Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка сучасної школи → 
« Попередня Наступна »
Ракова Н. А.. Педагогіка сучасної школи: Навчально-методичний посібник. - Вітебськ: Видавництво УО «ВДУ ім. П. М. Машерова ». - 215 с., 2009 - перейти до змісту підручника

§ 6. Виховання фізичної культури особистості

Фізична культура - частина способу життя людини - система спеціальних вправ і спортивної діяльності, спрямована на розвиток його фізичних і духовних сил.

Фізична культура в житті суспільства виконує ряд найважливіших функцій:

- розвиваюча функція полягає у вдосконаленні всіх фізичних сутнісних сил людини, включаючи м'язову і нервову систему, психічні процеси, руки і ноги, гнучкість і стрункість тіла, око і вухо, здатність орієнтуватися в просторі в екстримальних ситуаціях, адаптуватися до мінливих умов;

- виховна функція спрямована на зміцнення витривалості і загартування морального духу людини;

- освітня функція полягає в тому, щоб ознайомити людей з теорією та історією фізичної культури, її значенням у житті особистості; з різноманітними видами фізкультури і спорту як засобом задоволення фізичних і духовно-естетичних потреб;

- оздоровчо-гігієнічна функція передбачає виконання щоденної зарядки, ритмічної гімнастики, проведення фізкультурних пауз на роботі та ін;

- загальнокультурна функція спрямована на організацію вільного часу корисними і захоплюючими заняттями.

Найважливішим критерієм фізичної культури є фізкультурний свідомість: розуміння сутності фізичної культури, її життєвої необхідності, значення як природної основи розумового, трудового, морального, естетичного розвитку. Фізкультурний свідомість включає в себе знання з історії, теорії, практики фізкультури і спорту, сприяє виробленню у людей умінь і навичок фізкультурної та спортивно-ігрової діяльності. Йому органічно притаманні: відчуття здоров'я і відчуття радості буття; моральна воля на подолання зовнішніх і внутрішніх перешкод; емоційно-естетичні переживання, по

114

народжуваних красою людського тіла і духу. Частиною фізкультурного свідомості є здатність судження про явища фізичної культури та спорту, ідеальні уявлення про фізичну досконалість і красу людського тіла, безпосередні та опосередковані фізкультурно-спортивні інтереси.

В ході практичних занять у хлопців розвивається фізкультурно-спортивне мислення; готовність удосконалювати технічну майстерність; орієнтуватися в часі, просторі та ігрової ситуації; проявляти творчий підхід до вирішення спортивно-ігрових завдань. Це забезпечує формування у них потреб у збереженні здоров'я, в організованій фізичної діяльності, у морально-естетичному переживанні; міцно вводить фізкультуру і спорт в звичний, повсякденний спосіб життя.

Формування фізичної культури особистості здійснюється у процесі фізичного виховання.

Фізичне виховання - цілеспрямована, чітко організована і планомірно здійснювана система фізкультурної та спортивної діяльності дітей.

Фізичне виховання покликане порушувати у школярів потреба і інтерес до регулярних занять фізичною культурою і спортом:

- озброєння спеціальними знаннями в області гігієни, фізичної культури і спорту;

- розвиток рухових умінь і навичок, відпрацювання та вдосконалення зовнішньої культури поведінки: постави, спритності;

- прищеплення навичок особистої гігієни;

- розвиток в учнів фізичних задатків у різних видах фізкультури і спорту.

ТЕСТ

Оберіть правильний варіант відповіді

1. Судження, суб'єктивний висновок людини, який пов'язаний з поясненням тих чи інших природних і суспільних явищ, - це:

a) ідеали; а!) Мотиви;

b) потреби; е) знання.

C) погляди;

2. Осмислення і емоційне прийняття найвищої досконалості в чому-небудь, те, що стає метою діяльності, життєвим прагненням особистості, - це:

a) погляди; а) ідеали;

b) переконання; е) методи.

C) мотиви;

3. Одним із завдань морального виховання є:

a) оволодіння правилами і нормами поведінки;

b) заняття фізичною працею;

c) розвиток пізнавальних сил учнів;

а) формування вміння бачити і цінувати прекрасне; е) виховання працьовитості.

4. Ядром світогляду є:

115

a) потреби та можливості; с!) Задатки і здібності;

b) почуття і воля ; е) інтереси і цінності.

C) погляди і переконання;

5. Система норм, правил і вимог до поведінки особистості в різних сферах життя і діяльності, - це:

a) мораль; с!) Антропологія;

b) філософія; е) особистісна характеристика.

