Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу ( контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКримінальний процес → 
« Попередня Наступна »
Лобойко Л.М.. Кримінально - процесуальне право: Курс лекцій: Навч. посібник. - К.; Істина,2005. - 456 с., 2005 - перейти до змісту підручника

5. ОСОБЛИВОСТІ СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ НЕОСУДНИХ ТА ОБМЕЖЕНО ОСУДНИХ ОСІБ


Перш ніж перейти до викладення особливостей судового провадження у кримінальних справах неосудних та обмежено осудних осіб, слід зазначити, що є спільного між цими справами та тими, провадження у яких здійснюється в загальному порядку:
і в тих, і в інших справах діють загальні положення судовогорозгляду;
справи розглядають у відкритому судовому засіданні;
обов'язковою є участь прокурора і захисника;
судове слідство провадять у загальному порядку (але якщо всудове засідання викликано неосудну особу, то спочатку заслуховують її пояснення, а потім - висновок експерта);
- питання про речові докази вирішують у загальному порядку.Особливості судового провадження:
1. У справах про застосування примусових заходів медичногохарактеру немає стадії попереднього розгляду справи суддею, тому:
справу суддя (якщо погодиться із постановою слідчого, затвердженою прокурором) відразу вносить безпосередньо в судовезасідання;
за позитивного вирішення питання про достатність доказівдля вирішення справи про застосування заходів суддя складає постанову, а суд - ухвалу, в яких вирішуються й інші питання, пов'язаніз підготовкою справи до слухання в судовому засіданні:
про список осіб, яких належить викликати в судове засідання;
про витребування додаткових доказів;
про клопотання, заявлені учасниками процесу;
інші питання, зазначені в ст. 253 КПК.
2. Участь особи, щодо якої розглядають кримінальну справу, неє обов'язковою і може мати місце лише в тому разі, якщо цьому незаважає характер її хвороби (в іншому випадку в судове засіданнявикликають законного представника неосудного, якому суд забезпечує можливість:
- ознайомитися з матеріалами кримінальної справи;
брати участь у судовому розгляді;
подавати докази;
заявляти відводи;
заявляти клопотання.
Суд може допитати законного представника як свідка.
Особа, щодо якої розглядають справу, дає пояснення (а непоказання), тому дані, що в них містяться, не є доказами; на нихне можна посилатися у постанові чи ухвалі.
Не провадять судові дебати; замість них суд заслуховує висновок прокурора і думку захисника.
Психічно хворому не надають останнє слово.
Суд виносить ухвалу (суддя - постанову), а не вирок.
7 Якщо суспільно небезпечне діяння вчинено осудною особою (підсудним) і неосудною (обмежено осудною), то справу можуть розглядати в одному судовому засіданні з дотриманням вимог КПК, що встановлюють порядок провадження у суді (судовий розгляд) щодо осудних і неосудних осіб. Вирок щодо підсудного та ухвалу (постанову) щодо неосудного чи обмежено осудного постановляють одночасно (постанова Пленуму Верховного Суду України від 19 березня 1982 р. № 2 "Про судову практику по застосуванню примусових заходів медичного характеру").
Цивільний позов у цих справах не розглядають. В ухвалі суду(постанові судді) зазначають, що питання про відшкодуванняматеріальної шкоди, заподіяної неосудною (обмежено осудною)особою, підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства.
Суд не повинен допускати ніякого спрощення під час розглядусправ про застосування примусових заходів медичного характеру.
Якщо при розгляді справи в суді буде встановлено, що підсудний під час вчинення суспільно небезпечних дій був у стані неосудності або в подальшому захворів на психічну хворобу, яка позбавляє його можливості усвідомлювати свої дії або керувати ними, суд виносить про це ухвалу, а суддя - постанову і продовжує розгляд справи за правилами провадження у справах про застосування примусових заходів медичного характеру (глава 34 КПК) - ст. 316 КПК.
ВИСНОВКИ З ПИТАННЯ 5:
У кримінальних справах про застосування примусових заходівмедичного характеру немає стадії попереднього розгляду справисуддею.
Участь неосудної особи у судовому засіданні не є обов'язковою.
