Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЖитлове право → 
« Попередня Наступна »
Л. В. Тихомирова, М. Ю. Тихомиров. ЮРИДИЧНИЙ ДОВІДНИК з житлових питань, 2011 - перейти до змісту підручника

II. Обов'язки та права сторін

2.1. Наймач зобов'язаний:

а) прийняти від Наймодавця квартиру і знаходиться в ній рухоме майно Наймодавця за Актом здачі-приймання квартири і знаходиться в ній рухомого майна в термін, що не перевищує 3 днів з дня підписання цього договору;

б) при здійсненні права тимчасового володіння і користування квартирою дотримуватися

діють на території (вказати населений пункт)

федеральні, регіональні та місцеві правила користування жилими приміщеннями, правила користування спільним майном у багатоквартирному будинку, в якому знаходиться квартира, правила пожежної безпеки, не порушувати права і законні інтереси сусідів;

в) використовувати квартиру відповідно до її призначення та виключно в цілях, зазначених у п. 1.2 цього договору, не завдавати шкоди квартирі і знаходиться в ній рухомого майна;

г) підтримувати в справному стані квартиру, санітарно-технічне та інше устаткування, що знаходиться в ній , забезпечувати їх збереження. При виявленні несправностей квартири або санітарно-технічного та іншого обладнання, що знаходиться в ній, негайно вживати за свій рахунок всі можливі заходи до їх усунення і повідомляти про них наймодавця, в керуючу організацію, яка обслуговує житловий будинок, в якому знаходиться квартира, або у відповідні аварійні служби;

д) своїми силами і за свій рахунок утримувати в чистоті і порядку квартиру, не пошкоджувати, не забруднювати і не засмічувати спільне майно у багатоквартирному будинку, об'єкти благоустрою;

е) за погодженням з Наймодавцем проводити за свій рахунок поточний ремонт квартири і знаходиться в ній санітарно-технічного та іншого обладнання. До поточного ремонту, що виконується Наймачем за свій рахунок, відносяться: фарбування вимагають косметичного ремонту стін, стель, відновлення або заміна пошкоджених підлог, дверей, підвіконь, віконних стекол і переплутав, радіаторів опалення, а також заміна пошкоджених віконних і дверних приладів і механізмів, ремонт внутрішньоквартирного інженерного обладнання (електропроводки, холодного та гарячого водопостачання, теплопостачання, газопостачання). Асортимент, колір і якість використовуваних для ремонту матеріалів, приладів, механізмів і пристроїв, а також виконавці відповідних робіт в обов'язковому порядку повинні бути в письмовій формі узгоджені з Наймодавцем.

Якщо виконання зазначених робіт викликано несправністю окремих конструктивних елементів загального майна в багатоквартирному будинку або обладнання в ньому або пов'язане з виробництвом капітального ремонту будинку, то вони проводяться за рахунок Наймодавця юридичною або фізичною особою, уповноваженим Наймодавцем;

ж) не виробляти перевлаштування і (або) перепланування квартири без письмової згоди Наймодавця та отримання відповідного погодження, передбаченого житловим законодавством Російської Федерації;

з) своєчасно і в повному обсязі вносити в відповідності з цим договором плату за житлове приміщення і споживані Наймачем комунальні послуги відповідно до показань приладів обліку (електроенергія, гаряче і холодне водопостачання, опалення та ін.) за затвердженими відповідно до законодавства Російської Федерації цінами і тарифами, а також за користування знаходяться в квартирі телефоном понад щомісячної абонентської плати на підставі рахунків організацій, що надають додаткові послуги телефонної мережі (за дзвінки на мобільні телефони, міжміський і міжнародний телефонний зв'язок та інші послуги телефонної мережі). У разі використання мережі Інтернет Наймач зобов'язаний за свій рахунок оплачувати всі послуги, пов'язані з підключенням Інтернету і користуванням ім. Вибір інтернет-провайдера здійснюється Наймачем виключно за згодою Наймодавця.

У разі невнесення у встановлений строк плати за житлове приміщення і (або) комунальні послуги, оплачувані Наймачем, а також плати за користування телефоном понад щомісячної абонентської плати Наймач сплачує наймодавця пені в розмірі, встановленому цим договором, що не звільняє Наймача від сплати належних платежів;

і) при припиненні даного договору звільнити квартиру у строки, встановлені цим договором, і здати наймодавця по Акту здачі-приймання квартири і знаходиться в ній рухомого майна в справному стані квартиру, санітарно-технічне та інше устаткування та інше майно Наймодавця, що знаходиться в ній, оплатити вартість не зробленого Наймачем і входить в його обов'язки ремонту квартири, санітарно-технічного та іншого обладнання, що знаходиться в ній, або провести його за свій рахунок, а також повністю погасити заборгованість з оплати житлового приміщення, комунальних послуг та користування телефоном.