C) соціологія;

6. Постійне емоційне відчуття, переживання реальних моральних відносин і взаємин:

a) моральну поведінку; с) моральна воля;

b) моральне почуття; е) моральну свідомість.

C) моральне мислення;

7. Знання моральних принципів і норм, - це:

a) моральну свідомість; с) моральний ідеал;

b) моральну поведінку; е) моральні принципи.

C) моральна воля;

8. Правило, що має загальний характер, - це:

a) моральна норма; с) моральна воля;

b) моральний вчинок; е) моральну поведінку.

C) моральне почуття;

9. Змістом громадянського виховання є:

a) формування громадянської позиції особистості;

b) дбайливе ставлення до історії своєї батьківщини;

c) формування культури міжнаціонального спілкування; с) розвиток почуття патріотизму;

е) всі варіанти відповіді.

10. Вихідний етап спілкування з мистецтвом і красою дійсності:

a) естетичне сприйняття; с) естетичний смак;

b) естетичну свідомість; е) естетичне судження.

C) естетична потреба;

11. Суб'єктивне емоційний стан, викликане оцінним ставленням людини до естетичному явища дійсності або мистецтву, - це:

a) естетичне почуття; с) естетичне судження;

b) естетичне сприйняття ; е) естетичний погляд.

C) естетична потреба;

12. Стійка необхідність у спілкуванні з художньо-естетичними цінностями:

a) естетична потреба; с) естетичне сприйняття;

b) естетичне судження; е) естетичну свідомість.

C) естетичний погляд;

13. До основних видів дитячої трудової діяльності не належить:

a) трудове навчання; с) розумова праця;

b) суспільно-корисну працю; е) побутової працю.

C) гра;

14. До основних засобів виховання фізичної культури не належать:

a) фізичні вправи; с) гігієнічні фактори;

b) спортивні досягнення; е) спортивний інвентар.

C) природні фактори;

15. Формуванню здорового способу життя в шкільному середовищі заважає:

a) шкідливі звички; с) ігнорування ранкової зарядки;

b) відсутність режиму дня;

116

о!) уроки фізкультури по примусу е) всі варіанти відповіді. нію;

16. Соціально обумовлене уявлення про досконалої красі у природі, суспільстві, людині, мистецтві:

a) естетичний ідеал; 0) естетичний погляд;

b) естетична потреба; е) естетичне почуття.

C) естетичне судження;

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§ 6. Виховання фізичної культури особистості"
 1. ЗАНЯТТЯ № 21 ТЕМА: ВИХОВАННЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ
  виховання , валеологічне освіту, критерії сформованості фізичної культури. Вимоги до компетентності: - розуміти сутність фізичної культури як основи повноцінної життєдіяльності людини; - знати фактори, що сприяють зміцненню здоров'я, і руйнують його; - вміти представити і описати систему шкільного фізичного виховання;
 2. 6. ВИХОВАННЯ У ПЕДАГОГІЧНОМУ ПРОЦЕСІ
  виховання. Наводяться класифікації методів виховання Г.І. Щукіна і П.И-. Пидкасистого. Охарактеризовано засоби і форми виховання. Виділено три парадигми виховання: соціальна; біопсіхологіческая; комплексна. Розглянуто моделі прагматичного, антропологічного, вільного і інших видів виховання. І. Ф. Харламов. Педагогіка. Дане питання розглянуто досить детально. Поняття
 3. Мухамеджановим і С.М. Богуславської. Теорія культури в питаннях і відповідях: навчальний посібник для студентів заочної форми навчання. - Оренбург: ІПК ГОУ ОДУ. - 149 с., 2007

