Головна
ГоловнаІсторіяІсторія Росії (підручники) → 
« Попередня Наступна »
Д.І. Олейников. Історія Росії з 1801 по 1917 рік. Курс лекцій: посібник для вузів / Д. І. Олейников. - М.: Дрофа. - 414 с., 2005 - перейти до змісту підручника

Уряд Вітте - Дурново

Революція різко прискорила протягом часу. На долю нового, «послеок-тябрьского» уряду, що отримав назву по імені прем'єра С. Ю. Вітте, випала важка робота: йому довелося поєднувати проти-дію революційної смути і роботу по різкому оновленню политиче-ської системи відповідно до Маніфестом 17 жовтня. Воно пробуло при владі близько напівголі і зробило дуже багато, хоча в нього входить не підпорядкованих-нявшійся прем'єру навіть за новими законами міністр внутрішніх справ П. Н. Дурново.

Вітте почав послідовно проводити нову політику стосовно супротивників самодержавства, розділивши їх на дві абсолютно різні груп-пи. Карально-поліцейські заходи стали застосовуватися по відношенню до НЕ-прімірімим радикалам, чиї масові і часто збройні виступи вели до дестабілізації і серйозних порушень громадського порядку (роботи транспорту, зв'язку, комунальних служб). Помірно-ліберальні сили Вітте постарався залучити до співпраці, почав запрошувати для нарад і консультацій таких відомих діячів, як, наприклад, П. Н. Мілюков. Найбільш авторитетних і разом з тим доброзичливих до монархії громадських діячів Вітте спробував навіть залучити на мі-нистерской пости. Відомому земському діячеві Д. Н. Шилову предпола-галось доручити пост державного контролера, університетському про-фессорами Є. Н. Трубецького - пост міністра освіти, вихідцю з московського купецтва А. І. Гучкову - пост міністра торгівлі. Після-довали особисті зустрічі і переговори, з яких з'ясувалося, що гро-ються діячі не бажають працювати поруч з міністром внутрішніх справ П. Н. Дурново, який користувався репутацією жорсткого консерваторії-ра-оборонця і додатково вважався непорядним людиною. Вітте і сам недолюблював цього міністра. Однак він не міг розповісти Шилову і Гуч-кову, як Дурново пригрозив, що передасть царю такий компромат на Вітте, який миттєво відправить прем'єра у відставку. У результаті коаліція з громадськими діячами не вдалася. П. Н. Дурново став міністром,

337

і саме йому за допомогою жорстких заходів вдалося зупинити поширення ня революції, а до початку 1906 р. навіть знизити революційний накал.

Головною турботою уряду Вітте стала інтенсивна діяльність по зміні чинного законодавства. Вітте вже в жовтні об'єк-явив політичну амністію, що звільнила близько 70 тис. чоловік і по-Зволен приїхати з еміграції багатьом видатним діячам (звичайно, цим правом скористалися і багато радикали, у тому числі В. І. Ленін). Б-ли прийняті нові правила для періодичної преси: скасовувалася попередньо котельної цензура, застави і попередні стягнення.

За ними - прави-ла, що стосувалися «неперіодичної» печатки. Відповідальність за злоупотреб-ня свободою друку визначалася тепер тільки в судовому порядку. Це викликало в Росії справжній видавничий бум, «карнавал свободи слова»: у 1905-1907 рр.. знову відкрилося більше тисячі суспільно-політичних газет, з'явилися навіть видання з історії визвольного руху вро-де надпопулярного на той час журналу «Минуле», перші номери якого двічі перевидавалися багатотисячними тиражами і повністю розкупили-лись. Вперше були опубліковані в легальній пресі матеріали про таємниці петербурзького періоду російської історії. Збірка «Царевбивство 11 березня 1801», наприклад, відкривався таким визнанням: «Нові умови пе-чати дали можливість оприлюднити багато документів, досі колишні надбанням фахівців і доступні лише в закордонних виданнях ... На жаль, однак, поки правами свободи друку багато хто користується більше з полемічними і партійними цілями, ніж у видах розкриття біс-упередженої і строго наукової істини ».

3 листопада 1905 з'явився указ, що ставить крапку в майже піввікової іс-торії з викупної операцією. Було оголошено про скорочення, а з 1907 р. повного скасування всіх викупних платежів за землю, отриману селянами після реформи 1861 р. Це був важливий, хоч і недостатній крок для ус-покоенія села.

