Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Відп. ред. проф. Б.А. Страшун. Конституційне (державне право) зарубіжних стран.В 4 т. Тома 1-2. Частина загальна: Підручник. - 3-е изд., Оновл. і дораб. - М.: Видавництво БЕК. - 784 с., 2000 - перейти до змісту підручника

4. Глава уряду

Ми тут розглянемо даний інститут тільки при парламентарних і змішаних формах правління, бо в президентських республіках, як уже неодноразово зазначалося, такого інституту зазвичай немає: його функції виконує глава держави, про який йшла мова в попередньому параграфі.

Назви глави уряду бувають різні, проте в більшості країн він іменується прем'єр-міністром, тобто першим міністром (фр. premier - перший). Звідси відома безглуздість іменування глави уряду в Китаї та Північній Кореї просто Прем'єром відповідно Державного або Адміністративної ради. Нерідко глава уряду називається головою ради міністрів (наприклад, в Італії) або головою уряду (наприклад, в Іспанії, Чехії). У деяких країнах (наприклад, в Болгарії) главу уряду називають міністром-головою, в німецьких землях - міністром-президентом. Зустрічаються і специфічні найменування, як, наприклад, Федеральний канцлер у Німеччині та Австрії.

Спочатку глава уряду вважався як би першим серед рівних (звідси і назва - перший міністр), але в даний час практично повсюдно, де даний інститут існує, він виступає як уособлення всього уряду. Глава уряду підбирає інших його членів, і вони залишаються на посаді, поки це йому завгодно; це значною мірою вірно і для тих випадків, коли уряд спирається на партійну коаліцію і міністрів пропонують главі уряду партії-учасниці. Мало впливають на цю ситуацію конституційні положення, що вимагають, щоб уряд приймав рішення колегіально («Питання, які стосуються ведення Уряду, воно вирішує на своїх засіданнях», - говорить, наприклад, пропозиція першого § 3 гл. 7 шведської Форми правління): адже кожен з членів цієї колегії в тій чи іншій мірі залежить від глави уряду.

Хоча формально члени уряду зазвичай призначаються і зміщуються головою держави, останній зобов'язаний діяти при цьому відповідно до пропозицій глави уряду. Нечасті виняток можна зустріти в окремих пострадянських змішаних республіках. З припиненням по будь-якої причини повноважень глави уряду в демократичних країнах припиняються повноваження всього уряду.

Особливий статус глави уряду став знаходити своє відображення і в конституціях. Наприклад, у Швеції, де глава Уряду обирається Риксдагом, він сам призначає міністрів і представляє їх Риксдагу, сам же і зміщує їх (пропозиція другого частини другої § 1, частина перша § 4, § 6 гл. 6 Форми правління). У разі відставки або смерті глави Уряду тальман згідно § 7 гл. 6 Форми правління повинен звільнити з посади інших міністрів. На період свого тимчасової відсутності глава Уряду може призначити одного з міністрів своїм заступником; якщо він цього не зробив або заступник теж відсутня, керівництво Урядом бере на себе міністр, що складається в Уряді найбільший час, а при рівності цього часу перевага віддається найстаршому за віком (§ 8 гл. 7 Форми правління).

У ряді країн глава уряду підчас утворює своєрідне постійне нараду наближених міністрів, які очолюють найбільш впливові відомства. У Великобританії воно отримало найменування внутрішнього кабінету, подібного «кухонного кабінету» при Президентові США, про який ми розповімо в Особливій частині підручника. Така нарада виробляє рішення, які потім видаються від імені всього уряду.

В останні десятиліття чітко виявилася тенденція створювати при уряді, а точніше при його чолі, особливий апарат, керуючий його справами.

Керівник цього апарату - вельми впливова особа і все частіше набуває статусу міністра.

У Великобританії зростає значення таких структур, як особистий секретаріат Прем'єр-міністра і секретаріат Кабінету. У Франції при Прем'єр-міністрі діють цивільний і військовий кабінети, а входить до складу цивільного кабінету генеральний секретаріат Прем'єр-міністра координує діяльність відомств, готує урядові документи і контролює їх виконання. У Німеччині очолюване міністром Відомство Федерального канцлера розробляє рекомендації для глави уряду в усіх напрямках політики (адміністративним, координаційним, контрольним, організаційним, прогностичним та ін.), готує проекти законів та урядових постанов, відповіді на запити, що надходять від членів Бундестагу і Бундесрату.

