Головна
ГоловнаЕкологіяПриродокористування → 
« Попередня Наступна »
С.І. Колесніков. ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ / Навчально-методичний посібник / Ростов-на-Дону, 1999 - перейти до змісту підручника

Взаємозв'язок понять раціональне природокористування і охорона природи

Погіршення стан природного середовища в процесі взаємодії людського суспільства і природи викликає необхідність раціонального природокористування та охорони природи.

Раціональне природокористування та охорона природи дуже тісно пов'язані між собою. Це видно з визначень цих понять.

Раціональне (розумне) природокористування - господарська діяльність людини, що забезпечує економне використання природних ресурсів і умов, їх охорону і відтворення з урахуванням не тільки справжніх, а й майбутніх інтересів суспільства.

Охорона природи (навколишнього середовища) - система міжнародних, державних і громадських заходів, спрямованих на раціональне використання, відтворення та охорону природних ресурсів та поліпшення стану природного середовища в інтересах задоволення матеріальних і культурних потреб як існуючих, так і майбутніх поколінь людей. Інакше кажучи, охорона природи - система заходів щодо оптимізації взаємин людського суспільства та природи.

Тому, в одних випадках охорону природи розглядають як складову частину природокористування, в інших - ці поняття розрізняють.

Це залежить від того, що в конкретному випадку мають на увазі під природокористуванням.

Обов'язковою складовою частиною раціонального природокористування та охорони природи є раціональне перетворення природи - заходи, спрямовані на збільшення біологічної продуктивності та господарської продуктивності природних комплексів.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Взаємозв'язок понять раціональне природокористування і охорона природи "
 1. Поняття про природокористування
  поняття і основоположником науки природокористування є Ю.Н. Куражковскій (1958). Існують різні визначення природокористування. Але в будь-якому випадку в основі всіх напрямків природокористування лежить взаємодія людського суспільства і природи. Природокористування (як практична діяльність людини) - використання природних ресурсів з метою задоволення матеріальних і
 2. ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА
  раціонального природокористування. Ростов-на-Дону, 1979. 125 с. 2. Куражковскій Ю.Н. Основи загальної екології. Ростов-на-Дону. Вид-во Зростання. ун-ту, 1992. 144 с. 3. Куражковскій Ю.Н. Основні екологічні закони. Теберда-Ростов-на-Дону, 1989. 16 с. 4. Куражковскій Ю.Н. Проблема Всесвітньої екологічної катастрофи і шлях до сталого розвитку людства. Ростов-на-Дону, 1998. 165 с. 5.
 3. Мотиви (аспекти) раціонального природокористування та охорони природи
  раціонального природокористування та охорони природи лежать наступні мотиви (аспекти): економічний, з охорони здоров'я, естетичний, науково-пізнавальний, виховний . Економічний мотив - найважливіший мотив, як у минулому, так і в даний час, бо вся господарська діяльність людини і саме його існування засновані на використанні природних ресурсів. 8 здравоохоронні
 4. Запитання длc підготовки до заліку з дисципліни «Природокористування» 1.
  Поняття, види. 18. Методи регулювання взаємовідносин виробництва з навколишнім середовищем. 19. Екологічні витрати: поняття, структура. 20. Поняття економічного збитку від забруднення навколишнього Середовища. 21. Економічна ефективність природоохоронних витрат: поняття, категорії витрат. 22. Методи оцінки економічного збитку від забруднення навколишнього Середовища. 23. Розрахунок ефективності
 5. Розділ Охорона природи і раціональне природокористування
  раціональне
 6. ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
  раціональним і нераціональним. У першому випадку воно забезпечує нормальні умови життєдіяльності людини, запобігає можливі шкідливі впливи на навколишнє природу і розумно регулює освоєння її ресурсів. Нераціональним природокористування виявляється тоді, коли природне середовище під впливом життєдіяльності людини катастрофічно швидко втрачає ресурси, знижує своє
 7. Шимова О.С.. Основи екології та економіка природокористування: УцЩ. / О.С. Шимова, Н.К. Соколовський. 2-е вид., Перераб. і доп. - Мн.: БГЕУ. - 367 с., 2002

 8. ГЕОГРАФІЧНА середу ТА ЇЇ РОЛЬ У ЖИТТІ ЛЮДИНИ
  взаємопов'язані проблеми. По-перше, раціональне використання природних ресурсів. По-друге, забруднення навколишнього середовища. Діяльність товариства, спрямована на задоволення своїх потреб шляхом використання природних ресурсів, називається природокористуванням. Раціональне природокористування - це система, за якої досить повно використовуються природні ресурси,
 9. 13.1. Управління природокористуванням: сутність, методи, функції
  раціонального використання і відтворення природних ресурсів, охорони навколишнього середовища, а також щодо забезпечення режиму законності в еколого-економічних відносинах. 173 Механізм управління природокористуванням об'єднує методи, функції та організаційні структури (органи управління). Методи управління - це способи впливу на поведінку і діяльність керованих
 10. 1.2. Програмна лекція 1.1 за модулем 1 "Вступ"
  взаємозв'язку і принципові відмінності між ними. 1.11.2. Структура екосистеми. 1.11.3.Определеніе поняття "екологічна піраміда". Трофічні ланцюги. продуценти, консументи, редуценти. 1.11.4. Відмінність екосистем від технічних систем. 1.11.5. Ієрархія геосистем. 1.10. Актуалізація визначення поняття "біосфера". Автор і рік першого визначення. Межі біосфери.
 11. В.В.Арбузов, Д.П.Грузін, В.І.Сімакін. ЕКОНОМІКА природокористування та природоохоронної. Навчальний посібник. Пенза. - 251с., 2004
  взаємозв'язок економічних та екологічних проблем, визначено показники ефективності природокористування і охорони навколишнього середовища з урахуванням факторів стану компонентів природи та екологічного мислення людини. Наведено методологія визначення капітальних вкладень в природоохоронні заходи, методологія експлуатаційних витрат средозащіт-ного призначення, основні принципи
 12. Раціональне природокористування - основа екологічної безпеки людства. Природоохоронне законодавство
  природокористування - основа екологічної безпеки людства. Природоохоронне
 13. 14.3. Облік і аналіз природокористування і охорони навколишнього середовища
  раціонального природокористування та природоохоронної діяльності, прийняття управлінських рішень грунтуються на статистичному і бухгалтерському обліку. Кадастрова форма надання природно-економічної інформації про природні ресурси є загальновизнаною у світовій практиці. Кадастр природних ресурсів-це систематизований звід відомостей кількісних, якісних і
 14. СПИСОК аналізований ЛІТЕРАТУРИ
  природокористування. Ростов-на-Дону: Видавництво «Фенікс»,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua