Головна
ГоловнаЕкономікаБухгалтерський облік (лекції) → 
« Попередня Наступна »
Лекції по бухгалтерському обліку, 2009 - перейти до змісту підручника

7. Методика обліку операцій при розрахунках акредитивами

Акредитив - це грошове зобов'язання банку за дорученням свого клієнта здійснити третій особі (постачальнику), безпосередньо або через інший уповноважений банк, платежі за поставлені товари, виконані роботи та надані послуги за умовами, передбаченими в акредитиві. Форма заяви на акредитив Банк платника в цьому випадку називають банк-емітент, тобто виконуючим наказ платника, банк постачальника - банк-виконавець.
Необхідною умовою здійснення розрахунків за акредитивом є обумовленість цього в угоді, що регулює взаємовідносини, укладені між покупцем і постачальником. Акредитиви застосовують при міжміських розрахунках, а також якщо постачальник переводить покупця на цю форму розрахунків, щоб мати гарантію одержання оплати, або в порядку санкцій.
Види акредитиву:
покритий - за яким для здійснення платежів завчасно бронюються кошти платника в повній сумі на окремому рахунку в банку-емітенті, або виконуючому банку;
непокритий - оплата за яким, у разі тимчасової відсутності коштів на рахунку платі за рахунок банківського кредиту або гарантії.
Акредитиви бувають відкличний та безвідкличний. На кожному акредитиві повинно бути зазначено, чи є він відзивним, чи безвідкличним. При відсутності такої вказівки акредитив вважається безвідкличним.
Відкличний - акредитив, який банк-емітент має право змінити або відізвати без погодження з постачальником.
Безвідкличний - акредитив, який може бути змінений або анульований тільки за згодою бенефіціара, на користь якого він був відкритий.
Акредитив відкривається тільки для розрахунків з одним постачальником і не може переадресовуватися.
Розглянемо особливості обліку відкриття акредитива:
як покритого, з депонуванням коштів покупця в банку-емітенті;
як покритого, з депонуванням коштів у виконуючому банку (тобто банку, що обслуговує постачальника);
як непокритого, тобто без депонування коштів в одному з банків, але під гарантію банка-емітента.
Розглянемо послідовність розрахунків залежності від того, де депонуються кошти (рис 5, рис. 6).

Рис. 5. Документообіг при розрахунках акредитивами (покритий
акредитив з депонуванням коштів у банку бенефіціара
(виконуючому банку))

Рис. 6. Документообіг при розрахунках акредитивами (покритий акредитив з депонуванням коштів у банку-емітенті)

