Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Невідомий. Господарське право України. 2006, 2006 - перейти до змісту підручника

Порядок відкриття банківських рахунків.

У Господарському Кодексі, в Законі України від 7 грудня 2000 року "Про банки і банківську діяльність" йдеться про те, що однією з основних функцій банків є відкриття та ведення банківських рахунків суб'єктів господарювання.
Для зберігання грошових коштів і здійснення розрахункових та інших видів банківських операцій в банках, відповідно до Закону України від 5 квітня 2001 року "Про платіжні системи та переказ грошей в Україні" , суб'єктам господарювання, а також їх відокремленим підрозділам відкриваються поточні рахунки.
Порядок відкриття банківських рахунків визначений Інструкцією Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затвердженою постановою Правління Національного банку від 12 листопада 2003 року .
Поточний рахунок, як визначено в Інструкції, - це рахунок, який відкривається банком клієнту на договірній основі для зберігання грошей і здійснення розрахунково-касових операцій за допомогою платіжних інструментів відповідно до умов договору і вимогам законодавства України. До поточних рахунків також належать рахунки із спеціальними режимами, які відкриваються у випадках, передбачених законодавством або актами Кабінету Міністрів України, поточні рахунки типу "П", що відкриваються в національній валюті постійним представництвам; карткові рахунки. Останні відкриваються для обліку операцій за платіжними картками. Операції з ними здійснюються з урахуванням особливостей, визначених нормативно-правовими актами Національного банку.
Банки відкривають рахунки зареєстрованим в установленому чинним законодавством порядку організаціям - юридичним особам га фізичним особам - суб'єктам господарської діяльності, філіям, представництвам, відділенням та іншим відокремленим підрозділам підприємств, в тому числі структурним підрозділам, що виділяються у процесі приватизації, представництвам юридичних осіб - нерезидентів , іноземним інвесторам.
Рахунки для зберігання грошових коштів і здійснення всіх видів банківських операцій відкриваються в будь-яких банках України - за вибором клієнта і за згодою цих банків, тобто кожне підприємство-резидент, його відокремлений підрозділ, фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності, іноземний інвестор може відкривати поточні рахунки в національній та іноземній валюті в установах банків за власним вибором.
Клієнти можуть відкривати тільки один поточний рахунок для формування статутного фонду господарського товариства і один поточний рахунок за кожною угодою про сумісну діяльність без створення організації - юридичної особи.
Для відкриття поточних рахунків суб'єкти господарської діяльності юридичні особи подають установам банків такі документи: а) заяву на відкриття рахунку; б) копію свідоцтва про державну реєстрацію в органі, уповноваженому її здійснювати; в) копію належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту, установчого договору); г) копію довідки про внесення цього суб'єкта до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій; ґ) копію документа, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік, засвідчену нотаріально або уповноваженим працівником банку; д) картку зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства чи установчих документів підприємства, надано право розпоряджатися рахунком та підписання розрахункових документів . У картку включається також зразок відбитка печатки підприємства.
Суб'єкт господарювання - юридична особа, що використовує найману працю і є платником страхових внесків, додатково до зазначеного переліку документів повинен подати: копію документа, що підтверджує його реєстрацію у відповідному органі Пенсійного фонду; копію страхового посвідчення, що підтверджує реєстрацію цього суб'єкта у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань як платника страхових внесків.
Подібний перелік документів, з особливостями, зазначеними у вищезгаданій Інструкції, належить також подавати до банку для відкриття поточних рахунків і відокремленим підрозділам підприємств та організацій і фізичним особам-підприємцям.
З метою забезпечення таких видів діяльності, як виробнича кооперація, спільне виробництво та інші види спільної діяльності, які здійснюються на підставі договорів (контрактів) без створення організації - юридичної особи, у банку відкривається один поточний рахунок.
Уповноважена учасниками договору особа подає в цьому випадку такі документи: заяву про відкриття поточного рахунку, підписану цією особою; копію договору про ведення сумісної діяльності, засвідчену нотаріально; рішення учасників договору про визначення осіб, яким надається право розпорядницького підпису при проведенні грошових операцій за цим рахунком (оформляється у формі довіреності); картку із зразками підписів та відбитком печатки; копію документа, що підтверджує взяття на облік в органі державної податкової служби договору про сумісну діяльність без створення організації - юридичної особи.
Інструкцією передбачені також особливості відкриття карткових рахунків. Клієнти при цьому подають банку ті самі документи, що й для відкриття поточних рахунків, крім картки із зразками підписів. У заяві про відкриття карткового рахунку, крім реквізитів, зазначених у цій Інструкції, при необхідності вказуються додаткові реквізити, встановлені банком чи платіжною системою, що потрібні для ідентифікації держателя картки, визначення її параметрів та ін.
Банком забороняється відкривати і вести анонімні (номерні) рахунки. Вони зобов'язані ідентифікувати клієнтів, які відкривають рахунки, а також осіб, уповноважених діяти від їх імені.
