Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка сучасної школи → 
« Попередня Наступна »
Ракова Н. А.. Педагогіка сучасної школи: Навчально-методичний посібник. - Вітебськ: Видавництво УО «ВДУ ім. П. М. Машерова ». - 215 с., 2009 - перейти до змісту підручника

ЗАНЯТТЯ № 18 ТЕМА: ФОРМУВАННЯ ОСНОВ МОРАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ ШКОЛЯРА

Основні поняття: моральна культура, моральні цінності, моральні відносини, мораль, моральність, моральне виховання, критерії сформованості моральної культури.

186

Вимоги до компетентності:

- розуміти сутність моральної культури особистості, вміти розкривати її структуру та критерії сформованості моральної культури;

- знати умови успішності розвитку моральності школяра і вміти їх співвідносити з конкретними явищами навколишньої дійсності;

- розуміти сутність морального виховання і вміти пояснити його завдання;

- орієнтуватися у формах, методах, засобах процесу морального розвитку та вдосконалення школяра, вміти бачити його місце в загальній структурі виховного процесу.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПІДГОТОВКИ ДО ЗАНЯТТЯ

I. Завдання для обов'язкового виконання

1. Подумайте над питаннями:

- Що таке моральність суспільства і моральність окремої людини?

- Чи згодні ви з твердженням, що від рівня моральної вихованості залежить рівень культури людини?

- Що таке моральна культура особистості?

- За якими критеріями можна судити про сформованість моральної культури?

2. Проаналізуйте, як формуються і проявляються моральні відносини людини до світу і до себе в цьому світі.

3. Проаналізуйте, як у школі «організується» виховне середовище (предметне, соціально-поведінковий, подієве та інформаційне оточення), сприяюча формуванню основ моральної культури школяра.

4. Розкрийте можливості уроку в формуванні у дітей уявлень і понять про моральні основи життя.

5. Запропонуйте форми позаурочної діяльності, в більшій мірі сприяють розвитку моральної культури школяра.

6. Розробіть зміст заняття по етичної граматики для учнів 5-7 класів.

II. Завдання для поглибленого вивчення теми

1. Підберіть до заняття епіграф у вигляді яскравих висловлювань-афоризмів, що підходять до теми майбутньої розмови.

2. Зустрітися з методиками діагностування моральної вихованості школяра і поповните свою педагогічну скарбничку кількома з них (наприклад, недописаний тезу, фантастичний вибір, тест-малюнок і т.д.).

3. Продумайте свій виступ перед аудиторією на тему: «Вивчення моральної вихованості школяра», в якому розкажіть про рівні моральної вихованості, запропонуйте методики вивчення

187

вихованості, а також зверніть увагу, про що слід пам'ятати вчителю, коли він ставить перед собою мету - виявити моральну вихованість дитини. 4. Напишіть реферат на тему:

- Загальнолюдські цінності - орієнтири морального виховання.

- Громадянське виховання: мета, сутність, зміст, форми.

- Урок літератури (історії, біології) в системі морального виховання.

III. Завдання для осмислення теми і самоперевірки знань

1. Чому формування основ моральної культури у вихованців є найважливішим завданням школи?

2. У чому сутність моральної культури учнів?

3. За якими показниками ми судимо про рівень моральності школяра?

4. У чому складність вироблення у зростаючого людини звичок моральної поведінки?

5. Який зміст виховної роботи педагога з формування моральної культури школярів?

6. Джерелом морального досвіду дитини є моральна середу. Доведіть, що життєдіяльність шкільного колективу, традиції, потреби мікросередовища - це об'єктивні фактори, що визначають формування моральних почуттів і переконань.

7. Розкрийте можливості змісту навчального предмета вашої спеціальності для збагачення учнів етичними знаннями.

8. Покажіть на конкретних ситуаціях взаємозв'язок зовнішніх впливів і активності самого школяра з моральному розвитку і самовдосконалення.

ЕТАПИ ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТТЯ

1. Визначення завдань і змісту заняття.

2. Озвучування епіграфів до заняття - афоризми на пам'ять. Наприклад: «Проти всього можна встояти, але не проти доброти» (Жан-Жак Руссо). «Поведінка - дзеркало, в якому кожен показує свій лик» (І. Гете). «Мал осіб порівняно з світом, великий світ в людині» (В. Лізінскій).

3. Дискусійне обговорення питань.

- Чим обумовлюється велика важливість морального виховання як складової частини різнобічного розвитку особистості?

- У чому полягає сутність морального виховання?

- Чим характеризується моральна культура особистості? Який висновок з цього випливає при організації морального виховання?

- Чому моральне виховання необхідно розуміти як процес організації діяльності з формування моральних якостей особистості?

