. Існує ще один доказ справедливості нашої формули, доказ, про який ми досі не говорили. Політична економія показала, що всяке урядове втручання, не дотримуються принцип рівної свободи, впливає шкідливо на економічне життя народу.

§ 331. Таким чином, два дедуктивних докази і три індуктивних докази приводять до одного і того ж висновку. Дедуктивно, шляхом виведення з умов суспільного існування і шляхом тлумачення показань моральної свідомості, було доведено, що закон рівної свободи є вищий моральний закон. До того ж висновку ми прийшли і індуктивно, показавши, що з ходом цивілізації уряд все краще охороняє права кожного індивіда від порушення їх іншими індивідами і в той же час все більш намагається саме не порушувати цих прав. Потім виявилося, що і політична економія вказує на шкоду, що виникає при порушенні урядом тих прав громадян, які засновані на принципі рівної свободи.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " XIX. Огляд попереднього і додавання "
 1. 6.3. Інші податки та платежі
  Відповідно до пункту 2.3 статті 2 Закону України "Про податок на додану вартість", платником податку на додану вартість є особа, яка здійснює на митній території України підприємницьку діяльність з торгівлі за готівкові кошти незалежно від обсягів продажу. Відповідно до одного з визначень терміну "особа", наведених у підпункті 1.2 статті 1 зазначеного Закону, -
 2. Додана вартість хкоеффіціент оплати праці Формула рентабельності расх0ди на оплату праці одного працівника
  Іншими словами, цей підхід грунтується на тому, що оптимальний штат визначається виробленої доданою вартістю. Розрахунок оптимального штату за формулою рентабельності. Спробуємо розрахувати за формулою рентабельності оптимальний штат для конкретної компанії на основі її господарських показників за даний період і прогнозу на майбутній період. Виручка від реалізації: 12,8 млрд. ієн (прогноз
 3. Революційний процес
  - розвиток суспільства від попередньої суспільно-економічної формації до наступної, в якій ступінь усуспільнення хоча б одного елемента суспільного виробництва - трудящих і їх робочої сили, засобів виробництва і предметів споживання вище, ніж у попередньої (наприклад, рух від капіталізму до соціалізму або від соціалізму до комунізму). Зворотний рух - від подальшої формації до
 4. Глава 2 ОГЛЯД РОСІЙСЬКОЇ геополітичної думки
  Глава 2 ОГЛЯД російської геополітичної
 5. XXIV. Огляд і висновок
  § 184. Зробимо тепер огляд, щоб бачити загальний характер наших висновків і єдність досягнутих нами загальних істин. Таким чином, ми ще раз дамо приклад інтеграції при Еволюції. § 185. Визнавши положення, що інтегрована форма знання є вища форма і що мета філософії - завершення цієї форми, ми прийшли до розгляду даних філософії: властивостей Матерії і Руху і тієї кінцевої
 6. Пріховування фактичного ОБСЯГИ реалізації ПРОДУКЦІЇ з метою Зменшення розміру податку на додану ВАРТІСТЬ
  У процесі перевіркі відомостей про пріховування фактичного ОБСЯГИ реалізації ПРОДУКЦІЇ треба враховуваті Обставини, Які могут впліваті на величину податку, а самє: - Пільги, надані суб "єкту підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ при обчісленні податку на додану ВАРТІСТЬ; - Чинник, Які зменшуються розмір оподаткованого обороту (нарахування амортізації на основні засоби и Малоцінні предмети, Придбані з ПДВ,
 7. 2. Зміст фірмового найменування
  Фірмове найменування повинно відображати особливості організаційно-правової форми юридичної особи. Наприклад, фірмове найменування повного товариства має містити або імена (найменування) всіх його учасників і слова "повне товариство", або ім'я (найменування) одного чи кількох учасників з доданням слів "і компанія" і слова "повне товариство". Фірмове найменування
 8. 5.4. наставництво та консультування
