Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка сучасної школи → 
« Попередня Наступна »
Ракова Н. А.. Педагогіка сучасної школи: Навчально-методичний посібник. - Вітебськ: Видавництво УО «ВДУ ім. П. М. Машерова ». - 215 с., 2009 - перейти до змісту підручника

ЗАНЯТТЯ № 20 ТЕМА: ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ ШКОЛЯРА

Основні поняття: естетична культура, критерії естетичної вихованості, естетичне виховання, художню освіту, завдання естетичного виховання, джерела естетичного розвитку.

Вимоги до компетентності:

- орієнтуватися в поняттях «естетичне виховання»;, «художню освіту», вміти їх розводити;

- розуміти сутність, значення і завдання естетичного виховання;

- орієнтуватися в джерелах і засобах естетичного розвитку школярів і вміти пояснювати їх вплив на зростаючої людини на конкретних прикладах;

- вміти аналізувати формування естетичної культури школярів як педагогічний процес.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПІДГОТОВКИ ДО ЗАНЯТТЯ

I. Завдання для обов'язкового виконання

1. Розгляньте складові естетичної культури і критерії, за якими прийнято судити про її прояві.

192

2. Проаналізуйте на конкретних прикладах вплив природи, мистецтва, естетики побуту та поведінки на естетичний розвиток зростаючої людини.

3. Розведіть поняття «естетичне виховання» та «художню освіту».

4. Проаналізуйте можливості школи в естетичному вихованні дітей різних вікових груп.

5. Осмисліть, сформулюйте і оформите в зошиті у вигляді наочної схеми-опори завдання естетичного виховання та шляхи їх здійснення.

6. Запропонуйте тематику класних годин (для конкретного віку), які сприятимуть розвитку естетичної культури учнів.

II. Завдання для поглибленого вивчення теми

1. Уявіть, що ви берете участь у конкурсі «Учитель голи», одним із завдань якого є створення проекту «Сімейні таланти». Запропонуйте ідеї цього проекту, які вам здаються найбільш цікавими.

2. Проаналізуйте одне з позааудиторних занять студентського життя як естетичне явище.

III. Питання для осмислення теми і самоперевірки

1. У чому полягає сутність естетичного виховання? Яке його зміст?

2.

За якими показниками ми судимо про естетичну культуру людини?

3. Які методи і прийоми виховання використовуються для формування в учнів потреби в естетичному розвитку?

4. Якими можливостями володіє урок для емоційно-морального збагачення життєдіяльності школярів?

5. Які форми виховної роботи з залученню дітей до різних видів художньої творчості мають місце в сучасній школі?

ЕТАПИ ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТТЯ

1. Визначення завдань заняття і змісту діяльності його учасників.

2. Педагогічний ринг - відпрацювання понятійного апарату: естетична культура, естетичне виховання, художню освіту, джерела естетичного розвитку, естетичний смак, естетичні потреби, естетичний ідеал, художньо-естетична діяльність.

3. Навчальна ситуація «Дидактична ромашка».

(Зразкові питання, які написані на «пелюстках ромашки»: Що слід розуміти під змістом естетичного виховання? Як мета виховання та його стратегічні завдання визначають зміст естетичного виховання? У чому призначення художньо-творчої діяльності у розвитку школяра? Які можливості є у вчителя для формування естетичної культури школярів? Які засоби, на ваш погляд, більш продуктивні в естетичному вихованні школярів?).

4. Моделювання ситуації «Розмова з батьками»:

193

Завдання: На основі аналізу прямих і непрямих функцій естетичного виховання в загальній системі формування особистості поясніть батькам значимість естетичного розвитку дітей.

5. Навчальна ситуація «Подумаємо разом».

Завдання 1. Мистецтво - один із засобів відображення дійсності, одна з форм суспільної свідомості. Для окремо взятої людини - засіб пізнання і перетворення навколишнього. Специфіка мистецтва - будь то література чи живопис, музика або театр - художній образ, народжений поєднанням слів, звуків, фарб, ліній.

Залучення до мистецтва - не тільки сприйняття створеного майстрами, а й творчість читача, глядача, слухача.

Чому, чим і як виховує мистецтво? Як вам вдається долучатися до мистецтва? І як ви припускаєте долучати до мистецтва своїх дітей вихованців?

Завдання 2. Утилітарно-споживче відношення до природи, настільки нерідко зустрічається у школярів, має багато причин. І все ж є вчителі-ентузіасти, що організують пізнавальну, перетворюючу, естетично спрямовану діяльність школярів у природному середовищі. Спробуйте і ви запропонувати справи, які допоможуть школярам красиво і цікаво спілкуватися з природою і дбайливо до неї ставитися.

Завдання 3. Стиль діяльності вчителя - явище естетичне. На прикладі одного з ваших шкільних вчителів покажіть, у чому краса його стилю діяльності, що саме в його особистих і професійних якостях ви оцінюєте як прекрасне?

6. Взаімообучающая ситуація «Хочу запитати у ...». (Право першого питання - у викладача, а потім питання-відповідь по «ланцюжку»).

7. Підсумок заняття - побажання педагога студентам.

8. Рекомендації та завдання до наступного заняття.

