Головна
ГоловнаПолітологіяПолітичні режими і партії → 
« Попередня Наступна »
Б. Кагарлицький, А. Тарасов. Керована демократія: Росія, яку нам нав'язали. - Єкатеринбург: Ультра.Культура. - 576 с., 2005 - перейти до змісту підручника

ЗАКАТ РАДЯНСЬКОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ

Саме в Росії сформувалося самосвідомість інтелігенції, згодом чимало вплинуло і на інтелектуалів Заходу. Інтелігент повинен був усвідомлювати, що його роль в суспільстві не тільки технічна, а й моральна. У цьому плані дуже важливо було поняття «справжнього інтелігента» (на відміну від «псевдоінтеллігента» або «образованщина» за Солженіциним). Справжній інтелігент, пише лівий публіцист Олександр Тарасов, «це творець, творча особистість, геній, людина, що займається пошуками істини, раціональним (науковим) або чуттєвим (художнім) пізнанням і освоєнням світу. Справжній інтелігент розуміє свою індивідуальну роль пізнає суб'єкта - і суспільну роль просвітителя і визволителя. Справжній інтелігент - носій критичного мислення. Справжній інтелігент протистоїть конформізму і міщанства »45.

З точки зору політолога Володимира Пастухова, радикальний неолібералізм 1990-х рр.. породжений ідеологією і психологією радянської інтелігенції. «Радянська інтелігенція, породження XX з'їзду, протягом трьох десятиліть була совістю нації і зберігала культурну традицію в умовах тоталітаризму. Водночас, живучи під немислимим тиранічним пресом, інтелігенція акумулювала в собі колосальний заряд негативної енергії. Відсутність можливості протягом десятиліть практично впливати на стан речей трансформувалося в неприборкану спрагу загального перебудови. Російські реформатори лише реалізували цю копівшуюся роками енергію »46. Важко сказати, чого тут більше - наївності чи лукавства.

В одній і тій же фразі ми читаємо і про жахи тоталітаризму, і про XX з'їзді, який цей тоталітаризм обмежив і зробив для більшості інтелектуалів цілком терпимим. Що б ми не говорили про інтелігенцію в цілому, безпосередня робота по «реформування» Росії здійснювалася аж ніяк не колишніми дисидентами і не людьми, в колишнє час віддаленими від влади, а навпаки, інтелектуалами, і в радянський час до влади наближеними. І сім'я Гайдаров, і партійний функціонер Геннадій Бурбуліс не тільки відчували себе при радянській системі цілком комфортно, але і займали в ній певне політичне становище. Навпаки, людей з дисидентським і полудіссідентскім минулим середу неоліберальних реформаторів відторгала навіть тоді, коли ті з ідеологічних міркувань готові були перетворення підтримувати.

Шукати російську специфіку в радикалізмі неолібералів не має сенсу. В Англії, Мексиці, Зімбабве та Аргентині застосовувалися ті ж заходи, що і в Росії. Масштаби збитку, що наноситься неоліберальної політикою суспільству, обмежуються лише масштабом опору, який суспільство надає неоліберальної політиці. У цьому плані Східна Європа дійсно майже унікальна. Радянська інтелігенція, пишалася своїми традиціями незалежності і опору, в 1990-і рр.. не тільки не виступила в перших рядах борців проти нової влади, але, навпаки, довгий час вважала цю владу своєю, а потім готова була з цією владою миритися набагато довше, ніж інші верстви суспільства. Перелом настав лише на початку 2000-х рр..

В роки правління Путіна. Та й то ініціатором розриву виступили не інтелігенти, а владу.

