Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоБюджетна система → 
« Попередня Наступна »
Шпаргалки по бюджетной системе Украины. 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

20. Державні видатки.


Функціонування бюджету здійснюється у взаємодії двох його особлипих економічних форм - доходів і видатків, кожна з яких має специфічне суспільне призначення.
Державні видатки - це грошові витрати, які здійснюються за рахунок фінансових ресурсів, що знаходяться у розпорядженні держави, і які пов'язані з виконанням державою своїх функцій.
Державні видатки покликані забезпечувати вирішення важливих і масштабних державних завдань: фінансування пріоритетних заходів, пов'язаних з прискоренням розвитку основних галузей економіки, створення фінансових можливостей для вдосконалення виробничої та
соціальної інфраструктури.
Державні видатки здійснюються у формі бюджетних кредитів, державних дотацій, субвеншй організаціям та населенню, здійснення державних інвестицій, бюджетного фінансування галузей, що визначають науково - технічний прогрес, а також кошторисного фінансування бюджетних закладів.Державні видатки дозволяють розвивати систему освіти, культури, охорони здоров'я, здійснювати соціальний захист громадян, підвищувати рівень їхнього соціального забезпечення.
Державні видатки, серед яких чільне місце займають бюджетні видатки, широко використовуються для міжгалузевого і територіального перерозподілу фінансових ресурсів з урахуванням потреб раціонального розміщення виробничих сил, економічного зростання в регіонах та у державі в цілому. За допомогою бюджетних видатків відбувається підтримка малозабезпечених верств населення, обсяг якої відповідає економічним можливостям суспільства. У ринковій соціальне -орієнтованій моделі економіки зростає роль соціальної функції держави, тому у видатках держави значне місце посідає фінансове забезпечення соціальних гарантій населенню та фінансування галузей соціальної сфери.Бюджетні видатки можуть активно впливати на економічне зростання завдяки насамперед пріоритетному фінансуванню наукових досліджень, розвитку пріоритетних галузей економіки, вирівнюванню регіональних диспропорцій. Бюджетні видатки позитивно впливають на зростання економіки, але важливим є не тільки їхній обсяг, а й оптимальна структура, що визначає напрями використання бюджетних ресурсів.
Спрямування коштів бюджету у народне господарство пов'язане розробками інвестиційних програм у державному секторі економіки, з розвитком підприємництва, шо потребує фінансової допомоги держави, структурною перебудовою економіки, необхідністю державного регулювання темпів і пропорцій економічного розвитку. Надання фінаисової підтримки державним підприємствам та підприємницьким структурам, у майні яких частка державної власності перевищує 50 % , здійснюється з метою оздоровлення фінансового стану підприємств, підвищення конкурентоспроможності продукції, впровадження досягнень науково - технічного прогресу у виробництво.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "20. Державні видатки."
 1. 22. Державний бюджет як основний фінансовий план держави,розділи та їх характеристика.
  державні потреби. У доходах бюджету відображається податкова політика держави, а у видатках - пріоритетні напрями вкладення коштів. Будучи основною категорією державних фінансів, державний бюджет характеризує внутрішню структуру визначеної частини виробничих відносин, а саме тієї, яка пов'язана з утворенням, розподілом та використанням цільових централізованих фондів грошових коштів для
 2. 23.Державний бюджет, проблеми формування та використання ресурсів.
  державні доходи;-за рахунок державного бюджету фінансуються основні державні видатки;державний бюджет є джерелом фінансування зовнішньоекономічної діяльності країни; -державний бюджет - це інструмент фінансового контролю за формуванням і використанням грошових фондів у народному
 3. 31. Класифікація видатків бюджету за функціональними ознаками.
  державні видатки на регулювання і підвищення ефективності господарчої діяльності, фінансування капітальних вкладень, фінансову підтримку суб'єктів народного господарства, рехтізацію інвестиційних програм. До складу цієї категорії входять видатки на: 1) промисловість та енергетику; 2) будівництво; 3) сільське господарство: 4)лісове господарство, рибальство, мисливство: 5) транспорт; 6) зв'язок ,
 4. 58. Сутність та роль бюджету в умовах ринкових відносин.
  державні потреби. У доходах бюджету відображається податкова політика держави, а у видатках - пріоритетні напрями вкладення коштів. Будучи основною категорією державних фінансів, державний бюджет характеризує частину виробничих відносин, яка пов'язана з утворенням, розподілом та використанням цільових централізованих фондів грошових коштів для задоволення державних та суспільних потреб. Державний
 5. 3. Бюджетне планування та його завдання.
  державні матеріальні та бюджетні резерви. Бюджетне планування відіграє значну роль у бюджетному процесі, оскільки від правильного визначення планових показників бюджету залежить також і якість його
 6. 4. Бюджетне планування та його завдання.
  державні матеріальні та бюджетні резерви. Бюджетне планування відіграє значну роль у бюджетному процесі,
 7. 8. Бюджетний дефіцит
  державні внутрішні та зовнішні запозичення, тобто операції, пов'язані з отриманням бюджетом коштів на умовах повернення, платності та строковості, в результаті яких виникають зобов'язання держави, АР Крим чи місцевого самоврядування перед кредиторами. Конкретні заходи держави у напрямі подолання бюджетного дефіциту можуть бути різними, але в результаті вони зводяться до створення умов і
 8. 14. Видатки державного бюджету.
  видатків, являють собою витрати, що виникають у зв'язку з виконанням державою своїх функцій. Видатки бюджету класифікуються за функціональними та економічними ознаками. Функціональний поділ видатків дає змогу виявити пропорції у розподілі бюджетних коштів, змінювати ті пропорції з метою необхідних зрушень у галузевій структурі суспільного виробництва. Функції, що виконуються державою, можна
 9. 26. Дефіцит бюджету.
  державні внутрішні та зовнішні запозичення, тобто операції, пов'язані з отриманням бюджетом коштів на умовах повернення, платності та строковості,в результаті яких виникають зобов'язання держави, АР Крим чи місцевого самоврядування перед кредиторами. Конкретні заходи держави у напрямі подолання бюджетного дефіциту можуть бути різними, але в результаті вони зводяться до створення умов і
 10. 1 Організація роботи касового апарату банку.
  державні, кооперативні, акціонерні, орендні, колективні, громадські та інші підприємства, організації, установи незалежно від форми власності та видів діяльності, а також особи, що є суб'єктами підприємницької діяльності і мають поточний рахунок у банку, зобов'язані зберігати свої грошові кошти в установах банків. Касові операції - це операції, які здійснює банк, а саме: видача готівки;
© 2014-2022  ibib.ltd.ua