Головна
ГоловнаЕкологіяЗагальна екологія → 
« Попередня Наступна »
Легушс Е.Ф.. Лекції з екології / Уфа: УГАТУ, кафедра Безпеки виробництва та ПРОМЕКОЛОГІЯ. - 148 с., 2010 - перейти до змісту підручника

МІЖУРЯДОВІ ЕКОЛОГІЧНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

ВМО (Всесвітня метеорологічна організація) - міжнародна організація системи ООН, що вивчає стан і використання кліматичних ресурсів Землі; створена в 1947 році, діє в рамках глобальної системи моніторингу навколишнього середовища (ГСМОС); має широку програму вимірювань забруднення навколишнього природного середовища за допомогою мережі спеціальних станцій, поширює природоохоронні знання, фінансує підготовку кадрів у галузі хімії атмосфери і фахівців з контролю за забрудненням атмосфери.

ВООЗ (Всесвітня організація охорони здоров'я) - спеціалізована установа ООН, засноване в 1946 році, основною метою якого є досягнення всіма народами Землі найбільш високого рівня здоров'я. ВООЗ організує боротьбу з найбільш небезпечними хворобами, надає допомогу країнам у медичному освіті населення, організовує епідеміологічний нагляд і контроль за якістю ліків, організовує наукові дослідження (у тому числі з охорони середовища), створює довідкові центри за своєю тематикою, підготовку медичних кадрів і кадрів фахівців екологів. Видає журнал «Здоров'я світу», в тому числі і російською мовою. Штаб квартира знаходиться в Женеві (Швейцарія).

ВСП (Всесвітня служба погоди) - міжнародна організація, мета якої координація діяльності всіх зацікавлених країн у галузі збору та обміну метеорологічних інформацій. Мережа ВСП включає три світових центру в Москві,

Вашингтоні і Мельбурні, а також кілька десятків регіональних метеорологічних центрів. ВСП входить в ВМО Всесвітню метеорологічну організацію.

ІМО (Міжнародна морська організація) - створена в 1948 році для міжнародного співробітництва у галузі морського судноплавства і охорони моря від забруднення. До складу ІМО входить Комітет захисту морського середовища.

МАГАТЕ (Міжнародне агентство з атомної ЕНЕРГІЇ) -

міжнародна організація в системі ООН, що є центром сприяння міжнародному співробітництву в галузі мирного використання атомної енергії й охорони навколишнього середовища від радіоактивного забруднення; утворено в 1957 році. Розробляє Правила будівництва та експлуатації атомних електростанцій, проводить експертизу проектованих і діючих АЕС і т.д. З 1961 року МАГАТЕ спільно з ВМО (Всесвітньою метеорологічною організацією) здійснює збір даних про концентрацію радіоактивних домішок в опадах, здійснює контроль ситуації при радіаційних аваріях, розробляє рекомендації по ліквідації їх наслідків.

МОП (Міжнародної організації праці) - міжнародна організація, цілями якої є: підвищення рівня освіти керівників, фахівців і працівників; створення умов для безпечної праці; попередження професійних захворювань; зменшення забруднення середовища та ліквідація інших факторів, негативно позначаються на здоров'ї і благополуччі працюючих.

МСОП (Міжнародний союз охорони природи І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ) - міжурядова науково-консультативна організація, створена в 1948 році в Фонтебло (Франція) з ініціативи ЮНЕСКО.

Основні цілі - збереження природних багатств їх раціональне використання. У складі має шість комісій: з екології, природоохоронному просвіті та освіти, рідкісним видам, національним паркам та охоронюваним територій, законодавству, природоохоронним стратегіям і плануванню. З ініціативи МСОП створені і постійно перевидаються Червоні і Зелені книги рідкісних і зникаючих видів рослин і тварин. У союз входять 773 організації з 23 країн світу, в тому числі від Росії (дані 1995 года). Штаб - квартира розташована у Швейцарії.

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ з дії атомної радіації - міжнародна організація, створена ООН в 1955 році, займається питаннями вивчення дії іонізуючих випромінювань на людину і навколишнє середовище, особливо пов'язаних з випаданням радіоактивних опадів.

ООН (Організація Об'єднаних Націй) - найбільш авторитетна міжнародна організація, створена в 1945 році з метою підтримки миру, безпеки і розвитку міжнародного співробітництва між усіма державами світу. Головними органами ООН є Генеральна Асамблея ООН, Рада Безпеки, Міжнародний суд, Секретаріат і деякі інші. Постійним місцеперебуванням керівних органів ООН є Нью-Йорк.

