Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Вексельное право / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
ОНЮА. Шпагралка по цивільному праву України2011, 2011 - перейти до змісту підручника

53. Поняття та зміст договору (Д.) перевезення вантажів (п/в).


(гл.64 ст.908-927, ЗУ«Про транспорт») За Д. п/в одна сторона (перевізник (П.)) зобов'язується доставити довірений їй другою стороною (відправником (В.)) вантаж: до пункту призначення та видати його особі, яка має право на одержання вантажу (одержувачеві (О.)), а В. зобов'язується сплатити за п/в встановлену плату. Юридичні ознаки Д.: взаємний, реальний або консенсуальний (на морському транспорті) та відплатний. Д. п/в має публічний характер, однак за умови дотримання умов, які випливають зі змісту ст.915: П. повинна виступати спеціалізована юр. особа, яка здійснює перевезення транспортом загального користування; згідно із законом, ін. нормативно-правовими актами або ліцензією, виданою цій організації, вона має здійснювати перевезення за зверненням будь-якої особи. Сторонами Д. є П. і В.. П. - це ті транспортні організації, які мають права юр. особи та яким надано право укладати Д. перевезення безпосередньо або через свої підрозділи транспортними статутами (кодексами), а В.ами вантажів можуть бути як організації (юр. особи), так і фіз. особи. Особа, яка має право на одержання вантажу від П.
, є О.. Предметом Д. є послуги щодо доставки ввірених П.ові матеріальних цінностей (вантажу) до пункту призначення. До таких послуг належать не лише саме переміщення вантажу, а й ін. дії, зокрема, збереження, видача вантажу О., завантаження та вивантаження. Форма Д. - письмова. Для укладення Д. застосовують систему єдиного документу. Напр., залежно від виду документу розрізняють: систему накладної, яка застосовується майже на всіх видах транспорту; систему коносаменту, яка застосовується на морському транспорті; систему чартеру, яка застосовується на морському та повітряному транспорті. Д. п/в належить до строкових Д. Крім того ЦК надає можливість укладення довгострокового Д. Змістом Д. є сукупність прав та обов'язків сторін. Основні обов'язки П.: своєчасно доставити ввірений йому вантаж до пункту призначення і видати його О.; надати транспортні засоби під завантаження у строк, встановлений Д., за умови їх придатності для перевезення цього вантажу; забезпечити цілісність і схоронність прийнятого до п/в. Крім того, сторони можуть покласти на П. і виконання дод. обов'язків, напр.
, провести страхування вантажу. В. зобов'язаний: пред'явити у встановлений строк вантаж, який підлягає перевезенню, в належній тарі (упаковці), замаркувати вантаж; сплатити провізну плату; якщо розмір провізної плати не визначено - то розумну плату. У разі невиконання цього обов'язку П. має право притримати переданий йому для перевезення вантаж; надати П.ові необхідну кількість примірників правильно заповнених транспортних документів. Д. може бути покладено на В.а обов'язок раціонально завантажити транспортні засоби у строки, встановлені Д. Основним обов'язком О. є обов'язок прийняти вантаж та вивезти його з території станції, аеропорту, пристані. У разі порушення цієї умови О. повинен оплатити зберігання вантажу. У разі невиконання П. обов'язку доставити вантаж на адресу його О., останній має право пред'явити йому вимогу з приводу втрати вантажу, а у разі неналежного виконання ним обов'язку - вимогу з приводу нестачі, псування або пошкодження вантажу, а також вимогу з приводу прострочення доставки вантажу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "53. Поняття та зміст договору (Д.) перевезення вантажів (п/в)."
 1. 17. Норми міжнародного права та їх класифікація.
  Міжнародне право, як і внутрішньодержавне право, складається з юридичних норм. Під нормою міжнародного права розуміється правило поводження, що признається державами й іншими суб'єктами міжнародного права в якості юридично обов'язкового. Тому що міжнародне право розвилося зі звичаю, що й у даний час не втратив свого значення, норми міжнародного права поділяються на дві групи: норми звичаєвого
 2. 59.Господарські договори: поняття, види, порядок їх укладення та розірвання.