При цьому поточний ремонт, не вироблений Наймачем, оплачується за кошторисом, складеної юридичною або фізичною особою, уповноваженим Наймодавцем на виконання відповідних ремонтних робіт;

к) безперешкодно допускати в будь-який час в квартиру Наймодавця і (або) уповноважених ним ліцдля огляду технічного та санітарного стану квартири, санітарно-технічного та іншого обладнання, що знаходиться в ній, перевірки наявності в квартирі сторонніх осіб, зняття показань приладів обліку, отримання плати за цим договором, для виконання ремонтних робіт, ліквідації аварій і несправностей, а також у разі припинення договору та в інших необхідних випадках;

л) інформувати Наймодавця про передбачуване тимчасовій відсутності в квартирі Наймача і (або) осіб, зазначених у п. п. 1.4 та 1.5 цього договору, не пізніше, ніж за 3 календарних дні до дати передбачуваного тимчасового виїзду з квартири;

м) інформувати Наймодавця про зміну підстав та умов, що дають право користування житловим приміщенням по справжньому договором, не пізніше 10 робочих днів з дня такої зміни;

н) при надходженні за адресою, вказаною в п. 1.1 цього договору, на ім'я Наймодавця рахунків, платіжних повідомлень та іншої поштової кореспонденції негайно повідомляти про це наймодавця і в узгоджені сторонами терміни передавати йому всі зазначені документи;

о) виробляти будь-які дії, пов'язані з художнім оформленням квартири, встановленням додаткових декоративних елементів, приладів, обладнання та механізмів лише з попередньої письмової згоди Наймодавця ;

п) здійснювати експлуатацію санітарно-технічного, електричного, газового та іншого обладнання, що знаходиться в квартирі, в суворій відповідності з вимогами технічних паспортів та інструкцій з експлуатації відповідного обладнання;

р) не робити заміну замків у вхідних дверях в квартиру і не встановлювати додаткові замикаючі пристрої без письмової згоди Наймодавця;

с) нести інші обов'язки, передбачені цим договором та законодавством Російської Федерації. 2.2.

Наймодавець зобов'язаний:

а) передати Наймачеві за Актом здачі-приймання квартири і знаходиться в ній рухомого майна протягом 3 днів з дня набрання чинності цього договору вільну від проживання та прав інших осіб, придатну для постійного проживання квартиру в стані, що відповідає вимогам пожежної безпеки, санітарно-гігієнічним, екологічним та іншим вимогам;

б) у встановлені терміни вносити в повному обсязі плату за комунальні послуги , за винятком послуг, вартість яких оплачує Наймач відповідно до підпункту "з" п. 2.1 цього договору, і абонентську плату за телефон.

В) брати участь у належному утриманні та ремонті спільного майна в багатоквартирному будинку, в якому знаходиться передана по настоящемудоговору квартира;

г) інформувати Наймача про проведення капітального ремонту або реконструкції будинку не пізніше ніж за 30 днів до початку робіт;

д) брати участь у своєчасній підготовці будинку, санітарно-технічного та іншого обладнання, що знаходиться в ньому, до експлуатації в зимових умовах;

е) протягом 10 робочих днів з дня зміни тарифів на комунальні послуги, що споживаються Наймачем відповідно до показань приладів обліку (електроенергія, гаряче і холодне водопостачання, опалення та ін.), нормативів споживання, порядку розрахунків за надані житлово-комунальні послуги інформувати про це Наймача;

ж) прийняти у встановлені цим договором строки квартиру у Наймача за Актом здачі-приймання квартири і знаходиться в ній рухомого майна після припинення цього договору;

з) в узгоджені сторонами терміни забезпечити доступ Наймача і (або) його представників у квартиру для вивезення майна Наймача в разі припинення цього договору;

і) нести інші обов'язки, передбачені цим договором і законодавством Російської Федерації.

2.3.