ФАО (Продовольча і сільськогосподарська організація ООН) - спеціалізована установа ООН, утворене в 1945 році з метою поліпшення харчування і підвищення рівня життя народів. Основна увага приділяє продовольчим ресурсам Землі та розвитку в світі сільського господарства. ФАО підготувала грунтову карту світу, з її ініціативи прийнята Всесвітня грунтова хартія, проведені міжнародні конференції з народонаселення, продовольства, охорони водних ресурсів.

ЮНЕСКО (Організація Об'єднаних Націй З ПИТАНЬ ОСВІТИ, НАУКИ І КУЛЬТУРИ) - спеціалізована установа ООН, створене в 1946 році з метою сприяти миру і безпеці, розвитку співробітництва країн у галузі науки, освіти та культури для заохочення загального дотримання справедливості, правопорядку, прав людини та основних свобод, передбачених статутом ООН для всіх народів світу. Одним з головних напрямків діяльності є охорона навколишнього середовища та пам'яток культури; ЮНЕСКО очолює міжнародне співробітництво в цій галузі. Штаб-квартира знаходиться в Парижі.

ЮНЕП (ЮНЕП - UHEP - UNITED NATION ENVIRONMENT PROGRAM, ПРОГРАМА ООН з навколишнього середовища) - міжурядова програма, започаткована з ініціативи Стокгольмської конференції ООН в 1972 році з навколишнього середовища і рішенням Генеральної Асамблеї ООН (1973 г .). Основне завдання ЮНЕП - координація зусиль держав у боротьбі з забрудненням та деградацією навколишнього природного середовища, з опустелюванням земель, втратою грунтом родючості, погіршенням якості вод. Координує програму глобальної системи моніторингу навколишнього середовища (ГМОС), в яку входять ВМО, ВООЗ, ФАО, ЮНЕСКО. У програмі беруть участь представники 58 держав світу. Штаб-квартира розташована в м. Найробі (Кенія).

Має відділення в Росії, видає журнал «Наша планета».

ЮНІСЕФ (НАДЗВИЧАЙНИЙ ФОНД ДОПОМОГИ ДІТЯМ ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБ'ЄДНАНИХ НАЦІЙ) - міжнародна організація, що займається, в тому числі, і природоохоронним просвітою, і пропагандою здорового способу життя та дбайливого ставлення до природи серед жінок, дітей та юнацтва . Вивчає вплив забруднення навколишнього середовища на здоров'я молодого і підростаючого покоління.

НЕУРЯДОВІ ЕКОЛОГІЧНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Всесвітній фонд дикої природи (WWF - World Wildlife Fond) -

міжнародна громадська організація, основна мета якої - збереження зникаючих видів тварин і рослин та їх середовищ існування. Організація надає фінансову підтримку у вигляді грантів на охорону природних територій, технічне навчання, природоохоронне освіту і природоохоронні наукові дослідження. Штаб-квартира розташована у Швейцарії.

ГРИНПИС (ЗЕЛЕНИЙ СВІТ) - міжнародна неурядова організація, створена в 1971 році з метою збереження природного середовища Землі від руйнування. Основні цілі: залучення широкої громадськості до питань охорони навколишнього середовища. Утримується на кошти з приватних джерел, має відділення в Москві.

РИМСЬКИЙ КЛУБ - міжнародна неурядова екологічна наукова організація, створена італійським економістом, одним з директорів ФІАТ А. Печчеї в 1968 р. Об'єднує близько 100 чоловік (у тому числі кілька лауреатів Нобелівської премії) з понад 30 країн світу. Діяльність спрямована на вироблення тактики і стратегії вирішення глобальних екологічних проблем, які представлені в кількох «Доповідях» Римського клубу.

ІСАР (МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР ОПЕРАТИВНОЇ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАЦІЇ З ПРОБЛЕМ ЕКОЛОГІЇ) - некомерційна неполітична організація, інформаційний центр для некомерційних громадських організацій у колишньому Радянському Союзі. Виділяє гранти та стипендії для громадських екологічних організацій у колишньому СРСР. Штаб - квартира розташована у Вашингтоні, США. У Росії є відділення в Москві, Нижньому Новгороді і Владивостоці.

МЗК (МІЖНАРОДНИЙ ЗЕЛЕНИЙ ХРЕСТ) - міжнародна громадська

об'єднання, створене в 1993 році відповідно до рішення Конференції ООН з навколишнього середовища і розвитку 1992 року в Ріо-де -Жанейро. Основні цілі: екологічна освіта і виховання як основа сталого розвитку зміни системи цінностей, ліквідація наслідків холодної війни для навколишнього середовища. Мається російське відділення МЗК - Російський Зелений Хрест (РЗК).

Межднародного ЮРИДИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ (Мюо) - створена в 1968р., Приділяє велику увагу розробці правових питань охорони навколишнього середовища.

