Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Вексельное право / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
ОНЮА. Шпагралка по праву України 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

Форми держави


Організація державної влади великою мірою залежить від форм держави.
Розрізняють форму правління, форму державного устрою, форму державно-
правового режиму. Форма правління - це організація верховної державної
влади, порядок її утворення й діяльності, компетенція і взаємозв'язок її
органів, а також взаємовідносини з населенням країни. Відомі дві форми
правління: монархія і республіка. Монархія - така форма правління, за якої
верховну владу в державі повністю або частково здійснює одна особа, що
належить до правлячої династії. Абсолютна монархія - це форма правління, за
якої верховна влада зосереджена в руках одноособового глави держави
(монарха). За обмеженої монархії законодавча влада належить
парламентові, виконавча - монархові (чи кабінету міністрів), судова -
судам. У президентській республіці: президент обирається всенародне або за
особливою процедурою; президент є главою держави і здійснює виконавчу
владу; законодавча влада належить представницькому органові (парламенту);
президент має право відкладного вето та інші права (скажімо, право
розпустити парламент). У змішаній республіці є елементи як президентської,
так і парламентської форм правління (приміром, в Україні). Форма
територіального устрою - національно-територіальна та адміністративно-
територіальна організація державної влади. Теорія права розрізняє просту й
складну форми державного устрію. Проста (унітарна) держава - єдина держава,
що не має всередині відокремлених державних утворень, які користуються
певною самостійністю. Для державних органів характерна наявність: єдиної
системи державних органів; єдиного законодавства; єдиної території; єдиного
громадянства; єдиної загальнодержавної символіки тощо. Складна держава -
формується з відокремлених державних утворень, що користуються певною
самостійністю. До такої форми держави належать: федерація, конфедерація, а
за твердженням деяких авторів - і імперія. Федерація - союз держав з
структурою державного механізму, що криє в собі як загальнофедеративні
державні організації, систему законодавства, так і аналогічні організації
та законодавство суб'єктів федерації. Федерація створюється на добровільних
засадах (Російська Федерація, США). Конфедерація - добровільне об'єднання
самостійних держав для досягнення конкретної мети. У конфедерації немає
єдиної (або подвійної) системи органів, законодавства, території,
громадянства. Це нестійка форма об'єднання, яка з часом або розпадається,
або перетворюється на федерацію. Імперія - примусово утворена, зазвичай
через завоювання одного народу іншим, складна держава, частини якої
повністю залежать від верховної влади. Державно-правовий режим - сукупність
засобів і способів реалізації державної влади, що відображають її характер
і зміст з огляду на співвідношення демократичних і недемократичних засад.
Розрізняють демократичний і недемократичний режими. Демократичний правовий
режим - це здійснення державної влади на засадах чинного права з
використанням демократичних форм народного представництва, виконавчо-
розпорядчої діяльності, правосуддя, контролю і нагляду, рівноправність
населення, а також гарантування їхніх прав, свобод, законних інтересів.
