Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
ОНЮА. Шпагралка по праву України 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

Функції держави


Функція характеристика напрямку чи аспекту діяльності. Існують такі
підстави для класифікації функцій держави на види: 1)за соціальним
значенням діяльності держави на основні та неосновні функції. 2)Залежно від
територіальної спрямованості розрізняють внутрішні та зовнішні функції.
3)За часом здійснення функції групуються як постійні й тимчасові. 4)За
сферами суспільного життя їх поділяють на гуманітарні, економічні,
політичні і т. д. Основні функції - найзагальніші та найважливіші
комплексні напрямки діяльності держави щодо здійснення стратегічних завдань
і цілей, що стоять перед державою в конкретний історичний період. До них
відносять функції: оборони; підтримання зовнішніх відносин; охорони
правопорядку; інформаційну; економічну; екологічну; соціальну; культурно-
виховну та ін. Неосновні функції - напрямки діяльності держави зі
здійснення конкретних завдань у другорядних сферах суспільного життя. До
них належать: управління персоналом; матеріально-технічне забезпечення та
управління майном; забезпечення реалізації бюджетної справи та
бухгалтерського обліку; правосуддя і юридичні функції. Внутрішні функції -
такі напрямки діяльності держави, в яких конкретизується внутрішня
політика. До внутрішніх відносять економічну; культурно-виховну; охорони й
захисту всіх форм власності; соціального обслуговування населення;
екологічну; охорони правопорядку, прав і свобод людини і громадянина та ін.
Зовнішні функції - основні напрямки діяльності Держави за її межами у
взаємовідносинах з іншими державами. І світовим товариством у цілому.
Функціями є: організація співробітництва з іншими суб'єктами міжнародних
відносин; захист державного суверенітету; підтримка миру в регіоні та
боротьба за мирне співіснування держав різної орієнтації. Постійні функції
- напрямки діяльності держави, що здійснюються на всіх етапах її розвитку.
Тимчасові функції - напрямки діяльності держави, що обумовлені конкретним
етапом історичного розвитку суспільства. Гуманітарні функції - напрямки
діяльності держави та її органів із забезпечення кожній людині належних
умов життя. Економічні функції - напрямки діяльності держави на перехід від
планової до ринкової економіки. Політичні функції - напрямки діяльності
держави зі створення умов для формування й функціонування державної влади
на засадах демократії.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Функції держави"
 1. Поняття екологічного права України
  функції держави 4. Еколого-правові норми утворюють три блоки (групи) нормативно-правового регулювання і забезпечення: а) природноресурсові норми екологічної безпеки б) природоохоронні(середовищеохоронні) в) антропоохоронні - 5. Еколого-правові норми складають юридичну базу природноресурсового, природоохоронного (права навко-лишнього природного середовища) права і комплекс-ного міжгалузевого
 2. Державна політика України у галузіохорони довкілля.
  функції держави. Основні напрями втілюватимуться за допомогою системи екологічного права. Правовий механізм має надати основним напрямам чіткої цілеспрямованості, формальної визначеності, загальнообов'язковості, сприяти врегулюванню відносин у галузі екології, застосуванню превентивних, оперативних, стимулюючих і примусових заходів до юридичних та фізичних осіб щодо використання природних
 3. Поняття і особливості принципів екологічного права
  функції держави . Основні напрями втілюватимуться за допомогою системи екологічного права. Правовий механізм має надати основним напрямам чіткої цілеспрямованості, формальної визначеності, загальнообов'язковості, сприяти врегулюванню відносин у галузі екології, застосуванню превентивних, оперативних, стимулюючих і примусових заходів до юридичних та фізичних осіб щодо використання природних
 4. Поняття екологічного права України
  функції держави 4. Еколого-правові норми утворюють три блоки (групи) нормативно-правового регулювання і забезпечення: а) природноресурсові норми екологічної безпеки б) природоохоронні(середовищеохоронні) в) антропоохоронні 5. Еколого-правові норми складають юридичну базу природноресурсового, природоохоронного (права навколишнього природного середовища) права і комплексного міжгалузевого
 5. 20. Державні видатки.
  функції держави, тому у видатках держави значне місце посідає фінансове забезпечення соціальних гарантій населенню та фінансування галузей соціальної сфери.Бюджетні видатки можуть активно впливати на економічне зростання завдяки насамперед пріоритетному фінансуванню наукових досліджень, розвитку пріоритетних галузей економіки, вирівнюванню регіональних диспропорцій. Бюджетні видатки позитивно
 6. § 3. Досудовий порядок реалізації господарсько-правової відповідальності
  функції у спірних відносинах. Відповідно до рішення Конституційного Суду України від 8 квітня 1999 року , під поняттям "орган, уповноважений державою здійснювати відповідні функції у спірних відносинах" слід розуміти орган державної влади чи орган місцевого самоврядування, якому законом надано повноваження органу виконавчої влади. У разі прийняття господарським судом позовної заяви, поданої в
 7. ЗМІСТ
  функції юридичної науки § 3. Юриспруденція як система юридичних наук Глава 2. ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЯК ФУНДАМЕНТАЛЬНА НАУКА § 1. Виникнення загальної теорії держави і права § 2. Предмет теорії держави і права § 3. Функції теорії держави і права § 4. Метод теорії держави і права § 5. Теорія держави і права в системі суспільних наук § 6. Теорія держави і права в системі юридичних наук
 8. § 5. Функції держави
  функції держави відбивають реалізацію загаль-носоціальних, або «спільних справ» (а не класових), що забезпечують об'єктивне існування людей. Можна класифікувати функції сучасної держави за різними критеріями: суб'єктами, об'єктами, способами, засобами та іншими елементами державної діяльності. Функції держави за засобами її діяльності: - законодавча; - виконавча (управлінська); - судова; -
 9. § 4. Правові форми взаємовідносин держави і комерційної корпорації
  функції держави. Необхідність управління бізнесом, його планування - головне завдання держави. Існує система державних засобів управління, що підтримують усю систему бізнесу, систему комерційних корпорацій. В Україні розроблена Програма державної підтримки підприємництва (1993 p.). Відповідно до ст. 42 Конституції України держава забезпечує захист конкуренції у підприємницькій діяльності, не
 10. § 1. Механізм держави
  функції держави. Ознаки механізму держави: 1) це ієрархічна система, тобто система, побудована на засадах субординації та координації. Політико-організаційну основу системи складають органи держави, територія держави, збройні сили та інші державні військові формування, державні символи, столиця держави; 2) це цілісна система внутрішньо організованих елементів, яка має єдині принципи побудови і
© 2014-2022  ibib.ltd.ua