Міжнародний екологічний суд (МЕМ) - заснований на конференції в Мехіко в 1994р. з ініціативи юристів. У складі МЕМ 29 юристів-екологів їх 24 країн, в т. ч. представники РФ. Спори в МЕМ розглядаються на принципах третейського суду.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " МІЖУРЯДОВІ ЕКОЛОГІЧНІ ОРГАНІЗАЦІЇ "
 1. Контрольні питання
  екологічного права Російської Федерації? 2. Які основні методи правового регулювання, що застосовуються галуззю екологічного права Росії? 3. Які основні джерела екологічного права Російської Федерації? 4. Які розрізняють підгалузі екологічного права Російської Федерації? 5. У чому полягає поняття та зміст екологічного правовідносини? У чому
 2. 16.8. Роль міжнародного співробітництва
  міжурядовими угодами або за неурядовим програмами, які організовуються громадськими рухами і вченими. Існує безліч проблем глобального характеру: підвищення концентрації діоксиду вуглецю в атмосфері і зміна клімату під впливом парникового ефекту, руйнування озонового шару атмосфери, забруднення світового океану, експорт забруднення з багатих країн у
 3. 1. Знаки, які не підлягають реєстрації
  міжурядових організацій, членами яких є одна чи декілька країн Союзу, за винятком гербів, прапорів та інших емблем, скорочених чи повних найменувань, що є предметом діючих міжнародних угод, призначених для забезпечення їх охорони ". Ця стаття дає право урядових і міжурядових органам забороняти використання їх символіки
 4. § 94.ЕКОЛОГІЧЕСКОЕ ПРАВО
  екологічного права в Росії лежить закон" Про охорону навколишнього природного середовища "(1992 р.). Екологи-юристи захищають природу від споживацького ставлення до неї окремих особистостей (фізичних осіб) і підприємств (юридичних осіб). Всі екологічні правопорушення, при яких наноситься збиток природі, поділяються на екологічні проступки і злочини. Провини наносять
 5. 15.2. Екологічна освіта
  екологічно освіченої людини. Сьогодні знати екологію також необхідно, як свою мову, основи математики, фізики, хімії, біології чи історії. У РФ і РБ прийняті відповідні закони про політику в області екологічної освіти. У 2002 р. прийнята «Концепція розвитку екологічної освіти в РБ». У цьому документі система екологічної освіти визнана завданням державного
 6. 15.3. Громадські екологічні рухи (" зелені ")
  екологічної ситуації на планеті." Зелені "є в більшості європейських країн, в США, Японії. Найбільш авторитетна міжнародна організація, що об'єднує" зелених "різних країн," ГРИНПИС "організована в 1971 г . "Зелені" ставлять завданням шляхом організації мітингів і пікетів впливати на рішення урядів і муніципальних властей з метою змусити їх проводити послідовну
 7. ВИСНОВОК
  екологічно доцільному поведінки, тобто і відповідальному ставленню до навколишнього середовища. В основі економічних важелів раціонального природокористування лежать платність природокористування та екологічно орієнтовані інвестиції держави в промисловість і сільське господарство. При платному природокористуванні зменшення споживання ресурсів (води, пального, руди тощо) і викидів
 8. § 99. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ПРИРОДИ
  міжурядовими угодами або за неурядовим програмами, які організовуються громадськими рухами і вченими. Найважливішим документом є "Всесвітня стратегія охорони природи", прийнята 5 березня 1980 г . Він підготовлений і курується Міжнародним союзом охорони живої природи і природних ресурсів (МСОП), Світовим фондом дикої природи, Продовольчої,
 9. § 100. РОЛЬ громадський екологічний рух
  екологічного самосвідомості населення сприяє діяльність неурядових громадських екологічних рухів, які називаються «зеленими». Зелені - політичні партії та громадські рухи, що ставлять завданням поліпшення екологічної ситуації на планеті. Зелені є в більшості європейських країн, в США, Японії. Найбільш авторитетна міжнародна організація,
 10. 40. * Скласти тезу на запропоновану тему, обгрунтувати його (до 6-7 речень).
  Злочинність. Дружба. Чесність. Благородство. Людяність. Співчуття. Агресія. Справедливість . Носії зла. Відповідальність. Краса. Порядок. Виховання. Суперництво. Співпраця. Екологічна ситуація в місті Улан-Уде. Екологічна культура жителів Бурятії. Люди без певного місця проживання. Безпритульні діти. Мудрість. Фізичне здоров'я. Душевне здоров'я.
 11. ПОНЯТТЯ ПРО ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
    екологічної безпеки. Екологічна безпека - стан захищеності життєво важливих екологічних інтересів людини, передусім його прав на чисту, здорову, сприятливу для життя навколишнє природне середовище, що виникає при досягненні збалансованого співіснування навколишнього природного середовища та господарської діяльності людини, коли рівень навантаження на природне
© 2014-2022  ibib.ltd.ua