  Господарський договір - це домовленість суб'єкта господарювання з іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання, спрямована на встановлення, зміну або припинення їх прав та обов'язків у сфері господарювання. За суб'єктним складом розрізняються дво- і багато-сторонні договори. Залежно від юридичної підстави укладення договору розрізняють два різновиди господарських договорів:
 3. § 1. Загальні умови та порядок укладення договорів, що породжують господарські зобов'язання
  В умовах становлення соціально орієнтованої ринкової економіки господарський договір є основним засобом організації відносин між суб'єктами господарювання, гнучким регулятором господарської діяльності і інструментом її планування, формою і засобом організації господарських зв'язків. Господарський договір є формою вираження господарського зобов'язання. Йому притаманні особливий суб'єктний склад,
 4. § 2. Види господарських договорів
  В умовах доринкових відносин договору відводилася, головним чином, роль деталізації планових актів. Відповідно до цього форми і види договірних відносин були залежними від планових показників, а сторони - обмеженими у формуванні умов договорів. Перехід до ринкової економіки характеризується різноманітністю форм власності, суб'єктів господарської діяльності, форм ведення виробництва та
 5. § 3. Досудовий порядок реалізації господарсько-правової відповідальності
  Реалізація господарсько-правової відповідальності в господарських відносинах - це зараз чи найбільш складна проблема в теорії і практиці господарювання. У процесі господарювання між підприємствами, організаціями - юридичними особами (у тому числі іноземними), громадянами, які в установленому порядку набули статусу суб'єкта підприємницької діяльності, складаються і припиняються різноманітні
 6. 65. Правове регулювання перевезення вантажів.
  Перевезення вантажів залізничним транспортом організовуються на договірних засадах. Форма договору про організацію перевезень вантажів встановлюється Правилами. Для забезпечення виконання договірних зобов'язань здійснюється місячне планування перевезень1. Місячне планування перевезення вантажів здійснюється залізницями відправлення на основі поточних або довгострокових договорів про організацію
 7. 52. Характеристика транспортних договоров (Д.). Поняття, види, специфіка транспортних Д..
  Під поняттям транспортних Д. можна об'єднати Д., використовувані в транспортній діяльності. Алє в даному випадку йдеться про самих різних Д.х, що відносяться до різних типів цивільно-правових зобов'язань і відрізняються у тому числі своєю родовою приналежністю. Напр, в діяльності морського і повітряного транспорту широко використовується договір фрахтування транспортного засобу на якийсь час,
 8. 55. Особливості договору морського перевезення вантажів.
  (Кодекс торговельного мореплавства України від 23.05.1995) За договором морського перевезення вантажу перевізник або фрахтівник зобов'язується перевезти доручений йому відправником вантаж з порту відправлення в порт призначення і видати його уповноваженій на одержання вантажу особі (одержувачу), а відправник або фрахтувальник зобов'язується сплатити за перевезення встановлену плату (фрахт).
 9. 1. Поняття та ознаки господарського договору. Види господарських договорів.
  Господарський договір, як нормативно-правова категорія, охоплює регулювання господарських зв'язків, які складаються між суб'єктами господарювання, або між суб'єктами господарювання та іншими учасниками відносин у сфері господарювання, впродовж здійснення ними своїх господарських повноважень. Господарські правовідносини, що виникають між суб'єктами господарювання, або між суб'єктами
 10. 3. Зовнішньоекономічний договір: поняття, види, зміст, форма, порядок укладання, зміни та розірвання.
  Відповідно до статті 1 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" зовнішньоекономічний договір (контракт) - це матеріально оформлена угода двох або більше суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та їх іноземних контрагентів, спрямована на встановлення, зміну або припинення їх взаємних прав та обов'язків у зовнішньоекономічній діяльності. Суб'єкти, які є сторонами зовнішньоекономічного
© 2014-2021  ibib.ltd.ua