Відносно міста були прийняті жорсткі законодавчі заходи: на початку грудня з'явився указ про покарання за страйку «в предприяти-ях, що мають суспільне і державне значення», а в березні 1906 р. вийшли Тимчасові правила про публічних зборах, які повинні були проводитися тільки з відома і під контролем поліції. 7 оли ж оприлюднення-вали Тимчасові правила про товариства і спілки, що дозволяють утворювати суспільства без «іспрошенное на те дозволу урядової влас-ти», але з обов'язковою реєстрацією та наданням статуту в спеці-ве губернське присутність.

11 грудня з'явився новий закон про вибори до Державної думи (про нього див нижче), а 20 лютого 1906 був перетворений у верхню зако-

338

нодательную палату створений ще Сперанським Державна рада; тепер у ньому половина місць надавалася виборним.

Нарешті, були перероблені і в квітні 1906 навмисно до засідання Державної думи оприлюднені Основні закони Російської імпе-рії. Вони-то і були тією реальною конституцією, яку обіцяв Маніфест 17 жовтня 1905 р. Тепер цар не називався «необмеженим» монархом, його влада була тільки «верховної і самодержавної». Законодавчу частина влади імператор здійснював тепер «в єднанні з Государствен-ним радою і Державною думою». Без їхньої згоди закон не міг бути прийнятий.

В Основних законах були відображені основні права і свободи грома-дан.

Виконавча влада залишалася за царем і саме перед ним, а не перед народними обранцями несли відповідальність міністри. Критики Основних законів говорили про непослідовність, половинчастості такий «Конституції», прихильники хвалили її за компромісний характер, збереженні-няющій спадкоємність з колишніми традиціями російської влади. Ана-логічні точки зору збереглися і в сучасній історичній літера-турі (хоча кількість критиків збільшилася).

І не республіка, і не монархія ... Державна освіта без на-звавія ... «Конституційна імперія під самодержавним царем». Так на-викликають Росію міжнародний альманах Гота з 1906 року ...

«Ніякий закон не може сприйняти сили без схвалення Державним про-кої думи», - говорили основні закони. «Самодержавство моє залишається при мені, як і давнину», - говорив створив цей лад государ (В. В. Шульгін) 321.

Менше ніж за рік, з серпня 1905 по квітень 1906 р., С. Ю. Вітте зробив для Росії дуже багато чого. Він уклав максимально вигідний в ситуації, що склалася мирний договір з Японією, а потім, в ще більш критичній ситуації, заклав основи громадянського миру всередині країни, підкріпивши політичні перетворенні вдало проведеним великим фі-нансових позикою у Франції (строком на 50 років!). Авторитет Вітте і його політичні здібності були вельми високі, але чим очевидніше це каза-лось, тим сильніше ставало протидія досить впливових сопер-ників прем'єра. Зрештою і Микола II повірив у те, що марнославство Вітте зайшло занадто далеко, - якраз тоді, коли нові Основні за-кони були готові, а депутати Першої думи вже з'їжджалися до Петербурга на її урочисте відкриття. Здавалося, смута заспокоюється і необхід-ність в занадто норовливий, різкому і самостійному Вітте відпадає. Цар став говорити наближеним, що бачити Вітте не може і не хоче, щоб той залишався прем'єром. Вітте зважився на ультимативні дії:

