Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКримінальне право України → 
« Попередня Наступна »
ОНЮА. Шпагралка по кримінальному праву України. 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

34. Корисливі злочини проти власності, не поєднані з вилученням чужого майна з володіння власника (ст. 192, 193, 198).


Ст.192. Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою. Об'єкт злочину - право власності. Потерпілим від злочину може бути як власник, так і законний володілець майна - фізична або юридична особа. Предмет злочину - гроші, цінності, майно, що використовуються винною особою всупереч інтересам власника. Шкода, що спричиняється - це неодержаний прибуток. Об'єктивна сторона - заподіяння значної майнової шкоди потерпілому шляхом обману або зловживання довірою за відсутності ознак шахрайства. Власник не позбавляється майна, але винний може його незаконно використовувати. Злочин вважається закінченим з моменту заподіяння значної майнової шкоди. Склад злочину - матеріальний. Суб'єкт злочину - загальний, фізична осудна особа, яка досягла 16 років. Суб'єктом можуть бути як приватна особа, так і працівник підприємства, установи та організації незалежно від форми власності. Вчинення такого діяння службовою особою слід кваліфікувати тільки за ст.364 КК. Суб'єктивна сторона злочину характеризується виною у формі прямого умислу. Особа усвідомлює суспільну небезпечність свого діяння, передбачає та бажає настання суспільно небезпечних наслідків. Мотиви - корисливі. Кваліфікуючими ознаками злочину є вчинення його (чч. 2 ст. 192 КК): 1) за попередньою змовою групою осіб; 2) у великих розмірах. Ст.193. Привласнення особою знайденого або чужого майна, що випадково опинилося у неї. Об'єкт злочину - право власності, яке вибуло з фактичного володіння фіз.
чи юр. особи, а також право держави на знайдений скарб. Предмет злочину - чуже майно, яке має особливу історичну, наукову, художню чи культурну цінність, а також скарб. Відповідно до ЦК Укр. громадянин, який знайшов чужу річ, повинен повідомити про знахідку власника і повернути річ йому або органу влади. Скарб - це коштовності, гроші тощо, сховані в потаємному місці, закопані в землю. Об'єктивна сторона злочину полягає у привласненні особою знайденого або такого, що випадково опинилося в неї, чужого майна, яке має особливу історичну, наукову, художню чи культурну цінність, а також скарбу. Склад злочину - матеріальний. Закінченим злочин вважається з моменту, коли винний привласнив знайдене ним майно чи майно, яке випадково у нього опинилось, або скарб і мав можливість повідомити про володіння таким майном власника, відповідний орган держ. влади. Суб'єкт злочину - загальний, фізична осудна особа, яка досягла 16 років. Суб'єктивна сторона злочину характеризується виною у формі прямого умислу. Особа усвідомлює суспільну небезпечність свого діяння, передбачає та бажає настання суспільно небезпечних наслідків. Винний усвідомлює той факт, що привласнює чуже майно, яке він знайшов чи яке у нього випадково опинилось, або скарб і, незважаючи на цю обставину, бажає це зробити. Мотиви та мета - корисливі. \Ст.198. Придбання або збут майна, одержаного злочинним шляхом. Об'єкт злочину - встановлений цивільним правом Укр.
порядок придбання або збуту (відчуження) чи зберігання майна, який забезпечує право власності. Предмет злочину - будь-яке майно, завідомо здобуте злочинним шляхом, тобто крадіжкою, грабежем, контрабандою тощо. Об'єктивна сторона злочину - заздалегідь не обіцяне придбання або збут чи зберігання майна, завідомо здобутого злочинним шляхом. Придбання - це оплатне або безоплатне отримання майна. Збут - відчуження такого майна іншій особі. Зберігання охоплює володіння майном і його зберігання в будь-якому місці. Злочин є закінченим з моменту одержання зазначеного у цій статті майна у володіння або для зберігання чи з моменту його збуту. Суб'єкт злочину - загальний, фізична осудна особа, яка досягла 16 років. Заздалегідь не обіцяне придбання, збут та зберігання майна, завідомо здобутого злочинним шляхом, вчинене службовою особою з використанням свого службового становища (за умови спричинення істотної шкоди або тяжких наслідків), потребує кваліфікації за сукупністю злочинів - за ст.198 і відповідною частиною ст.364. Суб'єктивна сторона злочину характеризується виною у формі прямого умислу. Особа усвідомлює суспільну небезпечність свого діяння, передбачає та бажає настання суспільно небезпечних наслідків. Особа усвідомлює, що придбаває, збуває або зберігає майно, здобуте злочинним шляхом, і бажає вчинити такі дії.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "34. Корисливі злочини проти власності, не поєднані з вилученням чужого майна з володіння власника (ст. 192, 193, 198)."
