Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка → 
« Попередня Наступна »
Лихачов Б.Т.. Педагогіка: Курс лекцій / Учеб. посібник для студентів педагог, навч. закладів і слухачів ІПК і ФПК. - 4-е вид., Перераб. і доп. - М.: Юрайт-М.-б07с., 2001 - перейти до змісту підручника

естетичного виховання ВО позакласної та позашкільної роботи

Навчальний процес закладає основи розуміння дітьми краси дійсності і мистецтва, формування естетичного ставлення до життя. Творча художня діяльність учнів отримує подальший розвиток у процесі позакласної та позашкільної роботи. У позаурочний час на основі добровільного вибору занять за інтересами, триває поглиблене формування у дітей естетичного ставлення до мистецтва і дійсності; духовне збагачення їх особи; організація вільного часу; регулювання сприйняття впливів засобів масової інформації.

У вихованні особистості та естетичному розвитку школяра особливу роль відіграє художня самодіяльність. Вона є для дітей одним з діяльнісних способів відображення і пізнання світу, надає умови для самовираження і самоствердження особистості. Дитина в процесі життя і вчення прагне збагатити свій досвід, виразити себе, своє розуміння подій, що відбуваються, проявити творчу активність.

Самодіяльність інтенсивно розширює досвід життєвих і естетичних відносин, допомагає дітям через активні особисті переживання здійснити перехід до глибшого пізнання мистецтва, до осягнення серйозного художнього-творчості. Хлопці особливо охоче малюють те, що самі безпосередньо спостерігають у житті, знаходять і фотографують прекрасні картини природи, розучують вірші, беруть участь у різноманітних п'єсах. Художня самодіяльність є також дієвим засобом розвитку емоційної сфери дитини. У процесі музичного, образотворчого, літературного чи театрального творчості школярі розвивають свою уяву, розширюється, збагачується і поглиблюється сфера емоційних переживань. Організовуючи самодіяльність, педагоги отримують можливість практично управляти розвитком естетичних почуттів дітей шляхом спеціального підбору змісту творів мистецтва, видів художньої самодіяльності.

Самодіяльність знайомить школяра з секретами художньої творчості, розвиває їх обдарування, утворює і закріплює технічні виконавські навички, приносить насолоду від участі у творчій праці. Виконання дитиною ролі в п'єсі спонукає його до творчого втілення образу уявного героя. На репетиціях він відпрацьовує вміння виразно і чітко вимовляти фрази, своєчасно подавати репліки, дотримуватися умовності, рухатися по сцені. Участь у творчих пошуках, переживання школярем почуття задоволення, радості, розчарування і подолання, стимулює, спонукає його до більш старанною і старанній роботі над собою, до самовиховання.

Позашкільними установами, що здійснюють естетичне виховання учнів, є будинки і палаци школярів. Художнє виховання засобами мистецтва займає в них одне з провідних місць; Широко представлені гуртки та студії: хорові, хореографічні, музичні, театральні, кінолюбителів, художнього слова, живопису, графіки, скульптури, бальних танців, художньої вишивки та в'язання, художньої фотографії. Основні завдання гурткових занять: навчити дітей любити і розуміти мистецтво, розвинути їх художні здібності і смак, дати знання про мистецтво, розширити художній кругозір. Спів, заняття в оркестрі, в хореографічних колективах, художніх студіях пробуджують у школярів любов до музичного, образотворчого мистецтва, збагачують духовний світ учнів, формують їхні почуття, думки, смаки, ідеали. Одночасно у них розвивається музикальність, чітке візуальне сприйняття, виховуються навички культури спілкування і поведінки. Головна загальна задача - духовне обогагценіе дітей, формування їх культурних потреб, розвиток творчої активності.

У школах створюються центри естетичного виховання, на їх базі активно діють музичні школи та школи образотворчого мистецтва системи культури, а також музичні, театральні, художні студії.

У творчих фондах - письменників, художників, композиторів, кінематографістів, театральних діячів - активно працюють спеціальні комісії з естетичного виховання дітей та юнацтва. Вони організовують концерти для дітей та підлітків, залучаючи найкращі музичні колективи, прославлених виконавців, висококваліфікованих музикознавців; влаштовують пересувні тематичні виставки, у тому числі спеціально для дітей, наприклад:

«Художники - малюкам», «Пейзажі Батьківщини »,« Земля і люди »,« Тема праці в образотворчому мистецтві »; проводять свята дитячої книги, театру і кіно.

