Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу ( контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
ОНЮА. Шпагралка по цивільному праву України2011, 2011 - перейти до змісту підручника

47. Підстави укладення договору (Д.) будівельного підряду. Суттєві умови Д.


(§3 гл.61 ст.875-886) Для укладення Д. будівельного підряду сторони попередньо мають одержати відповідні документи. Для замовника - дозвіл на будівництво, який видають органи місцевого самоврядування, а для підрядника - ліцензію (дозвіл) на здійснення будівництва. Д. може бути укладено шляхом: прямих переговорів між сторонами; відкритих або закритих торгів. Учасникам прямих переговорів, які домовилися укласти Д., доцільно укладати переддоговорний правочин (протокол намірів), відповідно до якого вони беруть зобов'язання укласти Д. у подальшому на умовах, що передбачено переддоговорним правочином. З урахуванням цього документа учасники планують свою діяльність, організовують підготовчу роботу для укладення Д., готують необхідну документацію, розміщують замовлення на матеріали, устаткування, укладають аналогічні правочини з субпідрядниками та постачальниками. Переддоговорні правочини є обов'язковими для виконання. Якщо одна із сторін без поважних причин, передбачених Д., відмовляється від укладення Д., інша сторона має право звернутися до господарського суду про відшкодування завданих збитків. До поважних причин належать обставини непереборної сили, істотні зміни умов Д. замовником, недоцільність або неможливість інвестування коштів у будівництво об'єкта та ін. обставини, якщо їх обумовлено в переддоговорному правочині. Під тендерними торгами слід розуміти форму розміщення замовлення на будівництво, що передбачає вибір підрядників на конкурсних засадах шляхом оцінки їхніх пропозицій. Такі договори мають укладати, насамперед, на будівництво об'єктів, що фінансуються за рахунок державних капітальних вкладень.
Суттєвими умовами Д. є умови про предмет, строк та ціну. Предметом Д. є кінцевий результат діяльності підрядника (субпідрядника), тобто відповідний об'єкт будівництва - сукупність приміщень і споруд або окремі приміщення і споруди, будівництво яких здійснюється за єдиним проектом шляхом виконання підрядником доручених йому робіт. Умова про предмет визначається в Д. його найменуванням. Строк Д. визначається за домовленістю між сторонами та фіксується вказівкою в Д. на початковий і кінцевий строк виконання роботи. Також в Д. може бути передбачено строки завершення окремих етапів робіт. Ціна Д. визначається шляхом прямої домовленості або під час проведення тендерних торгів і залежить від складу затрат, з урахуванням регламентувальних рішень з цього питання. Визначаючи ціну Д., сторони можуть керуватися Правилами формування договорних цін та їх уточнення в процесі будівництва.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "47. Підстави укладення договору (Д.) будівельного підряду. Суттєві умови Д."
 1. 56.Особливості правового регулювання будівельної галузі.
  підстави та умови зміни і розірвання договору. Порядок укладення та виконання договорів підряду на проведення робіт з нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту будівель, споруд, технічного переоснащення підприємств (далі - будівництво об'єктів), а також окремих комплексів чи видів робіт, пов'язаних з будівництвом об'єктів регулюється Загальними умовами укладення та
 2. 16. Джерела міжнародного права.
  підставу багатьом авторам стверджувати, що міжнародне право суть, головним чином, звичаєве право. Так, Гефтер вважав, що міжнародне право «є переважно право неписане, у юридичному смислі цього слова». В умовах відсутності договірних норм з найважливіших питань взаємовідносин держав на міжнародній арені ці питання регулювалися міжнародними звичаєвими нормами. Після початку активних кодифікаційнх
 3. 4. Нотаріальний процес і його стадії.
  підстав відмови у вчиненні нотаріальної дії, на якій стадії це можливо, яким чином це має здійснюватись. Це положення можна досить ретельно прослідкувати на такому прикладі: громадянин звернувся до нотаріуса за вчиненням нотаріального провадження щодо укладення угоди про відчуження транспортного засобу, коли в нього немає технічного паспорту на цей автомобіль. Нотаріус відмовляє у вчиненні
 4. 22. Загальні правила посвідчення угод (правочинів)
  підстави вважати, що хтось із учасників угоди внаслідок душевної хвороби чи недоумства не може зрозуміти значення своїх дій або керувати ними чи внаслідок зловживання спиртними напоями або наркотичними речовинами ставить свою сім'ю в тяжке матеріальне становище, а відомостей про визнання особи недієздатною чи обмежено дієздатною немає, нотаріус відкладає вчинення угоди і з'ясовує, чи існує
 5. 78. Суттєві умови ліцензійних договорів.
  підставою для поширення дії ліцензії на всю територію України. Права на використання об'єкта права інтелектуальної власності та способи його використання, які не визначені у ліцензійному договорі, вважаються такими, що не надані ліцензіату. Предметом ліцензійного договору не можуть бути права на використання об'єкта права інтелектуальної власності, які на момент укладення договору не були
 6. 1. Поняття та ознаки господарського договору. Види господарських договорів.
  підставою виникнення господарсько-договірних зобов'язань, які складаються з майново-господарських зобов'язань між суб'єктами господарювання або між суб'єктами господарювання і негосподарюючими суб'єктами - юридичними особами. Господарський договір - це правовстановлюючий документ, в якому зафіксована майнова угода між двома або більше суб'єктами господарських правовідносин, змістом якого є
 7. 3. Зовнішньоекономічний договір: поняття, види, зміст, форма, порядок укладання, зміни та розірвання.
  підстав. Для підписання зовнішньоекономічного договору (контракту) суб'єкту зовнішньоекономічної діяльності не потрібен дозвіл будь-якого органу державної влади, управління або вищестоящої організації, за винятком випадків, передбачених законами України. Відповідно до статті 382 ГК України суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності мають право укладати будь-які види зовнішньоекономічних договорів
 8. Сутність кредитних операцій. Документальне оформлення видачі кредиту.
  підставі обґрунтованого листа - клопотання (з додатком розрахунків, документів). Фахівець оцінює обґрунтованість та доцільність внесення змін в умови кредитного договору та надає свої висновки для розгляду в Кредитний комітет. Зміни умов кредитування фахівець оформлює додатковою угодою до кредитного договору. У розпорядженні, яке економіст кредитного управління готує для бухгалтерії, вказуються
 9. Безготівкові операції купівлі-продажу іноземної валюти
  підставі подання до банку таких документів: договір з нерезидентом, оформлений відповідно до вимог чинного законодавства України, або інший документ, який згідно з чинним законодавством України має силу договору; вантажна митна декларація; акт здавання-приймання, акт виконаних робіт (наданих послуг) або інший документ, який свідчить про надання послуг, виконання робіт; документи, передбачені за
 10. 33. Види міжнародних договорів
  підставах: І. За кількістю учасників: 1) односторонній міжнародний юридичний акт. Його виділення в якості самостійного виду міжнародного договору деякі автори пояснюють наявністю процесу одностороннього волевиявлення суб'єкта міжнародного права, що, правда, викликає юридичні наслідки тільки для цього суб'єкта. До таких односторонніх юридичних актів належать: - Нотифікація - повідомлення в