Головна
ГоловнаНавчальний процесПрофесійна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Кікоть В.Я, Столяренко AM, та ін Юридична педагогіка, - перейти до змісту підручника

9.1. Значення і організація виховання співробітників правоохоронного органу Сутність і значення виховання в сучасних умовах

Виховання, як уже зазначалося, - основоположне педагогічне явище в системі педагогічної реальності суспільства і життя кожної людини. Воно являє собою процес формування найважливіших соціальних якостей людини як громадянина суспільства і носія загальнолюдських цінностей: духовних, світоглядних, патріотичних, гуманістичних, поведінкових, моральних, правових, культурних, трудових і т.п. Вихованням досягається адаптація особистості до цивілізованої, доцільною і успішного життя в суспільстві, а також соціальна розвиненість, громадянськість, любов до Батьківщини, природи, сім'ї, працьовитість, повага загальнолюдських цінностей, закону, прав і свобод людини, культурність, розумний і всебічно осмислений вибір життєвого шляху, самовизначення і самореалізація в житті.

Результатом виховання є вихованість людини, групи людей, населення країни в цілому. Вихованість особистості - найважливіша характеристика її соціальної сутності, способу життя, поведінки і діяльності, а також педагогічне властивість, що виражається в сукупності внутрішньо існуючих і зовні виявляються (у способі життя, поведінці, діях) відносин до навколишнього соціально значущої дійсності:

- відносин до навколишнього світу і власного життя: до людства, його походженням і майбутньому, загрозам його існування на планеті Земля, до своєї взаємозв'язку з ним; до розкриття сенсу власного життя, свого місця у вирішенні загальних і особистих проблем; до необхідності жити гідно, самореалізуватися в житті, використовувати всі свої можливості і досягти особистої вершини успіху («акме») в самовираженні та самоствердженні; до необхідності вести здоровий спосіб життя;

- відносин до досягнень і цінностей людської цивілізації: до загальнолюдських цінностей, досягнень культури, науки, техніки, освіти, інтелекту, моралі, гуманізму, демократії, праву, свободі, екології, расовою, інтелектуальному і релігійному рівності;

- відносин до справ по реалізації своїх життєвих можливостей: до чого реально прагне дана людина в житті, як він творить свою долю і майбутнє; як підвищує свій особистий потенціал якостей, здібностей, професіоналізму; до задоволення яких потреб прагне, які цінності сучасної цивілізації сприймає і яким хоче слідувати, чого хоче досягти, які потреби задовольняти, на які досягнення претендує;

- відносин із суспільством (громадська інтегрованість, громадянськість): почуття приналежності до російського суспільства, причетності до його життя, проблемам, долям, любов до Батьківщини , її народу (незалежно від соціальних, національно-етнічних, релігійних та інших особливостей його); повагу до історії, традицій, культури, норм поведінки в ньому; соціально правильне ставлення до шляхів вирішення спільних проблем, участі в роботі гро-| них формувань, сприянню державним органам, поєднанню особистих інтересів із суспільними; до необхідності відстоювання інтересів Росії всіма силами, а при необхідності - до збройного захисту Батьківщини;

- відносин з певною спільністю, групою (групова інтегрованість): збіг (близькість) своїх соціальних поглядів, відносин, інтересів, норм поведінки, потреб, намірів, планів з певною спільністю (групою) людей (професійної, майнової, соціально-демографічної та ін

); розуміння єдності з ними і необхідності дії разом з ними (поєднуючи їх з громадянськістю);

- відносин з людьми: товариськість, відкритість, доброзичливість, дружелюбність, гуманістічность, демократичність, справедливість, порядність, чесність, чутливість до чужої біди , альтруїстична (турбота про інших), колективізм;

- відносин до соціальної активності: необхідність внесення особистого внеску у вирішення проблем життя росіян, створення в Росії справді демократичного, громадянського, правового суспільства; підвищення її сили і авторитету шляхом посильної участі в цьому процесі, у вдосконаленні життя і діяльності в безпосередньому оточенні - сім'ї, на дозвіллі, за місцем проживання, на роботі, в громадських "формуваннях;

- відносин до труднощів і проблем життя (життєстійкість): соціальний оптимізм, віра в краще майбутнє, переконаність в можливості вирішити свої життєві проблеми особистої підприємливістю, працьовитістю, підвищенням професіоналізму, спільними зусиллями з іншими; толерантне (сталий) ставлення до невдач як тимчасовим, переборним, до необхідності «тримати удар» , робити висновки і не повторювати помилки;

- відносин до самого себе (самоосознаваемость): як до індивідуальності, особистості з достоїнствами і недоліками, професіоналу, свого місця серед людей, до думки про себе інших (суб'єктивний «Я-образ»); до необхідності самовдосконалення певних властивостей і якостей, до прояву сил і волі для цього.