В Іспанії згідно із Законом про організацію Центральної адміністрації держави 1983 Голові Уряду та його заступникам при здійсненні їх функцій допомагають такі органи та установи, як міністерство головування, кероване секретарем Ради міністрів, державний секретаріат з відносин з Кортесами і з координації законодавства, бюро представника Уряду, генеральний секретаріат головування, кабінет головування Уряду як орган політичної і технічної допомоги. На міністерство головування покладено здійснення повноважень головування Уряду з питань адміністративної організації, правового становища та винагороди носіїв публічних функцій, процедури та інспекції служб.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4. Глава уряду "
 1. 45. Основні спрособи формування урядів в з. с.
  Глава держави має право призначення прем'єр-міністраВ ФРН глава уряду - федераль-ний канцлер - пропонується бундестагу прези-дентом, але останній вирішує це питання тільки після консультації з лідерами найбільших партійних фракцій. Роль президента в справі підбору прем'єр-міністра абсолютно пасивна. Процедура призначення прем'єр-міністра в Індії представляє собою респуб-публіканських
 2. 47.Внутренняя структура урядів
  урядів дуже різноманітна, але її можна звести до двох основних систем - континентальної та англосаксонської. В основу пропонованої систематизації покладений принцип визначення складу уряду, а також спосіб утворення допоміжних установ, його обслуговують. Континентальна система характеризується тим, що до складу уряду входять усі глави централь-них відомств з
 3. Білет № 22. 1.Состав і компетенція Уряду РФ
  уряду пропонує Президентові кандидатури на посади заступника голови Уряду і федеральних міністрів. Повноваження Уряду полягають в наступному: воно розробляє і подає Державній Думі федеральний бюджет, забезпечує виконання федерального бюджету, подає Державній Думі звіт про виконання бюджету; забезпечує проведення в РФ єдиної
 4. Білет № 22. 1.Состав і компетенція Уряду РФ
  уряду пропонує Президентові кандидатури на посади заступника голови Уряду і федеральних міністрів. Повноваження Уряду полягають в наступному: воно розробляє і подає Державній Думі федеральний бюджет, забезпечує виконання федерального бюджету, подає Державній Думі звіт про виконання бюджету; забезпечує проведення в РФ єдиної
 5. 2. Порядок формування уряду.
  Глава держави проводить консультації з лідерами партій, представлених в парламенті. У деяких країнах (Бельгія, Нідерланди) в цьому випадку призначається не прем'єр, а форматор уряду. У разі, коли прийти до угоди не вдається, призначаються дострокові парламентські вибори. У ряді країн (ФРН, Японія, Швеція) глава уряду формально обирається парламентом (нижньою палатою), іноді
 6. 2. Місце і роль глави уряду.
  Глава уряду в урядовому процесі: у більшості країн глава уряду має право законодавчої ініціативи (виняток - США); - більшість актів, що видаються главою держави, вимагає контрасигнації прем'єр-міністра; - глава уряду зосереджує у своїх руках широку распорядительную влада, видає і підписує урядові укази (виконавчі
 7. 1. Президентська республіка.
  глава держави - президент, - як правило, обирається незалежно від парламенту / ZB ., в Мексиці прямим голосуванням, у США - непрямим /, хоча є й винятки / ZB., в Сурінамі один час - 2/3 голосів парламенту, в Єгипті кандидатуру президента на голосування виборців може запропонувати тільки парламент /;-глава держави і глава уряду - одне і те ж особа (наявність поста
 8. § 2. Форма правління: поняття, види
  глава уряду чи міністр беруть на себе відповідальність за даний акт монарха, так як сам: монарх не відповідальний. Головний політичний ознака парламентарної монархії - політична відповідальність уряду перед парламентом (нижньою палатою) за свою діяльність. Якщо парламент (нижня палата) висловить уряду недовіру або відмовить в довірі, уряд повинен бути
 9. 4. Об'єкти конституційного регулювання
  глава уряду) може бути зміщений тільки шляхом обрання Бундестагом нового Федерального канцлера (ст. 67). Це істотно обмежує право парламенту зміщувати главу уряду. У Франції і в Іспанії за діючими конституціям стійкість урядів забезпечується інакше: вимоги до більшості голосів членів нижніх палат парламентів, необхідного для висловлення недовіри
 10. 2. Конституція як продукт національної культури
  глава Уряду став іменуватися НЕ Головою Ради міністрів, а Міністром-головою. Звернення до колишньої конституційно-правовій культурі в постсоціалістичних країнах виявляється і в інших моментах. Чинна Конституція Болгарії була прийнята в стародавній столиці м. Тирново в пам'ять про першу болгарської (Тирновськой) Конституції. У Польщі було оприлюднено прагнення законодавця
© 2014-2022  ibib.ltd.ua