Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право Україна / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоАдміністративне право України → 
« Попередня Наступна »
Адміністративне право України. Конспект лекцій, 2004 - перейти до змісту підручника

3. Держ. службовець

це громадянин РФ, що складається на гос. повинно-
сти, виконуючий обов'язки, встановлені законодавством про держ.
Службі і отримує грошову винагороду за рахунок федерального
бюджету чи коштів бюджету суб'єкта РФ.
Залежно від кваліфікації розрядів держ. посади державної.
Служби поділяються на групи:
1. вищі гос. посади державної. служби (5 група)
2. головні гос. посади державної. служби (4 група)
3. провідні (3 група)
4. старші (2 група)
5. молодші (1 група)
Особам, які займають долж. "В" і "Б" можуть бути присвоєні сле-
дмуть кваліф. розряди:
1) заміщає вищі гос. посади державної. служби (5 г) - дію-
вительностью держ. радник РФ 1,2,3 класу
2) займається Головне. долж. (4 г) - держ. радник РФ 1,2,3 класу
3) заміщають провідні должн. (3 гр.) - Радник РФ 1,2,3 класу
4) заміщають старші групи (2 г) - радник державної. служби 1,2,3
класу
5) заст. молодші должн. (1 г) - референт держ. служби 1,2,3 класу
Загальні права і обов'язки держ. сл. - Ті ж, що і ін громадян в
КРФ.
Цивільні права і свободи гос. сл. обмежені законодательст-
вом з метою нормального гос. служби. Службові права та обов'язки
діляться на загальні для всіх держ. службовців та специальн. володіння кіт. свя-
Зано з держ. посадами.
Наприклад, спеціальними явл. пр. і про-ти наловив інспектора в
обл. дотримання податок. з-ва.
Загальні права держ. службовця, ст. 9
Обов'язки держ. сл., ст. 10 З-н "Про основи державної. Сл. РФ)
Обмеження, пов'язані сгос. Сл., Ст.11.
4. Право вступу на гос. службу мають громадяни РФ, не моло-
ж 18 років, володіють держ. мовою, мають професійну освітньої-
ня.
Громадянин не може бути на гос.службе і знаходячи. на ній у випадках:
1) визнання її недієздатною або огр. деесп. рішенням суду,
вступ. в з-ную силу.
2) позбавлення його права займати держ. посади протягом визна-
ленного терміну рішенням суду.
3) наявність подтверж. мед. заключному захворювання, препятст-
вующее виконанню ним должн. обов'язків.
4) відмови від проходження процедури оформлення допуску до све-
ден., составл. держ. чи іншу охорон. з-ном таємницю.
5) близького споріднення або св-ва з держ. службовцям, якщо їх служба свя-
зана з непоср. подчин. одного ін (батьки, подружжя, брати, сестри, діти,
а також перечисл. родств. чоловіка)
6) наявність гр-ва іноз. гос-ва.
Гр-н надходить на гос. службу на умовах працю. договору, заключ.
на невизначений строк або строк, не більше 5 років. Розрізняють 3 варіанти
призначення вперше або знову вступників на гос. службу:
1) на гос. посади категорії "Б" - за поданням осіб, займаючи.
должн. катег. "А" або уповноважених осіб або держ. органів
2) на гос. долж. 1 групи катег. "Б" - соотв. керівники
3) на гос. долж. 2-5 груп катег. "В" - по р-там конкурсу на заміщення-
ня вакантної посади.
При прийомі на гос. службу допуск. випробування терміном від 3 до 6 міс.
Для визначення рівня проф. підготовки та відповідності займаної
посади, а також для вирішення питання про присвоєння гос. служ. квал.
розряду проводиться атестація. Атестація проводиться не частіше 2 р. у 2 го-
да, і не рідше 1р. в 4 роки.
Держ. служба припиняється при звільненні держ. сл., в т.ч. при вихо-
де на пенсію. Крім підстав, указ. у 29-37 КЗпП, держ. сл. може бути
звільнений за ініціативою керівника у слід. випадках:
1) досягнення ним граничного віку, встановлю. їм при заміщені.
держ. должн.
"Б" і "В" - 60 років, "А» - не НЕ распростр.
2) припинення гр-ва РФ
3) недотримання обов'язків і огранич., устан. для гос. сл.
4) розголошення відомостей, составл. держ. та іншу охоронювану з-ном
таємницю.