 4. Мета і завдання правового виховання молоді
  виховання молоді залежить від того, наскільки правильно визначена його мета і заду-чи. Досить часто вона зв'язується з формуванням позитивного правосвідомості. Однак виховання завжди пов'язане з цілеспрямованим, організованим впливом на всю особистість. У цьому значенні слід розуміти і правове виховання молоді, яке являє собою цілеспрямоване, послідовне і
 5. Правова соціалізація її педагогічні компоненти
  виховано, а той, хто інакше вести себе не може. Основні закономірності правової соціалізації в своїй основі мають соціальну, педагогічну та психологічну природу. Загальні результати соціалізації відображаються на правовий. Особистість, яка перебуває на високому рівні освіченості, соціальної, культурної, моральної та інтелектуальної вихованості і розвиненості, володіє достоїнствами, які
 6. Виховання
  виховання, якою звичайно нехтують і яка, однак, необхідна як для тих, кому згодом вона стане в нагоді для добування засобів до життя, так і для тих, що не витягнуть з неї матеріальної вигоди. - Ми говоримо про розвиток спритності рук. § 221. Якщо розвиток тілесної спритності необхідно для більш успішного поводження з безпосередньо оточуючими речами, то інтелектуальна
 7. Запитання і завдання для самоконтролю
  виховання був найбільш сильним і справив на Ваше становлення вирішальний вплив ? 6. Якими критеріями Ви користуєтеся, коли даєте людині характеристику? Що, на Ваш погляд, дозволяє Вас особисто характеризувати як гідного людини? 7. Розгляньте вплив на школяра телебачення з точки зору представленої картини виховного процесу. 8. Що Ви скажете тим, хто стверджує, ніби
 8. ПРИБЛИЗНІ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ, КОНТРОЛЬНИХ І КУРСОВИХ РОБІТ З КУРСУ «СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА»
  вихованні в пам'ятниках Київської Русі «Руська Правда» , «Повчання Володимира Мономаха» та ін 4. Реформи Петра I і «пропозиція» Ф.Салтикова про виховання і навчання дітей-сиріт. 5. «Відомство імператриці Марії», його діяльність в XIX в. 6. Притулки в Росії в XIX в. В.Ф.Одоевский про виховання дітей у притулках. 7. Особистість дитини. М.М.Монасеіна про розвиток
 9. 40. * Скласти тезу на запропоновану тему, обгрунтувати його (до 6-7 речень).
  Культура жителів Бурятії. Люди без певного місця проживання. Безпритульні діти. Мудрість. Фізичне здоров'я. Душевне здоров'я. Самовдосконалення. Внутрішня сила. Спілкування з
 10. Запитання і завдання для самоконтролю
  виховання. 2. Як уникнути нескінченної кількості змістовних елементів? 3. Прослідкуйте за поведінкою пасажирів, що їдуть вранці на роботу, і пасажирів, що відправляються на відпочинок в суботній 439 день: чи вдасться вам помітити відмінність змісту їх поїздки в громадському транспорті? 4. Назвіть систему ціннісних відносин, інтегруючих в собі нескінченну безліч відносин до
 11. 31. Конституційні обов'язки особистості в російській федерації
  вихованні (ч. 2 ст. 38). 4. Обов'язок працездатних дітей, які досягли 18-річного віку, піклуватися про непрацездатних батьків (ч. 3 ст. 38). 5. Обов'язок батьків (осіб, які їх замінюють) забезпечити отримання дітьми основної загальної освіти (ч. 4 ст. 43). 6. Турбота про збереження культурної та історичної спадщини, про пам'ятники історії та культури (ч. 3 ст. 44). 7. Сплата
 12. § 1. Форми виховання
  виховання - це зовнішнє вираження процесу виховання. Філософські категорії змісту і форми відображають єдність внутрішнього і зовнішнього в явищах виховання. Зміна змісту тягне за собою зміну форми і навпаки. Провідна роль належить змісту. Основний критерій аналізу форм виховання - кількісний. Згідно даним критерієм розрізняються форми:
 13. 30. Правова культура суспільства та її компоненти. Призначення професійної правової культури.
    виховання) факторів. Професійна правова культура - одна з форм правової культури суспільства, властива тієї спільності людей, яка професійно займається юридичною діяльністю, що вимагає спеціальної освіти і практичної підготовки. Як правило, це культура робочої групи, члени якої є службовими особами і носіями службової правової культури. Професійної
 14. 31. Правосвідомість і правова культура особистості. Правова активність особистості.
    культурно-правовими, демократичними або авторитарними традиціями. Правова культура особистості - це обумовлені правовою культурою суспільства ступінь і характер прогресивно-правового розвитку особи, що забезпечують її правомірну діяльність. Правова культура особистості включає: 1) знання законодавства (інтелектуальний зріз). Інформованість була і залишається важливим каналом формування
 15. Тема 1. Соціальна педагогіка: предмет, завдання, функції
    виховання і навчання дітей та дорослих, про процес освіти народу і самовиховання особистості. Ключові поняття педагогіки: просвіта, освіта, навчання і виховання, система виховання і система навчання, розвиток, виховання і формування особистості, педагогічний процес. Соціальна педагогіка як частина педагогіки. Предмет і методи соціальної педагогіки. Терміни
 16. § 6. Правове виховання і правове навчання
    виховання - це цілеспрямована діяльність по трансляції (передачі) правової культури, правового досвіду, правових ідеалів та механізмів розв'язання конфліктів у суспільстві від одного покоління до іншого. Правове виховання має на меті розвиток правової свідомості людини і правової культури суспільства в цілому. Зазвичай говорять про правовому вихованні в широкому і вузькому сенсі. У першому випадку мова
© 2014-2022  ibib.ltd.ua