Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
ОНЮА. Шпагралка по цивільному праву України2011, 2011 - перейти до змісту підручника

32. Постачання енергетичними та ін. ресурсами.


(§5 гл.54 ст.714) Правовою формою, яка опосередковує споживання енергетичних та ін. ресурсів, є договір (Д.) постачання енергетичними та ін. ресурсами через приєднану мережу. За Д. одна сторона (постачальник) зобов'язується надавати другій стороні (споживачеві, абонентові) енергетичні та ін. ресурси, а споживач зобов'язується оплачувати вартість прийнятих ресурсів та дотримуватися передбаченого Д. режиму їх використання, а також забезпечити безпечну експлуатацію енергетичного та ін. обладнання. Правове регулювання Д. здійснюється правилами, закріпленими в §5 гл.54 ЦК, ЗУ "Про енергозбереження", "Про електроенергетику". Юридичні ознаки Д.: взаємний, консенсуальний, відплатний. Належить до публічних Д. та Д. приєднання. Сторонами Д. є постачальник та споживач (абонент). Предметом Д. є енергетичні (ел. чи тепл. енергія) та ін. ресурси (газ, нафтопродукти, вода). Мережа - це сукупність енергетичних і трубопровідних установок для передачі та розподілу ел.енергії, гар. води та пари. Якщо споживачем є юр.особа або ФОП обумовлюється ліміт кількості ресурсів. Фактична кількість ресурсів, як правило, менша за встановлений Д.
max і визначається відповідно до показників лічильника. У разі споживання абонентом більшої кількості ресурсів, ніж це передбачено Д., абонент зобов'язаний відшкодувати додаткові витрати постачальнику. Якість ресурсів повинна відповідати вимогам нормат. документів. Окремі показники якості може бути встановлено в Д., зокрема напруга ел.енергії, t гар. води, тиск газу. Д. укладають на строк, що визначається безпосередньо за домовленістю між сторонами, незалежно від суб'єктного складу. За цим Д. постачальник зобов'язаний забезпечити безперервність постачання енергетичними та ін. ресурсами споживача. Тому якщо немає заяви про припинення Д., Д. вважається продовженим на той самий строк. Законодавець допускає укладення Д. субспоживання, за яким споживач (абонент) відпускає енергію приєднаним до його мереж вторинним споживачам (субабонентам). У цьому разі субабоненти укладають Д. енергопостачання з абонентом і мають права та виконують обов'язки абонента, а абонент має права та виконує обов'язки енергопостачальника. Причому абонент зобов'язаний повідомити перелік субабонентів енергопостачальнику, який має право контролю енергомереж і приладів субабонентів та право контролю за додержанням субабонентами правил користування енергією.
Форма та порядок укладення Д.: Д. між постачальником і юр. особою або ФОП потребує письмової форми. Якщо споживачем є фіз. особа, яка використовує енергетичні та ін. ресурси для задоволення побутових потреб, то Д. вважається укладеним із моменту першого фактичного підключення абонента до мережі у встановленому порядку. Д. не можна віднести до категорії реальних Д., оскільки підключення до мережі ще не свідчить про фактичну передачу товару і тому обов'язковим є письмове оформлення Д. Основним обов'язком постачальника є надання енергетичних та ін. ресурсів споживачеві (абоненту) за допомогою техн. засобів передачі: в обумовленій кількості; із дотриманням погодженого режиму постачання; встановленої якості. Обов'язки споживача: оплатити вартість прийнятих ресурсів; дотримуватися передбаченого Д. режиму їх використання; забезпечити безпечну експлуатацію обладнання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "32. Постачання енергетичними та ін. ресурсами."