 1. 33. Корисливі злочини проти власності, поєднані з вилученням чужого майна з володіння власника (ст.185-191). Форми здійснення цих злочинів.
  злочини цієї групи, є: 1) незаконне, безоплатне вилучення чужого майна на користь винного або інших осіб; 2) корисливий мотив - прагнення, спонукання до незаконного збагачення за рахунок чужого майна. Вилучення як обов'язкова ознака об'єктивної сторони злочинів цієї групи передбачає активну поведінку (дію) - вилучення чужого майна з володіння, розпорядження, користування власника або особи, якій
 2. 32. Поняття і види злочинів проти власності
  корисливі і некорисливі. Корисливі злочини, у свою чергу, за характером діяння, за способом їх вчинення можуть бути поділені на злочини: пов'язані з незаконним обертанням чужого майна на користь винного або інших осіб і не пов'язані з таким обертанням. Це можна представити за такою системою:Злочини проти власності (статті 185-198): 1) корисливі (статті 165-193): пов'язані із обертанням чужого
 3. 34. Корисливі злочини проти власності, не пов'язані з обертанням чужого майна на свою користь або користь інших осіб
  злочину - відносини власності в галузі використання майна, що належить власнику, а також відносини, які випливають з різного роду договорів і зобов'язань, внаслідок яких власник мав би отримати доход (прибуток), - відносини з формування фондів власності. Предмет злочину - майно, що незаконно використовується всупереч інтересам власника, а також грошові суми (кошти), які мали б надійти в
 4. § 1. Криміналістична характеристика вимагань
  злочинів. Вимагання передбачає вимогу передачі чужого майна чи права на майно або вчинення будь-яких дій майнового характеру з погрозою насильства над потерпілим чи його близькими родичами, обмеження прав або законних інтересів усіх осіб, пошкодження або знищення їхнього майна або майна, що перебуває в їхньому відомі чи під охороною, або розголошення відомостей, які потерпілий чи його близькі
 5. 33. Корисливі злочини, пов'язані з незаконним обертанням чужого майна на користь винного або інших осіб
  злочини цієї групи, є: 1) незаконне, безоплатне обертання чужого майна на користь винного або інших осіб; 2) корисливий мотив - прагнення, спонукання до незаконного збагачення за рахунок чужого майна. Обертання як обов'язкова ознака об'єктивної сторони злочинів цієї групи передбачає активну поведінку (дію) - вилучення чужого майна з володіння, розпорядження, користування власника або особи, якій
 6. 35. Некорисливі злочини проти власності (ст. 194-197).
  злочину - право власності на майно, що знищено або пошкоджено. Додатковими факультативними об'єктами злочину можуть виступати - громадський порядок, екологічна безпека, життя та здоров'я людини. Предмет злочину - будь-яке майно, як рухоме так і нерухоме, крім окремих його видів, знищення чи пошкодження яких передбачено КК як спеціальний вид знищення чи пошкодження майна. Предметом злочину може
 7. 5. Поняття кваліфікації злочинів
  корисливі злочини проти приватної власності» Пленум Верховного Суду України зазначив, що «суди допускають помилки при кваліфікації дій винних осіб, відмежуванні одних злочинів від інших, вирішенні питань про наявність або відсутність кваліфікуючих ознак та призначенні мір кримінальних покарань».' У Постанові від 28 червня 1991 р. № 3 «Про судову практику в справах про хуліганство» Пленум
 8. Розбій
  злочином проти власності. Його обов'язковим додатковим об'єктом виступають життя і здоров'я потерпілих. Об'єктивна сторона розбою полягає в нападі з метою заволо-діння чужим майном, поєднаному із насильством, небезпечним для життя чи здоров'я особи, яка зазнала нападу, або з погрозою застосування такого насильства. Насильство носить реальний характер: здатне подавити волю потерпілого і примусити
 9. 35. Некорисливі злочини проти власності
  злочину виступають відносини власності з приналежності матеріальних благ (при знищенні майна) і використання матеріальних благ (при пошкодженні майна). Додатковим об'єктом злочину (ч. 2 ст. 194) виступає життя і здоров'я людини. Предмет злочину - майно, що належить державним, колективним організаціям, а також індивідуальне чи приватне майно. Воно може бути рухомим і, на відміну від викрадення,
 10. Поняття, класифікація цінних паперів і операцій з ними
  проти їх поставки новому власнику за рахунок своїх клієнтів (брокерська діяльність) або від свого імені та за свій рахунок (дилерська діяльність); депозитарну діяльність - діяльність з надання послуг щодо зберігання цінних паперів та/або обліку прав власності на цінні папери, а також обслуговування угод з цінними паперами; діяльність з управління цінними паперами - діяльність, що здійснюється від
© 2014-2022  ibib.ltd.ua