Депонує кошти па рахунку №2602 «Кошти в розрахунках суб'єктів господарської діяльності», аналітичний рахунок «Розрахунки акредитивами», бухгалтерською проводкою:
Д-т 2600 " Кошти на вимогу суб'єктів господарювання ";
К-т 2602 "Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання", рахунок "Розрахунки акредитивами" (на суму заявленого акредитива);
К-т 6110 "Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів" (на суму, визначену за послугу);
Банк постачальника (банк-виконавець), одержавши повідомлення, інформує постачальника і банк-емітент про відкриття акредитива, який виконавець обліковує на позабалансовому рахунку № 9802 "Акредитиви до виконання" (на балансових рахунках жодних записів не здійснюють, бо гроші не надійшли); Постачальник відвантажує товар покупцю, потім постачальник передає товарно-транспортні накладні й грошово-розрахункові документи своєму банку для сплати. Банк постачальника, одержавши зазначені документи, перевіряє їх та звіряє з умовами реалізації акредитива; банк постачальника надсилає документи спецзв'язком до банку-емітента;банк-емітент після перевірки сплачує реєстр-документів: Д-т 2602; К-т 1200;
Банк постачальника зараховує кошти на рахунок постачальника:
Д-т 1200; К-т 2600;
Банк покупця звіряє одержані документи постачальника з умовами акредитива і перераховує гроші банку постачальника бухгалтерською проводкою:
Д-т 2602;
К-т 1200.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "7. Методика обліку операцій при розрахунках акредитивами"
 1. 4. План рахунків і принципи його побудови
  обліку банків України (далі - План рахунків) - це систематизований перелік рахунків бухгалтерського обліку, що використовується для детальної та повної реєстрації всіх банківських операцій з метою забезпечення потреб складання фінансової звітності. План рахунків розроблено відповідно до загальноприйнятих у міжнародній практиці принципів і міжнародних стандартів та національних положень
 2. 4. Порядок і методику обліку операцій при розрахунках платіжними дорученнями
  методика обліку операцій при розрахунках вимогами-дорученням. Платіжна вимога-доручення - це розрахунковий документ, що являє собою вимогу одержувача коштів до платника, про сплату певної суми через банк При цій формі в розрахунках беруть участь два суб'єкти: постачальник (сировини, товарів, робіт, послуг), що має право на одержання платежу; платник (одержувач), що має право доручити банку
 3. 3. Організація обліку погашення кредиту та процентів за користування кредиту
  облік має забезпечувати виконання принаймні двох функцій. Перша з них - запис інформації про операції, які виконуються банком, та можливість відобразити ці операції в агрегованому вигляді у балансовій і фінансовій звітності для аналізу та управління. Друга функція - запис детальної інформації про контрагентів кожної операції та параметри самих операцій для можливості отримання звітів у різних
 4. 1.1. Поняття та суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності
  облік окремих видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів) в Україні» від 07.11.1994 № 659/94, Декрет Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» від 19.02.1993, Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затверджене Наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 № 47, Порядок здійснення обліку (реєстрації)
 5. 3.Загальні принципи відображення в бухгалтерському обліку доходів і витрат банку
  обліку доходів і витрат банків регламентується "Правилами бухгалтерського обліку доходів та витрат банків України", затвердженими постановою Правління НБУ від 18 червня 2003р. №255 зі змінами та доповненнями. Визнані банком доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку із застосуванням принципу нарахування та відповідності згідно з прийнятою банком обліковою політикою. Разом з тим
 6. Організація синтетичного та аналітичного обліку у банку.
  обліку первинних документах, систематизується на рахунках бухгалтерського обліку в регістрах синтетичного та аналітичного обліку шляхом подвійного запису їх на взаємопов'язаних рахунках бухгалтерського обліку. Регістри синтетичного та аналітичного обліку операцій - це носії спеціального формату (паперові, машинні) у вигляді відомостей, книг, журналів, машинограм тощо. Банки самостійно розробляють
 7. 3.Види обліку в комерційних банках.
  обліку включає бухгалтерський (фінансовий), управлінський та податковий облік, які грунтуються на єдиній інформаційній базі, відрізняючись формою та періодичністю розрахунку даних. Бухгалтерський (фінансовий) облік забезпечує своєчасне та повне відображення всіх банківських операцій та надання користувачам інформації про стан активів і зобов'язань, результати фінансової діяльності та їх зміни. На
 8. Роль, значення обліку в комерційних банках та основи його організації.
  методик та процедур обліку для виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передавання інформації про операції банку зовнішнім користувачам, а також внутрішнім користувачам для прийняття управлінських рішень. (внутрішні користувачі (акціонери банку, Рада банку, Правління банку, внутрішні аудитори банку, працівники банку) користувачі інформації - з метою
 9. 3. Порядок відкриття і режим функціонування платіжних рахунків
  облік; картку із зразками підписів осіб, яким відповідно до чинного законодавства чи установчих документів надано право розпоряджатися рахунком та візувати розрахункові документи (у картку включається також зразок відбитку печатки підприємства); 6) копію документа про реєстрацію в органах пенсійного фонду України. Після вивчення фінансового стану підприємства і поданих документів банк
 10. 6. Облік операцій при розрахунках розрахунковими чеками
  обліку операцій з розрахунку чеками здійснюється таким чином. 1. Згідно заяви клієнта з його поточного рахунку банк депонує йому суму па спеціальному рахунку, одержуючи комісійні за послуги: Д-т 2600 " Кошти на вимогу суб'єктів господарювання ", К-т 2602 "Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання", аналітичний рахунок 'Розрахунки чеками"; К-т рахунку № 6110 "Комісійні доходи від
© 2014-2022  ibib.ltd.ua