Органами народної освіти, дитячими та юнацькими громадськими організаціями та творчими фондами організовуються Тижня дитячої книги, театру, кіно, музики, свята пісні, виставки дитячого малюнка. З матеріалів таких виставок у Вірменії і Грузії виникли музеї дитячого малюнка. Огляди та фестивалі дитячої художньої самодіяльності охоплюють всю країну. У Російській Федерації систематично проводиться загальнореспубліканський літературне свято.

Система естетичного виховання в школі органічно поєднується із зусиллями всього оновлюваного суспільства з виховання гармонійно і всебічно розвиненої особистості.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " естетичного виховання ВО позакласної та позашкільної роботи "
 1. естетика і медицина
  естетичні начала життя, здоров'я людей, середовища їх проживання, творчої діяльності. Знання естетики допомагає протистояти явищам потворним, ницим, що принижує і вбиває людину і націю. Естетика звертається і до мистецтва лікування, прояву естетичних почав в медицині. Особливу роль в лікарській діяльності набуває зв'язок мистецтва і медицини. Гуманістична
 2. 6. ВИХОВАННЯ У ПЕДАГОГІЧНОМУ ПРОЦЕСІ
  естетичного виховання. Наводяться класифікації методів виховання Г.І. Щукіна і П.И-. Пидкасистого. Охарактеризовано засоби і форми виховання. Виділено три парадигми виховання: соціальна; біопсіхологіческая; комплексна. Розглянуто моделі прагматичного, антропологічного, вільного і інших видів виховання. І. Ф. Харламов. Педагогіка. Дане питання розглянуто досить
 3. Введення
  естетичної оцінки. Естетична ж оцінка може відбуватися тільки у свідомості. Тому вона повинна бути також обгрунтована природою оцінює суб'єкта. Краса є соответственность об'єкта природі естетично оцінює суб'єкта. Питання про умови цієї соответственности є питання про природу естетично оцінює суб'єкта або ж про закономірності його естетичних оцінок. І це питання -
 4. § 3. Чи можна виділити «предметне поле» естетичної реальності?
  Естетичних категорій, без яких, з одного боку, немислима естетика, а з іншого боку відбувається опис чуттєвих переживань, властивих різним станам свідомості. У попередньому параграфі ми вже виділили чотири основні естетичні категорії, які, образно висловлюючись, представляють «вертикальну» складову «естетичної системи координат» або «предметного поля естетики». Це
 5. Особливості виховної роботи з співробітниками митної служби
  естетичне, фізичне та інші види виховання. Кожне з них реалізується з урахуванням особливостей, безпосередніх завдань, використанням загальних і адаптованих засобів і методів виховання. Усі складові частини виховання представляють різні грані діалектичного виховного процесу і проводяться в життя комплексно. Виховання співробітників митних органів - процес
 6. 9. СІМ'Я ЯК СУБ'ЄКТ ПЕДАГОГІЧНОГО Взаємодія
  виховання, а також за механізмом соціального навчання. Виділено кілька моделей взаємодії батьків з дітьми: авторитетна, владна, поблажлива. Зазначено причини психологічних деформацій сім'ї, які є найважливішими причинами порушення особистісного розвитку дитини. І. Ф. Харламов. Педагогіка. Передумовою підвищення ефективності виховання визнається поєднання
 7. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
  вихованістю людини і його вихованням? 2. Яке значення має вихованість і виховання співробітників правоохоронних органів у сучасних умовах і чому? 3. Які цілі і завдання виховання співробітників правоохоронних органів? 4. Назвіть принципи виховання і обгрунтуйте їх. 5. Які роль, зміст і можливості самовиховання молодого співробітника?
 8. За яких умов допускається звільнення за вчинення аморального проступку?
  Вихованню підростаючого покоління вимагає не лише високої 'кваліфікації та працездатності, а й бездоганного морального обличчя самих вихователів, їх високого морального поведінки в колективі і в побуті. У КЗпП України встановлено коло осіб, які підлягають звільненню у цій підставі. Перелік суб'єктів, з якими можна розірвати договір у цій підставі, наведено в законі України
 9. Закономірний характер виховання і система його особливих принципів
  виховання - спеціальна система основних, вихідних вимог до побудови його системи, головні рекомендаційні положення, реалізація яких забезпечує досягнення мети і вирішення завдань виховання. Вони - узагальнений висновок-урок з досвіду виховання, результатів наукових досліджень і засновані на розумінні як загальних, так і специфічних закономірностей виховання в умовах правоохоронної
 10. Мета і завдання правового виховання молоді
