Головна
ГоловнаЕкологіяЗагальна екологія → 
« Попередня Наступна »
Легушс Е.Ф.. Лекції з екології / Уфа: УГАТУ, кафедра Безпеки виробництва та ПРОМЕКОЛОГІЯ. - 148 с., 2010 - перейти до змісту підручника

I. Характеристика і склад біосфери.

У буквальному перекладі термін "біосфера" означає сферу життя й у такому змісті він уперше був введений у науку в 1875 р. австрійським геологом і палеонтологом Едуардом Зюссом (1831 - 1914). Однак задовго до цього під іншими назвами, зокрема "простір життя", "картина природи", "жива оболонка Землі" і т.п., його зміст розглядався багатьма іншими натуралістами.

Спочатку під усіма цими термінами малася на увазі тільки сукупність живих організмів, що живуть на нашій планеті, хоча іноді і вказувався їхній зв'язок з географічними, геологічними і космічними процесами, але при цьому скоріше зверталася увага на залежність живої природи від сил і речовин неорганічної природи. Навіть автор самого терміна "біосфера" Е. Зюсс у своїй книзі "Лик Землі", опублікованої майже тридцять років після введення терміна (1909 р.), не зауважував зворотного впливу біосфери і визначав її як "сукупність організмів, обмежену в просторі і в часі й на поверхні Землі ".

Першим з біологів, що ясно вказав на величезну роль живих організмів в утворенні земної кори, був Ж. Б. Ламарк (1744 - 1829). Він підкреслював, що всі речовини, що знаходяться на поверхні земної кулі і утворюють його кору, сформувалися завдяки діяльності живих організмів.

Факти і положення про біосферу накопичувалися поступово в зв'язку з розвитком ботаніки, грунтознавства, географії рослин і інших переважно біологічних наук, а також геологічних дисциплін. Ті елементи знання, що стали необхідними для розуміння біосфери в цілому, виявилися зв'язаними з виникненням екології, науки, що вивчає взаємини організмів і навколишнього середовища. Біосфера є визначеною природною системою, а її існування в першу чергу виражається в круговороті енергії і речовин при участі живих організмів.

Дуже важливим для розуміння біосфери було встановлення німецьким фізіологом Пфефером (1845 - 1920) трьох способів харчування живих організмів:

* автотрофне - побудова організму за рахунок використання речовин неорганічної природи ;

* гетеротрофное - будівля організму за рахунок використання низькомолекулярних органічних сполук;

* миксотрофное - змішаний тип побудови організму (автотрофно-гетеротрофних).

Біосфера (у сучасному розумінні) - своєрідна оболонка Землі, що містить всю сукупність живих організмів і ту частину речовини планети, що знаходиться в безупинному обміні з цими організмами.

Біосфера охоплює нижню частину атмосфери, гідросферу і верхню частину літосфери.

* Атмосфера - найбільш легка оболонка Землі, яка межує з космічним простором; через атмосферу здійснюється обмін речовини й енергії з космосом.

Атмосфера має кілька шарів:

* тропосфера - нижній шар, що примикає до поверхні Землі (висота 9-17 км). У ньому близько 80% газового складу атмосфери і уся водяна пара;

* стратосфера;

* мезосфера - там і в наступних шарах "жива речовина" відсутня

* іоносфера

* магнітосфера (екзосфера).

Переважаючі елементи хімічного складу атмосфери: N2 (78%), О2 (21%), СО2 (0,03%).

* Гідросфера - водна оболонка Землі. Внаслідок високої рухливості вода проникає повсюдно в різні природні утворення, навіть найбільш чисті атмосферні води містять від 10 до 50 мг / л розчинних речовин.

Переважаючі елементи хімічного складу гідросфери: № +, М ^ 2 +, Са2 +, С1-, Б, С.

Концентрація того чи іншого елемента у воді ще нічого не говорить про те, наскільки він важливий для рослинних і тваринних організмів, що живуть у ній. У цьому відношенні ведуча роль належить N Р, Б1, що засвоюються живими організмами. Головною особливістю океанічної води є те, що основні іони характеризуються постійним співвідношенням у всьому обсязі світового океану.

* Літосфера - зовнішня тверда оболонка Землі, що складає з осадових і магматичних порід. В даний час земною корою прийнято вважати верхній шар твердого тіла планети, розташований вище сейсмічної границі Мохоровичича. Поверхневий шар літосфери, в якому здійснюється взаємодія живої матерії з мінеральної (неорганічної), являє собою грунт. Залишки організмів після розкладання переходять у гумус (родючу частину грунту). Складовими частинами грунту служать мінерали, органічні речовини, живі організми, вода, гази.

Переважаючі елементи хімічного складу літосфери: О, Б1, А1, Бе, Са, М §, №, К.

Провідну роль виконує кисень, на частку якого припадає половина маси земної кори і 92% її обсягу, однак кисень міцно пов'язаний з іншими елементами в головних породоутворюючих мінералах.

Т.ч. в кількісному відношенні земна кора - це "царство" кисню, хімічно зв'язаного у ході геологічного розвитку земної кори.

Поступово ідея про тісний взаємозв'язок між живою і неживою природою, про зворотний вплив живих організмів і їх систем на навколишні їх фізичні, хімічні та геологічні фактори усе наполегливіше проникала у свідомість вчених і знаходила реалізацію в їхніх конкретних дослідженнях . Цьому сприяли і зміни, що відбулися в загальному підході натуралістів до вивчення природи. Вони все більше переконувалися в тому, що відособлене дослідження явищ і процесів природи з позицій окремих наукових дисциплін виявляється неадекватним. Тому на рубежі Х1Х - ХХ ст. у науку усе ширше проникають ідеї холістичного, або цілісного, підходу до вивчення природи, які в наш час сформувалися в системний метод її вивчення.