У процесі використання рахунків клієнтів може виникнути потреба в їхній зміні. Зміною рахунків вважається процедура їх закриття з одночасним відкриттям нових рахунків клієнтів не за їх ініціативою, внаслідок якої змінюються всі або окремі (один чи декілька) банківські реквізити клієнтів - назва банку, його код, номер рахунку, його валюта. Зміна рахунків клієнтів здійснюється банком у разі: проведення реорганізації в межах одного банку; проведення реорганізації банків шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення; переміни місцезнаходження банку, внаслідок якої змінюється код банку; зміни порядку бухгалтерського обліку рахунків клієнтів.
Про зміну рахунків банк зобов'язаний завчасно повідомити всіх клієнтів, а про зміну рахунків суб'єктів господарювання - також і відповідні органи державної податкової служби.
При реорганізації підприємства (злитті, приєднанні, поділі, перетворенні), зміні його назви, а також у разі проведення перереєстрації суб'єкта господарської діяльності рахунок закривається. Для відкриття нового рахунку знову подаються необхідні документи.
При ліквідації підприємства для проведення ліквідаційної процедури використовується один його поточний рахунок, визначений ліквідатором, ліквідаційною комісією, для чого подається рішення про ліквідацію підприємства і нотаріально засвідчена картка із зразками підписів ліквідатора (уповноважених членів ліквідаційної комісії) і відбитком печатки підприємства, що ліквідується. Ліквідаційна комісія вживає заходів щодо закриття інших рахунків.
Поточні рахунки закриваються в установах банку на підставі: заяви власника рахунку; рішення органу, на який законом покладено функції щодо ліквідації або реорганізації підприємства; відповідного рішення господарського суду про ліквідацію підприємства; на інших підставах, передбачених чинним законодавством чи договором між установою банку та власником рахунку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Порядок відкриття банківських рахунків."
 1. Організація синтетичного та аналітичного обліку у банку.
  банківського дня. Щоденний оборотно-сальдовий баланс перевіряється і підписується керівником і головним бухгалтером або особами, які ним уповноважені. Баланс, як правило, складають у табличній формі у вигляді горизонтальної чи вертикальної двосторонньої таблиці. В лівій (горизонтальна таблиця), чи верхній (вертикальна таблиця) частині відображаються активи, а в правій, або нижній, - обов'язки і
 2. 1. Сутність валютних операцій
  порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій" від 17.07.2001 р. № 275. Рис. 1. Види валютних операцій комерційних банків Для правильного відображення у бухгалтерському обліку операцій з іноземною валютою слід усвідомити такі терміни та поняття: валютні цінності - валюта України, іноземна валюта, платіжні документи, що виражені в
 3. 45.Відкриття рахунків у банках України.
  порядок відкриття, використання і закриття рахунків в національній та іноземних валютах, затвердженій постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 р. № 492. У разі відкриття поточного або вкладного (депозитного) рахунку підприємцю до отримання банком повідомлення про взяття рахунку на облік органом державної податкової служби (далі - повідомлення) операції за цим
 4. § 3. Особливості криміналістичної характеристики та розслідування ухилення від повернення виручки в іноземній валюті
  порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» та іншими нормативно-правовими актами. Кримінально-правовий захист валютних інтересів держави здійснюється нормами про відповідальність за ухилення від повернення виручки в іноземній валюті (ст. 207 КК) та незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків (ст. 208 КК). Валютна виручка суб'єктів господарської діяльності -
 5. Словник-довідник
  порядок застосування та дії законодавства України. Спеціальний торговий патент - державне свідоцтво, яке засвідчує право суб'єкта господарювання на особливий порядок оподаткування відповідно до закону. Споживче товариство - самоврядна організація громадян, які на основі добровільності членства, майнової участі та взаємодопомоги об'єднуються для спільної господарської діяльності з метою
 6. Тема 9Правове регулюваннякредитно-розрахункових відносин
  відкриття рахунків в установах банків фізичними особа- ми - суб'єктами підприємницької діяльності. Порядок відкриття рахунків в установах банків юридичними особами. Порядок відкриття рахунків в установах банків структурними підрозділами юридичних осіб. Порядок здійснення розрахунків у господарському обороті. Характеристика платіжних інструментів: акредитиву, інкасо, платіжного доручення
 7. ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
  порядок створення, реорганізації, ліквідації, управління, розподілу одержаних прибутків, можливі джерела фінансування діяльності тощо. Пеня - неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання. Перетворення юридичної особи - зміна її організаційно-правової форми. Підприємництво - самостійна, ініціативна, систематична,
 8. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
  порядок державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора» від 30 січня 1997 року № 112. Постанова КМУ «Про порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх комплексної державної експертизи» від 11 квітня 2002 року № 483. Постанова КМУ «Про затвердження Положення про створення (реєстрацію),
 9. § 1. Загальні положення
  порядок введення в дію Закону України "Про банки і банківську діяльність", згідно з якою власністю України оголошенні Український республіканський банк Держбанку СРСР, Український республіканський банк державного комерційного промислово-будівельного банку "Укрпромбудбанк", Український республіканський банк Ощадного банку СРСР, Український республіканський банк Зовнішньоекономбанку СРСР з їх
© 2014-2022  ibib.ltd.ua