Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоБюджетна система → 
« Попередня Наступна »
Шпаргалки по бюджетной системе Украины. 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

31. Класифікація видатків бюджету за функціональними ознаками.


Видатки бюджету класифікуються за функціональними та економічними ознаками.
Функціональна структура видатків будується відповідно до основних функцій держави, які викладені у вигляді розділів видатків.
Функціональний поділ видатків дає змогу виявити пропорції у розподілі бюджетних коштів, змінювати ті пропорції з метою необхідних зрушень у галузевій структурі суспільного виробництва.
Функції, що викоігуються державою, можна розділити на 4 категорії:
І. Державні послуги загального призначення.
Ці послуги включають в себе діяльність державних органів, не пов'язану з наданням послуг окремим особам чи господарським одиницям. До складу цієї категорії входять:
1) державне управління;
2) судова влада;
3) міжнародна діяльність;
4) фундаментальні дослідження і сприяння науково-технічному прогресу;
5) національна оборона;
6). правоохоронна діяльність;
7) забезпечення безпеки держави .
//. Суспільні та соціальні послуги.
До них відносяться послуги, що надаються суспільству і безпосередньо громадянам; 1). освіта;
2} охорона здоров'я; 3). соціальний захист та соціальне забезпечення;
4) житлово-комунальне господарство;
5) культура та мистецтво;
6) засоби масової інформації; 7). фізична культура і спорт.
/// Державні послуги, пов 'язані з економічною діяльністю.
Сюди включаються державні видатки на регулювання і підвищення ефективності господарчої діяльності, фінансування капітальних вкладень, фінансову підтримку суб'єктів народного господарства, рехтізацію інвестиційних програм. До складу цієї категорії входять видатки на:
1) промисловість та енергетику;
2) будівництво;
3) сільське господарство:
4)лісове господарство, рибальство, мисливство:
5) транспорт;
6) зв'язок ,
7) шляхове господарство, телекомунікації та інформатика ;
8)послуги, пов'язані з економічною діяльністю, щодо реалізації проектів багатоцільового розвитку, пов'язані з формуванням загальної економічної політики, управлінням и галузі стандартизації, гідрометеорології, геодезії та контролем за виробництвом;
9) охорону навколишнього середовища ;
10) попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
11) поповнення державних запасів та резервів
IV. Обслуговування державного боргу. До цієї категорії відносяться;
1) видатки з обслуговування внутрішнього і зовнішнього державного боргу ;2)видатки з резервних фондів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "31. Класифікація видатків бюджету за функціональними ознаками."
 1. II. СИСТЕМА ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
  класифікацію підвідомчих Кабінету Міністрів органів виконавчої влади, визначивши такі групи органів, правове становище яких не однакове за суттєвими ознаками, а саме: І група - центральні органи виконавчої влади: а) міністерства (визначення див. на с. 196); б) державні комітети (визначення див. на с. 197); в) ЦОВВ із спеціальним статусом (визначення див. на с. 197). 194 Центральні органи
 2. III. ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
  класифікація державних органів різних рівнів і напрямів діяльності всіх гілок влади на основі узагальнення предметно-цільових характеристик, функцій та повноважень. Це дасть змогу розмежувати органи за специфікою діяльності, виявити однорідні функції, визначити доцільний функціональний розподіл між структурними підрозділами та штатними посадами. З урахуванням цього можна здійснити класифікацію
 3. IV. ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ ТА СИСТЕМА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
  класифікації; визначення переліку послуг, що надаються за рахунок бюджетних коштів і на платній основі; розмежування сфери відповідальності щодо надання державних та громадських послуг місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування на регіональному і місцевому рівнях. На першому та другому етапах реформування: 1) здійснюються заходи щодо розмежування функцій органів
 4. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  класифікація окремих груп мережі центральних органів. Зокрема, треба нормативно визначити, що: - міністерства - це центральні органи виконавчої влади, по кликані виробляти та реалізовувати державну політику у відповід них сферах і галузях суспільного життя (секторах державного уп равління). Відповідно до цього міністерства займають провідне місце серед центральних органів, між ними мусить бути
 5. 6. Бюджетна класифікація.
  класифікації. Бюджетна класифікація являс собою єдине систематизоване групування доходів і видатків бюджетів за однорідними ознаками. Відповідно до бюджетної класифікації, доходи бюджету за джерелами формування підрозділяються на чотири групи: 1. Податкові надходження. 2. Неподаткові надходження. 3. Доходи від операцій з капіталом. 4. Трансферти. 1. Податковими надходженнями визнаються
 6. 14. Видатки державного бюджету.
  видатків, являють собою витрати, що виникають у зв'язку з виконанням державою своїх функцій. Видатки бюджету класифікуються за функціональними та економічними ознаками. Функціональний поділ видатків дає змогу виявити пропорції у розподілі бюджетних коштів, змінювати ті пропорції з метою необхідних зрушень у галузевій структурі суспільного виробництва. Функції, що виконуються державою, можна
 7. 21. Державні доходи
  класифікації. Бюджетна класифікація являє собою єдине систематизоване групування доходів і видатків бюджетів за однорідними
 8. 28. Доходи державного бюджету та їх класифікація
  класифікації. Бюджетна класифікація являє собою єдине систематизоване групування доходів і видатків бюджетів за однорідними ознаками. Бюджетна класифікація забезпечує чіткість бюджетного планування і прогнозування , порівнянність показників усіх видів бюджетів, а також надає можливість об'єднувати як окремі індивідуальні кошториси, так і складати зведені кошториси видатків за відповідними ланками
 9. 32. Класифікація бюджету за економічними ознаками.
  видатків, яка не включає платежі в рахунок погашення державного боргу, які класифікуються як фінансування).Таке розмежування видатків з Детальним розподілом коштів за їх предметними ознаками дає можливість виділити захищені статті бюджету та забезпечує єдиний підхід до всіх отримувачів з точки зору виконання бюджету. До поточних видатків за предметними ознаками відносяться: -витрати на товари та
 10. 34.Місцкві фінанси.
  класифікацією кошторисне фінансування,позики та дотації комунальним підприємствам. Власні повноваження органів місцевого самоврядування включають: - утримання органів місцевого самоврядування - житлово-комунальне господарство - фізична культура і спорт - реставрація та охорона пам'ятників місцевого значення До державних делегованих повноважень відносяться; - фінансування органів управління -
© 2014-2022  ibib.ltd.ua