4. Виконання індивідуальних письмових завдань.

188

Завдання 1. Що таке етична освіта і як воно здійснюється

в педагогічному процесі? Завдання 2. Запропонуйте форми позаурочної діяльності, в яких з

вашої точки зору формування моральних якостей і

звичок здійснюється найбільш ефективно. Завдання 3. Що таке справжня моральність і «моральність по

примусу»?

Завдання 4. Як розуміти педагогічне явище «соціокультурне середовище морального виховання?» Як вона впливає на ефективне вирішення завдань морального виховання школярів.

5.

Наповнення схеми «Моральна вихованість» конкретним змістом. (Робота в парі біля дошки, а потім колективний аналіз, обговорення, доповнення).

Моральна вихованість - це:

- освіченість в області ...

- Наявність готовності, потреби (в чому?).

- Розвиненість (чого?).

- Прояв умінь (яких?).

- Сформованість звичок (яких?).

- Набуття досвіду (якого?).

- Прояв моральних якостей (яких?).

6. Обговорення точки зору вченого.

Пропонується проаналізувати значення різних виховних ситуацій та їх конкретну реалізацію в процесі морального виховання школярів:

- ситуація авансування довіри (А.С. Макаренко)

- ситуація емоційної захопленості (А.Н. Лутошкін)

- ситуація невимушеній примусовості (Т.Є. Коннікова)

- ситуація успіху (О. С. Газман)

- ситуація творчості (І.П. Іванов)

- ситуація конфлікту (В.А. Караковський)

7. Аналіз морального виховання як педагогічного процесу. Виступи студентів «по ланцюжку» з короткою характеристикою кожного компонента процесу морального виховання: діагностика рівня моральної вихованості, прогнозування завдань, створення виховного середовища, що сприяє розвитку моральної культури і т.д.

8. Підсумок заняття методом завершення пропозиції:

- «А наостанок я скажу.».

9. Рекомендації з підготовки до наступного заняття.

Література

1. Гавриловец, К.В. Гуманістичне виховання в школі / К.В. Гавриловец. - Мн., 2000.

2. Лихачов, Б.Т. Педагога. Курс лекцій / Б.Т. Лихачов. - М., 1996. - С. 263-280.

3. Маленкова, Л.І. Виховання в сучасній школі / Л.І. Маленкова. - М., 1999. -

С. 57-74, 133-140.

189

4. Маленкова, Л.І. Теорія і методика виховання / Л.І. Маленкова. - М., 2004. -С. 19-36, 156-171.

5. Рожков, М.І. Теорія і методика виховання. / М.І. Рожков, Л.В. Байбородова. -М., 2004. - С. 162-185.

6. Сластенін, В.А. Педагогіка. / В.А. Сластенін, І.Ф. Ісаєв, Є.М. Шиянов. - М., 20067. - С. 309-315.

7. Сманцер, А.П. Гуманізація педагогічного процесу / А.П. Сманцер. - Мн. 2005.

8. Степаненков, Н.К. Педагогіка школи / Н.К. Степаненков. - Мн., 2007. - С. 257 283.

9. Шемшуріна, А.І. Основи етичної культури / А.І. Шемшуріна. - М., 1998.

10. Щуркова, Н.Є. Нове виховання / Н.Є. Щуркова. - М., 2000.

