Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ОТВЕТАХУчебное посібник. Харків "Одіссей" 2000, 2000 - перейти до змісту підручника

70. Поняття природної монополії. Суб'єкт природної монополії та його обов'язки


Поняття і діяльність суб'єктів природних монополій регулюється різними нормативно-правовими актами, серед яких необхідно виділити: Закон України "Про природні монополії". Повітряний кодекс України, Кодекс торговельного мореплавства України, Закон України "Про обмеження монополізму ...", "Про Антимоно-польном комітеті України", "Про транспорт", "Про зв'язок", "Про трубопровідний транспорт", "Про залізничний транспорт" , "Про захист від недобросовісної конкуренції", "Про електроенергетику" та ін
У Законі України "Про природні монополії" від 20.04.2000 р. існує легальне визначення понять "природна монополія" і "суб'єкт природної монополії ".
Так, під природною монополією розуміється стан товарного ринку, при якому задоволення попиту на цьому ринку є більш ефективним за умов відсутності конкуренції внаслідок технологічних особливостей виробництва (у зв'язку з істотним зменшенням витрат виробництва на одиницю товару в рамках збільшення обсягів виробництва), а товари (послуги), що виробляються суб'єктами природних монополій, не можуть бути замінені у споживанні іншими товарами (послугами), у зв'язку з чим попит на цьому товарному ринку менше залежить від зміни цін на ці товари (послуги), ніж попит на інші товари (послуги).
Суб'єкт природної монополії - суб'єкт господарювання (юридична особа) будь-якої форми власності (монопольне утворення), який виробляє (реалізує) товари на ринку, що перебуває у стані природної монополії.
В основу даних дефініцій закладений структурний підхід; конкуренція в ряді випадків може розглядатися як недоцільне явище (в науковій літературі пропонувалося на рівні природних монополій розвивати нетрадиційну (штучну) конкуренцію). Суб'єктом природної монополії є тільки юридична особа, яка здійснює господарську діяльність. Природна монополія і державна монополія - це різні поняття, які не повинні змішуватися, так як суб'єкт природної монополії може функціонувати, грунтуючись на будь-якій формі власності, а державна монополія характеризується, передусім, наявністю права державної власності.
Сферами діяльності суб'єктів природних монополій є: транспортування нафти і нафтопродуктів трубопроводами; транспортування природного і неф ^ тяного газу трубопроводами та його розподіл; транспортування інших речовин трубопровідним транспортом;
передача та розподілення електричної енергії; користування залізничними коліями, диспетчерськими службами, вокзалами та іншими об'єктами інфраструктури, що забезпечують рух залізничного транспорту загального користування; управління повітряним рухом; зв'язок загального користування; централізована поставка теплової енергії; спеціалізовані послуги транспортних терміналів, портів, аеропортів за переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України.
Практично з'ясувати, які підприємства визнані суб'єктами природних монополій, можна з переліків, які складаються Антимонопольним Комітетом України щодо загальнодержавного ринку та його територіальними відділеннями щодо регіональних ринків.
Відповідно із загальною спрямованістю введення державного регулювання за діяльністю природних монополій, законодавчо встановлені обов'язки суб'єктів природних монополій:
дотримуватися встановленого порядку ціноутворення, стандартів і показників безпеки та якості товару , а також інших умов та правил здійснення підприємницької діяльності, визначених у ліцензіях на здійснення підприємницької діяльності у сферах природних монополій та на суміжних ринках;
вести окремий бухгалтерський облік за кожним видом діяльності, що підлягає ліцензуванню;
забезпечувати на недискримінаційній умовах реалізацію виготовлених ними товарів (послуг) споживачам, а також не створювати перешкод для реалізації зі "улашеній між виробниками, що здійснюють діяльність на суміжних ринках, та споживачами;
представляти органам, які регулюють їх діяльність, документи та інформацію, необхідні для виконання цими органами своїх повноважень, в обсягах та в терміни, встановлені відповідними органами;
забезпечувати посадовим особам органів, які регулюють їх діяльність , доступ до документів та інформації, необхідних для здійснення цими органами своїх повноважень, а також до об'єктів, устаткування, земельних ділянках, що перебувають у їх власності або
користуванні.
