Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу ( контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКримінальний процес → 
« Попередня Наступна »
Лобойко Л.М.. Кримінально - процесуальне право: Курс лекцій: Навч. посібник. - К.; Істина,2005. - 456 с., 2005 - перейти до змісту підручника

2. ОСОБЛИВОСТІ ПРЕДМЕТА ДОКАЗУВАННЯ У СПРАВАХ НЕОСУДНИХ ТА ОБМЕЖЕНО ОСУДНИХ ОСІБ


Предмет доказування у цих справах має особливості. Наприклад, якщо діяння вчинила неосудна особа, то питання про встановлення вини (умислу чи необережності), мотив та інші ознаки суб'єктивної сторони не розглядають, так само, як і питання щодо обставин, що впливають на ступінь і характер покарання (бо таке не призначають).
Окремої (спеціальної) статті, в якій би було повно визначено предмет доказування у справах неосудних і обмежено осудних осіб, у КПК немає.
Хоча в ч. 2 ст. 417 КПК йдеться про те, що під час досудового слідства провадять всі необхідні слідчі дії для всебічного і повного з'ясування:
обставин вчиненого суспільно небезпечного діяння;
особи того, хто його вчинив;
обставин, що характеризують цю особу;
обставин, що характеризують її психічне захворювання.Якщо поєднати елементи предмета доказування у кримінальній
справі, передбачені ст. 64 КПК, та обставини, зазначені у ч. 2 ст. 417 КПК (конкретизувавши останні), то до предмета доказування у кримінальних справах неосудних та обмежено осудних осіб можна віднести такі елементи:
час, місце, спосіб та інші обставини вчинення діяння, передбаченого КК;
вчинення такого діяння саме цією особою;
наявність у особи, яка вчинила діяння, психічного захворювання у минулому, ступінь і характер психічної хвороби в моментвчинення суспільно небезпечного діяння, а також на час розслідування чи судового розгляду справи;
обставини, що характеризують цю особу;
характер і розмір шкоди, завданої в результаті суспільно небезпечного діяння.
На можливий стан неосудності особи можуть вказувати такі ознаки:
- перенесені травми голови (в т. ч. під час пологів);
неадекватна, така, що відхиляється від нормальної, поведінкаособи вдома, на роботі, під час провадження з нею слідчих дій, вкамері ізолятора тимчасового тримання чи слідчого ізолятора. Ознаками такої поведінки можуть бути невмотивовані чи неконтрольова-ні дії особи в момент вчинення протиправного діяння або в процесіпровадження у справі;
перебування на обліку у лікаря-психіатра.
Дані щодо цих ознак можна встановити із таких джерел:
від самої особи, щодо якої здійснюється провадження у кримінальній справі. Іноді ця особа наполягає на призначенні судово-психіатричної експертизи, зазначаючи, що у неї були травми голови,але до лікарні вона не зверталася. В неї паморочиться і болитьголова тощо. За наявності таких даних слід призначати психіатричнуекспертизу;
від родичів та інших осіб, в т. ч. співкамерників, працівниківІТТ, СІЗО, чергового по райвідділу;
довідки (історії хвороби) із психіатричного (психоневрологічного) диспансера за місцем проживання;
довідки (історії хвороби) із військкомату;
військового квитка (в разі звільнення особи від проходженнявійськової служби в ньому роблять відповідний запис);
характеристики з місця проживання, роботи, навчання, службитощо.
ВИСНОВКИ З ПИТАННЯ 2: ,
У кримінальних справах про суспільно небезпечні діяння неосудних осіб не встановлюють обставини, що стосуються суб'єктивної сторони діяння та впливають на покарання.
