Головна
Cоціологія || Гуманітарні науки || Мистецтво та мистецтвознавство || Історія || Медицина || Науки про Землю || Політологія || Право || Психологія || Навчальний процес || Філософія || Езотерика || Екологія || Економіка || Мови та мовознавство
ГоловнаМедицина → Біологія. Частина 1
  ЗМІСТ   »»

КЛІТИННИЙ І МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНИЙ РІВНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ - ОСНОВА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗМІВ

Клітка - елементарна одиниця живого

клітка являє собою відокремлену, найменшу за розмірами структуру, якій притаманна вся сукупність властивостей життя і яка може у відповідних умовах навколишнього середовища підтримувати ці властивості в самій собі, а також передавати їх в ряду поколінь. Клітка, таким чином, несе повну характеристику життя. Поза клітини не існує життєдіяльності. Тому в природі планети їй належить роль елементарної структурної, функціональної і генетичної одиниці живого.

Клітинна теорія

Клітинна теорія сформульована німецьким дослідником, зоологом Т. Шванном (1839). Оскільки при створенні цієї теорії Шванн широко користувався роботами ботаніка М. Шлейдена, останнього по праву вважають співавтором клітинної теорії. Виходячи з припущення про схожість (гомологичности) рослинних і тваринних клітин, що доводиться однаковим механізмом їх виникнення, Шванн узагальнив численні дані у вигляді теорії, згідно з якою клітини є структурною і функціональною основою живих істот.

В кінці XIX століття німецький патолог Р. Вірхов на основі нових фактів переглянув клітинну теорію. Йому належить висновок про те, що клітина може виникнути лише з предсуществующей клітини. Їм також створена викликала критику концепція «клітинного держави», згідно з якою багатоклітинний організм складається з відносно самостійних одиниць (клітин), поставлених у своїй життєдіяльності в тісну залежність один від одного.

Клітинна теорія в сучасному вигляді включає три головних положення.

Перше положення співвідносить клітку з живою природою планети в цілому. Воно стверджує, що життя, які б складні або прості (наприклад, віруси) форми вона не набувала, в її структурному, функціональному і генетичному відношенні забезпечується в кінцевому підсумку тільки кліткою. Видатна роль клітини як першоджерела життя обумовлюється тим, що саме вона є біологічною одиницею, за допомогою якої відбувається вилучення із зовнішнього середовища, перетворення і використання організмами енергії і речовин. Безпосередньо в клітці зберігається і використовується біологічна інформація.

Друге положення вказує, що в справжніх умовах єдиним способом виникнення нових клітин є розподіл предсуществующих клітин. В обґрунтуванні клітинної природи життя на Землі тези про однаковості шляхів виникнення клітин відіграють особливу роль. Саме ця теза була використаний М. Шлейденом і Т. Шванном для обгрунтування уявлення про гомології різних типів клітин1. Сучасна біологія розширила коло доказів цьому. Незалежно від індивідуальних структурно-функціональних особливостей все клітини однаковим чином: а) зберігають біологічну інформацію, б) редупліціруют генетичний матеріал з метою його передачі в ряду поколінь, в) використовують інформацію для здійснення своїх функцій на основі синтезу білка, г) зберігають і переносять енергію , д) перетворюють енергію в роботу, е) регулюють обмін речовин.

Третє положення клітинної теорії співвідносить клітку з багатоклітинними організмами, для яких характерний принцип цілісності та системної організації. Для системи властиво наявність нових якостей завдяки взаємному впливу і взаємодії одиниць, що складають цю систему. Структурно-функціональними одиницями багатоклітинних істот є клітини. Разом з тим багатоклітинний організм характеризується низкою особливих властивостей, які не можна звести до властивостей і якостей окремих клітин.

 1. Кровоносні судини - цитологія, гістологія і ембріологія
  У складі кровоносної системи розрізняють судини: артерії, ар- теріоли, вени, капіляри, венули. Кровоносні судини утворюються у вигляді кров'яних острівців в оболонці жовткового мішка і хоріона. Кров'яні острівці являють собою скупчення клітин мезенхіми, що розвиваються в двох напрямках. Перші
 2. Кризи похилого віку - вікова фізіологія і психофізіологія
  Згідно з американським психолога Е. Еріксоном, завершальна стадія розвитку людини, що падає на період від 65 років і вище (похилий вік і старість), пов'язана з проходженням ним останнього, восьмого за рахунком, соціальної кризи. Це час перегляду життєвих цінностей, підсумовування, осмислення
 3. Криза першого року життя - вікова фізіологія і психофізіологія
  Психологи дитячого віку звертають особливу увагу на такий важливий етап у розвитку немовляти, як початок його прагнення до самостійності і незалежності, що в цілому призводить до зміни особистісних характеристик дитини Це явище отримало назву кризового періоду. Л. С. Виготський пов'язав криза
 4. Кратні зв'язку - біохімія людини
  Освіта кратних (подвійних і потрійних) зв'язків, наприклад зв'язків в молекулі кисню 02, з точки зору квантової хімії пояснюється наступним чином. При взаємодії двох атомів кисню Про одна зв'язок виникає в результаті перекривання їх р -АТ уздовж осі z (О-зв'язок): Такий зв'язок теж називається
 5. Кора великих півкуль - вікова анатомія та фізіологія
  Кора великих півкуль являє собою шар сірої речовини товщиною 1-5 мм, утворений скупченнями нейронів. Ця частина головного мозку виключно важлива для регуляції та інтеграції всіх функцій організму, а також забезпечує процеси, які стосуються організації найбільш складних форм поведінки і ВИД,
 6. Концепцію роздільного харчування - фізіологія харчування
  Родоначальником концепція роздільного харчування був американський дієтолог Герберт Шелтон. Його система строго регламентує сумісність і несумісність харчових продуктів. При цьому на перше місце ставиться травлення в шлунку і не беруться до уваги інші аспекти взаємодії речовин в їжі і їх засвоєння
 7. Комплексний підхід визначення функціонального стану - фізіологія вищої нервової діяльності та сенсорних систем
  З точки зору комплексного підходу функціональний стан визначається через набір фізіологічних показників і комплекс поведінкових прояві, супроводжуючих різні аспекти людської діяльності і поведінки. З позицій системного підходу функціональний стан являє собою результат динамічної взаємодії
 8. Клонування ДНК - генетика
  Клон вірусу або клітин - це якась популяція, кожен член якої веде походження від одного репродукується віріона або від однієї клітини відповідно. Всі члени клону незалежно від того, чи є вони вірусами або клітинами, по суті, ідентичні вірусу або клітці, які дали початок клону; вони також ідентичні
© 2014-2022  ibib.ltd.ua