Відомо влучне порівняння, зроблене Л.Н. Толстим, людини з дробом, у чисельнику якого то, як оцінюють його люди, а в знаменнику - як він оцінює себе сам. Чим більше знаменник, тим менше дріб. Вихований людина робить правильні вчинки «наодинці з собою», тобто не для зовнішнього показу, не зі страху перед покаранням або засудженням, а бажаючи навіть у думках поважати самого себе, не бруднити свою совість і не відчувати її докорів. Вихована людина поводиться гідно тому, що інакше вести себе не може.

виховання повинні відрізнятися також і групи людей, все населення.

Виховання являє собою (в Загальпедагогічний розумінні) системну цілеспрямовану діяльність держави і суспільства, їх інститутів і установ, адміністративних, виробничих, громадських організацій та окремих осіб щодо сприяння громадянам у їх соціальному (політичному, правовому, моральному, культурному та ін.) особистісному зростанні в інтересах їх самих і суспільства.

Протікаючи під впливом всіх життєвих, освітніх та трудових обставин, виховання людини, групи досягає оптимальних результатів у спеціально організовуваній і керованої педагогічній системі, обов'язковим компонентом і умовою успішності якої виступає самовиховання.

Ніхто не може зробити людину таким, яким він не хоче бути, коли він чинить опір вихованню. Тому з педагогічних позицій виховання - це організація виховує системи спільної роботи колективу, вихователя, педагога з людиною, що сприяє його самовихованню і створює сприятливі умови для цього.

У сучасному суспільстві створення дієвої системи виховання придбало величезне значення, бо є розрив між рівнем освіченості і навчене ™ громадян та їх вихованістю, а також діє безліч різних життєвих чинників, що відхиляють хід нормального процесу виховання їх і утрудняють рішення стоячи щих перед Росією завдань. Це виступає однією з головних причин їх відчувають нашою країною труднощів, бо суспільство, його благополуччя, прогрес завжди такі, якими є люди, з яких воно складається.