Результати такого підходу негайно позначилися при дослідженні загальних проблем впливу біотичних, чи живих, факторів на абіотичні, чи фізичні, умови. Так, виявилося, наприклад, що склад морської води багато в чому визначається активністю морських організмів. Рослини, що живуть на піщаному грунті, значно змінюють її структуру. Живі організми контролюють навіть склад нашої атмосфери. Число подібних прикладів легко збільшити, і всі вони свідчать про наявність зворотного зв'язку між живою і неживою природою, у результаті якої жива речовина значною мірою змінює лик нашої Землі. Таким чином, біосферу не можна розглядати у відриві від неживої природи, від якої вона, з однієї сторони залежить, а з іншого - сама впливає на неї. Тому перед натуралістами виникає задача - конкретно досліджувати, яким чином і якою мірою жива речовина впливає на фізико-хімічні та геологічні процеси, що відбуваються на поверхні Землі й у земній корі. Тільки подібний підхід може дати ясне і глибоке представлення про концепцію біосфери. Таку задачу саме і поставив перед собою видатний російський учений Володимир Іванович Вернадський (1863 - 1945).

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " I. Характеристика і склад біосфери. "
 1. БІОСФЕРА
  біосфера - оболонка планети, заселена живими організмами (рис. 66). Товщина біосфери трохи більше 20 км (організми живуть над поверхнею суші не вище 6 км над рівнем моря, опускаються не глибше 15 км в товщу суші і 11 км в глиб океану), але основна маса живої речовини сконцентрована в приповерхневому шарі товщиною всього кілька десятків метрів : це висота лісового пологу і глибина
 2. Тема Основи вчення про біосферу
  біосфері
 3. Антропогенний вплив на біосферу та його наслідки
  біосферу і його
 4. Лекція № 6 Біосфера. Біогеохімічні цикли. Ноосфера.
  Лекція № 6 Біосфера. Біогеохімічні цикли.
 5. Розділ Глобальні, регіональні та локальні проблеми біосфери
  біосфери
 6. ВИСНОВОК
  складає близько 20 км , але основна маса живої речовини сконцентрована в шарі 50-100 м. У біосфері розрізняють три частини - атмосферу, гідросферу і літосферу. Життя - це потужна геологічна сила, яка перетворила Землю - створила вапняки і наповнила атмосферу киснем. Живі організми є активними учасниками основних біосферних кругообігів речовин - вуглецю, води,
 7. Розділ Біосфера історія її становлення, розвитку та сучасний стан
  Розділ Біосфера історія її становлення, розвитку та сучасне
 8. 7.1. Загальна характеристика біосфери
  становить 1: 5. Різноманітність органічних сполук у біосфері незрівнянно вищий, ніж неорганічних (приблизно 2 мільйони і 20 тисяч!). "Лабораторії" біосфери по ефективності набагато перевершують лабораторії хіміків. Вражає здатність живої речовини пов'язувати азот. На підприємстві для цього потрібно затрачати величезну кількість енергії, щоб забезпечити тиск 300 атмосфер
 9. ЖИВЕ І биокосное РЕЧОВИНА, ЇХ ВЗАІМОВОЗНІКНОВЕНІЕ І ПЕРЕРОДЖЕННЯ У круговерті речовини і.
  Складу живої речовини підтверджує єдність природи - він складається з тих же елементів, що і нежива природа, тільки співвідношення цих речовин різне і будова молекул інше. Всі органічні речовини будуються на основі 4-х валентного вуглецю і його здатності приєднувати до себе радикали і утворювати розімкнуті і замкнуті ланцюжки атомів вуглецю. Жива речовина утворює мізерно
 10. 7.5. Ноосфера
  складові частини. 2. Які царства живих організмів ви знаєте і яка їх функціональна роль в біосфері? 3. Як людина впливає на літосферу? 4. Які причини посилення парникового ефекту і його можливі наслідки? 5. Які основні причини порушення біосферного кругообігу води? 6. Що потрібно зробити, щоб нормалізувати біосферний кругообіг азоту? 7.
 11. 1.2. Програмна лекція 1.1 за модулем 1 "Вступ"
  складові частини, їх роль в екологічних процесах. 1.20.1. Гідросфера. Складові світового запасу води. 1.20.2. Грунти. Роль грунтів у розвитку живої речовини. 1.20.3.Жівие організми. Енергетична піраміда. Автотрофні рослини - єдине джерело енергії, який підтримує життєдіяльність всіх видів тварин. 1.21. Основні екологічні глобальні проблеми
 12. § 43. СТРУКТУРА БІОСФЕРИ
  становить 2/3 маси всієї атмосфери; - стратосфера - досягає висоти 50 км. Вона включає озоновий шар з максимальною концентрацією озону на висоті 20-45 км. Вміст озону в цьому шарі приблизно в 10 разів вище, ніж в атмосфері у поверхні Землі. Якщо весь цей озон зібрати і стиснути до тиску, рівного тиску атмосфери на рівні моря, то його шар складе 3 мм. У процесі
 13. круговорот біогенних елементів та їх модифікацій.
  Склад біосфери. Основних кругообігів речовин у природі 2: великий (геологічний) і малий (біохімічний). Великий (геологічний) кругообіг речовин у природі обумовлений взаємодією сонячної енергії з глибинною енергією Землі і здійснює перерозподіл речовини між біосферою і більш глибокими горизонтами Землі. Осадові гірські породи, утворені за рахунок
© 2014-2022  ibib.ltd.ua