Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоБюджетна система → 
« Попередня Наступна »
Шпаргалки по бюджетной системе Украины. 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

80. Функції Міністерства фінансів України.


УСІ дії держави у галузі фінансів базуються на правових актах. Від імені держави роботу з виконання діючого законодавства здійснюють фінансові органи. Систему фінансових органів очолює Міністерство фінансів. Воно несе відповідальність за фінансовий стан держави, розробку та реалізацію фінансової політики. Основними функціями Міністерства фінансів є:
1. Вироблення основ і напрямів фінансової політики держави та розробка заходів щодо її реалізації.
2.Методичне та методологічне управління фінансовими потоками на макроекономічному рівні.
3.Контроль за використанням коштів держави.
4. Розробка проектів нового фінансового законодавства і контроль за його використанням.
5.Організація бюджетного процесу, підготовка проекту Державного бюджету та організація його виконання.
6.Організаційне регулювання фінансової діяльності суб'єктів господарювання через встановлення правил здійснення фінансових операцій, форм фінансових документів, порядку і стандартів ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності.
7. Організація функціонування ринку цінних паперів.
8.Керівництво оперативною роботою фінансових органів різних рівнів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "80. Функції Міністерства фінансів України."
 1. Тема 3. Суб'єкти адміністративного права
  функції та завдання, їх правосуб'єктність проявляється, в першу чергу, у взаємовідносинах з державними органами. Чинне законодавство встановило основи таких взаємовідносин, а саме: порядок здійснення державної реєстрації, ліцензування окремих видів діяльності, сертифікації; здійснення оперативного та бухгалтерського обліку; ведення статистичної звітності та ін. При вивченні даного питання
 2. IV. ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ ТА СИСТЕМА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
  функції та повноваження місцевого самоврядування, які здійснюються на різних територіальних рівнях. На третьому етапі реформування на основі перерозподілу функцій та повноважень між органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, що проведений на першому і другому етапах реформи, необхідно остаточно визначитись із статусом місцевих органів виконавчої влади і місцевого
 3. 56.Структура фінансової системи України.
  функції управління на мікро - та макрорівнях, але і контрольні функції. Сьогодні фінансова система Украі'ни знаходиться у стадії розвитку. Тому вона, передусім, повинна відповідати певному ступеню перехідного періоду І відображати його особливості. Бесперечно,її структура ще буде змінюватись відповідно до нових етапів
 4. 60. Управління фінансовою системою України.
  функції, відносяться: Рахункова палата Верховної Ради України - виступає як експертний орган з метою здійснення контролю за складанням та виконанням Державного бюджету. Комітет з нагляду за страховою діяльністю - контролює правильність формування і використання страхових резервів, наявність ліцензії на різні види страхування. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку -організує
 5. 82. Характеристика ланок фінансової системи.
  функції реалізуються. Основою державних фінансів є бюджет держави - державний та місцеві бюджети. До складу сфери державних фінансів входять фінанси державного сектора економіки, державні цільові фонди, державний кредит. Сфера фінансів суб'єктів господарювання (мікроеноиомічний рівень) відображає рух грошових потоків окремих підприємств. Фінанси суб'єктів господарювання призначені для
 6. § 5. Основи взаємодії та інформаційного забезпечення в методиці розслідування злочинів
  функції та аналізі інформації, відомостей, що можуть містити ознаки злочинної діяльності; б) отримання відомостей з автоматизованих інформаційних та довідкових систем і банків даних, що створюються Антимонопольним комітетом, Фондом державного майна, Державною митною службою, Державним комітетом статистики, іншими міністерствами, відомствами, банківськими, фінансовими органами та організаціями, в
 7. 4. ПОРЯДОК РЕАБІЛІТАЦІЇ
  функції обвинувачення // Право України. -2003. - № 5. Тертишник В. М. Кримінально-процесуальне право України: Підручник. - 4-те вид., доп. і перероб. - К., 2003. Тертишник В. М. Науково-практичний коментар до Кримінально-процесуального кодексу України. - К., 2002. 10. Шумило М. Є. Реабілітація у кримінальному процесі. -
 8. Позагалузевий контроль
  функції спрямовані на перевірку законності, вірогідності і доцільності господарських операцій на підпорядкованих підприємствах. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10 липня 1998 р. «Про заходи щодо поліпшення контрольно-ревізійної роботи в міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади» часткове звільнення ревізорів від підвідомчої залежності полягає в тому, що
 9. 1.1 Метод подвійного бюджету
  фінансів. Найбільш результативною політика доходів стає тоді, коли в регулюючих органах беруть участь представники трьох заінтересованих сторін: держави, підприємств і профспілок. З-поміж заходів антиінфляційної політики помітне місце належить заходам, спрямованим не стільки на боротьбу з інфляцією, скільки на пристосування до неї. З таких можна назвати передовсім адаптаційну політику, яка
 10. 1.2 Основні фінансові документи - їх значення для фінансового планування
  фінансів України від 31 березня 1999 р №87. Згідно з цим П(С)БО фінансова звітність складається з утворюючих єдине ціле взаємозалежних показників балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал і приміток до них. Головними вимогами до фінансової звітністі є достовірність, повнота та відкритість для ознайомлення користувачів. Баланс підприємства
© 2014-2022  ibib.ltd.ua