Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоАдміністративне право України → 
« Попередня Наступна »
ОНЮА. Шпаргалка по адміністративному праву України, 2011 - перейти до змісту підручника

14. Адміністративно - правові норми.Адміністративно правова норма - це обов'язкове правило поведінки, що встановлене й охороняється державою, метою якого є регулювання суспільних відносин, що виникають , змінюються і припиняються у сфері публічного управління.
Особливості:
В них закріплюються відносини з керування, державного контролю і нагляду;
метод впливу адміністративно - правових норм є імперативним, вольовим, державно -владним;
виконання приписів адміністративно -правової норми гарантується державою за допомогою організаційних, роз'яснювальних , стимулюючих, примусових засобів;
кожна адміністративно - правова норма є органічною частиною всієї галузі системи і поза цією системою не може діяти.
Метою адміністративно - правових норм є організація управлінських відносин, а також інформаційна ціль, охоронна, заохочувальна, соціально - моральна.
Функції адміністративно - правової норми:
забезпечення ефективної діяльності органів державного управління.
Забезпечення честі, гідності, прав, свобод і здоров'я особи.
Охорона системи суспільних відносин матеріальної та нематеріальної сфер;
Виховна.
Взаємодія з нормами інших галузей права.
Взаємодія з неправовими соціальними нормами.
Структура адміністративно - правової норми - це її внутрішня будова, визначений порядок взаємозв'язку, взаємозумовленості та взаємозалежності складових частин норм.
Структура:
Гіпотеза - вказує на фактичні умови, за наявності яких слід керуватися цією нормою;
Диспозиція - це сформульоване у вигляді приписів, заборон, дозволів правило поведінки;
Санкція - вказує на зміст реагування держави у разі порушення тих чи інших правил, передбачених нормою;
Заохочення - це публічне визнання заслуг фізичної та юридичної особи за виконання адміністративно - правових або громадських обов'язків (іноді можуть містити як третій компонент). Формулюються , як правило, в диспозиції норми.
Види адміністративно - правових норм: 1)За спрямованістю змісту:
а) Такі, що закріплюють порядок утворення і правовий стан суб'єктів;
б) Такі, що визначать форми і методи управлінської діяльності;
в) Такі, що встановлюють порядок проходження державної служби, права та обов'язки державних службовців;
г) Такі, що визначають способи і порядок забезпечення законності в державному управлінні;
д)Такі, що регулюють управління окремими галузями, державними функціями і територіями;
е) Норми, що встановлюють права та обов'язки громадян у сфері виконавчої та розпорядчої діяльності держави.
2) За адресами або суб'єктами призначення:
адресовані органам державної-виконавчої влади ;
іншим державним виконавчо - розпорядчим органам;
державним службовцям;
державним підприємствам, закладам, організаціям; недержавним об'єднанням, підприємствам, закладам;
громадянам.
3) За формою припису: зобов'язуючі, заборонні, уповноважуючи, стимулюючі, рекомендаційні.
4) За галузевою належністю: Матеріальні, процесуальні.
5) За межею дії: у просторі, у часі.
6) За ступенем загальності: загальні, міжгалузеві, галузеві, місцеві.
7) За повнотою викладених велінь: визначені, банкетні.
8)За юридичною силою:
викладені в законі,
викладені в указах,
викладені в постановах,
викладені в рішеннях,
викладені в наказах.
15. Адміністративно - правові режими.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "14. Адміністративно - правові норми."
 1. Тема 2. Механізм адміністративно-правового регулювання
  Поняття і елементи механізму адміністративно-правового регулювання. Поняття, структура і види адміністративних норм. Дія адміністративних норм в часі, в просторі, за колом осіб. Поняття джерел адміністративного права, їх види та система. Співвідношення адміністративного права та адміністративного законодавства. Поняття, ознаки і види адміністративно-правових відносин. Підстави виникнення
 2. 5. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ (для іспиту)
  1. Адміністративне право в системі права України. 2. Поняття, риси і завдання адміністративного права. 3. Предмет адміністративного права та його переосмислення в умо вах правової реформи. 4. Метод адміністративного права та його розвиток у контексті реформи адміністративного права. 5. Система адміністративного права. Підгалузі та правові інститу ти адміністративного права. 6. Джерела
 3. Предмет і метод адміністративного права
  Адміністративне право являє собою окрему галузь правової системи України, що покликана регулювати особливу групу суспільних відносин. Головною їх особливістю є те, що вони виникають, розвиваються і припиняють своє існування у сфері державного управління у зв'язку з організацією та функціонуванням системи виконавчої влади на всіх рівнях управління в державі.
 4. 4.Адміністративне право у юридично - галузевій класифікації.
  Адміністративне право як: Галузь права - система юридичних засобів, які застосовуються для формування публічно - управлінських відносин, а також організації і забезпечення публічно - управлінської діяльності. Галузь законодавства - це сукупність нормативно - правових актів , у яких знаходять зовнішнє вираження адміністративно - правові норми. Галузь юридичної науки - це система теоретичних
 5. 13. Адміністративно -правові відносини.
  Адміністративно - правові відносини - це результат впливу адміністративно - правових норм на поведінку суб'єктів сфери державного управління, внаслідок якого між ними виникають сталі правові зв'язки державно - владного характеру. Адміністративно - правові відносини характеризуються такими особливостями: Адміністративно - правові відносини є формою існування соціальних відносин. Адміністративно -
 6. Вступ
  Насьогодні дуже важливим курсом серед інших юридичних дісціплін є екологічне право. Чому саме цей предмет вивчають майбутні юристи? Чи є в цьому доцільність ? Перед тим, як обгрунтувати цікавість та важливість вибраної теми, я хочу процитувати Андрейцева В.І. з яким повністю згодна: "Підвищений інтерес до еколого-правової освіти зумовлений необхідністю: 1) ефективного застосування
 7. Поняття екологічного права України
  Еколого-правова наука України та система екологічного права ще зовсім молоді. Еколого-правові погляди в українській науці мають вікову історію, яка бере свій початок ще з давніх часів. Переважна більшість території сучасної України на початок 1 тисячоліття нашої ери була вкрита лісом. Безмежні лісові масиви вкривали територію сучасного Прикарпаття, Полісся. Чернігівщина мала назву «лісної
 8. Екологічне законодавство України: сучасний етап
  Незаперечне, що Україну в екологічному аспекті слід розглядати у першу чергу як постчорнобильську державу. Наслідки цієї катастрофи дуже значні і охоплюють майже всю територію країни. Але екологічна ситуація в цілому вимірюється значно ширшим спектром проблем. -Тривалий час наше господарство велось нераціонально - і занедбана економіка стала загрозливою для самого існування людини. Згадаймо
 9. Поняття і особливості принципів екологічного права
  Для кожної галузі права, у тому числі й для екологічного права, характерні свої принципи, на яких грунтується сукупність її правових приписів. Разом з тим кожна галузь враховує й загальні принципи права, але під кутом зору специфіки правового регулювання певних груп суспільних відносин. Саме ця специфіка визначає характер галузі права та сукупність її принципів. Екологічні відносини, які
 10. Вступ
  Насьогодні дуже важливим курсом серед інших юридичних дісціплін є екологічне право. Чому саме цей предмет вивчають майбутні юристи? Чи є в цьому доцільність ? Перед тим, як обгрунтувати цікавість та важливість вибраної теми, я хочу процитувати Андрейцева В.І. з яким повністю згодна: "Підвищений інтерес до еколого-правової освіти зумовлений необхідністю: 1) ефективного застосування
© 2014-2020  ibib.ltd.ua