Головна
ГоловнаЕкономікаБухгалтерський облік (лекції) → 
« Попередня Наступна »
Лекції по бухгалтерському обліку, 2009 - перейти до змісту підручника

5. Нарахування доходів (витрат) за операціями з цінними паперами

Усі банківські доходи (витрати) за цінними паперами можна поділити на:
процентні;
комісійні;
торговельні;
інші.
До процентних доходів (витрат) належать доходи (витрати) за борговими цінними паперами з фіксованим прибутком, а також доходи (витрати) у вигляді амортизації дисконту (премії) за цінними паперами.
Комісійні доходи (витрати) банк отримує (сплачує) при зберіганні та розміщенні цінних паперів.
Торговельні прибутки (збитки) виникають від операцій з перепродажу (торгівлі) цінних паперів.
До інших банківських доходів (витрат) належать доходи (витрати) від цінних паперів з невизначеним доходом: дивіденди від акцій, що зберігаються як об'єкт торгівлі та капіталовкладень.
Згідно з принципом нарахування банки здійснюють нарахування доходів (витрат) за цінними паперами.
Нарахування доходів (витрат) слід проводити щомісяця, незалежно від дати їх отримання та сплати, а також здійснювати амортизацію премії та дисконту за цінними паперами.
Для відображення в обліку операцій з нарахування доходів (витрат) за цінними паперами використовуються такі балансові та позабалансові рахунки:
1418 (А) "Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж";
1428 (А) "Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення";
2026 (КА) "Неамортизований дисконт за врахованими векселями суб'єктів господарювання";
2027 (А) "Прострочена заборгованість за кредитами, що наданітза врахованими векселями суб'єктам господарювання";
2028 (А) "Нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання";
2029 (А) "Прострочені нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання";
3108 (А) "Нараховані доходи за акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж";
(А) "Нараховані доходи за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж";
(А) "Прострочені нараховані доходи за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж";
3218 (А) "Нараховані доходи за борговими цінними паперами в портфелі банку до погашення";
3219 (А) "Прострочені нараховані доходи за борговими цінними паперами в портфелі банку до погашення";
3308 (П) "Нараховані витрати за короткостроковими цінними паперами власного боргу, емітованими банком";
3328 (П) "Нараховані витрати за короткостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком";
3578 (А) "Інші нараховані доходи";
3579 (А) "Прострочені інші нараховані доходи";
6022 (П) "Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання";
6050 (АП) "Процентні доходи за цінними паперами,що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж";
6051 (АП) "Процентні доходи за цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення";
6052 (АП) "Процентні доходи за іншими цінними паперами в портфелі банку на продаж";
6053 (АП) "Процентні доходи за іншими цінними паперами в портфелі банку на продаж";
6103 (П) "Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для банків";
6113 (П) "Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів";
6203 (АП) "Результат від торгових операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку";
6300 (П) "Дохід у вигляді дивідендів";
7050 (АП) "Процентні витрати за короткостроковими цінними паперами власного боргу, емітованими банком, крім ощадних (депозитних) сертифікатів";
7052 (АП) "Процентні витрати за короткостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами власного боргу, емітованими банком";
7103 (А) "Комісійні витрати за операціями з цінними паперами";
Під час нарахування доходів здійснюються такі бухгалтерські проведення:
Д-т - рахунки для обліку нарахованих доходів за першим, другим і третім класами;
К-т - рахунки для обліку процентних, комісійних та інших доходів за шостим класом;
Наприклад, при нарахуванні комісійного доходу за надані послуги здійснюється таке проведення:
Д-т 3578 (А) "Інші нараховані доходи";
К-т 6113 (П) "Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів".
Під час отримання банком коштів за раніше визнаними нарахованими доходами здійснюються такі бухгалтерські проведення:
Д-т - рахунки для обліку грошових коштів;
К-т - рахунки для обліку нарахованих доходів за першим, другим і третім класами.
Наприклад, при сплаті клієнтом комісійної винагороди здійснюється таке проведення:
Д-т 2600 (АП) "Кошти на вимогу суб'єктів господарювання";
К-т 3578 (А) "Інші нараховані доходи".
Якщо нараховані доходи своєчасно не отримані в обумовлений угодою термін, то наступного робочого дня здійснюються такі бухгалтерські проведення:
Д-т - рахунки для обліку прострочених нарахованих доходів за першим, другим і третім класами;
К-т - рахунки для обліку нарахованих доходів за першим, другим і третім класами.
Наприклад, при несплаті клієнтом комісійної винагороди за надані послуги здійснюється таке бухгалтерське проведення:
Д-т 3579 (А) "Прострочені інші нараховані доходи";
К-т 3578 (А) "Інші нараховані доходи".
У разі часткового або повного погашення контрагентом заборгованості за нарахованими доходами, що обліковуються на рахунках прострочених нарахованих доходів, виконується таке бухгалтерське проведення:
Д-т - рахунки для обліку грошових коштів;
К-т - рахунки для обліку прострочених нарахованих доходів за першим, другим і третім класами.
