Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Вексельний право / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том I Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 1998. -816с., 1998 - перейти до змісту підручника

9. Автономна некомерційна організаціяАвтономні некомерційні організації, як і некомерційні партнерства, є новим для нашого правопорядку видом юридичних осіб. Вони не відносяться до числа корпорацій, тобто не мають членства, і створюються на базі майнових внесків засновників для надання різних послуг, насамперед некомерційного характеру (у сфері освіти, охорони здоров'я, науки, культури, спорту і т. п.). Від фінансуються власниками установ такі організації відрізняються наявністю права власності на передане їм засновниками майно.
Автономної некомерційною організацією визнається не має членства організація, створена на базі майнових внесків засновників для надання різних послуг (у тому числі не комерційного характеру) і є власником свого майна (п. 1 ст. 10 Закону про некомерційних організаціях).
У цій організаційно-правовій формі можуть функціонувати приватні заклади освіти, охорони здоров'я, культури, спорту і т. п., що переслідують не тільки підприємницькі цілі. По суті, мова і йде про установи, які є, однак, власниками наявного у них майна.
Засновниками автономної некомерційної організації можуть бути як фізичні, так і юридичні особи, що виробляють внески в її майно. Закон не виключає тут одноосібного засновництва. Установчим документом такої організації є статут, а за наявності кількох засновників можливо і укладення між ними установчого договору, що виконує в цьому випадку роль другого установчого документа (п. 1 ст. 14 Закону про некомерційні організації). У статуті мають бути зазначені предмет і цілі діяльності такої організації (що зберігає цільову правоздатність), джерела формування і порядок використання її майна, склад і компетенція органів управління, напрями використання залишку майна після її ліквідації.
В автономній некомерційній організації створюється колегіальний вищий (волеобразующіе) орган (п. 1 ст. 29 Закону про некомерційні організації), що має виняткову компетенцію. У нього включаються як засновники (їх представники), так і наймані працівники цієї організації, які, однак, не можуть становити більше однієї третини від загального числа членів цього органу. Питання, не включені до компетенції вищого органу, вирішуються одноосібним виконавчим органом даної організації (відповідно до її статуту може бути утворений також і колегіальний виконавчий орган).
Засновники автономної некомерційної організації не набувають ніяких прав на її майно і не несуть ніякої відповідальності за її зобов'язаннями. Вони, однак, зобов'язані здійснювати нагляд за відповідністю її діяльності статутним завданням у порядку, визначеному її установчими документами. Вони мають право користуватися послугами, наданими створеної ними організацією, тільки на рівних умовах з іншими особами (п. 4 ст. 10 Закону про некомерційні організації).
Автономна некомерційна організація реорганізується і ліквідується за загальними правилами цивільного законодавства. За рішенням її вищого органу вона може перетворюватися в громадську чи релігійну організацію (об'єднання) або в фонд, але не в комерційну організацію (п. 3 ст. 17 Закону про некомерційні організації). За змістом п. 1 ст. 65 ГК вона не може бути оголошена банкрутом. Залишок майна ліквідованої організації використовується відповідно до вказівок її статуту або в порядку, передбаченому п. 1 ст. 20 Закону про некомерційні організації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 9. Автономна некомерційна організація "
 1. 30. Некомерційні юридичні особи.
  Некомерційні організації - не мають одержання прибутку як основної мети своєї діяльності і не розподіляють отриманий прибуток між учасниками. (Можуть створюватися у формі споживчих кооперативів, громадських або релігійних організацій (об'єднань), фінансованих власником установ, благодійних та інших фондів, а також в інших формах, передбачених законом).
 2. § 7. Некомерційні організації
  Загальні положення. Некомерційними називаються організації, що не переслідують мети одержання прибутку як основної мети своєї діяльності і не розподіляють прибуток між своїми учасниками (п.1 ст. 50 ЦК). Встановлення в законі відразу двох критеріїв, що характеризують некомерційну організацію, безумовно, виправдано. У сьогоднішній Росії більшість некомерційних організацій, не виключаючи й
 3. § 1. Загальні положення
  Інститут юридичної особи відноситься до числа основних в російському цивільному праві. Його можна визначити як сукупність (підсистему) норм, які визначають правоздатність юридичної особи і способи її здійснення, порядок створення, реорганізації та ліквідації юридичних осіб, а також особливості їх організаційно-правових форм. Правила, що носять найбільш загальний характер, містяться у гл. 4
 4. § 13. Некомерційні організації
  До некомерційних відносяться організації, які мають одержання прибутку як основної мети своєї діяльності і не розподіляють отриманий прибуток між учасниками. Такі організації можуть займатися підприємництвом лише остільки, оскільки це служить досягненню цілей, заради яких вони створені, і відповідає цим цілям (п. 1,3 ст. 50 ГК РФ). Спеціальна правоздатність
 5. 1. Некомерційні організації як юридичні особи
  Некомерційні організації не є постійними, професійними учасниками цивільного обороту. Їх виступ у ролі самостійних юридичних осіб обумовлено необхідністю матеріального забезпечення їх основною, головною діяльності, не пов'язаної з участю у майнових відносинах. У зв'язку з цим некомерційні організації на відміну від комерційних мають цільову (спеціальну)
 6. б. Установа
  Подібно фондам, установи не відносяться до числа корпорацій. Установи - єдиний різновид некомерційних організацій, які не є власниками свого майна. Вони фінансуються їх засновниками-власниками, отримуючи в силу цього обмежене речове право на надане їм майно і достатньо вузькі можливості самостійної участі в цивільних правовідносинах. Як і
 7. 7. Об'єднання юридичних осіб (асоціації та спілки)
  Асоціації та спілки являють собою об'єднання різних юридичних осіб, засновані на корпоративних (членських) засадах. На відміну від неправосуб'ектние об'єднань холдингового типу (що включають "материнські" і дочірні компанії) дані об'єднання, по-перше, є самостійними юридичними особами, а по-друге, переслідують некомерційні цілі, головним чином координації діяльності
 8. 8. Некомерційне партнерство
  Даний вид некомерційної організації є новим для вітчизняного правопорядку. Він являє собою об'єднання на корпоративних (членських) засадах громадян і юридичних осіб (у тому числі комерційних організацій), покликане сприяти своїм членам у досягненні некомерційних завдань шляхом здійснення підприємницької діяльності. Головну особливість некомерційного партнерства
 9. 48. Суб'єкт і об'єкт правовідносини. Юридичні особи.
  Суб'єкти правовідносин - суб'єкти права, тобто особи, що володіють правосуб'єктністю. Вирази «суб'єкт права» і «особа, що володіє правосуб'єктністю», збігаються. Правосуб'єктність - одна з обов'язкових передумов правовідносин. Суб'єкти правовідносин - індивідуальні чи колективні суб'єкти права, які використовують свою правосуб'єктність у конкретних правовідносинах, виступаючи реалізаторами
 10. 28. Торгово-промислові палати
  Діяльність торгово-промислових палат (ТПП) регулюється Законом України "Про торгово-промислові палати в Україні" від 02.12.97 р. Торгово-промислова палата є недержавною неприбутковою самоврядною організацією, яка об'єднує юридичних осіб, створених і діючих відповідно до законодавства України, та громадян України, зареєстрованих як підприємців, і їх
© 2014-2022  ibib.ltd.ua