Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
Шпаргалка з теорії держави і права України. 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

59. Офіційне тлумачення права. Інтерпретаційні акти.


Офіційне тлумачення - роз'яснення змісту і мети правових норм, сформульоване в спеціальному акті уповноваженого органом в рамках його компетенції, і має юридично обов'язкову силу для всіх, хто застосовує роз'ясняються норми. Напр., Правом офіційного тлумачення Конституції України наділений лише Конституційний Суд України. Його тлумачення общеобязательно, легально (узаконено).
Офіційним тлумаченням займається вузьке специфічне коло учасників.
Офіційно тлумачення (за сферою дії) ділиться:
Нормативне - офіційне роз'яснення, яке невіддільне від правової норми, поширюється на широке коло суспільних відносин - на необмежену кількість випадків, передбачених толкуемой нормою.
Казуальное (індивідуальне) - (казус - випадок) - офіційне роз'яснення, обов'язкове лише для конкретного випадку та для осіб, щодо яких воно проводиться; має місце там, де в процесі правозастосування ставиться мета - роз'яснити норму, щоб правильно вирішити справу.
Сфера дії тлумачиться норми знаходиться в залежності від правомочностей суб'єкта тлумачення.
Нормативне:
автентичне - зміст норми тлумачиться тим органом, який її встановив, тобто автором норми. Суб'єктами такого тлумачення можуть бути всі правотворчі органи.
(Напр., закони, як правило, роз'яснюються парламентом. Проте Верховна Рада України не має права офіційного тлумачення нею ж прийнятих законів. Відповідно до ст.147 Конституції України нормативне тлумачення Конституції та законів України здійснює Конституційний суд. Верховна Рада Автономної Республіки Крим роз'яснює порядок застосування нормативно-правових актів, їм виданих).
Легальне (делеговане) - загальнообов'язкове тлумачення норми здійснюється органом, який цю норму не встановлював, але уповноважений законом або за дорученням її тлумачити постійно або разово. Правом такого тлумачення володіє Конституційний суд, Верховний суд, Вищий арбітражний суд України.
Казуальних (індивідуальне):
судове - здійснюється судовими органами при розгляді конкретних справ і знаходить своє вираження у вироках або рішеннях у цих справах.
Адміністративне - здійснюється міністерствами, відомствами, місцевою державною адміністрацією; містить вказівки відповідним органам як останні повинні вирішити ту чи іншу справу.
Акт офіційного тлумачення норм права (интерпретационно - правовий акт) - акт - документ, який містить роз'яснення змісту і порядку застосування правової норми, сформульоване уповноваженим органом у рамках його компетенції, і має обов'язкову силу для всіх, хто застосовує роз'ясняються норми.
Матеріальній основі.
Акти тлумачення норм права можна розділити на види у відповідності з різними критеріями:
- по галузевої приналежності норми, які тлумачиться,
- акти тлумачення конституційного, цивільного, кримінального права тощо;
- по структурних елементах норми, яка тлумачиться, - акти тлумачення гіпотези, диспозиції, санкції;
по юридичній формі вираження - постанови, укази, накази, роз'яснення та ін;
- по сфері дії - нормативні, казуальні;
- по авторству норми, яка тлумачиться:
а) акти автентичного тлумачення;
б) акти легального (делегованого) тлумачення.
- За повноваженнями інтерпретатора:
інтерпретаційні акти правотворчих органів засновані на правотворчих повноваженнях інтерпретатора, згідно з якими наділяються в певну форму; містять нормативні (загальні) роз'яснення; мають юридичну силу , однаковою з юридичною силою правотворчих актів даного органу (напр., постанова Верховної Ради України).
Інтерпретаційні акти правозастосовних органів - засновані на правозастосовних повноваженнях інтерпретатора, згідно з якими наділяються в певну форму; містять правила застосування норм права, сформульовані в результаті узагальнення юридичної практики (напр., постанова Пленуму Верховного Суду та Вищого арбітражного суду, вказівка з питань розслідування Генерального прокурора України).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 59. Офіційне тлумачення права. Інтерпретаційні акти. "
 1. 47. Судовий контроль за законністю діяльності виконавчої влади.
  Офіційне тлумачення Конституції та законів України. Свою діяльність Конституційний Суд здійснює відповідно до Конституції України (розд. XII) Закону «Про Конституційний Суд України» від 16.10.96 р. При розгляді цивільних справ за позовами, в тому числі і таких, де однією зі сторін є орган державного управління, суд (суддя) оцінює його дії з точки зору їх
 2. Поняття вікової неосудності.