339

він подав прохання про відставку, в якому скаржився на неможливість проводити свою лінію. Це фактично означало вимогу підтримати і схвалити політику прем'єра і охолодити запал його супротивників справа. Одна-ко цар прийняв відставку з великим задоволенням, а у цариці навіть вир-вався зітхання полегшення. У дні перших засідань Державної думи цар уже мав уряд набагато більш консервативне, ніж правитель-ство Вітте. Новий голова Ради міністрів старезний горем-кін, «невисокий, згорблений, з довгими старомодними сивими баками, як носили дворецькі в панських будинках ... всім своїм виглядом нагадував уходившую в минуле сановну бюрократію »322.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Уряд Вітте - Дурново "
 1. Джерела та література
  Анатомія революції: маси, партії, влада. - СПб, 1994. Вязьмітінов М.В. Жандарми і армія: Політичний розшук і збройні сили Росії в революції 1905-1907 рр.. / / Військово-історичний журнал. - 1995. - № 2. - С.89-93. Вітте С.Ю. Спогади. - Т.1-3. - М., 1960. Зирянов П.М. Петро Столипін: Політичний портрет. - М., 1993. Історія політичних партій в Росії. - М., 1990. Ігнатьєв А.В.
 2. Вітте Сергій Юлійович (1849 - 1915)
  уряді виступав проти розширення діяльності земських установ. У грудні 1904 при обговоренні питання про конституційні реформи в Росії наполягав на недопущенні виборних делегатів до роботи в Державній раді, чим заслужив розташування Миколи II. У часи революції 1905-1907 рр.. багато зробив для захисту монархії. В цей же час наполіг на програмі поступок російській
 3. Білет № 23. 2.Сложеніе повноважень і відставка Уряду РФ
  уряду приймає Президент. Він може погодитися з вотумом недовіри і розпустити уряд. Але можливий і інший варіант, коли Президент не згоден з думкою Парламенту і відхиляє рішення Державної Думи про недовіру Уряду. У цьому випадку, якщо Державна дума протягом 3 місяців повторно висловить недовіру Уряду, то Президент або оголошує про відставку
 4. Білет № 23. 2.Сложеніе повноважень і відставка Уряду РФ
  уряду приймає Президент. Він може погодитися з вотумом недовіри і розпустити уряд. Але можливий і інший варіант, коли Президент не згоден з думкою Парламенту і відхиляє рішення Державної Думи про недовіру Уряду. У цьому випадку, якщо Державна дума протягом 3 місяців повторно висловить недовіру Уряду, то Президент або оголошує про відставку
 5. 87. Уряд Російської Федерації - вищий орган виконавчої влади
  Згідно з Конституцією (ст. 110), виконавчу владу в Російській Федерації здійснює Уряд Російської Федерації. Положення Уряду як вищого органу федеральної виконавчої влади Росії забезпечується його повноваженнями, закріпленими в Конституції Російської Федерації і в Законі про Уряді Російської Федерації. Як вищий орган федеральної виконавчої
 6. 89. Порядок формування, повноваження і акти Уряду Російської Федерації
  уряду обов'язкові до виконання в Російській Федерації. Акти Уряду Російської Федерації, що мають нормативний характер, мають найбільш важливе значення, видаються у формі постанов. Акти з оперативних та інших поточних питань видаються у формі розпоряджень. Постанови і розпорядження Уряду в разі їх суперечності Конституції Російської Федерації,
 7. Перший етап німецької революції
  уряду. Новий уряд очолив соціал-демократ Еберт. Німеччина була проголошена республікою. 1 0 листопада відбулись збори представників всіх Рад Берліна. Воно обрало виконавчий комітет і затвердив Рада народних уповноважений-них (СНУ). СНУ став першим республіканським урядом Німеччини. Це був коаліційний уряд, так як до нього увійшли представники СДПН і
 8. 88. Повноваження Уряду Російської Федерації
  Закон про Уряд Російської Федерації детально регламентує повноваження Уряду в різних сферах життя країни. В області економіки Уряд здійснює регулювання економічних процесів. У сфері бюджету та фінансів Уряд розробляє та забезпечує проведення єдиної фінансової, кредитної та грошової політики; розробляє федеральний бюджет і
 9. Білет № 22. 1.Состав і компетенція Уряду РФ
  уряду пропонує Президентові кандидатури на посади заступника голови Уряду і федеральних міністрів. Повноваження Уряду полягають в наступному: воно розробляє і подає Державній Думі федеральний бюджет, забезпечує виконання федерального бюджету, подає Державній Думі звіт про виконання бюджету; забезпечує проведення в РФ єдиної
 10. Білет № 22. 1.Состав і компетенція Уряду РФ
  уряду пропонує Президентові кандидатури на посади заступника голови Уряду і федеральних міністрів. Повноваження Уряду полягають в наступному: воно розробляє і подає Державній Думі федеральний бюджет, забезпечує виконання федерального бюджету, подає Державній Думі звіт про виконання бюджету; забезпечує проведення в РФ єдиної
© 2014-2022  ibib.ltd.ua