Крім цього, суб'єкти природних монополій не можуть вчиняти дії, які призводять або можуть призвести до неможливості виробництва (реалізації) товарів, щодо яких здійснюється регулювання відповідно до законодавства, або до заміни їх іншими товарами, не однаковими за споживчими характеристиками.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "70. Поняття природної монополії. Суб'єкт природної монополії та його обов'язки "
 1. Зміст
  поняття і види 75. Поняття неправомірного використання ділової репутації суб'єкта господарювання в конкуренції 76. Види неправомірного використання ділової репутації підприємців у конкуренції 77. Порівняльна реклама 78. Створення перешкод підприємцям у процесі конкуренції 79. Неправомірне збирання, розголошення та використання комерційної таємниці 80. Санкції за недобросовісну
 2. 22. Поняття і види підприємств
  природних монополій. Ліквідація і реорганізація казенного підприємства здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України відповідно до законодавства України. Управління казенним підприємством здійснюють органи, уповноважені управляти відповідним 'державним майном. Органами управління казенними підприємствами є міністерства та інші центральні органи виконавчої
 3. 73. Відповідальність суб'єктів природних монополій та органів, що регулюють їх діяльність
  природні монополії "від 20.04.2000 р. відповідальність суб-ьектов природних монополій як юридичних осіб полягає в сплаті штрафу, а також у вилученні незаконно отриманих прибутку і виручки за вчинене правопорушення. Крім цього "збитки, завдані діяннями суб'єктів природних монополій у результаті порушення норм Закону, підлягають відшкодуванню у порядку, передбаченому цивільним
 4. § 7. Дія кримінального закону в просторі
  поняттям території держави. Відповідно до міжнародного права під державною територією розуміється частина земної кулі, яка належить певному державі і в межах якої воно здійснює своє територіальне верховенство. До складу державної території входять суша, води, знаходяться під сушею і водами, надра, повітряний простір над сушею і водами.
 5. § 1. Поняття об'єктивної сторони
  природне середовище або середовище, пов'язану з певними соціальними відносинами. Виявляючи свою активність, індивід прагне змінити, пристосувати або не допустити настання якої-небудь події або прискорити його. Подібна діяльність може бути корисною, шкідливою або нейтральною для суспільства. Іншими словами, діяльна сторона поведінки виражається в певному впливі на навколишній світ. Що
 6. 22. Види юридичних осіб.
  природних монополій. Підприємства мають право на добровільних засадах об'єднувати свою виробничу, наукову, комерційну та іншу діяльність і створювати господарські об'єднання: - асоціації-договірні об'єднання, створені з метою постійної координації господарської діяльності, і не мають права втручатися у виробничу і комерційну діяльність будь-якого зі своїх учасників; -
 7. 64. Дискримінація підприємців органами влади і управління
  природних монополій, регулювання ринку цінних паперів, державні органи приватизації, місцеві органи виконавчої влади. Органи адміністративно-господарського управління та контролю - це об'єднання підприємств, інші суб'єкти господарювання, громадські організації при виконанні ними функцій управління та контролю в межах делегованих їм повноважень органів державної влади
 8. 69. Державне регулювання та контроль за діяльністю суб'єктів господарювання, що займають монопольне становище на ринку
  природних монополій, що підтверджується і виведенням на законодавчий рівень загальних правил діяльності такого роду суб'єктів. Діяльність суб'єктів господарювання, що займають монопольне становище на ринку, підлягає цілеспрямованому регулюванню, що було відзначено і в Державній програмі демонополізації економіки, затвердженої Постановою Верховної Ради України. Серед цих сфер
 9. 71. Державне регулювання та контроль за діяльністю суб'єктів природних монополій
  природних монополій. Державний контроль за дотриманням антимонопольного законодавства у сферах природних монополій здійснюється Антимонопольним комітетом України відповідно до його компетенції. Громадський контроль за діяльністю суб'єктів природних монополій здійснюють об'єднання споживачів у порядку , встановленому законодавством. Крім Антимонопольного комітету України
 10. 72. Державні органи, які регулюють діяльність суб'єктів природних монополій
  природних монополій здійснює Антимонопольний комітет України, компетенція якого визначена Законом України "Про Антимонопольний комітет України "від 26.11.93 р. (з наступними змінами та доповненнями). Регулювання діяльності суб'єктів природних монополій у сферах їх діяльності здійснюють національні комісії регулювання природних монополій, які утворюються і функціонують
© 2014-2022  ibib.ltd.ua