Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу ( контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКримінальний процес → 
« Попередня Наступна »
Лобойко Л.М.. Кримінально - процесуальне право: Курс лекцій: Навч. посібник. - К.; Істина,2005. - 456 с., 2005 - перейти до змісту підручника

Подання касацій.


Касація (касаційне подання, касаційна скарга) - подання прокурора, скарга учасника процесу про скасування або зміну судового рішення в касаційному порядку (п. 19 ст. 32 КПК).
Зміст касаційних скарг і подання мають відповідати вимогам, встановленим законом щодо апеляцій (ст. 350 КПК).
До скарги (подання) додають стільки її копій, щоб їх можна було вручити всім учасникам судового розгляду, інтересів яких вона стосується (цей обов'язок не поширюється на засудженого, який перебуває під вартою).
Процесуальний порядок подання касації на вироки, ухвали і постанови апеляційного суду, постановлені ним як судом першої інстанції; вироки і постанови апеляційного суду, постановлені ним в апеляційному порядку.
1. Касацію подають:
протягом 1 місяця з моменту проголошення вироку чи оголошення ухвали або постанови, які оскаржують, а засуджений, який перебуває під вартою, - в той самий строк із моменту вручення йому копії вироку чи постанови через суд, який постановив вирок чи виніс ухвалу або постанову.
Якщо скаргу чи подання подано пізніше встановленого строку і немає клопотання про його відновлення, скаргу чи подання постановою судді визнають такою, що не підлягає розгляду.
Цей строк може бути відновлено у випадках і в порядку, передбачених для відновлення строку подання апеляції (ст. 353 КПК).
Протягом зазначеного строку суд зобов'язаний надати сторонам за їх клопотанням можливість ознайомитися з матеріалами кримінальної справи.
Наслідком подання касації є зупинення набрання законної сили оскаржуваним рішенням.
Про надходження касаційної скарги чи подання суд, який постановив оскаржуване рішення:
направляє повідомлення особам, інтересів яких стосується касація;
розміщає на дошці об'яв суду оголошення про надходженнякасації.
Протягом 5 діб із моменту розміщення оголошення на дошціоб'яв заінтересовані особи можуть одержати в суді копію касаціїабо ознайомитися з нею в суді.
Після цього протягом 5 днів ці особи можуть подати свої заперечення на касацію до апеляційного суду.
Протягом 7 діб апеляційний суд передає справу разом із поданою скаргою, поданням і запереченнями на неї до касаційногосуду і визначає дату розгляду справи, про що повідомляє сторони усправі.
Касаційне подання, касаційну скаргу призначають до касаційного перегляду не пізніше 2 місяців з дня їх направлення до касаційного суду.
Не пізніше ніж за 3 дні до розгляду справи в приміщенні касаційного суду вивішують оголошення про час і місце розгляду справи.В необхідних випадках за ухвалою касаційного суду розгляд справиможе бути перенесено. Про зміну дати розгляду справи суд касаційної інстанції заздалегідь повідомляє осіб, які беруть участь усправі.
До початку розгляду справи касаційний суд може прийнятивід осіб, які подали касацію, або витребувати з власної ініціативинові матеріали.
Процесуальний порядок подання касації на вироки та постанови районного (міського), міжрайонного (окружного) судів, військових судів гарнізонів; ухвали апеляційного суду, постановлені щодо цих вироків та постанов.
1. Касацію подають: протягом 6 місяців з моменту набрання вироками, ухвалили законної сили безпосередньо до касаційного суду.
Якщо пропущено встановлений строк і немає клопотання про його відновлення, скаргу чи подання постановою судді визнають такою, що не підлягає розгляду.
Цей строк може бути відновлено у випадках і в порядку, передбачених для відновлення строку подання апеляції (ст. 353 КПК).
Протягом зазначеного строку:
справу ніхто не може витребувати із суду, який виконує судоверішення, за винятком суду касаційної інстанції;
суд зобов'язаний надати сторонам за їх клопотанням можливість ознайомитися з матеріалами кримінальної справи.
Подання касаційних скарг не зупиняє набрання законної сили оскаржуваним рішенням.
Касацію передають судді касаційного суду, який протягом 15діб з часу її надходження вирішує питання про витребування справи.Справа не витребується, якщо касація не може бути предметомрозгляду суду касаційної інстанції (ч. 2 ст. 388 КПК).
Про прийняте рішення суддя виносить постанову, копію якоїнадсилає прокуророві або особі, яка подала скаргу. Ця постановане підлягає оскарженню. Відмова у витребуванні справи неперешкоджає витребуванню справи у разі повторного надходженняподання чи скарги за умови усунення зазначених в постанові судунедоліків і якщо вони надійшли в межах 6-місячного строку змоменту набрання сили оскаржуваним рішенням або не пізніше1 місяця з дня одержання копії постанови про відмову у витребуванні справи.
Одночасно з витребуванням справи за наявності до того підстав суддя може зупинити виконання судового рішення до розглядуподання чи скарги в суді.
Суддя призначає справу до розгляду не пізніше 2 місяців із дняухвалення такого рішення, про що повідомляє прокуророві, а такожособам, які подали касацію, а також тим, що мають право на це(ч. 2 ст. 384 КПК), і роз'яснює їм, що вони вправі подати заперечення на подання чи скаргу або ж подати власні подання, скаргипро перегляд справи у касаційному порядку.