  У будь-якій системі оцінки діяльності результат включає в себе як зворотний зв'язок по виконанню роботи, так і плани розвитку, націлені на вдосконалення діяльності окремого співробітника в майбутньому. Є три пов'язані ролі, в яких менеджер може бути залучений в процес зворотного зв'язку і розвитку: консультування, тренінг і наставництво. У цьому підрозділі дається короткий опис кожної
 9. 27. Невтішний висновок
  Висновок нашого короткого огляду інтуїтивного , або асимптотического, підходу до проблеми відносин між теоріями буде розчаровує. Асимптотичне ставлення строго не проаналізовано, а між тим воно виявляється набагато складнішим, ніж це зазвичай передбачається, і, що набагато гірше, воно аж ніяк не встановлено саме в тих випадках, коли з точки зору популярної літератури все йде
 10. XII. Огляд і Обмеження
  § 268. Хто обере предметом спеціального вивчення аналогію між індивідуальною організацією та організацією громадської, той може продовжувати своє дослідження далеко і по різних напрямах. Однак ми залишимо це порівняння на тому, до чого дійшли в попередніх розділах. § 269. Тут ми ще раз виразно повторимо, що між живим тілом і тілом політичним не існує інших
 11. 5. Похідні і складові твори
  Внаслідок неповторності індивідуальних здібностей авторів, самостійно створюють свої твори, об'єкти авторського права завжди оригінальні. Разом з тим деякі творчо цілком самостійні твори можуть бути органічно пов'язані з іншими, служити їх нової зовнішньої формою. Такі твори іменують похідними. До них відносяться переклади, обробки, анотації, реферати,
 12. 36. Податок на додану вартість та акцизний збір
  Податок на додану вартість стягується відповідно до Закону від 03.04.97 р. "Про податок на додану вартість". У сфері ЗЕД цей податок має особливе значення для експортно-імпортних операцій. Згідно ст. 3.1.2 Закону про ПДВ об'єктом оподаткування є, зокрема, ввезення (пересилання) товарів на митну територію України та отримання робіт (послуг), що надаються нерезидентами, для
 13. Використана література
  1. Бедрицкий А. В. Імперії і цивілізації / / Російський геополітичний збірник. 1998. № 3. 2. Віхи. Інтелігенція в Росії / / Сб. статей (1909-1910). М., 1991. 3. Гершензон М. О. Слов'янофільство / / Питання філософії. 1997. № 12. 4. Гумільов Л. І. Етногенез біосфери Землі. Л., 1990. 5. Данилевський Н. Я. Росія і Європа. М., 1991. 172 2. Огляд російської геополітичної думки в.ДугінА. Г.
 14. 11. Вільне використання об'єктів суміжних прав
  Надання виконавцям, виробникам фонограм і організаціям мовлення виняткових прав на результати їх діяльності підвищує їх зацікавленість у поліпшенні якості даних результатів. Водночас інтереси розвитку освіти та культури зумовлюють доцільність встановлення певних меж виключних суміжних прав. Внаслідок цього встановлено окремі
 15. Сорок П'ЯТЬ років з історії розвитку французької філософії (1933-1978)
  До читача : Ця сторінка відтворює попередню. Інша, вона є тією ж самою сторінкою. Але щоб читач не знехтував цієї другої першою сторінкою, вважаючи її, наприклад, помилкою палітурника, я змушений був написати це звернення, яке не фігурує на першому першій сторінці. Щоб бути тією ж, вона повинна бути
 16. Суспільно-економічна формація
  - економічний тип суспільства, що характеризується формою власності на елементи суспільного виробництва - трудящого (життя, робочу силу і працю) , засоби виробництва і предмети споживання. Суспільно-економічні формації виникають в процесі становлення виробничих відносин і зазнають у своєму розвитку три етапи - перший (прогресивний), при якому нові, більш прогресивні,
 17. Принцип монотонності
  ("не упускати досягнутого"). У процесах навчання, самоорганізації, адаптації і т.д. система в середньому не віддаляється від вже досягнутого (поточного) позитивного результату (положення рівноваги, цілі навчання і т.д .) [80, 93, 94]. На перший погляд, наведені принципи функціонування біосистем можна умовно розділити за підходами на природничо-наукові підходи, наприклад - № № 1, 2, 5, 8, 15,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua