Головна
ГоловнаЕкологіяПриродокористування → 
« Попередня Наступна »
С.І. Колесніков. ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ / Навчально-методичний посібник / Ростов-на-Дону, 1999 - перейти до змісту підручника

Мотиви (аспекти) раціонального природокористування та охорони природи

В основі раціонального природокористування та охорони природи лежать наступні мотиви (аспекти): економічний, з охорони здоров'я, естетичний, науково-пізнавальний, виховний.

Економічний мотив - найважливіший мотив, як у минулому, так і в даний час, бо вся господарська діяльність людини і саме його існування засновані на використанні природних ресурсів.

8

Здравоохоронні мотив виник відносно недавно у зв'язку з дедалі більшим забрудненням навколишнього середовища, результатом якого є численні захворювання і зниження тривалості життя людини.

Естетичний мотив передбачає підтримку хоча б окремих природних комплексів в стані, здатному задовольняти естетичні потреби людини, які не менш важливі, ніж всі інші.

Науково-пізнавальний мотив має на увазі збереження біологічного різноманіття організмів, незмінених ділянок природи, її окремих творів тощо з метою її наукового пізнання.

Виховний мотив увазі необхідність охорони природи для формування духовних потреб людини.

Кінцева мета раціонального природокористування та охорони природи - забезпечення сприятливих умов для життя людини, розвитку господарства, науки, культури і т.

д. для задоволення матеріальних і культурних потреб всього людського суспільства.

Принципи (правила) раціонального природокористування та охорони

природи

Раціональне природокористування та охорона природи повинні грунтуватися на наступних принципах:

1.Правило прогнозування: використання і охорона природних ресурсів повинні здійснюватися на основі передбачення і максимально можливого запобігання негативних наслідків природокористування.

2.Права підвищення інтенсивності освоєння природних ресурсів: використання природних ресурсів має здійснюватися на основі підвищення інтенсивності освоєння природних ресурсів, зокрема, зі зменшенням або усуненням втрат корисних копалин при їх видобуванні, збагаченні та переробці, транспортуванні .

3.ПРАВА множинного значення об'єктів і явищ природи: використання та охорона природних ресурсів повинні здійснюватися з урахуванням інтересів різних галузей господарства.

4.Правіло комплексності: використання природних ресурсів має здійснюватися комплексно, різними галузями народного господарства;

5.Права регіональності: використання та охорона природних ресурсів повинні здійснюватися з урахуванням місцевих умов.

9

6.Право непрямого використання та охорони:

використання або охорона одного об'єкта природи може призводити до непрямої охорони іншого, а може приносити йому шкоди.

7.Право єдності використання і охорони природи (основний принцип): охорона природи повинна здійснюватися в процесі її використання.

Використання та охорона різних об'єктів природи

У природоохоронній діяльності розрізняють охорону атмосфери, вод, надр, грунтів, рослинності, тваринного світу.

Охоронювані природні території - території, в межах яких заборонено їх господарське використання і підтримується їх природний стан з метою збереження екологічної рівноваги, а також у наукових, навчально-освітніх, культурно-естетичних цілях.

Залежно від строгості охорони розрізняють: заповідники, заказники, національні та природні парки, резервати, пам'ятки природи, санітарно-курортні зони та ін

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Мотиви (аспекти) раціонального природокористування та охорони природи "
 1. Поняття про природокористування
  Під природокористуванням з одного боку розуміють практичну діяльність людини, з іншого боку - науку. Автором поняття і основоположником науки природокористування є Ю.Н. Куражковскій (1958). Існують різні визначення природокористування. Але в будь-якому випадку в основі всіх напрямків природокористування лежить взаємодія людського суспільства і природи. Природокористування
 2. Шимова О.С.. Основи екології та економіка природокористування: УцЩ. / О.С. Шимова, Н.К. Соколовський. 2-е вид., Перераб. і доп. - Мн.: БГЕУ. - 367 с., 2002

 3. 13.1. Управління природокористуванням: сутність, методи, функції
  Управління природокористуванням - це діяльність держави щодо організації раціонального використання та відтворення природних ресурсів, охорони навколишнього середовища, а також щодо забезпечення режиму законності в еколого-економічних відносинах. 173 Механізм управління природокористуванням об'єднує методи, функції та організаційні структури (органи управління). Методи
 4. Запитання длc підготовки до заліку з дисципліни «Природокористування» 1.
  Предмет і завдання курсу «Природокористування». 2. Сутність категорій природокористування. 3. Поняття про раціональному природокористуванні. 4. Принципи раціонального природокористування. 5. Поняття про охорону навколишнього Середовища. 6. Біосфера, як область взаємодії суспільства природи. 7. Поняття «ноосфера» та її специфіка. 8. Поняття екосистеми. Класифікація екосистем за ступенем
 5. Розділ Охорона природи і раціональне природокористування
  Розділ Охорона природи і раціональне
 6. ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА
  1. Куражковскій Ю.Н. Нариси природокористування. М.: Думка, 1969. 268. 2. Реймерс Н.Ф. Природокористування: Словник-довідник. М.: Думка, 1990. 637. 3. Небел Б. Наука про навколишнє середовище: Як влаштований світ / Пер. з англ. Т. 1-2. М.: Світ, 1993. 424 і 336 с. 4. Миланова Є.В., Рябчиков А.В. Використання природних ресурсів та охорона природи. М.: Вища. шк., 1986. 260 с. ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА
 7. ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
  Якщо розглядати всю сукупність впливу господарства на географічну середу, в тому числі освоєння її ресурсів, охорону і перетворення природи, ми будемо говорити про надзвичайно складному і багатогранному явище в житті суспільства, яке називається природокористуванням. У процесі виробництва природокористування може бути раціональним і нераціональним. У першому випадку воно забезпечує
 8. ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ (для студентів заочного відділення)
  1. Діалектика взаємодії суспільства і природного середовища. 2. Основні поняття, закони і принципи загальної екології. 3. Екологія і практична діяльність людини. 4. Характеристика біосфери та її структурних одиниць. 5. Екологічні проблеми індустріалізації. 6. Екологічні проблеми сільськогосподарського виробництва. 7.
 9. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ підготовки
  1. Предмет, методологія та завдання курсу «Основи екології та економіка природокористування». 2. Основи загальної екології, найважливіші поняття, закони і принципи екології. 3. Характеристика біосфери та її структурних одиниць. 4. Поняття екологічного фактора, типи організації живої речовини, екосистема і біогеоценоз. 5. Функції і завдання економіки
 10. ГЕОГРАФІЧНА середу ТА ЇЇ РОЛЬ У ЖИТТІ ЛЮДИНИ
  текст Географічне середовище - це земна природа, з якою людина взаємодіє у своєму житті і виробничої діяльності. Географічне середовище - це необхідна умова життя і діяльності суспільства. У XX столітті суспільство стало брати у природи все більше ресурсів і повертати все більше відходів. Так виникли дві взаємопов'язані проблеми. По-перше, раціональне використання
 11. ВИСНОВОК
  При побудові суспільства сталого розвитку важливу роль будуть грати не тільки «силові» (економічні та правові) важелі, а й морально- етичні норми, які спонукають населення до екологічно доцільному поведінки, то є і відповідальному відношенню до навколишнього середовища. В основі економічних важелів раціонального природокористування лежать платність природокористування та
© 2014-2022  ibib.ltd.ua