Це відноситься і до окремим організаціям - установам, зопрівав підприємствам, громадським формуванням. Їх сила і можливості, успіх або неуспіх - це матеріалізоване прояв якостей та здібностей персоналу, і насамперед його вихованості - проявів почуття обов'язку, відповідальності, груповий інтегрованості, організованості, згуртованості, колективізму, взаємодопомоги, бажання досягти найкращих результатів, відношення до справи, самовіддачі, дотримання трудових і моральних норм і т.п. Проблема ефективної роботи з персоналом (або , як зараз часто виражаються, - менеджменту, персонального менеджменту) - одна з вузлових проблем сучасності.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "9.1. Значення і організація виховання співробітників правоохоронного органу Сутність і значення виховання в сучасних умовах "
 1. Глава дев'ятнадцята. Правомірної поведінки, ПРАВОПОРУШЕННЯ І ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
  значення, здійснити свої права і свободи не за рахунок прав і свобод інших громадян, побажати або свідомо допустити ті чи інші наслідки своєї поведінки. Соціально шкідливим стало зараз в Росії відкриття з економічних кон'юнктурних міркувань юридичних факультетів в сільськогосподарських і подібних їм вузах. Немає ні викладачів, ні підручників, а гонитва за засобами абітурієнтів
 2. 9.6. Морально-професійне виховання співробітників Основи морального виховання
  значення - справедливість. К. Маркс підкреслював, що «... збереження життя моральних відносин тобто не тільки право законодавця, але і його обов'язок »150. Вся правоохоронна діяльність пронизана мораллю: а) мораль і право перебувають у нерозривному зв'язку, впливають один на одного. Право завжди має моральні начала. Правові норми - це найважливіші моральні норми,
 3. Характеристика екстремальної підготовленості співробітників
  значення. Чим складніше екстремальні ситуації, ніж вони небезпечніші, ніж різноманітніше, чим більше в них несподіваного, тим більшу роль відіграє екстремальна підготовленість. Без неї не може бути і справжнього професіоналізму співробітника правоохоронних органів. Екстремальна підготовленість - особлива підготовленість співробітника до успішних дій та забезпечення безпеки в екстремальних
 4. 3.3. ОХОРОНА ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ МАСОВИХ ЗАХОДІВ І НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
  значення забезпечення громадського порядку в умовах виникнення надзвичайних ситуацій (НС) при проведенні заходів по їх ліквідації, таких, як евакуація населення, здійснення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт. Громадський порядок при цьому включає суспільні відносини між людьми, складаються при проведенні зазначених заходів. Він виражається в поведінці громадян та
 5. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  значення - як обгрунтування прав тих чи інших осіб, що претендують на владу , на престол, а також складання повчань, в тому числі для князя та його оточення). Виконували храми і деякі господарські, судові функції. І, нарешті, місто-держава мав міську громаду, народні збори, рада, посадових осіб (все той же механізм династичного присвоєння громадських посад) - всі ці та
 6. Розділ двадцять перший. ПРАВО І ОСОБИСТІСТЬ
  значенні, його адресаті. Адже регулювати суспільні відносини - це по самому великому рахунку значить служити не тільки колективним утворенням, суспільству, державі, але насамперед людині. Створити в кінцевому рахунку правові умови для благополуччя і добробуту, безпеки та творчого розвитку, процвітання кожного індивіда, кожного члена суспільства і його сім'ї - ця висока
 7. Професор Московського університету Веніамін Петрович Грибанов (1921 - 1990) (короткий нарис життя і діяльності)
  значення, сферу використання, тобто межі його здійснення і захисту [14]. Отже , на стадії здійснення суб'єктивного права має місце і, зокрема, проблема відповідальності за здійснення суб'єктивного права в протиріччі з його призначенням всупереч суспільним інтересам. Встановлення об'єктивно існуючих взаємозалежностей між нормами об'єктивного права і соціальними
 8. Управління педагогічним процесом
  значення. Важливе завдання управління - забезпечити узгодженість, взаємозв'язку, єдність, взаємне посилення в забезпеченні організації та оптимізації педагогічного процесу. Відмінність розумінні, в підходах до вирішення одних і тих же питань різних осіб, що беруть участь в управлінні, не тільки послаблюють його, а й нерідко приносять шкоду. Такі, наприклад, різні підходи до виставлення навчаються
 9. Види зв'язків правоохоронної діяльності з педагогікою
  значення і визначають головні показники її успішності. Це діяльність співробітників кадрових апаратів, відповідальних за соціальну і виховну роботу з персоналом, співробітників відділів професійної підготовки, інспекторів з профілактики злочинів неповнолітніх, співробітників органів, які виконують покарання, співробітників служб по вихованню громадян, викладачів юридичних
 10. Організація та забезпечення безперервної виробничої практики
  значення інтернаціональному вихованню студентів різних національностей, що навчаються у ВНЗ. Проводяться зустрічі зі студентами з інших
 11. Педагогіка і виховання в організації роботи з кадрами
  значень співробітників на посаду. Воно пов'язане з поглибленим педагогічним вивченням новачка, первинним (додатковим) професійним навчанням на робочому місці, виявленням педагогічних причин (пов'язаних з вихованістю, освіченістю, навчання і розвиток) випробовуваних труднощів , наданням допомоги в самостійному усуненні цих причин, а також іншої з боку старших по
 12. Закономірний характер виховання і система його особливих принципів
  значення мають соціально-педагогічні закономірності та рекомендації з виховання співробітників у процесі діяльності, в реальному зіткненні з вируючим життям, а не в тиші навчальних кабінетів. Вихованість людини - продукт безлічі впливів і закономірних залежностей, і виховання його тому - найскладніша педагогічна робота. В ідеалі вона повинна бути усеохватної, що практично
 13. Змістовні принципи
    значення суспільства. Найважливішими цінностями його виступають справедливість, права і свободи, чесність і порядність, працьовитість, турбота про ближніх та інших людях, повагу особистої гідності, неприпустимість насильства та ін Вони називаються ще загальнолюдськими цінностями, визнаними у всіх цивілізованих країнах і основними релігіями. Гуманізм виступає сьогодні як ідеологія, що прийшла на зміну
 14. Методичні принципи і методи
    значення для себе. Важливими умовами успіху переконання виступає авторитет вихователя, його особистій приблизно і переконаність, вільний і щирий обмін думками, сумнівами, запереченнями, аргументами, висновками. Для виховної роботи в практичних організаціях, до яких належить і правоохоронний орган, особливо підходить метод переконання на досвіді. Бувають люди, які не дуже
 15. Педагогічна технологія формування колективу
    значення має постійна гласність: інформування всіх за допомогою внутрішньої радіо-і телемережі, бюлетенів, стендів; включення до порядку денного різних зборів, нарад, зборів, роботу з активом та відповідальними виконавцями питань про виконання плану і проміжних термінів роботи, що досягаються підрозділами та виконавцями результатах , успіхи та недоліки, йдуть попереду і відстаючих,
 16. Загальна характеристика видів виховання
    значень особами. Для його здійснення підбираються інформатори з найбільш підготовлених осіб начальницького складу, а в окремих випадках і з числа найбільш підготовлених для цього співробітників. Вони проводяться у вигляді інформаційних повідомлень (розповіді й пояснення), бесід (по 30-45 хв), а часом і лекцій, що проводяться добре інформованими в певних питаннях особами, запрошеними з
 17. Патріотичне виховання
    значення, патріотичне виховання взаємопов'язане з державно-цивільним, моральним, правовим та іншими видами виховання. До його завдань належить формування у співробітників: - знання героїчної тисячолітньої історії народів Росії, кожне покоління яких відстоювало її інтереси, вносило свій внесок у підвищення її сили, багатства, безпеки, і розуміння того, що настав
 18. Правове виховання в практиці правоохоронної діяльності
    значення справедливість вимогливості керівника, посильность, здійснимість що даються їм співробітникам доручень. Помилково будувати їх за принципом «вимагай неможливого - досягнеш можливого». Формулювання типу «Робіть, що хочете, але у встановлений термін закінчити!», «Ідіть, думайте, шукайте і, не виконавши завдання, не повертайтеся!» Можуть підштовхнути деяких співробітників до порушень
© 2014-2022  ibib.ltd.ua