 1. 18. Поняття та загальна характеристика договору (Д.) купівлі-продажу (к-п). Разновиди Д.к-п
  постачання енергетичними та ін. ресурсами через приєднану мережу; міна (бартер). До різновидів Д.к-п застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено Д., законом або не випливає з характеру відносин сторін. Зміст Д. становлять права та обов'язки сторін. см. 19. При цьому відповідному обов'язку продавця кореспондує відповідне право покупця і навпаки. Основним
 2. § 1. Поставка
  постачання і збут; енергопостачання; заготівля; оптова торгівля; продаж і передача в оренду засобів виробництва. Правовими формами реалізації продукції є господарські договори поставки, купівлі-продажу, постачання енергетичними та іншими ресурсами. Ці договори належать до тих договорів, що спрямовані на передачу майна у власність, повне господарське відання, оперативне управління. Договори
 3. § 2. Енергопостачання
  постачання енергетичних ресурсів мають важливе народногосподарське значення. Саме в цьому секторі економіки яскраво виявляється публічний інтерес, що обумовлює необхідність посиленої уваги держави до цього процесу. Правове регулювання цієї діяльності здійснюється Господарським і Цивільним кодексами, а також спеціальним законодавством, а саме: Законом України "Про електроенергетику" від 16 жовтня
 4. 58.Правове регулювання господарської діяльності в сфері транспорту.
  енергетичних ресурсах. Крім Міністерства транспорту та зв'язку, яке здійснює Державне управління транспортним комплексом, управління залізницями та іншими підприємствами залізничного транспорту, що належать до загальнодержавної власності здійснюється органом управління залізничним транспортом -Державною адміністрацією залізничного транспорту Украї,ни (далі - Укрзалізниця), підпорядкованим
 5. § 1. Особливості криміналістичної характеристики і розслідування злочинів, вчинених шляхом кредитно-фінансових операцій
  постачання неіснуючим або фіктивно створеним суб'єктам господарювання з внесенням свідомо фіктивних даних щодо технiко-економічного обґрунтування кредиту, з фальсифікованими даними балансу, наданням фіктивних документів на майно, що віддається у заставу, тощо) з метою одержання кредиту та його розкрадання. З метою приховання злочину винні особи вдаються до фіктивного банкрутства, ліквідації,
 6. 2. Право державної власності.
  енергетична система; системи транспорту загального користування, зв'язку та інформації, що мають загальнодержавне (республіканське) значення; кошти республіканського бюджету; республіканський національний банк, інші державні республіканські банки та їх установи і створювані ними кредитні ресурси; республіканські резервні, страхові та інші фонди; майно вищих і середніх спеціальних навчальних
 7. § 1. Господарські відносини - предмет господарського права
  постачання і збуту виготовленої продукції); діяльність, пов'язана з експортом та імпортом товарів; діяльність на фондових ринках (купівля-продаж акцій, облігацій та інших цінних паперів); посередницька діяльність . Така діяльність тісно пов'язана з виробничою, але не повинна ототожнюватися з нею. До переходу до ринкової економіки матеріально-технічне забезпечення виробничого процесу здійснювалося
 8. § 3. Система господарського права
  постачання енергетичних та інших ресурсів через приєднану мережу, інвестиційної діяльності та капітального будівництва, виконання проектних та розвідувальних робіт, інноваційної діяльності та діяльності з виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, діяльності, пов'язаної з наданням послуг (перевезенням вантажів та
 9. Принципи бухгалтерського обліку та звітності у банках України.
  ресурси, що виникли в результаті минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до отримання економічних вигід у майбутньому. Зобов'язання - заборгованість, що виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів, що втілюють у собі економічні вигоди; обачність - застосування в бухгалтерському обліку методів оцінки, відповідно до
 10. 2. Організаційно-правові заходи охорони тваринного світу
  ресурсів, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань мисливського господарства та полювання, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань рибного господарства та їх територіальні органи, інші спеціально уповноважені на це органи виконавчої влади відповідно до їх повноважень. Органам місцевого самоврядування законами можуть бути надані окремі
© 2014-2022  ibib.ltd.ua