Стверджувати, ніби інтелігенція постраждала від реставрації менше інших, не доводиться. Вже в 1992 - 1993 рр.. їй було завдано нищівного удару. Як зазначає історик В. Согрин: «Різке скорочення дотування призвело до того, що тільки в науці, згідно з даними Держкомстату Росії, число зайнятих скоротилося до початку 1993 р. (порівняно з 1990-м) на 27%, у тому числі в академічній науці - на 24, галузевий - на 30,4, у вузівській - на 11,8%. Велика частина найбільш обдарованих вчених змушена була в пошуках роботи і засобів до існування емігрувати за кордон. За рік «витік мізків» склала 3,5 тис. осіб. Різко скоротилося видання «нерентабельною» наукової літератури »47. Російський тип інтелігенції не вписувався в новий економічний порядок. Відтепер усі слід було підпорядкувати конкретним практичним завданням, причому таким, які можна вирішити негайно і з безпосередньою вигодою. Фундаментальна наука, філософські пошуки сенсу життя, мистецтво, що виходить за сферу простого розваги, критичний аналіз суспільства - це не відповідало ринковому попиту. І все ж інтелігенція дійсно з ентузіазмом підтримала реформи, однією з цілей яких було її власне знищення. У чому причина настільки дивної поведінки? Зрозуміти його неможливо, не осмисливши історію радянської інтелігенції.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ЗАКАТ РАДЯНСЬКОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ "
 1. [Глава 7] Захід ельцінщіни
  [Глава 7] Захід
 2. Інтелігенція
  інтелігенцію, безпосередньо бере участь у створенні матеріальних цінностей і яка є фактично частиною робочого класу, і гуманітарну інтелігенцію, що бере участь у створенні та розповсюдженні культурних цінностей. Суспільне становище цих двох частин інтелігенції різна. Представники першої, як правило, працюють у складі великих колективів і несуть високу колективну
 3. В. П. Макаренко Соціокультурний фон досліджень М. К. Петрова: проблема освоєння і розробки
  радянського дискурсу. На його думку, російська дискурс включає: національні ідіоми - смисли прислів'їв, приказок, казок, притч, примовок; слов'янофільський мову; культурно-символічний зміст православ'я; раціоналізацію селянського свідомості. Все це зруйнувала радянська філософія як частина радянського дискурсу, який визначається наступними властивостями: «1. Мовою, на якому розмовляла
 4. [Глава 2] Російська інтелігенція між «західництво» і «грунтівством»
  інтелігенція між «західництво» і
 5. Тема 13. Тактика допиту і очної ставки
  Поняття, завдання, види та значення допиту і очної ставки. Психологічні основи допиту. Особливості тактики допиту підозрюваного (обвинуваченого). Особливості тактики допиту неповнолітніх. Тактика проведення очної ставки. Фіксація ходу і результатів допиту і очної ставки. Контрольні питання: Який психологічний процес формування показань допитуваного? З яких стадій він
 6. Контрольні питання
  інтелігенції та церкви? 4. У чому суть дискусій з питання утворення СРСР? Чи став Радянський Союз дійсно федеративною державою? 5. Що означала кампанія по боротьбі з «місцевими ухильниками»? 6. Охарактеризуйте особливості більшовицького режиму періоду непу в економічній і політичній сферах. 7. Яка роль відводилася дискусіям в партії в боротьбі її лідерів за владу в 1923-1929 рр..?
 7. Тема 27. Основи методики розслідування злочинів, скоєних організованими злочинними групами.
  Криміналістична характеристика злочинів, скоєних організованими групами. Організація розслідування на первісному етапі. Деякі особливості розслідування злочинів, скоєних організованими злочинними групами та злочинними співтовариствами. Особливості тактики окремих слідчих дій. Контрольні питання: Поняття та види організованої злочинності. У чому полягає
 8. ТРОХИ ІСТОРІЇ
  радянський період став часом стрімкого зростання чисельності та впливу інтелігенції. Нова влада теж вводила просвітництво. Їй потрібні були загальна грамотність, сучасна наука і технології, потрібна була професійна підготовка кадрів. Хоча репресії 1930-х років стали одним з ключових міфів інтелігентської свідомості, самі радянські інтелігенти в масі своїй були зовсім не нащадками
 9. Джерела та література
  радянської держави по відношенню до Російської Православної церкви в 1920-ті -30 - мм. - М., 1997. Протоієрей Лев Лебедєв. Церква на Голгофі: Роздуми Церковного історика / / Радянська література. - 1990. - № 1. «З нещадною рішучістю ...»: Лист В.І. Леніна т. Молотову для членів Політбюро / / Співрозмовник. - 1990. - №
 10. Надбудова
  інтелігенції, вирощеної і обогатившейся за рахунок народу, стала застрільником повернення до капіталізму, при якому інтелігенція, як їй здавалося, зможе зайняти належне місце в буржуазному
 11. РОМАН З НАЧАЛЬСТВОМ
  радянського лібералізму є не що інше, як вивернута навиворіт радянсько-комуністична ідеологія. Культуролог Тетяна Чередниченко дуже вдало назвала це «зверненої ідеологією». Перед нами все той же «єдино правильне вчення», тільки як би перевернуте. «У зверненої ідеології теж діє пара буржуазне / соціалістичне, але тільки з протилежними оціночними знаками
 12. Горяєва Т. М.. Політична цензура в СРСР. 1917-1991 рр.. / Т. М. Горяєва. - 2-е вид., Испр. - М.: Російська політична енциклопедія (РОССПЕН). - 407 с.: Ил. - (Історія сталінізму)., 2009

 13. Література для самостійної роботи
  радянській школі / Под ред. В.В. Краєвського, І.Я. Лернера. М., 1989. Загвязшскій В.І. Про сучасному трактуванні дидактичних принципів. Радянська педагогіка. - 1978. - №
 14. Початок будівництва соціалізму.
  Радянський лад являють собою дві форми диктатури пролетаріату. Трохи пізніше ця теза був прийнятий іншими компартіями. Це означало, що будівництво соціалізму здійснюватиметься виключно за радянським зразком. По-друге, керівництва країн Центральної та Південно-Східної Європи була нав'язана сталінська концепція загострення класової боротьби у міру руху до соціалізму. За допомогою Москви
© 2014-2021  ibib.ltd.ua