Не пізніше ніж за 3 дні до розгляду справи в приміщенні касаційного суду вивішують оголошення про час і місце розгляду справи.В необхідних випадках за ухвалою касаційного суду розгляд справиможе бути перенесено. Про зміну дати розгляду справи суд касаційної інстанції заздалегідь повідомляє осіб, які беруть участь усправі.
До початку розгляду справи касаційний суд може прийнятивід осіб, які подали касацію, або витребувати з власної ініціативинові матеріали.
8. Кримінальну справу повинна розглянути колегія суддів протягом ЗО діб Ь дня надходження справи від судді, який ухвалив рішення про призначення її до розгляду.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Подання касацій."
 1. 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СТАДІЇ КАСАЦІЙНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
  подання апеляцій (ст. 348 КПК); прокурор, який брав участь у розгляді справи судом першої чиапеляційної інстанції, чи прокурор, який затвердив обвинувальнийвисновок. Касаційні скарги на: вироки та постанови районного (міського), міжрайонного (окружного) судів, військових судів гарнізонів; ухвали апеляційного суду, постановлені щодо цих вироків та постанов, мають право подати: особи,
 2. 1. ПОНЯТТЯ, ЗНАЧЕННЯ ТА ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ СТАДІЇ КАСАЦІЙНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
  поданнями сторін рішень місцевих судів, що набрали чинності, та рішень апеляційних судів, постановлених ними по першій або по другій інстанції, що не набрали чинності. Право учасників кримінального процесу на касаційне оскарження судового рішення регламентовано п. 8 ч. З ст. 129 Конституції України, ст. 12 Закону України "Про судоустрій України" та главою 31 КПК. Касаційне провадження виникло у
 3. Кінцеві рішення стадії У результаті касаційного розгляду
  подання - без задоволення; скасовує вирок, постанову чи ухвалу і направляє справу нанове розслідування або новий судовий чи апеляційний розгляд; скасовує вирок, постанову чи ухвалу і закриває справу; змінює вирок, постанову чи ухвалу. Уразі відкликання касаційних скарг чи подання касаційний суд виносить ухвалу про закриття касаційного провадження, якщо іншими учасниками судового розгляду рішення
 4. 1. ПОНЯТТЯ, ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ТА ЗНАЧЕННЯ СТАДІЇ ВИКОНАННЯ ВИРОКУ
  подано апеляцію - післярозгляду справи апеляційною інстанцією (якщо вирок цією інстанцією не було скасовано). Якщо вирок скасовано, то стадія виконання вироку не виникає; - після стадії касаційного провадження: - якщо на вирок апеляційного суду, постановлений ним як судомпершої інстанції, було внесено касаційну скаргу чи подання - післярозгляду справи касаційною інстанцією (якщо вирок цією
 5. 3. Порядок формування статутного капіталу банку.
  подання документів для державної реєстрації банку уповноважена засновниками особа подає до територіального управління Національного банку заяву про відкриття накопичувального рахунку для формування статутного капіталу. На підставі цих документів та заяви територіальне управління Національного банку відкриває накопичувальний рахунок, на якому акумулюються кошти статутного капіталу банку. Не
 6. Організація синтетичного та аналітичного обліку у банку.
  подання ідентифікатора рахунку при розрахунках та в банківських документах. Номер має до 14 цифр. Перші п'ять жорстко регламентовані. Інші (від 0 до 9 цифр) банк формує відповідно до власних можливостей і потреб. До номера аналітичного рахунку включають лише частину параметрів з усього набору, інші параметри зберігаються поза номером рахунка і можуть використовуватися під час виконання окремих
 7. 3.Види обліку в комерційних банках.
  подання на різні рівні управління. При організації управлінського обліку повинна забезпечуватися ідентичність інформації і розрахунків, здійснених на основі фінансового обліку. Податковий облік ведеться з метою накопичення даних про валові доходи та валові витрати відповідно до чинного законодавства і використовується для складання податкової звітності, форма, правила, порядок і термін подання
 8. 2. Організаційно-правові заходи охорони тваринного світу
  подання в установленому порядку документів з питань надання у користування мисливських угідь та рибогосподарських водних об'єктів органам, які уповноважені приймати рішення про надання у користування таких угідь та об'єктів; видача відповідних дозволів чи інших документів на право переселення об'єктів тваринного світу, організація роботи з їх штучного відтворення; забезпечення ведення державного
 9. 2.Ознаки платіжних рахунків
  подання в органи державної реєстрації у складі документів, необхідних для здійснення реєстрації. Для підприємств, організацій і установ, що фінансуються з бюджетів різних рівнів, функції поточного рахунку виконує бюджетний поточний рахунок. За своїм характером поточні рахунки належать до депозитів на вимогу або, інакше кажучи, до депозитів до запитання. Тобто, обслуговуючи такий депозит, банк
 10. 3. Порядок відкриття і режим функціонування платіжних рахунків
  поданих документів банк приймає рішення про відкриття поточного рахунку або відмову. У разі позитивного рішення керівник банку передає в бухгалтерію розпорядження про відкриття рахунку разом з усіма необхідними документами. Між банком і підприємством (власником рахунку) укладається угода на здійснення розрахунково-касового обслуговування, в якій зазначається номер відкритого рахунку, передбачені