Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
ОНЮА. Шпагралка по господарському праву України. 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

45.Відкриття рахунків у банках України.


Рахунки юридичної особи, що є клієнтом банку, відкриваються в установах банків за місцем її реєстрації чи в будь-якому банку на території України за згодою сторін.
Так, згідно з ст. 6 Закону України «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні» банки мають право відкривати рахунки резидентам України (юридичним особам, їх відокремленим підрозділам, фізичним особам), нерезидентам України (юридичним особам - інвесторам, представництвам юридичних осіб в Україні та фізичним особам).
Банки мають право відкривати своїм клієнтам (крім інших банків) вкладні (депозитні) та поточні рахунки.
Банки мають право відкривати своїм клієнтам - іншим банкам кореспондентські рахунки.
Відкриття поточних і вкладних (депозитних) рахунків здійснюється відповідно до положень ГК та ЦК України, ст. 7 Закону України «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні», ст. 51 Закону України «Про банки і банківську діяльність» на умовах, викладених в Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків в національній та іноземних валютах, затвердженій постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 р. № 492.
У разі відкриття поточного або вкладного (депозитного) рахунку підприємцю до отримання банком повідомлення про взяття рахунку на облік органом державної податкової служби (далі - повідомлення) операції за цим рахунком здійснюються лише із зарахування коштів.
Датою початку видаткових операцій за рахунком підприємця в банку є дата реєстрації отримання банком зазначеного повідомлення. Повідомлення зберігається в справі з юридичного оформлення рахунку.
Видаткові операції за рахунком відокремленого підрозділу юридичної особи-підприємця здійснюються після отримання банком повідомлення про взяття рахунку на облік органом державної податкової служби за місцезнаходженням відокремленого підрозділу.
Порядок відкриття поточних рахунків у національній та іноземних валютах суб'єктам господарювання
Якщо суб'єкт господарювання не має в цьому банку рахунків, то відкриття йому поточного рахунку здійснюється в такому порядку.
Особи (особа), які (яка) від імені суб'єкта господарювання відкривають поточний рахунок, мають:
-пред'явити паспорт або документ, що його замінює.
-заяву про відкриття поточного рахунку. Заяву підписує керівник юридичної особи або інша уповноважена на це особа;
-копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи в органі виконавчої влади;
-копію належним чином зареєстрованого установчого документа, засвідчену органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально
-копію довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчену органом, що видав довідку, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;
-копію документа, що підтверджує взяття юридичної особи на облік в органі державної податкової служби, засвідчену органом, що видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;
-картку із зразками підписів і відбитка печатки, засвідчену нотаріально.
Юридичні особи, які використовують найману працю і відповідно до законодавства України є платниками страхових внесків, додатково до вищезазначеного переліку документів мають подати такі документи:
-копію документа, що підтверджує реєстрацію юридичної особи у відповідному органі Пенсійного фонду України, засвідчену органом, що його видав, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;
-копію страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію юридичної особи у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платника страхових внесків, засвідчену органом, що його видав, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку.
На підставі зазначених вище документів уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію клієнта та осіб, уповноважених розпоряджатися поточним рахунком.
Між банком і клієнтом укладається в письмовій формі договір банківського рахунку.
Письмова форма договору банківського вкладу вважається дотриманою, якщо внесення грошової суми на вкладний (депозитний) рахунок вкладника підтверджено договором банківського вкладу з видачею ощадної книжки або іншого документа, що відповідає вимогам, установленим законом, іншими нормативно-правовими актами у сфері банківської діяльності (банківськими правилами) і звичаями ділового обороту.
У договорі банківського вкладу, зокрема, зазначаються:
вид банківського вкладу;
сума, що вноситься або перераховується на вкладний (депозитний) рахунок;
строк дії договору;
розмір і порядок сплати процентів або доходу в іншій формі, умови перегляду їх розміру, відповідальність сторін;
умови дострокового розірвання договору;
інші умови за погодженням сторін.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "45.Відкриття рахунків у банках України."
 1. Організація синтетичного та аналітичного обліку у банку.
  рахунків II, III, IV порядків Плану рахунків бухгалтерського обліку Національного банку України та Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України. Детальна інформація про кожного контрагента та кожну операцію фіксується на рівні аналітичного обліку на аналітичних рахунках. Аналітичні рахунки повинні містити обов'язкові параметри, визначені окремими вказівками Національного банку України.
