Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяЛогіка → 
« Попередня Наступна »
Гуляіхін В.Н., Васильєв О.Н.
. Навчально-методичний комплекс «Логіка»: Навчально-методичний посібник для студентів гуманітарних факультетів / Наук. ред. А.А. Хачатрян. - Волгоград: Вид-во ВолДУ, 2003. - 124 с., 2003 - перейти до змісту підручника

Закон несуперечності.


У процесі міркування про яке-небудь предметі не можна в один і той же час, в одному і тому ж місці, в одному і тому ж відношенні стверджувати щось і це ж саме заперечувати.
Закон протиріччя розвиває і поглиблює закон тотожності. Якщо закон тотожності вимагає визначеності та послідовності у мисленні, то закон протиріччя вказує на межі цієї визначеності і послідовності (час, місце, відношення) і забороняє протиріччя в міркуваннях. Виявлення протиріччя в теорії або міркуваннях свідчить або про хибність вихідних положень, або про порушення формальної правильності їх побудови. І в тому і в іншому випадку необхідний логічний аналіз для вирішення протиріч.
Хоча миритися з логічними суперечностями не можна ні в якому міркуванні, навіть у найпростішому, особливо важливо враховувати дію закону протиріччя в науці. Адже логичес-кі протиріччя здатні зруйнувати будь-яке, як завгодно складне розумове побудова. А тут вони далеко не такі прості й очевидні, як ті, що наводяться (для наочності) у навчальних цілях. Оскільки всяке наукове міркування - більш-менш грунтовне, докладний, взаємовиключні думки можуть перебувати в різних його місцях і їх попросту важко виявити. Тим більше важко це зробити, якщо міркування розділені в часі: те, що стверджувалося в один час, може непомітно для самого говорить заперечуватися в інше. Але від цього логічні суперечності не втрачають свого шкоди. Вони являють собою інтелектуальний «шлак», засмічувати наші міркування і вимагає постійного очищення їх, щоб можна було успішно рухатися до істини. Ось чому в науці надається важливого значення попередження або усунення в ній логічних протиріч.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Закон несуперечності. "
 1. 21. Романо-германська, англосаксонська, мусульманська правова сім'я
  закон. Законодавство регулює всі найбільш важливі аспекти життя. Характерні писані Конситуції, мають вищу юридичну силу. Поширюється впорядкування нормативного матеріалу, система права структурується за галузями, підгалузями, правовим інститутам. Існує розподіл права на публічне і приватне (в пріоритеті). Галузі матеріального права займають домінуюче положення по
 2. 32. Поняття і класифікація принципів права.
  Законом). Принцип справедливості означає, що право виступає як міра справедливості, як морально-правова домірність вкладеного та отриманого в усіх сферах життєдіяльності людини та їх правового забезпечення. Принцип рівності означає рівність усіх перед законом, рівність прав та обов'язків, незалежно від національної, релігійної та іншої приналежності, службового та іншого
 3. 18. Основні принципи і функції права.
  Законності в процесі створення і реалізації норм права, єдності юр прав та обов'язків, дмократізма. Принцип закріплення свободи підприємництва і принцип встановлення та охорони ч / с. До розряду спеціально-юридичних принципів права зазвичай відносять такі основні початку сучасних правових систем або їх вихідні положення: - принцип загальнообов'язковості норм права для всього населення країни
 4. § 1. Поняття юридичної особи
  законодавства про юридичних осіб та почасти підвищується його якість. Наука цивільного права відносить до числа центральних проблеми теорії юридичної особи, вдосконалення та практичного застосування цього інституту. Які ж цілі переслідує законодавче регулювання статусу юридичних осіб сьогодні? Відповідь на це питання зрозуміле з аналізу тих функцій, які виконує інститут юридичної
 5. § 7. Некомерційні організації
  законі відразу двох критеріїв, що характеризують некомерційну організацію, безумовно, виправдано. У сьогоднішній Росії більшість некомерційних організацій, не виключаючи і фінансовані власником установи, просто змушене займатися підприємництвом, щоб звести кінці з кінцями. Законодавець повинен забезпечити такий правовий режим їх діяльності, при якому неминуче і необхідне
 6. 3. Принципи цивільного права
  законодавчого закріплення загальнообов'язковий характер. Такі основні початку притаманні як праву в цілому (правовій системі), так і окремим правовим галузям, а також підгалузями і навіть інститутам і субинститутами. Значення правових, в тому числі галузевих, принципів двояко. З одного боку, вони відображають істота змісту, соціальну спрямованість і головні галузеві особливості правового
 7. 3. Законодавство про господарську діяльність
  законодавства). Взагалі, правове регулювання господарської (економічної) діяльності в тій чи іншій формі здійснюється багатьма різними галузями публічного і приватного права, взаємодіючими між собою. Відповідно цьому міжгалузевими за своєю юридичною природою стають і багато актів законодавства, що регламентує цю сферу. Потреба в систематизації такого
 8. 1. Система нормативних актів цивільного права
  законодавства, становлять певну систему, побудовану за ієрархічним принципом. Зміст цієї системи зумовлене нормами Конституції, яка має найвищу юридичну силу щодо будь-яких законів та інших нормативних актів (і очолює всю систему чинного законодавства). Насамперед необхідно відзначити, що до складу цієї системи тепер можуть входити лише акти
 9. Глава дев'ята. ТЕОРІЯ ПРАВА ЯК ЮРИДИЧНА НАУКА
  закономірного і випадковому в праві, основним правовим системам, іншим головним характеристикам права в цілому як соціального інституту. Походження ж права було розглянуто в главі третій цієї книги. Тривалий час на попередньому етапі вітчизняної юридичної думки право розглядалося в нерозривній єдності з державою як продукт і інструмент держави, як основа
 10. Глава чотирнадцята. СИСТЕМА І СТРУКТУРА ПРАВА
  законодав-ства. Публічне і приватне право. Матеріальне і процесуальне право. Міжнародне право. Розуміння права як системи правових норм, наділених характеристиками, ознаками, розглянутими у попередній темі, дозволяє виділити і такі риси права в цілому, як його системність і структурність. Вивчення системи і структури права стає важливим не тільки в наукових, але і в чисто
© 2014-2022  ibib.ltd.ua