Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГромадянське право Росії → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том II. Напівтім 1: Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 2000. -704с., 2000 - перейти до змісту підручника

1. Поняття і зміст договору про передачу патентуВиключні патентні права на об'єкти промислової власності можуть бути передані повністю або частково. Правовою формою передачі виключних прав є договір про передачу патенту. Патентовласник може поступитися отриманий патент будь-якій фізичній або юридичній особі. Договір про передачу патенту підлягає реєстрації в Патентному відомстві. Без реєстрації договір вважається недійсним (п. 6 ст. 10 Патентного закону). Патент відступається за договором на термін, що залишився його дії. Тривалість терміну залежить від часу укладення договору: чим пізніше укладається договір після видачі патенту, тим коротше цей термін.
Метою укладення договору про передачу патенту може служити бажання набувача мати в своїх руках якомога більше прав на використання певних технічних та інших досягнень. Потужні промислові, будівельні та інші фірми, скуповуючи патенти на окремі досягнення, домагаються високої якості і привабливості їхніх товарів, споруджуваних об'єктів і надійності технології їх виробництва. З іншого боку, деякі патентообладатели, наприклад науково-дослідні, конструкторські і тому подібні організації, що не займаються промисловим використанням результатів своїх розробок, набувають патенти з наміром їх подальшої вигідною поступки виробничим структурам.
Істотними умовами договору про передачу патенту на об'єкт промислової власності є його предмет, тобто передача патенту як документа, що посвідчує пріоритет, авторство на об'єкт і виключне право на його використання, а також умову про винагороду патентовласника за поступку патенту. Оскільки за договором про уступку патенту передається патент не як річ, а як юридичний документ, що засвідчує сукупність виняткових прав патентовласника, в договорі про відступлення патенту не описуються розміри патентної грамоти і щільність паперу, на якій вона зображена, а вказуються прізвище ім'я та по батькові або найменування патентовласника, назва об'єкта прав, номер патенту і дата пріоритету об'єкта.
Якщо патентообладателем і (або) покупцем патенту є юридичні особи, відзначаються імена (найменування) представляють їх осіб та документи, на підставі яких виступають представники (статут, доручення тощо). Оскільки метою договору служить передача всіх виняткових прав, засвідчуваних патентом, в договорі має бути чітко виражено згоду патентовласника поступитися покупцеві за винагороду патент і згода покупця придбати даний патент на умовах договору.
Метою реєстрації договору про передачу патенту є припинення можливих зловживань патентовласника у формі багаторазової продажу одного і того ж патенту. Умова договору про визначення розміру і порядку виплати винагороди за поступку патенту не потребує такої реєстрації і тому може бути передбачено сторонами в окремій угоді. Такий порядок дозволяє сторонам дотримати в разі необхідності допускається законом комерційну таємницю одного з істотних умов своєї угоди.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Поняття і зміст договору про передачу патенту "
 1. 2. Поняття приватизації публічного майна
  поняття роздержавлення. Останнє звичайно зв'язується з переходом майна державних (або муніципальних) підприємств у власність створених їх трудовими колективами юридичних осіб. На думку багатьох економістів і політиків, це веде до утворення "колективної", а не приватної власності (що є очевидним непорозумінням, бо єдиним, приватним власником
 2. 1. Поняття використання виключних прав (інтелектуальної власності)
  поняття: сюди включаються і ті випадки, коли авторські права переходять до іншої особи без волі автора (спадкування, перехід прав на службові твори, перехід прав на аудіовізуальні твори та ін) 1. Це думка, крім його явної тавтологічності ("перехід - це коли права переходять"), страждає неповнотою форм похідного придбання виняткових
 3. 1. Поняття ліцензійного договору
  утримання об'єктів переданих прав. Наприклад , в ліцензіях на винаходи можна виділити ліцензійні договори на пристрої, способи, речовини, штами і т. д. Важливим критерієм поділу договорів патентної ліцензії на види є обсяг переданих прав. За цим критерієм розрізняють ліцензії виняткові і невиключні. Існують й інші підстави класифікації патентно -ліцензійних
 4. 1. КОМПЕТЕНЦІЯ арбітражних судів В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ У СПРАВАХ ЗА УЧАСТЮ ІНОЗЕМНИХ ОСІБ. виключної компетенції. УГОДА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ арбітражних судів РФ. СУДОВИЙ ІМУНІТЕТ
  змісту договору . Стороною, яка здійснює виконання, має вирішальне значення для змісту договору, визнається, якщо інше не випливає із закону, умов чи істоти договору або сукупності обставин справи, сторона, являю-щаяся, зокрема: продавцем - у договорі купівлі - продажу; дарувальником - у договорі дарування; орендодавцем - у договорі оренди; ссудодателем - у договорі
 5. 2. АРБІТРАЖНА УГОДА
  понять законодавства і права. Одні автори вважають, що законодавство включає і право, і міжнародні договори, в яких бере участь РОСІЯ; на думку інших - міжнародні угоди не входять до право РФ. Нам видається, що міститься у формулюванні ст. 15 Конституції РФ термін «правова система» логічно ширше поняття права, вони співвідносяться як ціле і частину. Правова система -
 6. 11. Здійснення цивільних прав і виконання обов'язків. Наслідки неналежного здійснення права.
  поняття зміст залежить від пануючої в суспільстві доктрини права взагалі і концепції громадянського права, зокрема. Принаймні, в даний час суди виходять з положення про неприпустимість зловживання правом (шикани), розуміючи під цим здійснення його з використанням недозволених форм, застосовуваних у рамках загального правомірного типу поведінки. Наприклад, як зловживання
 7. 1. Поняття зовнішньоекономічного контракту
  договірних відносинах, що вимагає від сторін обов'язкового узгодження і оформлення письмових угод, основної допустимої формою яких є контракт. Контракт є зовнішньоекономічним договором, контрагентами якого виступають фізичні або юридичні особи різної державної приналежності. Сторони при укладенні та виконанні контракту несуть подвійну відповідальність,
 8. Зміст
  поняття і види 75. Поняття неправомірного використання ділової репутації суб'єкта господарювання в конкуренції 76 . Види неправомірного використання ділової репутації підприємців у конкуренції 77. Порівняльна реклама 78. Створення перешкод підприємцям у процесі конкуренції 79. Неправомірне збирання, розголошення та використання комерційної таємниці 80. Санкції за недобросовісну
 9. Інтелектуальна власність
  понять, а й всебічно регулюють правовий режим зазначених об'єктів промислової власності. Водночас підтверджується загальна норма, відповідно до якої, якщо міжнародним договором України встановлено інші правила ніж ті, що передбачені законодавством України про винаходи (корисні моделі), то застосовуються правила міжнародного договору. К
 10. I. Введення. Основні інститути права інтелектуальної власності
  договорів, які передбачають охорону комерційної таємниці Г. Поняття охорони комерційної таємниці Д . Термін охорони комерційної таємниці Е. Незаконні способи отримання комерційної таємниці конкурентами Ж. Правомірні способи отримання комерційної таємниці конкурентами 1. Незалежне відкриття 2. Зворотний технічний аналіз 3. Сумлінне придбання З. Питання взаємин "роботодавець-працівник"