 2. 3. Облік вкладень банку в цінні папери
  рахунків групи 410 (А) «Інвестиції в асоційовані компанії»; К-т 6300 (П) "Дохід у вигляді дивідендів" Після оголошення та сплати дивіденди розглядаються як повернення частки інвестиції. При цьому здійснюється проведення: Д-т "Кореспондентський рахунок"; К-т рахунків групи 410 (А) "Інвестиції в асоційовані компанії". Довгострокові вкладення банку в дочірні компанії враховуються за балансовими
 3. § 3. Особливості криміналістичної характеристики та розслідування ухилення від повернення виручки в іноземній валюті
  відкриття або використання за межами України валютних рахунків (ст. 208 КК). Валютна виручка суб'єктів господарської діяльності - це сума валютних надходжень від продажу товарів та послуг за іноземну валюту (включаючи й валюту країн СНД), незалежно від джерела їх походження. Ця виручка підлягає обов'язковому та повному зарахуванню на спеціальні розподільчі рахунки, що відкриваються й ведуться у
 4. 1.Об'єкти обліку в складі доходів і витрат банку
  рахунків). 2. Комісійні доходи і витрати (відповідно 61 і 71 розділи Плану рахунків). 3. Прибутки (збитки) від торговельних операцій (розділ 62 "Результат від торговельних операцій" Плану рахунків). 4. Інші операційні доходи і витрати (відповідно 63 і 73 розділи Плану рахунків). 5. Дохід у вигляді дивідендів (630 "Дохід у вигляді дивідендів") 6. Загальні адміністративні витрати (74 розділ Плану
 5. Роль, значення обліку в комерційних банках та основи його організації.
  рахунків, поза якими не може функціонувати сучасна економіка. Нині банки набули ознак складної організації з багатоцільовим характером діяльності та високим ризиком її здійснення. Бухгалтерський облік банку можна визначити як систему реєстрування та підбиття підсумків операцій, виконуваних у банківському бізнесі, з дальшим аналізом та пере-ніркою результатів і складанням відповідних звітів. -
 6. 3. Порядок відкриття і режим функціонування платіжних рахунків
  відкриття поточного рахунку. Зміст процедури залежить від категорії клієнта - суб'єкт господарської діяльності або, фізична особа. Для відкриття рахунку підприємство надає банку такі документи: заявку на відкриття поточного рахунку; копію свідоцтва про державну реєстрацію в органі державної виконавчої влади або в іншому органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію; копію належним чином
 7. Сутність кредитних операцій. Документальне оформлення видачі кредиту.
  рахунків поділяються на короткострокові із початковим строком погашення менше одного року та довгострокові - з початковим строком погашення більше одного року. На рахунках першого класу плану рахунків обліковуються міжбанківські кредитно-депозитні операції. У кредитних відносинах банк може бути як кредитором, так і позичальником. Тому кредити, надані іншим банком, обліковуються на активних
 8. 2. Характеристика балансових рахунків кредитних операцій
  рахунків. На рахунках першого класу враховуються кредити, які: а) одержані від Національного банку України; б) надані іншим банкам; в) одержані від інших банків. На рахунках 131 групи "Короткострокові кредити, що отримані від Національного банку України" обліковуються короткострокові кредити, отримані від НБУ. У цю групу включаються рахунки, за якими обліковуються: овердрафт за кореспондентським
 9. 3.2. Бухгалтерський облік факторингових операцій
  рахунків оплачених боржником документів за факторинговими операціями. У цьому разі виконується така бухгалтерська проводка: Дебет Контррахунок; Кредит Рахунок для обліку документів за факторинговими операціями - на суму оплачених боржником розрахункових документів. У разі часткового погашення боржником заборгованості на відповідному платіжному документі робиться відмітка про дату та суму частково
 10. 3. Організація обліку погашення кредиту та процентів за користування кредиту
  відкриття акредитива (балансовий рахунок 2602) здійснюється бухгалтерськими записами: Д-т 2040 «Короткострокові кредити суб'єктам господарської діяльності за внутрішніми торговельними операціями»; Д-т 2050 «Короткострокові кредити суб'єктам господарської діяльності за експортно-імпортними операціями»; Д-т 2062 «Інші короткострокові кредити в поточну діяльність, які надані суб'єктам господарської
© 2014-2022  ibib.ltd.ua