Головна
ГоловнаЕкологіяПриродокористування → 
« Попередня Наступна »
С.І. Колесніков. ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ / Навчально-методичний посібник / Ростов-на-Дону, 1999 - перейти до змісту підручника

Природокористування раціональне і нераціональне

Залежно від наслідків господарської діяльності людини розрізняють природокористування раціональне і нераціональне.

Раціональне (розумне) природокористування - господарська діяльність людини, що забезпечує економне використання природних ресурсів і умов, їх охорону і відтворення з урахуванням не тільки справжніх, а й майбутніх інтересів суспільства.

Нераціональне природокористування веде до виснаження (і навіть зникнення) природних ресурсів, забруднення навколишнього середовища, порушення екологічної рівноваги природних систем, тобто до екологічної кризи або катастрофи.

6

Причини нераціонального природокористування різні. Це

недостатнє пізнання законів екології, слабка матеріальна зацікавленість виробників, низька екологічна культура населення і т.

д. Крім того, в різних країнах питання природокористування та охорони природи вирішуються по-різному в залежності від цілого ряду чинників: політичних, економічних, соціальних, моральних та ін

Цілі і завдання природокористування як науки

За Ю.Н. Куражковскому (1969) "завдання природокористування як науки зводяться до розробки загальних принципів здійснення будь-якої діяльності, пов'язаної чи з безпосереднім користуванням природою та її ресурсами, або з змінюють її впливами". Отже, одним з найважливіших завдань природокористування як науки є розробка принципів оптимізації взаємин людського суспільства та природи.

Можна виділити наступні основні цілі природокористування як науки:

1.Раціональное розміщення галузей виробництва на Землі.

2.Определеніе доцільних напрямків користування природними ресурсами в залежності від їх властивостей.

3.Раціональная організація взаємовідносин між галузями виробництва при спільному користуванні угіддями:

а) виключення шкідливих впливів на природні ресурси;

б) забезпечення відтворення для зростаючих виробництв - розширення відтворення використовуваних ресурсів;

в) комплексність користування природними ресурсами.

4. Створення здорового середовища проживання для людей і корисних їм організмів:

а) попередження її забруднення і зараження в результаті людської діяльності;

б) ліквідація природно існуючих в ній шкідливих компонентів і недостатностей.

5.Раціональное перетворення природи.

7

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Природокористування раціональне і нераціональне "
 1. ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
  природокористуванням. У процесі виробництва природокористування може бути раціональним і нераціональним. У першому випадку воно забезпечує нормальні умови життєдіяльності людини, запобігає можливі шкідливі впливи на навколишнє природу і розумно регулює освоєння її ресурсів. Нераціональним природокористування виявляється тоді, коли природне середовище під впливом
 2. Поняття про природокористування
  природокористуванням з одного боку розуміють практичну діяльність людини, з іншого боку - науку. Автором поняття і основоположником науки природокористування є Ю.Н. Куражковскій (1958). Існують різні визначення природокористування. Але в будь-якому випадку в основі всіх напрямків природокористування лежить взаємодія людського суспільства і природи. Природокористування
 3. Взаємозв'язок понять раціональне природокористування і охорона природи
  природокористування та охорони природи. Раціональне природокористування та охорона природи дуже тісно пов'язані між собою. Це видно з визначень цих понять. Раціональне (розумне) природокористування - господарська діяльність людини, що забезпечує економне використання природних ресурсів і умов, їх охорону і відтворення з урахуванням не тільки справжніх, а й майбутніх інтересів
 4. Шимова О.С.. Основи екології та економіка природокористування: УцЩ. / О.С. Шимова, Н.К. Соколовський. 2-е вид., Перераб. і доп. - Мн.: БГЕУ. - 367 с., 2002

 5. 13.1. Управління природокористуванням: сутність, методи, функції
  природокористуванням - це діяльність держави щодо організації раціонального використання та відтворення природних ресурсів, охорони навколишнього середовища, а також щодо забезпечення режиму законності в еколого-економічних відносинах. 173 Механізм управління природокористуванням об'єднує методи, функції та організаційні структури (органи управління). Методи управління -
 6. Розділ Охорона природи і раціональне природокористування
  природокористування
 7. Раціональне природокористування - основа екологічної безпеки людства. Природоохоронне законодавство
  природокористування - основа екологічної безпеки людства. Природоохоронне
 8. СПИСОК аналізований ЛІТЕРАТУРИ
  природокористування. Ростов-на-Дону: Видавництво «Фенікс»,
 9. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
  природокористування Людське суспільство не може існувати, не використовуючи природні ресурси, а, отже, не вносячи змін у навколишнє природне середовище. Природокористування - це теорія і практика використання людиною природних ресурсів; сфера суспільно-виробничої діяльності, спрямована на задоволення потреб людства. Воно ділиться на два
 10. ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА
  природокористування під час ведення сільськогосподарських робіт, порушення землі в процесі будівництва і гірських виробок. Забруднення вод відбувається в результаті скидання в річки, озера і моря стічних вод. Забруднення Світового океану відбувається під час попадання у води нафти і нафтопродуктів. Вважається, що 1/3 поверхні Світового океану покрита масляною плівкою. Забруднення атмосфери
 11. ГЕОГРАФІЧНА середу ТА ЇЇ РОЛЬ У ЖИТТІ ЛЮДИНИ
  природокористуванням. Раціональне природокористування - це система, за якої досить повно використовуються природні ресурси, забезпечується відновлення природних ресурсів, організовано безвідходне виробництво. Раціональне природокористування можливо в інтенсивному господарстві, яке розвивається на основі науково-технічного прогресу при високій продуктивності праці. СЛОВА
 12. ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА
  природокористування. М.: Думка, 1969. 268. 2. Реймерс Н.Ф. Природокористування: Словник-довідник. М.: Думка, 1990. 637. 3. Небел Б. Наука про навколишнє середовище: Як влаштований світ / Пер. з англ. Т. 1-2. М.: Світ, 1993. 424 і 336 с. 4. Миланова Є.В., Рябчиков А.В. Використання природних ресурсів та охорона природи. М.: Вища. шк., 1986. 260 с. ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА 1. Куражковскій Ю. Н.
 13. ПЕРЕДМОВА
  природокористування ». У ході навчального процесу розглядаються проблеми взаємодії суспільства і природного середовища на сучасному етапі, який характеризується практичним втіленням ідеї сталого економічного, соціального та екологічного розвитку. Робота економіста в умовах становлення ринкових відносин вимагає глибоких знань всієї системи господарського механізму природокористування -
© 2014-2022  ibib.ltd.ua