Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу ( контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
ОНЮА. Шпагралка по цивільному праву України2011, 2011 - перейти до змісту підручника

52. Характеристика транспортних договоров (Д.). Поняття, види, специфіка транспортних Д..


Під поняттям транспортних Д. можна об'єднати Д., використовувані в транспортній діяльності. Алє в даному випадку йдеться про самих різних Д.х, що відносяться до різних типів цивільно-правових зобов'язань і відрізняються у тому числі своєю родовою приналежністю. Напр, в діяльності морського і повітряного транспорту широко використовується договір фрахтування транспортного засобу на якийсь час, який, проте, є окремим виглядом Д. оренди і не має жодного відношення до Д. перевезення; експедиційне обслуговування вантажів, здійснюване на всіх видах транспорту, охоплюється іншим самостійним Д. - Д. транспортної експедиції. Тому термін "транспортні Д." вказує лише на сферу вживання різних Д. В той же час круг стосунків, регульованих Д. перевезення, не обмежується реальним Д. перевезення конкретного вантажу, а включає Д., опосредующие стосунки, пов'язані з транспортуванням вантажів, пасажирів і багажу, як це і передбачено в ЦК. Таким чином, транспортні Д. поділяються на основні та допоміжні. Основні транспортні Д. опосереднюють головну сферу взаємовідносин транспортних організацій та клієнтури (Д.
перевезення). Допоміжні Д. сприяють нормальній організації перевізного процесу (Д. транспортної експедиції, Д. на експлуатацію під'їзних колій). Залежно від об'єкта перевезення є Д. перевезення: вантажу, пасажирів, багажу, пошти. Залежно від виду транспорту, яким здійснюється перевезення, розрізняють Д. перевезення залізничним транспортом, морським і внутрішнім водним, повітряним, автомобільним тр-м. Д. перевезення транспортом загального користування є публічним Д. За Д. перевезення вантажу одна сторона (перевізник) зобов'язується доставити довірений їй другою стороною (відправником) вантаж до пункту призначення та видати його особі, яка має право на одержання вантажу (одержувачеві), а відправник зобов'язується сплатити за перевезення вантажу встановлену плату. Д. перевезення вантажу укладається у письмовій формі. Укладення Д. підтверджується складенням транспортної накладної (коносамента або ін. документа, встановленого транспортними кодексами (ст.909). За Д. перевезення пасажира одна сторона (перевізник) зобов'язується перевезти другу сторону (пасажира) до пункту призначення, а в разі здавання багажу - також доставити багаж до пункту призначення та видати його особі, яка має право на одержання багажу, а пасажир зобов'язується сплатити встановлену плату за проїзд, а у разі здавання багажу - також за його провезення.
Укладення Д. перевезення пасажира та багажу підтверджується видачею відповідно квитка та багажної квитанції (ст.910). За Д. чартеру (фрахтування) одна сторона (фрахтівник) зобов'язується надати другій стороні (фрахтувальникові) за плату всю або частину місткості в одному чи кількох транспортних засобах на один або кілька рейсів для перевезення вантажу, пасажирів, багажу, пошти або з іншою метою, якщо це не суперечить закону та іншим нормативно-правовим актам (ст.912). За Д. транспортного експедирування одна сторона (експедитор) зобов'язується за плату і за рахунок другої сторони (клієнта) виконати або організувати виконання визначених договором послуг, пов'язаних з перевезенням вантажу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "52. Характеристика транспортних договоров (Д.). Поняття, види, специфіка транспортних Д.."
 1. 24. Посвідчення договорів застави
  характеристику БТІ. Договори про заставу цілісного майнового комплексу підприємства, його структурних підрозділів, будівель і споруд посвідчуються нотаріусом за наявності дозволу та на умовах, погоджених з органом, уповноваженим управляти відповідним державним майном. Право застави виникає від моменту укладення договору, а в разі, коли договір підлягає нотаріальному посвідченню, - моменту
 2. 33. Поняття та різновиди договору (Д.) майнового найму (оренди).
  транспортного засобу (ст.798-805 ЦК); договір лізингу (ст.806-809 ЦК, ст.292 ГК, ЗУ «Про лізинг»); договір найму житла (ст.810-826
 3. 3. Зовнішньоекономічний договір: поняття, види, зміст, форма, порядок укладання, зміни та розірвання.
  характеристики. У тексті договору (контракту) про виконання робіт (надання послуг) визначаються конкретні обсяги робіт (послуг) та термін їх виконання. 1.5. Базисні умови поставки товарів (приймання-здавання виконаних робіт або послуг). У цьому розділі зазначається вид транспорту та базисні умови поставки (у відповідності до Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів чинної редакції,
 4. ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
  характеристика підприємств. Загальна правова характеристика підприємницьких това-риств. Види та групи підприємств. Загальна характеристика унітарних підприємств. Загальна характеристика корпоративних підприємств. Правове положення приватних підприємств. Правове положення державних підприємств. Правове положення комунальних підприємств. Правове положення колективних підприємств. Правове положення
 5. § 1. Поняття "господарське зобов'язання"
  транспортних послуг і т. ін.), або ж господарсько-управлінських функцій (координація господарських зв'язків у якійсь галузі, наприклад енергетичній, створення і перерозподіл фондів тощо). Ще однією особливістю господарських зобов'язань є те, що їх суб'єкти - це організації - юридичні особи та підприємці, що здійснюють господарську діяльність. Як і будь-яке зобов'язання, господарське також має
 6. § 2. Види господарських договорів
  транспортних відносинах . Він є третьою особою, яка участі в укла-денні договору не бере, а вступає в дію в процесі його виконання, здійснюючи права і обов'язки, які виговорили для нього вантажо-відправник і перевізник (право і обов'язок одержати вантаж і, якщо було обумовлено, сплатити визначену суму за перевезення). Залежно від підстав укладення господарських договорів їх розподіляють на
 7. 17. Норми міжнародного права та їх класифікація.
  характеристика створення так званих імперативних норм (норми), включає три етапи. У відповідності зі статтею 53 Віденської конвенції про право міжнародних договорів 1969 року, імперативність міжнародно-правової норми означає, що вона «приймається і признається світовим співтовариством держав у цілому як норма, відхилення від якої неприпустимо і яка може бути змінена тільки наступною нормою