Література

1. Лихачов, Б.Т. Педагогіка. Курс лекцій / Б.Т. Лихачов. - М., 1996. - С. 281-295.

2. Лихачов, Б.Т. Теорія естетичного виховання школярів / Б.Т. Лихачов. - М.,

1985.

3. Селіванов, В.С. Основи загальної педагогіки: теорія і методика виховання / В.С. Селіванов. - М., 2000.

4. Сластенін, В.А. Педагогіка / В.А. Сластенін, І.Ф. Ісаєв, Є.М. Шиянов. - М.,

2006. - С. 320-325.

5. Степаненков, Н.К. Педагогіка школи / Н.К. Степаненков. - Мн, 2007. - С. 317-329.

6. Сухомлинський, В.А. Павлиська середня школа / В.А. Сухомлинський. - М., 1979.

7. Харламов, І.Ф. Педагогіка / І.Ф. Харламов. - Мн., 2002. - С. 432-444.

194

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "ЗАНЯТТЯ № 20 ТЕМА: ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ ШКОЛЯРА"
 1. Т.Н. Васильєва. Формування саногенного мислення молодшого школяра: Навчальний посібник / Калінінгр. ун-т. - Калінінград. - 48 с., 1997
  формування саногенного мислення молодшого школяра. Призначено для студентів педагогічного факультету університету, вчителів та практичних психологів сфери
 2. естетичного виховання ВО позакласної та позашкільної роботи
  занять за інтересами, триває поглиблене формування у дітей естетичного ставлення до мистецтва і дійсності; духовне збагачення їх особи; організація вільного часу; регулювання сприйняття впливів засобів масової інформації. У вихованні особистості та естетичному розвитку школяра особливу роль відіграє художня самодіяльність. Вона є для дітей одним з
 3. Методи навчально-творчого вираження.
  Заняттях. Учні складають звіти про тривалих спостереженнях за розвитком рослин, життям тварин, природними явищами; пишуть огляди науково-популярної літератури, твори на. вільну тему, доповіді по новому осмисленню історичних подій або літературно-критичним джерелам; розробляють схеми дії приладів, верстатів, машин; вносять пропозиції щодо вдосконалення
 4. § 6. Виховання фізичної культури особистості
  заняттями. Найважливішим критерієм фізичної культури є фізкультурний свідомість: розуміння сутності фізичної культури, її життєвої необхідності, значення як природної основи розумового, трудового, морального, естетичного розвитку. Фізкультурний свідомість включає в себе знання з історії, теорії, практики фізкультури і спорту, сприяє виробленню у людей умінь і
 5. ЗАНЯТТЯ № 21 ТЕМА: ВИХОВАННЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ
  заняття і змісту діяльності його учасників. 2. Обговорення проблем «Здоров'я - основа ефективного навчання та повноцінної життєдіяльності школяра». 3. Аналіз шкільної програми «Здоров'я». (Що робиться в кожній школі з підвищення медичних знань вчителів? Як навчаються учні збереженню здоров'я? Що робиться в школах для створення сприятливих
 6. ЗМІСТ
  Тема 1. З історії арбітражного судоустрою та судочинства 4 Тема 2. Поняття арбітражного процесуального права 15 Тема 3. Принципи арбітражного процесуального права 29 Тема 4. Підвідомчість і підсудність спорів арбітражному суду 50 Тема 5. Учасники арбітражного процесу 65 Тема 6. Позов 88 Тема 7. Докази 109 Тема 8. Арбітражні витрати 139 Тема 9. Процесуальні терміни 146
 7. Теми та питання для обговорення на семінарських заняттях
  культурному
 8. естетичного виховання У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ
  занять з учнями відносяться: ідейність, народність, художність, різноманітність жанрів музики, привабливість і доступність для дітей виражених у творі думок і почуттів. Музичне виховання сприяє формуванню у школярів музичної культури, художньо-оцінного ставлення до музиці, що звучить навколо. Поряд з позитивним впливом існує реальна небезпека
 9. Структура курсу
  тема. Тема 7. Структура суспільства. Тема 8. Товариство і природа. Тема 9. Проблема людини в
 10. ЗМІСТ
  Вступ 3 Програма курсу 5 Тема 1 Загальна характеристика господарського права й гос-подарських законодавства 12 Тема 2. Підприємництво як Різновид господарської діяль-ності 19 Тема 3. Правова характеристика господарських організацій 28 Тема 4. Речові права в господарсько-правових відносінах. Право інтелектуальної власності 38 Тема 5. Господарські зобов'язання 48 Тема 6. Господарський
 11. Тема семінарського заняття № 3
  заняття
 12. Тема семінарського заняття № 11
  заняття №
 13. Тема семінарського заняття № 10
  заняття
 14. Тема семінарського заняття № 9
  заняття
 15. Тема семінарського заняття № 18
  заняття №
 16. Тема семінарського заняття № 8
  заняття
 17. Тема семінарського заняття № 7
  заняття
 18. Тема семінарського заняття № 1
  заняття
 19. Тема семінарського заняття № 6
  заняття
 20. Тема семінарського заняття № 5
  заняття
© 2014-2022  ibib.ltd.ua