5) виникнення інших об-тв, предусм з-вом.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "3. Держ. службовець "
 1. 1. Під державною службою розуміється
  державних органів. Державна служба здійснюється тільки в державних органах. У державних установах і на підприємствах немає дер-жавної служби. Державна служба включає в себе: 1. Федеральну державну службу 2. Держ. службу суб'єктів РФ + Принципи державної. служби: 1. Верховенство КРФ і ФЗ над іншими н.а., посадовими инструк-ціями. 2. Пріоритет прав і
 2. 2. Держ. посаду
  держ. влади, органах держ. вл. суб'єктів РФ, а також в інших гос органах, обра-зуемих в соотв. з КРФ з встановленим колом обов'язків по исполне-нию і забезпеченню повноважень даного держ. органу, грошовим утримуючи-ням і відповідальністю за виконання цих обов'язків. Держ. посади поділяються на: 1) держ. посади категорії "А" (політико-судові посади) - це посади, встановлю. КРФ, ФЗ,
 3. 5. Заохочення застосува. за успішне і добросов. виконання держ. службовцем своїх долж. обов'язків
  держ. сл. можуть покладатися слід. дис- Ціпле. стягнення: 1) зауваження 2) догану 3) сторогой догану 4) попередження про неповну службову відповідність 5) звільнення Гос.сл., який допустив долж. проступок, може бути тимчасово не більше, ніж на 1 міс. до вирішення питання про його дисципл. від-ти відсторонений від виконання должн. об-тей із збереженням грошового утримання. Матер. от-ть держ. сл. настає за
 4. 6. муніципії. посаду
  держ. сл. РФ "31.07.95. Конкр. терміни, а також графік проведення оаттестаціі і склад атестацію. комісії утведж. керівником учр., пр., орг. і доводиться до све-дення атестуються працівників у термін не менше 1 міс. до початку атестації-ції. А в бюджетній сфері не менше ніж за 2 тижні. Якщо ці терміни нару-шени, то р-ти атестації визнається недействит. Т.к. в даному випадку працівни-кам стало
 5. 16. державні службовці як суб'єкти адміністративно-правових відносин: правова основа, права та обов'язки, вимоги та обмеження, захист статусу.
  Державою, її роллю та місцем у житті суспільства. В діяльності державних службовців реалізуються завдання та функції держави, оскільки кожна посада - це коло службових обов'язків, що становлять частину компетенції відповідного державного органу. Компетенція лежить в основі структури органу і одночасно має на меті створення особового складу державного органу чи його
 6. 47. Судовий контроль за законністю діяльності виконавчої влади.
  Гос службовців. Відмінність від англосаксонського де суд здійснює законодавчу діяльність. Суд здійснює контроль в 2-х формах: Діяльність суду з розгляду адміністративних справ. Ця діяльність з перевірки законності актів управління за зверненнями зацікавлених осіб. Справи позовного та окремого провадження. Глава 29-30 ЦПК. Судові рішення скасовують або змінюють незаконні акти органів
 7. 1. Виконавча влада
  держ. влади особливих функцій і встановленої законом компетенції. Ознаки виконавчої влади: 1. Самостійність і взаємозв'язок із законодавчою і судовою гілками державної влади. 2. Підконтрольність законодавчої та судової гілок державної влади. 3. Здійснюється спеціальними державними органами та органами місцевого самоврядування, які мають у встановленому норма-
 8. 5. Предмет адміністративного права
  державного управління. Ці відносини регулюються іншими галузями права. Адміністративне пра-во взаємодіє з наступними галузями права: 1) конституційним. Воно бере початок у нормах конституційного права, що регулюють принципи організації та діяльності виконавчої влади, права і свободи громадян. 2) цивільним. Нормами цивільного права регулюється прави-ло руху
 9. 4. 1. по суб'єктах можна розділити на відносини між
  державної влади та виконай-них органами місцевого самоврядування. Наприклад, гл. адміністра-ції області і глава адміністрації міста. е) виконавчими органами державної влади та негосу-дарчими організаціями. Наприклад, урядом і профспілками. ж) органами державно-виконавчої влади і громадянами. Наприклад, адміністрація району та особа, яка проживає там. 2. В
 10. Державна служба та державні службовці як суб'єкти адміністративних пр-ний.
  Державні службовці як суб'єкти адміністративних
© 2014-2022  ibib.ltd.ua