Головна
ГоловнаЕкономікаБухгалтерський облік (лекції) → 
« Попередня Наступна »
Лекції по бухгалтерському обліку, 2009 - перейти до змісту підручника

2.Ознаки платіжних рахунків

Наявність рахунку в банку-це основа контрактних взаємовідносин між банком і клієнтом. Види рахунків, які підприємства можуть відкривати в банку залежать від правового статусу і характеру діяльності цього підприємства. Це можуть бути поточні, бюджетні, депозитні (вкладні). позичкові
Поточний рахунок - це основний рахунок суб'єкта господарської діяльності. Без відкриття поточного рахунку підприємство не має права займатися ніякими видами господарської діяльності.
Новостворене підприємство для отримання свідоцтва про державну реєстрацію повинно відкрити тимчасовий поточний рахунок, на який засновники перераховують внески для формування статутного капіталу. Після перерахування засновниками 30 % від оголошеного розміру статутного капіталу банк надає підприємству довідку для подання в органи державної реєстрації у складі документів, необхідних для здійснення реєстрації.
Для підприємств, організацій і установ, що фінансуються з бюджетів різних рівнів, функції поточного рахунку виконує бюджетний поточний рахунок.
За своїм характером поточні рахунки належать до депозитів на вимогу або, інакше кажучи, до депозитів до запитання. Тобто, обслуговуючи такий депозит, банк зобов'язаний в будь-який момент забезпечити зняття коштів, що здійснюється безпосередньо клієнтом чи третьою особою за дорученням клієнта.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "2.Ознаки платіжних рахунків"
 1. § 1. Особливості криміналістичної характеристики і розслідування злочинів, вчинених шляхом кредитно-фінансових операцій
  ознаки, що відображуються в діях, у сталих зв'язках між учасниками кредитних операцій і особливо в документах. Такі сліди як факти створюються на стадіях: 1) видачі та одержання кредиту, 2) його використання та 3) повернення. 1. Видача кредиту кредитором - одержання кредиту позичальником Факти: видача кредитів підприємствам, організаціям, що не передбачені як позичальники; складання документів
 2. 2. Правила обліку та класифікація рахунків обліку доходів і витрат банку
  ознаки, з урахуванням яких здійснена класифікація доходів та витрат і виділені об'єкти обліку. Це забезпечує деталізований облік доходів і витрат, що дає можливість накопичувати й одержувати інформацію для оцінки фінансового стану банку й ефективності окремих напрямів його діяльності. Рахунки з обліку прострочених нарахованих доходів включені в групи з обліку активів, що приносять доходи, як
 3. Роль, значення обліку в комерційних банках та основи його організації.
  ознак складної організації з багатоцільовим характером діяльності та високим ризиком її здійснення. Бухгалтерський облік банку можна визначити як систему реєстрування та підбиття підсумків операцій, виконуваних у банківському бізнесі, з дальшим аналізом та пере-ніркою результатів і складанням відповідних звітів. - Бухгалтерський облік є інформаційною системою, що надає фінансову інформацію про
 4. 3. Облік операцій видаткових кас
  платіжною системою; за видатковим касовим ордером - працівникам банку за внутрішньобанківськими операціями. Для проведення видаткових операцій на початку операційного дня завідуючий касою видає в підзвіт касирам необхідну суму грошей під розпис у книзі обліку прийнятих і виданих грошей (цінностей). Грошові чеки та видаткові касові ордери клієнти банку подають операційному працівникові, який
 5. 1.Принципи побудови платіжних рахунків у балансі
  рахунків - це одна із функцій комерційних банків. Грошовий обіг - це сукупність платежів (розрахунків), які здійснюються безготівковими перерахунками або готівкою. Грошовий обіг за структурою поділяється на готівковий та безготівковий. Готівковий обіг включає платежі, які здійснюються готівкою і переважно пов'язаний з доходами та витратами населення. Існують певні обмеження щодо застосування
 6. 3. Порядок відкриття і режим функціонування платіжних рахунків
  платіжного доручення фінансового органу, органу Державного казначейства, відповідного розпорядника бюджетних коштів. Фізичній особі-підприємцю (без створення юридичної особи) поточний рахунок відкривається на його ім'я. Поточні рахунки, як і інші рахунки, мають мультивалютний характер. Тому якщо в статуті зазначено, що підприємство займається зовнішньоекономічною діяльністю, банк може відкрити
 7. 4. Порядок і методику обліку операцій при розрахунках платіжними дорученнями
  платіжного доручення наведена на рис. 2. (цифрами позначено порядок здійснення операцій). Рис. 2. Документообіг при розрахунках платіжними дорученнями Кількість примірників розрахункових документів відповідає потребам сторін, що беруть участь у розрахунках. Доручення приймаються від платника до виконання банками протягом 10 календарних днів з дня виписки; день заповнення не враховується. До
 8. 3.2. Бухгалтерський облік факторингових операцій
  платіжних документів за продану продукцію або надані послуги (за фактом, що вже відбувася чи має відбутися) за узгодженою ціною. У факторингові й операції здебільшого беруть участь три сторони: Дебітор - покупець товарів чи послуг клієнта; Клієнт, котрий продає свою дебіторську заборгованість; Банк, що купує дебіторську заборгованість клієнта і надає додаткові послуги за цією факторинговою
 9. Економічний зміст депозитних операцій
  ознаки: строк депозиту до вилучення; категорію вкладника. З точки зору вилучення депозити поділяються на: депозити до запитання; строкові депозити. У складі строкових депозитів виділяють ощадні вклади (депозити) і власне строкові депозити. В сучасній банківській практиці України ощадні вклади відкриваються тільки приватним (фізичним) особам, що передбачає дотримання певних вимог: оформлення
 10. Класифікація строкових та ощадних депозитів
  ознаки: строк депозиту до вилучення; категорію вкладника. З точки зору вилучення депозити поділяються на: депозити до запитання; строкові депозити. Депозити до запитання, або платіжні депозити, - це кошти, що знаходяться на поточних рахунках і використовуються власниками для здійснення платежів (розрахунків) на користь третіх осіб через використання готівки або розрахункових інструментів. За цими
© 2014-2022  ibib.ltd.ua