Наймач вправі:

а) проживати в квартирі і користуватися знаходяться в квартирі рухомим майном Наймодавця, не заподіюючи шкоди квартирі і вказаною майну;

б) користуватися спільним майном багатоквартирного будинку, не завдаючи шкоди цьому майну, не забруднюючи і не засмічуючи його;

в) вселити на умовах, встановлених цим договором, в квартиру осіб, зазначених у п. п. 1.4 та 1.5 цього договору;

г) до припинення цього договору зберегти права на квартиру, передбачені цим договором, у випадках тимчасової відсутності в квартирі Наймача та членів його сім'ї;

д) утримувати в квартирі домашніх тварин за умови отримання на це письмової згоди Наймодавця. У цьому випадку Наймач несе перед Наймодавцем повну майнову відповідальність за шкоду, заподіяну тваринами квартирі і знаходиться в ній рухомого майна Наймодавця, а також загальному майну в багатоквартирному будинку, в якому знаходиться квартира, і (або) майну сусідів;

е) вимагати з письмової згоди проживають разом з Наймачем членів його сім'ї, зазначених у п. 1.4 цього договору, у випадках, встановлених законодавством Російської Федерації, зміни цього договору;

ж) вимагати розірвання даного договору в судовому порядку у випадках, передбачених законодавством Російської Федерації;

з) здійснювати інші права, передбачені цим договором та законодавством Російської Федерації.

2.4. Наймодавець має право:

а) вимагати від Наймача своєчасного внесення плати, передбаченої цим договором;

б) безперешкодно відвідувати квартиру в будь-який час самостійно і (або) спільно з уповноваженими їм особами для огляду технічного та санітарного стану квартири, санітарно-технічного та іншого обладнання, що знаходиться в ній, перевірки наявності в квартирі сторонніх осіб, зняття показань приладів обліку, отримання плати за цим договором, для виконання ремонтних робіт, ліквідації аварій і несправностей, а також у разі припинення договору та в інших необхідних випадках;

в) не давати згоди на вчинення Наймачем дій у випадках, коли відповідно до закону або цим договором для здійснення Наймачем певних дій потрібна усне або письмове згоду наймодавця, без пояснення причин;

г) забороняти вселення і тимчасове перебування в наданій Наймачеві квартирі громадян, не зазначених у п. 1.4 цього договору; забороняти вселення тимчасових мешканців і не давати згоду на укладення договору піднайму в випадках, передбачених цим договором та законодавством Російської Федерації;

д) вимагати розірвання цього договору у випадках, передбачених законодавством Російської Федерації і цим договором;

е) в односторонньому порядку відмовитися від виконання цього договору у випадках, передбачених у п. 5.7 цього договору;