  Офіційних органів; понятійного мислення, пов'язана зі здатністю до прогнозування (моделювання) результатів поведінки. Здатність до відповідних інтелектуальним і вольовим зусиллям і можливість її реалізації залишаються обов'язковою передумовою встановлення законодавцем віку кримінальної відповідальності. Таким чином, кримінально-правове регулювання вікового порогу
 3. 1. Форми здійснення виконавчої влади
  офіційних юридичних актів, що приймаються суб'єктами виконавець-ної влади в процесі виконання розпорядчої діяльності, оформлених відповідно до н.п., містять одне власт. волевиявлення-ня, яке тягне юридичні наслідки. За юридичним змістом ці акти поділяються: 1) нормативні акти - встановлюють, змінюють і зазна-няющие юридичні норми, вони не звернені до
 4. Види і стадії адміністративного права
  офіційне письмове передбачається-прежденіе, в якому зазначаються: 1) ПІБ порушника 2) стаття н / а, предуматрівающая відповідальність за порушення правил дорожнього руху 3) посада, ПІБ, № нагрудного знака посадової особи, подат-який жив стягнення 4) дата накладення стягнення 5) підпис відповідної посадової особи 6) підпис порушника, яка свідчить про те, що він не віспа-ривает
 5. Петро Великий
  офіційного направлення, для яких Петро I залишався абсолютним ідеалом державного діяча. У радянський час інтерес істориків до петровської реформу не згасав. Однак, основна увага - учених стало тепер зосереджуватися на економічних процесах і соціальній боротьбі. Однією з найголовніших завдань дослідження стало вважатися з'ясування того, інтересам якого класу відповідала
 6. Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма
  офіційним визнанням нової галузі процесуального права. 3. Ще одна група доводів на користь самостійності галузі арбітражного процесуального права полягає в традиційну для Росії існування органів спеціальної юрисдикції у вигляді комерційних судів, державних і відомчих арбітражів, арбітражних судів. Аргументи «проти»: М.С. Шакарян вважала, що включення
 7. Підзаконні акти як джерела арбітражного процесуального права:
  тлумаченню норм арбітражного процесуального права. В якості джерел норм арбітражного процессуаль-ного права цікаві і значущі спільні постанови Пленуму Вищого Арбітражного Суду РФ і Пленуму Верховного Суду РФ. Прийняття спільних постанов об'єктивно необхідно з огляду існуючого дуалізму органів судової цивільної юрисдикції, оскільки потрібно практична координація
 8. 3. ПОВНОВАЖЕННЯ АРБІТРАЖНОГО суду касаційної інстанції. ПІДСТАВИ ДЛЯ ЗМІНИ АБО СКАСУВАННЯ РІШЕННЯ СУДУ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ, постанову суду апеляційної інстанції. ПОСТАНОВА АРБІТРАЖНОГО суду касаційної інстанції
  тлумачення закону. Порушення або неправильне застосування норм процесуального права є підставою для зміни або скасування рішення, постанови арбітражного суду, якщо це порушення призвело або могло призвести до прийняття неправильного рішення, постанови. Підставами для скасування рішення, постанови арбітражного суду в будь-якому випадку є: розгляд справи арбітражним судом у
 9. 3. ПІДСТАВИ ДЛЯ ЗМІНИ АБО СКАСУВАННЯ У ПОРЯДКУ НАГЛЯДУ СУДОВИХ АКТІВ, що набрали законної сили. ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ ВАС РФ, ЙОГО ЗМІСТ І набранням законної сили
  тлумаченні та застосуванні арбітражними судами норм права; перешкоджає прийняттю законного рішення по іншій справі; порушує права і законні інтереси невизначеного кола осіб чи інші публічні інтереси. (ст.304 АПК РФ) Заслуговує увагу критика даної норми. Перераховані підстави до скасування або зміни судових актів у порядку нагляду в основному спрямовані на вирішення «внутрішніх» проблем
 10. 1. КОМПЕТЕНЦІЯ арбітражних судів В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ У СПРАВАХ ЗА УЧАСТЮ ІНОЗЕМНИХ ОСІБ. Виключна компетенція. УГОДА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ арбітражних судів РФ. СУДОВИЙ ІМУНІТЕТ
  офіційним тлумаченням, практикою застосування і доктриною у відповідній іноземній державі. З метою встановлення змісту норм іноземного права суд може звернутися в установленому порядку за сприянням і роз'ясненням до Міністерства юстиції Російської Федерації та інші компетентні органи або організа-ції в Російській Федерації та за кордоном або залучити експертів. Особи, які беруть участь
© 2014-2022  ibib.ltd.ua