Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
ОНЮА. Шпагралка по господарському праву України2011, 2011 - перейти до змісту підручника

20.Поняття і порядок утворення господарських товариств.Господарські товариства - це господарські організації, утворені фізичними або юридичними особами на договірних засадах шляхом об'єднання майна і підприємницької діяльності з метою отримання прибутку.
Стаття 79 ГК України містить законодавче визначення поняття господарського товариства: останніми визнаються підприємства або інші суб'єкти господарювання, створені юридичними особами та (або) громадянами шляхом об'єднання їх майна і участі в підприємницькій діяльності товариства з метою одержання прибутку.
Господарські товариства є юридичними особами і можуть здійснювати будь-яку підприємницьку діяльність.
Перелічимо ознаки, що характеризують господарські товариства:
це господарські організації корпоративного типу;
можливість застосування такої організаційно-правової форми не лише для підприємств, але і для банків, страхових товариств, фондів, компаній тощо;
наявність статусу юридичної особи;
роздільність майна господарського товариства на частини, розмір яких встановлюється засновницькими документами;
обов'язкова наявність у господарських товариств фондів.
Відповідно до статті 57 ГК України в установчих документах суб'єкта господарювання повинні бути зазначені:
1) найменування та місцезнаходження суб'єкта господарювання;
2) мета і предмет господарської діяльності суб'єкта господарювання;
3) склад і компетенція його органів управління;
4) порядок прийняття рішень органами управління суб'єкта господарювання;
5) порядок формування майна суб'єкта господарювання;
6) порядок розподілу прибутків та збитків;
7) умови реорганізації та ліквідації суб'єкта господарювання.
Установчі документи господарського товариства повинні містити також наступні відомості:
вид товариства;
предмет і цілі його діяльності;
склад засновників та учасників;
склад і компетенцію органів товариства;
порядок прийняття рішень органами товариства, включаючи перелік питань, з яких необхідна одностайність або кваліфікована більшість голосів.
Крім того, найменування господарського товариства повинно містити зазначення виду товариства, для повних товариств і командитних товариств - (прізвища (найменування) учасників товариства, які несуть додаткову відповідальність за зобов'язаннями товариства усім своїм майном, а також інші необхідні відомості. Найменування господарського товариства не може вказувати на належність товариства до органів державної влади чи органів місцевого самоврядування. Якщо в установчих документах не вказано строк діяльності господарського товариства, воно вважається створеним на невизначений строк.
Слід відмітити, що порушення цих вимог щодо змісту установчих документів господарського товариства є підставою для відмови у його державній реєстрації.
Господарське товариство набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації.
Зміни, які сталися в установчих документах господарського товариства і які вносяться до державного реєстру, підлягають державній реєстрації за тими ж правилами, що встановлені для державної реєстрації товариства. Господарське товариство зобов'язане у п'ятиденний строк повідомити орган, що здійснив реєстрацію, про зміни в установчих документах товариства.
Господарське товариство може відкривати рахунки у банках, а також укладати договори та інші угоди лише після його державної реєстрації. Угоди, укладені засновниками товариства до дня його реєстрації, визнаються такими, що укладені з товариством, тільки за умови їх подальшого схвалення товариством.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "20.Поняття і порядок утворення господарських товариств."
 1. 1. Поняття і порядок утворення господарських товариств.
  поняття господарського товариства: останніми визнаються підприємства або інші суб'єкти господарювання, створені юридичними особами та (або) громадянами шляхом об'єднання їх майна і участі в підприємницькій діяльності товариства з метою одержання прибутку. Господарські товариства є юридичними особами і можуть здійснювати будь-яку підприємницьку діяльність. Перелічимо ознаки, що характеризують
 2. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  поняття "компетенції" багато в чому втратило своє справжнє значення. Внаслідок цього в управлінській практиці повноваження в багатьох випадках формулюється розпливчасте, неконкретно, не існує чіткого розподілу завдань, функцій і відповідальності між різними органами і посадовими особами. Окремі органи часто дублюють один одного, що призводить до паралелізму та неузгодженості в роботі. А все
 3. 23.Установчі документи господарських товариств: поняття, види, зміст.
  порядок утворення статутного фонду, порядок розподілу прибутків та збитків, склад і компетенцію органів товариства та порядок прийняття ними рішень, включаючи перелік питань, з яких необхідна одностайність або кваліфікована більшість голосів, порядок внесення змін до установчих документів та порядок ліквідації і реорганізації товариства. Статут акціонерного товариства, крім зазначених в ст. 4
 4. 1. Підприємство: поняття, ознаки та види.
  порядок управління підприємством залежить від його типу; майно може бути закріплене за підприємством на таких правових підставах: а) право власності; б) право господарського відання; в) право оперативного управління; г) право оперативного використання майна. Відповідно до статті 136 ГК України право господарського відання є речовим правом суб'єкта підприємництва, який володіє, користується
 5. 13. Підприємство: поняття, ознаки та види.
  порядок управління підприємством залежить від його типу; майно може бути закріплене за підприємством на таких правових підставах: а) право власності; б) право господарського відання; в) право оперативного управління; г) право оперативного використання майна. Відповідно до статті 136 ГК України право господарського відання є речовим правом суб'єкта
 6. Поняття екологічного права України
  порядок (черговість) розроблення і прийняття законів, зростає потреба, з одного боку, в створенні Закону про правотворчу діяльність, а з іншого, - вимагає розроблення теоретичних засад розвитку окремих галузей права. На даний момент така доктрина створена тільки щодо розвитку екологічного права України, яку висунув Костицький В.* 1992 р. і назвав концепцією "екологічного дерева". Ця доктрина
 7. Тема 3. Суб'єкти адміністративного права
  порядок утворення, реорганізації, ліквідації, підконтрольності, підзвітності, а також призначення і звільнення керівників та вирішення інших питань; Антимонопольний комітет України; Державна податкова адміністрація; Державна митна служба; п Державний комітет з питань регуляторної політики та підприєм-$ ництва; -с Національна комісія регулювання електроенергетики; > (Державна комісія з цінних
 8. 3. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
  поняття та види. 49. Завдання і стадії провадження в справах про адміністративні проступки. 50. Адміністративно-процесуальний статус свідка та потерпілого. 51. Адміністративно-процесуальний статус адвоката та перекладача. 52. Адміністративно-правовий статус правопорушника та експерта. 53. Поняття та види доказів в адміністративному процесі. 113 54. Поняття та предмет доказування у провадженні в
 9. 8. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ"
  порядок и ответственность за его нарушение // Пред принимательство, хозяйство и право. - 1997. - № 2. 87. Опришко В. Державно-правова реформа в Україні: основні на прямки // Право України. - 1998. - № 1. 88. Пахомов І.М. Адміністративне право. - Львів, 1962. 89. Піджаренко О. Зброя і ми: Законодавче, нормативне і відомче -,:І регулювання відносин, пов'язаних із вогнепальною мисливсь- - кою,
 10. 28.Товариство з обмеженою відповідальністю: поняття і правове становище.
  порядок здійснення цього права. Якщо учасники товариства не скористаються своїм переважним правом протягом місяця з дня повідомлення про намір учасника продати частку (її частину) або протягом іншого строку встановленого статутом товариства чи домовленістю між його учасниками, частка (її частина) учасника може бути відчужена третій особі (ч. 2 ст. 147 ЦК). У разі передачі частки (її частини)
© 2014-2022  ibib.ltd.ua