  естетичної, фізичної та ін Зміст, розвиток, освоєння кожної з них будується тільки на основі взаємопроникнення, тісному зв'язку і обумовленості. Стосовно до особистості кожної молодої людини правова культура - це знання і розуміння права і закону, усвідомлене виконання його розпоряджень, дотримання юридичних прав інших людей, виконання своїх юридичних обов'язків.
 11. 9.2. Цілі, завдання та принципи виховання співробітників Мета і завдання виховання особового складу
  естетичних потреб; потреби присвятити себе боротьбі зі злочинністю, за законність і правопорядок; дисциплінованості, вірності дотриманню законності, торжества справедливості; чесності, порядності, моральної стійкості, непідкупності, вірності Присязі, професійному обов'язку; відповідального і сумлінного виконання своїх професійних обов'язків; колективізму і
 12. § 1. Яка роль краси в моральному вихованні?
  Естетичного виховання полягає у формуванні такої особистості, яка за своїми естетичними здібностям була б органічно вписана в нев'янучу красу світу, виступаючу невід'ємною умовою здійснення морального вибору людини в суспільстві. Яке місце моральної особистості в естетичній структурі світу? Для того щоб відповісти на це питання, обгрунтуємо важливе положення про те, що
 13. Криміногенні фактори в умовах жізнедеятелиюсті населення
  виховання підростаючого покоління і дорослих, особливо морального, патріотичного, правового, трудового, культурного; - практична відсутність системи забезпечення загального та професійного становлення особистості молодих фахівців; - слабкість системи позашкільного виховання, за місцем проживання; - ослаблення інституту сім'ї та ефективності сімейного виховання;
 14. естетичного виховання У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ
  естетичного виховання школярів реалізується насамперед у навчально-виховному процесі, що здійснюється на уроках і в позанавчальний час. Всі навчальні предмети, поряд з передачею дітям основ наук, своїми специфічними засобами вирішують завдання естетичного виховання. У цьому процесі своєрідна і нічим не замінна роль географії, математики, суспільствознавства, історії, біології,
 15. 9.7. Професійно-правове виховання співробітників Цілі і завдання правового
  виховання співробітників правоохоронних органів має найважливіше значення в системі їх загальної та професійної виховання. Мета правового виховання - формування високого, професійного рівня правової культури співробітників, що забезпечує бездоганне приватне дотримання законів при здійсненні правоохоронної діяльності та її успішність у зміцненні законності та правопорядку.
 16. Виховання
  виховання, якою звичайно нехтують і яка, проте, необхідна як для тих, кому згодом вона стане в нагоді для добування засобів до життя, так і для тих, які НЕ витягнуть з неї матеріальної вигоди. - Ми говоримо про розвиток спритності рук. § 221. Якщо розвиток тілесної спритності необхідно для більш успішного поводження з безпосередньо оточуючими речами, то інтелектуальна
 17. 7. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  позакласної навчальної роботи. Окремі розділи присвячені проблемам комп'ютеризації навчання та організації домашньої навчальної роботи учнів. С.А. Смирнов. Педагогіка. Педагогічні теорії, системи, технології. Розбираються особливості способів навчання: індивідуального, індивідуально-групового, колективного. Дається характеристика класно-урочні форм: традиційного уроку,
 18. Учитель. Викладач. Вихователь.
  Виховання; знання основних закономірностей вікового анатомо-фізіологічного розвитку дітей, підлітків, юнаків; знання теоретичних і природно-наукових основ шкільної гігієни, принципів і шляхів гігієнічного виховання учнів; знання закономірностей психічного розвитку дитини, індивідуально- психологічних особливостей особистості на різних етапах. Діяльність вчителя
 19. 39. Правове виховання і його форми. Правова інформованість. Цілі правового виховання.
    виховання - цілеспрямоване постійний вплив на людину з метою формування у нього правової культури та активної правомірної поведінки. Основна мета правового виховання - дати людині необхідні в житті юридичні знання і навчити його поважати і дотримуватися законів і підзаконні акти, тобто сформувати досить високий рівень правової культури, здатний значно зменшити число
 20. V. Естетичне споглядання і оцінка
    естетичному спогляданні. Це естетичне споглядання, як було вже зазначено, полягає в чистому спогляданні естетичного об'єкта, не збуджує ніяких виходять з об'єкту питань, - в споглядальному відданні себе цьому об'єкту, який він є або яким уявляється. Естетичне споглядання абсолютно виключає питання: чи існує об'єкт насправді чи ні? Разом з цим виключається
© 2014-2022  ibib.ltd.ua