Недемократичні режими поділяють на тоталітарні та авторитарні. Тоталітарний
режим - сукупність таких засобів і способів реалізації державної влади, за
яких уся життєдіяльність суспільства і кожного окремого громадянина
абсолютно регламентована. Авторитарний режим - така сукупність засобів і
способів реалізації державної влади, за яких вона концентрується в руках
правлячої верхівки . Форма держави характеризується відповідною
організацією та реалізацією публічної влади, взаємозв'язком держави з
особою і суспільством.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Форми держави"
 1. ЗМІСТ
  Розділ І. ВСТУП ДО ЗАГАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА Глава 1. ПОНЯТТЯ І СИСТЕМА ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ § 1. Поняття та ознаки юридичної науки § 2. Об'єкти, предмет, метод, функції юридичної науки § 3. Юриспруденція як система юридичних наук Глава 2. ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЯК ФУНДАМЕНТАЛЬНА НАУКА § 1. Виникнення загальної теорії держави і права § 2. Предмет теорії держави і права § 3. Функції
 2. § 1. Поняття і структура форми держави. Види форм державного правління
  Форма держави - порядок (спосіб) організації та здійснення державної влади в країні. Структура форми держави -- стійка єдність елементів, їх зв'язків, цілісності, зв'язків елементів із цілим. Вона включає три взаємозалежних елементи: форму державного правління, форму державного устрою, форму політичного (державного) режиму. Форма держави Форма державного правління Форма державного устрою
 3. § 2. Апарат держави. Орган держави. Інститут держави
  Апарат держави - частина механізму держави. Апарат держави - юридичне оформлена система всіх державних органів, що здійснюють безпосередню практичну роботу з управління суспільством, виконання завдань і функцій держави. Можливе двояке розуміння апарату держави: у вузькому і широкому розумінні. Апарат держави (у вузькому розумінні) - власне управлінський апарат або апарат виконавчої влади, який
 4. § 5. Демократія як загальнолюдська цінність
  Незважаючи на те, що за всіх часів демократія розумілася і трактувалася по-різному, безсумнівним є одне: вона як політична і правова цінність стала невід'ємним елементом свідомості людей усього світу. Але практично немає такої остаточної стадії демократії, яка б задовольняла усіх. Зазнаючи обмежень, людина вступає в конфлікт із державою, коли не знаходить у законах ту справедливість, покладену
 5. Поняття екологічного права України
  Еколого-правова наука України та система екологічного права ще зовсім молоді. Еколого-правові погляди в українській науці мають вікову історію, яка бере свій початок ще з давніх часів. Переважна більшість території сучасної України на початок 1 тисячоліття нашої ери була вкрита лісом. Безмежні лісові масиви вкривали територію сучасного Прикарпаття, Полісся. Чернігівщина мала назву «лісної
 6. Поняття і особливості принципів екологічного права
  Для кожної галузі права, у тому числі й для екологічного права, характерні свої принципи, на яких грунтується сукупність її правових приписів. Разом з тим кожна галузь враховує й загальні принципи права, але під кутом зору специфіки правового регулювання певних груп суспільних відносин. Саме ця специфіка визначає характер галузі права та сукупність її принципів. Екологічні відносини, які
 7. 1. Поняття і система екологічного права
  Суспільство не може існувати без задоволення життєво необхідних екологічних потреб, що проявляються у формі збереження (охорони) природного довкілля та його компонентів, раціонального використання природних ресурсів, а також захисту (охорони) людини від несприятливого стану навколишнього середовища. Це формує відповідні суспільні екологічні інтереси пов'язані з регулюванням природокористування,
 8. Поняття і особливості принципів екологічного права
  Для кожної галузі права, у тому числі й для екологічного права, характерні свої принципи, на яких грунтується сукупність її правових приписів. Разом з тим кожна галузь враховує й загальні принципи права, але під кутом зору специфіки правового регулювання певних груп суспільних відносин. Саме ця специфіка визначає характер галузі права та сукупність її принципів. Екологічні відносини, які
 9. Поняття екологічного права України
  Еколого-правова наука України та система екологічного права ще зовсім молоді. Еколого-правові погляди в українській науці мають вікову історію, яка бере свій початок ще з давніх часів. Переважна більшість території сучасної України на початок 1 тисячоліття нашої ери була вкрита лісом. Безмежні лісові масиви вкривали територію сучасного Прикарпаття, Полісся. Чернігівщина мала назву "лісної
 10. Тема 1. Поняття, місце і роль адміністративного права в системі права України
  Поняття адміністративного права. Історичний аспект виникнення і розвитку адміністративного права. Адміністративне право як наука, галузь права, навчальна дисципліна. Предмет і метод адміністративного права в контексті реформи адміністративного права. Роль адміністративного права у становленні і розвитку незалежної правової демократичної держави Україна. Основні напрямки реформи адміністративного
© 2014-2022  ibib.ltd.ua