Якщо ж ця особа бере участь у судовому розгляді справи, товона не виступає у судових дебатах, їй не надають останнє слово.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "5. ОСОБЛИВОСТІ СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ НЕОСУДНИХ ТА ОБМЕЖЕНО ОСУДНИХ ОСІБ"
 1. 2. ОСОБЛИВОСТІ ПРЕДМЕТА ДОКАЗУВАННЯ У СПРАВАХ НЕОСУДНИХ ТА ОБМЕЖЕНО ОСУДНИХ ОСІБ
  судового слідства провадять всі необхідні слідчі дії для всебічного і повного з'ясування: обставин вчиненого суспільно небезпечного діяння; особи того, хто його вчинив; обставин, що характеризують цю особу; обставин, що характеризують її психічне захворювання.Якщо поєднати елементи предмета доказування у кримінальній справі, передбачені ст. 64 КПК, та обставини, зазначені у ч. 2 ст. 417 КПК
 2. 3. ЗАГАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОВАДЖЕННЯ У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ НЕОСУДНИХ ТА ОБМЕЖЕНО ОСУДНИХ ОСІБ
  судового слідства, в тому числі: у справах приватного обвинувачення (ч. 1 ст. 27 КПК); у справах про злочини, передбачені ст. 425 КПК. Вимога, сформульована в ст. 111 КПК, пояснюється не тільки складністю провадження щодо осіб, хворих на психічну хворобу, а й тим (і це головне), що ці особи через свою психічну неповноцінність не можуть самі здійснювати право на захист, а тому потребують допомоги
 3. 6. РІШЕННЯ СУДУ У СПРАВАХ НЕОСУДНИХ І ОБМЕЖЕНО ОСУДНИХ ОСІБ. ЗМІНА І СКАСУВАННЯ ПРИМУСОВИХ ЗАХОДІВ МЕДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ
  судовому засіданні докази; мотиви прийнятого рішення. Призначаючи примусове лікування, суду необхідно винести ухвалу (судді - постанову) про скасування з часу доставлення неосудного (обмежено осудного) до лікувального закладу запобіжного заходу, якщо його було застосовано. 2. Про закриття кримінальної справи, якщо: суд визнає за непотрібне застосовувати згадані заходи у зв'язкуз тим, що особа не
 4. 2.5. Кінцеві рішення стадії
  судового слідства таких вимог кримінально-процесуального закону, без усунення яких справу не може бути призначено до судового розгляду. 4. Рішення про закриття кримінальної справи. Підстави до закриття справи прокурором визначено в ст. 213 КПК. Прийняття цього рішення оформлюється постановою з додержанням вимог ст. 214 КПК. При прийнятті перших двох рішень прокурор або його заступник вправі:
 5. 4. ОСОБЛИВОСТІ ДОСУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО СУСПІЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНІ ДІЯННЯ, ВЧИНЕНІ НЕОСУДНИМИ ОСОБАМИ, ТА ЗЛОЧИНИ, ВЧИНЕНІ ОБМЕЖЕНО ОСУДНИМИ ОСОБАМИ
  судового провадження вони виявляються, поділяють на три групи. /. Особливості, що виявляються в стадії порушення кримінальної справи: наявність у особи психічної хвороби не є підставою до відмовив порушенні кримінальної справи; не може бути прийнято рішення про порушення кримінальноїсправи щодо особи, у якої в цій стадії встановлено психічну хворобу.В такому разі справу порушують за фактом
 6. § 3. Вчення про криміналістичну версію
  судово-медичному дослідженні трупа, у процесі якого експерт встановив, що потерпіла перебувала на восьмому місяці вагітності і була спроба перервати вагітність шляхом механічного втручання. У результаті судово-медичного дослідження слідчий одержав певну сукупність фактів, які дозволили дійти деяких висновків. На той час вже була встановлена особа потерпілої та було з'ясовано, що вона була
 7. 1. ПІДСТАВИ ПРОВАДЖЕННЯ В СПРАВАХ НЕОСУДНИХ ТА ОБМЕЖЕНО ОСУДНИХ ОСІБ
  судового слідства чи судового розгляду. Психічна хвороба може зумовлювати три стани особи. 1. Неосудність - це відсутність можливості усвідомлювати свої дії або керувати ними внаслідок: хронічного психічного захворювання або тимчасового розладу психічної діяльності або недоумства або іншого хворобливого стану психіки. Згідно зі ст. 2 КК кримінальній відповідальності підлягає винна особа.
 8. Тема 5. Треті особи в цивільному процесі
  судово-психіатричної експертизи дочка відповідача в момент нанесення побоїв Возиводі перебувала в неосудному стані. Рішенням районного суду справу вирішено на користь позивачки. Судова колегія в цивільних справах обласного суду, скасовуючи рішення, зазначила в ухвалі, що звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з психічною хворобою не є підставою для притягнення до цивільної
 9. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  судовою владами, найбільш наближена до забезпечення потреб людини і є тією владою, з якою особа має ті або інші контакти практично повсякденно, вимагає суттєвого удосконалення правового врегулювання всіх аспектів взаємовідносин особи з органами виконавчої влади. Слід визначити, що вирішення цього завдання ще не займає визначального місця у системі правового регулювання управлінських відносин.
 10. 35. Процесуальний порядок закриття та відновлення кримінальної справи.
  судовому засіданні може винести постанову про закриття справи. Умови звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям такі: а) злочин вчинено особою вперше; б) це злочин невеликої тяжкості; в) особа після вчинення злочину щиро розкаялась; г) активно сприяла розкриттю злочину; ґ) повністю відшкодувала завдані збитки або усунула заподіяну шкоду. Порядок вирішення справ про