ж) здійснювати інші права, передбачені цим договором та законодавством Російської Федерації.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " II. Обов'язки та права сторін "
 1. Односторонні і взаємні договори.
    обов'язків між учасниками всі договори поділяються на взаємні і односторонні. Односторонній договір породжує у однієї сторони лише права, а в іншої-тільки обов'язки. У взаємних договорах кожна із сторін набуває права і одночасно несе обов'язки по відношенню до іншої сторони. Більшість договорів носить взаємний характер. Так, за договором купівлі-продажу продавець отримує
 2. 2. Поняття виконання суб'єктивної цивільного обов'язку
    обов'язків пасивного типу (обов'язків, що випливають із заборон) є їх дотримання шляхом утримання від заборонених дій. Обов'язок активного типу (зробити якесь дію в інтересах управомочен-ного особи) виконується у формі здійснення зобов'язаною суб'єктом дії, вимоги до якого складають зміст
 3. 36. Суб'єктивні права і юридичні обов'язки: поняття і структура.
    обов'язком; 7) встановлюється юридичними нормами; 8) забезпечується (гарантується) державою. Суб'єктивна юридичний обов'язок - вид і міра належної (або запланованого) поведінки суб'єкта права, встановлена юридичними нормами для задоволення інтересів уповноваженої особи і забезпечувана державою. Ознаки суб'єктивної юр. обов'язки: 1) необхідність (повинність)
 4. 1. Поняття заходів оперативного впливу
    обов'язків безпосередньо уповноваженою особою як стороною в цивільному правовідношенні, без звернення за захистом права до компетентних державних органів. До них, зокрема, відносяться: одностороння відмова від порушеного іншою стороною договору, затримка видачі вантажу одержувачу до внесення ним усіх належних платежів і т. п. На відміну від заходів самозахисту цивільних прав заходи
 5. 26. ІНСТИТУТ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ
    обов'язки. Загальний правовий статус - всі права та обов'язки - єдиний для всіх людей, що перебувають у сфері дії російського законодавства. Індивідуальний правовий статус - права та обов'язки даного конкретної фізичної особи в їх динаміці. Спеціальний правовий статус - права та обов'язки фізичних осіб, які належать до тієї чи іншої особливої категорії (громадяни РФ, державні
 6. 1. Поняття принципів здійснення прав і виконання обов'язків
    обов'язків розуміються закріплені в нормах цивільного права керівні положення, що визначають найбільш загальні вимоги до суб'єктів у процесі здійснення ними цивільних прав та виконання обов'язків. У даних принципах знаходять відбиток політична, економічна сутність і соціальне призначення здійснення цивільних прав і виконання
 7. § 6. Види правовідносин
    обов'язки без всяких умов (наприклад, багато конституційні норми). Регулятивні норми, що містять у гіпотезі вказівку на юридичні факти, також породжують у всіх адресатів однакові право-суб'єктні можливості, що гарантуються державою. Можливість мати суб'єктивні права і нести юридичні обов'язки являє собою право особливого роду, елемент общерегулятівного правовідносини.
 8. 12. Права та обов'язки сторін у зовнішньоторговельному контракті
    обов'язки сторін "є ключовою в контракті купівлі-продажу, це свого роду ядро контракту, навколо якого розташовуються всі окремі його статті. Основний обов'язок продавця полягає, природно, в тому, щоб поставити товар покупцю в домовлений термін і обумовлене місце, забезпечивши при цьому належну якість товару, його упаковку, маркування та, якщо це зафіксовано в контракті, його
 9. 31. Конституційні обов'язки особистості в російській федерації
    обов'язок - адресований громадянинові вимога належної поведінки. Виділяються такі конституційні обов'язки особистості в РФ. 1. Дотримання Конституції РФ і законів (ч. 2 ст. 15). 2. Повага прав і свобод інших осіб (ч. 3 ст. 17). 3. Обов'язок батьків піклуватися про дітей і їх вихованні (ч. 2 ст. 38). 4. Обов'язок працездатних дітей, які досягли 18-річного віку,
 10. 3. Суб'єктивні права і обов'язки в банківському правовідносинах
    обов'язків; в) право на захист свого порушеного суб'єктивного права. У банківському правовідносинах кожна зі сторін має права і обов'язки. Банк Росії має право вимагати від кредитної організації, щоб кредитна організація проводила конкретну банківську операцію відповідно до вимог банківських законів і, крім того, відповідно до банківських
 11. 2. Абсолютні і відносні правовідносини
    обов'язків суб'єктів. Наприклад, правовідносини, що мають місце між власником і всіма третіми особами; між власником виключних прав на твори науки, літератури і мистецтва та інші результати інтелектуальної діяльності і всіма третіми особами. У цих правовідносинах праву власника, виключному праву автора результату інтелектуальної діяльності кореспондує
 12. 2. Склад учасників цивільних правовідносин
    зобов'язану. Як на управомоченной, так і на зобов'язаною стороні можуть виступати одне або кілька осіб (суб'єктів). Наприклад, кілька громадян вирішили купити житловий будинок з визначенням частки кожного. Договір купівлі-продажу будинку в таких випадках полягає один, і у виниклому на його основі правовідносинах з купівлі-продажу будуть дві сторони - покупець і продавець; тільки одна сторона - покупець - буде
 13. § 4. Суб'єкти правовідносин
    обов'язків. Суб'єктам права характерні дві ознаки: - вони можуть бути носіями суб'єктивних прав і обов'язків, для чого вони повинні мати наступні властивості: а) відома зовнішня відокремленість, б) персоніфікація; в) здатність виробляти, виражати і здійснювати єдину волю; - це такі особи, які набувають властивості суб'єкта права в силу норм права, тобто юридичні норми
 14. § 4. Обов'язки людини і громадянин
    обов'язками, які виступають їх зворотним боком. «В основі права, - писав Гегель, - лежить свобода окремої людини, і право полягає в тому, щоб я звертався з іншим як з вільним істотою». Звідси обмеження власної свободи, звідси усвідомлення необхідності адекватної поведінкової реакції. Обов'язок - це міра суспільно необхідної поведінки людини, покликана разом
 15. 7. Оплатне і безоплатні угоди
    обов'язки одного боку вчинити певні дії відповідає зустрічна обов'язок іншої сторони щодо надання матеріального чи іншого блага. Відплатність в угоді може виражатися в передачі грошей, речей, наданні зустрічних послуг, виконання роботи і т. д. У безоплатній угоді обов'язок надання зустрічного задоволення іншою стороною відсутня. Тому
 16. 3. Взаємозв'язок здійснення суб'єктивних цивільних прав і виконання цивільних обов'язків
    зобов'язаною особою дій з передачі майна, виконання робіт і надання послуги, створення твору і т. п. Так, здійснення права покупця вимагати передачі речі, обумовленої в договорі, є результат дій продавця по виконанню обов'язку передати річ. Як видно, у відносних цивільних правовідносинах виконання обов'язку - засіб задоволення інтересів
© 2014-2022  ibib.ltd.ua