Ознаками, що вказують на можливу наявність стану неосудності, є перенесені травми голови, неадекватна поведінка особи,перебування на обліку у лікаря-психіатра.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "2. ОСОБЛИВОСТІ ПРЕДМЕТА ДОКАЗУВАННЯ У СПРАВАХ НЕОСУДНИХ ТА ОБМЕЖЕНО ОСУДНИХ ОСІБ"
 1. 3. ЗАГАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОВАДЖЕННЯ У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ НЕОСУДНИХ ТА ОБМЕЖЕНО ОСУДНИХ ОСІБ
  доказуванню у кримінальній справі (див. вище). Особу, щодо якої здійснюється провадження, не наділено правами, що дають їй можливість захищатися (її не притягають якобвинуваченого). Функції кримінального процесу набувають особливого змісту(за винятком функції вирішення кримінальної справи). Принцип змагальності реалізується без участі особи, що якоїздійснюється провадження. Обов'язковим є
 2. § 3. Вчення про криміналістичну версію
  предметом його є суспільно небезпечні й протиправні вчинки, а їх дослідження у більшості випадків ускладнюється відсутністю повної картини вчинення злочину. У розпорядженні слідчого є тільки окремі сліди, аналізуючи які він повинен відновити картину події у всій її складності. Розумова і процесуальна діяльність слідчого відбувається в умовах, коли не відомі природні причинні зв'язки, знищені або
 3. 4. ОСОБЛИВОСТІ ДОСУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО СУСПІЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНІ ДІЯННЯ, ВЧИНЕНІ НЕОСУДНИМИ ОСОБАМИ, ТА ЗЛОЧИНИ, ВЧИНЕНІ ОБМЕЖЕНО ОСУДНИМИ ОСОБАМИ
  справи: наявність у особи психічної хвороби не є підставою до відмовив порушенні кримінальної справи; не може бути прийнято рішення про порушення кримінальноїсправи щодо особи, у якої в цій стадії встановлено психічну хворобу.В такому разі справу порушують за фактом вчинення суспільнонебезпечного діяння. 2. Особливості, що виявляються в стадії досудового слідства: слідчі дії можуть проводитися
 4. 5. ОСОБЛИВОСТІ СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ НЕОСУДНИХ ТА ОБМЕЖЕНО ОСУДНИХ ОСІБ
  справах неосудних та обмежено осудних осіб, слід зазначити, що є спільного між цими справами та тими, провадження у яких здійснюється в загальному порядку: і в тих, і в інших справах діють загальні положення судовогорозгляду; справи розглядають у відкритому судовому засіданні; обов'язковою є участь прокурора і захисника; судове слідство провадять у загальному порядку (але якщо всудове засідання
 5. 6. РІШЕННЯ СУДУ У СПРАВАХ НЕОСУДНИХ І ОБМЕЖЕНО ОСУДНИХ ОСІБ. ЗМІНА І СКАСУВАННЯ ПРИМУСОВИХ ЗАХОДІВ МЕДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ
  справи щодо неосудного або обмежено осудного може постановити такі рішення: /. Про застосування примусових заходів медичного характеру (їх види регламентовано ст. 94 КК) із вказівкою, яких саме (термін застосування не вказують). Це рішення формулюється в ухвалі суду (постанові судді), в якому окрім відображення відповідей на питання, зазначені в ст. 420 КПК: чи мало місце суспільно небезпечне
 6. Тема 3. Суб'єкти адміністративного права
  предмета спрямованості компетенції: органи управління економічною сферою; органи управління соціально-культурною сферою; органи управління адміністративно-політичною сферою; г) від обсягу повноважень по території: центральні (КМУ, міністерства, комітети) та місцеві (державні адміністрації); д) від характеру повноважень: міністерства; державні комітети (державні служби), центральні органи
 7. Тема 10. Адміністративна відповідальність
  предмета, який став знаряддям вчинення, або безпосереднім об'єктом проступку; конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом проступку; позбавлення спеціального права, наданого данному громадянинові; виправні роботи; адміністративний арешт; видворення за межі держави іноземців і осіб без громадянства (детально див. ст. ст. 25-32 КпАП). Слід мати на увазі, що Законом
 8. 3. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
  предмет, метод і система адміністративного права 1. Історичний аспект становлення і розвитку адміністративного права. 12. Поняття адміністративного права. Співвідношення адміністративного права з іншими галузями права. 3. Поняття і сутність предмету адміністративного права. 4. Метод адміністративного права. 5. Співвідношення адміністративного права і адміністративного законодавства.
 9. 5. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ (для іспиту)
  предмет доказування у провадженні в справах про адміністративні проступки. 50. Обставини, що включають провадження в справах про адмініст ративні проступки. 51. Строки у провадженні в справах про адміністративні проступ ки. 52. Значення та зміст протоколу про адміністративний проступок. Випадки, коли протокол про адміністративні проступки не скла дається. 53. Зміст постанов у справах про
 10. 79. Загальні правила розгляду та вирішення справ окремого провадження.
  предмета та підстави позову, збільшення або зменшення розміру позовних вимог, вихід за межі заявлених вимог. Спра-ви окремого провадження не можуть бути передані на розгляд третейського суду та закриті у зв'язку з укладенням мирової угоди. Водночас можливою с відмова від заяви, а в окремих випадках - зміна її предмета та підстави (наприклад справи про обмеження фізичної особи у дієздатності та