Під час нарахування процентних, комісійних та інших витрат здійснюються такі бухгалтерські проведення:
Д-т - рахунки для обліку процентних, комісійних та інших витрат за сьомим класом;
К-т - рахунки для обліку нарахованих витрат за третім класом.
Наприклад, при нарахуванні процентних витрат за ощадними сертифікатами, розміщеними банком, здійснюються такі проведення:
Д-т 7052 (АП) "Процентні витрати за короткостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами власного боргу, емітованими банком";
К-т 3328 (П) "Нараховані витрати за короткостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком"
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "5. Нарахування доходів (витрат) за операціями з цінними паперами"
 1. 3.Загальні принципи відображення в бухгалтерському обліку доходів і витрат банку
  нарахування та відповідності згідно з прийнятою банком обліковою політикою. Разом з тим бухгалтерський облік нарахованих доходів і витрат здійснюється не рідше одного разу на місяць за кожною операцією (договором) окремо. Дисконт - це різниця між номіналом цінних паперів і ціною придбання, якщо остання нижча номіналу. Сума дисконту у разі купівлі цінних паперів ураховується як елемент ціни
 2. 2. Правила обліку та класифікація рахунків обліку доходів і витрат банку
  нарахування заробітної плати і премій співробітникам банку; до складу поточних витрат включають витрати на експлуатацію приміщень, на виплату орендної плати, сплату аудиторських послуг тощо, тобто на те, що приносить користь протягом короткого часу (з фінансового погляду). Джерелом покриття поточних витрат є операційний дохід. Поточні витрати списуються відразу або розглядаються як витрати
 3. 1.Об'єкти обліку в складі доходів і витрат банку
  нарахування, страхування, додаткові виплати, премії, навчання тощо); амортизація необоротних активів; витрати на утримання та експлуатацію основних засобів і нематеріальних активів (ремонт, страхування), інші експлуатаційні витрати (комунальні послуги, охорона тощо); гонорари за професійні послуги (юридичні, медичні тощо); витрати на зв'язок (поштові, телефонні, факс тощо); сплата податків та
 4. Особливості відображення операцій з цінними паперами в плані рахунків комерційного банку
  доходів та витрат за операціями з цінними паперами виходячи з вимог оподаткування та регулювання діяльності учасників фондового ринку. Тільки в класі 3 "Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання" міститься близько 40 рахунків з обліку операцій з цінними паперами. Крім того, в перший клас "Казначейські та міжбанківські операції" введено близько 20 рахунків для відокремленого обліку
 5. 3. Облік вкладень банку в цінні папери
  нарахування процентного доходу. Результат (прибуток або збиток) від торгівлі цінними паперами відображається за балансовим рахунком 6203 (АП) " Результат від торгових операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку
 6. 68. Фінансові ресурси підприємств
  доходів і рівнем їх вилучення та надходження через систему фінансових відносин. Вплив фінансів на ефективність господарювання визначається тим, наскільки активно вони стимулюють зростання рентабельності, продуктивності праці, ефективне використання основних і обігових коштів, зниження витрат, підвищення якості продукції. Вплив фінансів на ефективність господарювання виявляється насамперед у
 7. 5. Правове становище виробничого кооперативу.
  доходів, одержаних від її реалізації та іншої діяльності, передбаченої статутом кооперативу, іншого майна, придбаного на підставах, не заборонених законом. Необхідно зазначити, що члени кооперативу можуть передавати як пайовий внесок право користування належною їм земельною ділянкою. Для здійснення господарської та іншої діяльності виробничий кооператив за рахунок власного майна формує
 8. 6. Особливості банкрутства окремих категорій суб'єктів підприємницької діяльності.
  нарахування неустойки (штрафу, пені), процентів та інших фінансових (економічних) санкцій за всіма зобов'язаннями громадянина-підприємця; припиняється стягнення з громадянина-підприємця за всіма виконавчими документами, за винятком виконавчих документів за вимогами про стягнення аліментів, а також за вимогами про відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю громадян. Копію постанови про
 9. 4. Система рахунків для обліку капіталу
  нарахування дивідендів власникам акцій. Так, виплата дивідендів на привілейовані акції проводиться в розмірі , зазначеному в акції. Прості акції не мають фіксованої дивідендної ставки. Їхня ринкова вартість може підвищуватись або знижуватись і прямо залежить від прибутку банку, що його мають розподіляти збори акціонерів. Акції сплачуються у гривнях або в іноземні й валюті у випадках,
 10. 4. План рахунків і принципи його побудови
  витрати банку відображаються відповідно за рахунками класу 6 "Доходи" та класу 7 "Витрати" незалежно від порядку їх оподаткування. Банки в обліковій політиці самостійно визначають порядок формування аналітичних рахунків за балансовими рахунками класу 6 "Доходи" і класу 7 "Витрати" внутрішнього плану рахунків. Під час формування фінансового результату банку за звітний рік доходи і витрати
© 2014-2022  ibib.ltd.ua