11. Щуркова, Н.Є. Етика шкільного життя / Н.Є. Щуркова. - М., 2000.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ЗАНЯТТЯ № 18 ТЕМА: ФОРМУВАННЯ ОСНОВ МОРАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ ШКОЛЯРА "
 1. Т.Н. Васильєва. Формування саногенного мислення молодшого школяра: Навчальний посібник / Калінінгр. ун-т. - Калінінград. - 48 с., 1997
  формування саногенного мислення молодшого школяра. Призначено для студентів педагогічного факультету університету, вчителів та практичних психологів сфери
 2. ЗАНЯТТЯ № 20 ТЕМА: ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ ШКОЛЯРА
  занять студентського життя як естетичне явище. III. Питання для осмислення теми і самоперевірки 1. У чому полягає сутність естетичного виховання? Яке його зміст? 2. За якими показниками ми судимо про естетичну культуру людини? 3. Які методи і прийоми виховання використовуються для формування в учнів потреби в естетичному
 3. § 2. Принципи і критерії відбору змісту освіти
  тема критеріїв (Ю. К. Бабанський). 1. Критерій цілісного відображення у змісті освіти завдань формування всебічно розвиненої особистості. 2. Критерій високої наукової та практичної значущості змісту, що включається до основи наук. 3. Критерій відповідності складності змісту реальним навчальним можливостям школярів даного віку. 4. Критерій
 4. ЗАНЯТТЯ № 21 ТЕМА: ВИХОВАННЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ
  заняття і змісту діяльності його учасників. 2. Обговорення проблем «Здоров'я - основа ефективного навчання та повноцінної життєдіяльності школяра». 3. Аналіз шкільної програми «Здоров'я». (Що робиться в кожній школі з підвищення медичних знань вчителів? Як навчаються учні збереженню здоров'я? Що робиться в школах для створення сприятливих
 5. ЗАНЯТТЯ № 19 ТЕМА: ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДУ УЧНІВ
  заняття і змісту майбутньої діяльності. 2. Письмова перевірка знань методом завершення пропозицій: - Світогляд - це ... - До основних функцій світогляду відносяться ... - Оціночна функція світогляду пов'язана з тим, що. - Джерелом формування наукового світогляду служать .. . - Суб'єктивними структурними
 6. ЗМІСТ
  Тема 1. З історії арбітражного судоустрою та судочинства 4 Тема 2. Поняття арбітражного процесуального права 15 Тема 3. Принципи арбітражного процесуального права 29 Тема 4. Підвідомчість і підсудність спорів арбітражному суду 50 Тема 5. Учасники арбітражного процесу 65 Тема 6. Позов 88 Тема 7. Докази 109 Тема 8. Арбітражні витрати 139 Тема 9. Процесуальні терміни 146
 7. Теми та питання для обговорення на семінарських заняттях
  основа розвитку особистості в сучасному глобальному співтоваристві 1. Ноопсіхологіческая характеристика сучасної епохи суспільного розвитку. 2. Соціально-психологічна сутність позитивного полісуб'єктний взаємодії. Тема 2. Психологічні умови включення особистості в процес гуманістично -орієнтованого полісуб'єктний взаємодії. 1.
 8. § 6. Виховання фізичної культури особистості
  заняттями. Найважливішим критерієм фізичної культури є фізкультурний свідомість: розуміння сутності фізичної культури, її життєвої необхідності , значення як природної основи розумового, трудового, морального, естетичного розвитку. Фізкультурний свідомість включає в себе знання з історії, теорії, практики фізкультури і спорту, сприяє виробленню у людей умінь і
 9. Структура курсу
  тема. Тема 7. Структура суспільства. Тема 8. Товариство і природа. Тема 9. Проблема людини в
 10. § 2. Формування основ моральної культури особистості
  тема норм, правил і вимог до поведінки особистості в різних сферах життя і діяльності. Моральність - сукупність навичок і звичок, пов'язаних з дотриманням цих норм, правил і вимог. Це особистісна характеристика, що об'єднує такі якості і властивості як доброта, порядність, чесність, правдивість, справедливість, працьовитість, дисциплінованість, колективізм,
 11. ЗАНЯТТЯ № 16 ТЕМА: ЗМІСТ І ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ВИХОВАННЯ
  заняття. Завершення пропозицій: - Свою роботу я оцінюю як. - Мені найбільше сподобалося. 7. Рекомендації та завдання до наступного заняття. Література 1. Артеменко, З.В. Форми виховної роботи з молоддю: організація та методика проведення / З.В. Артеменко. - Мн., 1995. 183 2. Журлова, І.В. Вільне
 12. Естетичного виховання ВО позакласної та позашкільної роботи
    занять за інтересами, триває поглиблене формування у дітей естетичного ставлення до мистецтва і дійсності; духовне збагачення їх особи; організація вільного часу; регулювання сприйняття впливів засобів масової інформації. У вихованні особистості та естетичному розвитку школяра особливу роль відіграє художня самодіяльність. Вона є для дітей одним з
 13. ЗМІСТ
    Вступ 3 Програма курсу 5 Тема 1 Загальна характеристика господарського права й гос-подарських законодавства 12 Тема 2. Підприємництво як Різновид господарської діяль-ності 19 Тема 3. Правова характеристика господарських організацій 28 Тема 4. Речові права в господарсько-правових відносінах. Право інтелектуальної власності 38 Тема 5. Господарські зобов'язання 48 Тема 6. Господарський
 14. ВСТУП
    темами історико-філософського введення і систематичного курсу дозволить студентам отримати уявлення про багатовікову драмі становлення філософських ідей і навчань, їх багатому інтелектуальному і моральному змісті, основних інтенціях сучасних філософських пошуків. У структурному відношенні теми посібника відповідають програмі навчального курсу, підготовленого і апробованого на
 15.  Тема семінарського заняття № 14
    заняття №
 16.  Тема семінарського заняття № 7
    заняття
 17.  Тема семінарського заняття № 10
    заняття
 18.  Тема семінарського заняття № 11
    заняття №
© 2014-2021  ibib.ltd.ua