Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
ОНЮА. Шпагралка по праву України 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

Екологічне право: поняття та джерела


Екологічне право - система правових норм, якими регулюються суспільні
відносини з охорони навколишнього природного середовища і раціонального
використання природних ресурсів (екологічні відносини). До складу системи
входять такі підгалузі, як земельне, водне, лісове, гірниче право та деякі
інші галузі права, якими регулюються відносини з охорони й раціонального
використання певних видів природних ресурсів. Предметом екологічного права
є нормативно врегульовані відносини з охорони навколишнього природного
середовища і раціонального використання природних ресурсів. Джерела -
нормативно-правовий акт що регулюють основи організації охорони
навколишнього природного середовища, є Закони України: "Про охорону
навколишнього природного середовища", "Про охорону атмосферного повітря"
"Про природно-заповідний фонд України", "Про тваринний світ" "Про карантин
рослин". До того ж деякі відносини у сфері використання та охорони
навколишнього природного середовища врегульовано кодексами (земельним,
водним, лісовим, про надра), а також Законами України "Про плату за землю"
та "Про ветеринарну медицину" в Конституції України записано: "Кожен має
право на безпечне для життя і здоров'я довкілля та на відшкодування
завданої порушенням цього права шкоди. Кожному гарантується право вільного
доступу до інформації про стан довкілля, про якість харчових продуктів і
предметів побуту, а також право на її поширяння". Закон України "Про
охорону навколишнього природного середовища" регулює відносини охорони
навколишнього середовища, раціонального використання природних ресурсів,
забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини та спрямований на
утворення сприятливих умов економічного і соціального розвитку України у
сфері здійснення екологічної політики. Закон України "Про природно-
заповідний фонд України" регулює економічні, соціальні, правові та
екологічні засади природно-заповідного фонду в Україні. Закон України "Про
охорону атмосферного повітря" спрямований на збереження сприятливого стану
атмосферного повітря, його відновлення й поліпшення для екологічного
убезпечення життєдіяльності людини, відвернення шкідливого впливу на
навколишнє природне середовище. Закон України "Про тваринний світ" регулює
відносини охорони, використання й відтворення тваринного світу. Водний
кодекс України регулює правові відносини з метою забезпечення збереження,
наукового обґрунтування, раціонального використання вод для потреб
населення і галузей економіки,
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Екологічне право: поняття та джерела"
 1. Поняття екологічного права України
  екологічного права ще зовсім молоді. Еколого-правові погляди в українській науці мають вікову історію, яка бере свій початок ще з давніх часів. Переважна більшість території сучасної України на початок 1 тисячоліття нашої ери була вкрита лісом. Безмежні лісові масиви вкривали територію сучасного Прикарпаття, Полісся. Чернігівщина мала назву «лісної землі», ліси підхо-дили аж до Києва. Невелика
 2. 1. Поняття і система екологічного права
  екологічних потреб, що проявляються у формі збереження (охорони) природного довкілля та його компонентів, раціонального використання природних ресурсів, а також захисту (охорони) людини від несприятливого стану навколишнього середовища. Це формує відповідні суспільні екологічні інтереси пов'язані з регулюванням природокористування, оптимізацією охорони природи і забезпеченням охорони життя і
 3. Поняття екологічного права України
  екологічного права ще зовсім молоді. Еколого-правові погляди в українській науці мають вікову історію, яка бере свій початок ще з давніх часів. Переважна більшість території сучасної України на початок 1 тисячоліття нашої ери була вкрита лісом. Безмежні лісові масиви вкривали територію сучасного Прикарпаття, Полісся. Чернігівщина мала назву "лісної землі", ліси підходили аж до Києва. Невелика
 4. § 3. Поняття та система господарського законодавства
  екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру» від 16.11.2002 №
 5. Основні положення Декларації про державний суверенітет України від16.07.1990р.
  право їх вільного національно-культурного розвитку; Розділ IX, Зовнішня і внутрішня безпека, Українська РСР має право на власні Збройні Сили та органи державної безпеки. Розділ X. Міжнародні відносини. Українська РСР виступає рівноправним учасником міжнародного спілкування визнає : пріоритет загальновизнаних норм міжнародного права перед нормами внутрішньодержавного права.
 6. Поняття та джерела земельного права
  екологічного права. Головними джерелами земельного права слід визнати Конституцію України, Земельний і Цивільний кодекси. Земля, є об'єктами права власності Українського народу. Стаття 14. Земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави. Загальна характеристика Земельного кодексу - було прийнято 13 березня 1992 р. Він
 7. § 1. Поняття, ознаки та особливості господарського законодавства
  екологічне та інші окремі системи законодавства. Тобто це безмежно широка «суперсистема» законодавства («безмежний нормативний масив»). Прихильники цієї теорії називають господарське законодавство не галуззю, а «нормативним масивом» - терміном, змістовно-понятійні межі якого з'ясувати важко. Він охоплює всі нормативні акти, котрі так чи інакше стосуються народного господарства. З урахуванням
 8. § 1. Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності
  екологічних, архітектурних та інших норм, встановлених законодавством України, а також порушує права та інтереси громадян, юридичних осіб і держави, що охороняються законом. Сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб і держави щодо реалізації інвестицій називається інвестиційною діяльністю (ч. 1 ст. 2 Закону України «Про інвестиційну діяльність»). Інвестиційна діяльність здійснюється на
 9. Волкобой И.. КУРСОВА РОБОТА З ПРЕДМЕТУ ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО УКРАїНИ "ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО УКРАЇНИ : СУЧАСНИЙ ЕТАП", 2009
  екологічного права Укрїни ст. 5 - 16 3. Екологічне право та екологічне законодавство ст. 16 - 19 4. Поняття і особливості принципів екологічного права ст. 19 - 27 5. Екологічне законодавство України: сучасний етап ст. 27 - 32 6. Державна політика України у галузі охорони довкілля ст. 32 - 38 7. Заключення ст. 38 - 40 8. Література ст.
© 2014-2022  ibib.ltd.ua